Календарно-тематичне планування уроків для 7 класу з всесвітньої історії

Всесвітня історія

Для кого: 7 Клас, Дорослі

14.07.2020

518

12

0

Опис документу:
До вашої уваги пропонується розробка календарно-тематичного планування уроків з всесвітньої історії для 7 класу. Планування складено відповідно до програми: Програма для загальноосвітніх навчальних закладів, затверджена Наказом Міністерства освіти і науки України від 07.06.2017 № 804., розміщена на офіційному сайті Міністерства освіти і науки України (www.mon.gov.ua)
Перегляд
матеріалу
Отримати код

Всесвітня історія 7 клас

(35 годин)

Дата

Зміст навчально-пізнавальної діяльності

Результати навчально-пізнавальної діяльності

Примітка

7-А

7-Б

ПОВТОРЕННЯ. ВСТУП

1

Повторення: Велике переселення народів та його наслідки. Розселення слов’ян. Вступ: Середньовіччя як період розвитку людства. Періодизація.

Знаю:

хронологічні межі та періодизацію Середньовіччя, час Великого переселення народів;

види джерел з історії Середньовіччя;

напрямки Великого переселення народів і розселення слов’ян.

Розумію:

Середні віки (доба Середньовіччя) як період між історією Стародавнього світу та Новою історією;

Середні віки в Україні як княжу добу, періоди якої збігаються з відповідними періодами європейської історії, а саме: а) період становлення племiнних князiвств i союзiв (V–IX ст.) – з добою раннього Середньовiччя (середина V ст. – кiнець IХ ст.); б) період iснування Русi (IX–XIII ст.) – з добою зрілого Середньовiччя (Х–ХІІІ ст.); в) період удiльних князiвств (XIII–XV/XVI ст.) – з добою пiзнього Середньовiччя (XІV–XV ст.);

як користуватися підручниками з історії України та всесвітньої історії для 7 класу на уроці й удома.

Умію:

охарактеризувати первісні часи та історію Стародавнього світу;

перелічити цивілізаційні здобутки населення України стародавніх часів;

назвати хронологічні межі та періодизацію Середніх віків;

укласти синхронізовану хронологічну таблицю «Європа в добу Середньовіччя».

Орієнтовні завдання для практичних і творчих робіт:

розпочати роботу над укладанням синхронізованої хронологічної таблиці «Європа в добу Середньовіччя» (за зразком):

Період, дата Події на теренах України Події поза Україною Примітка

(століття або рік)

Раннє Середньовіччя

Зріле (Високе) Середньовіччя

Пізнє Середньовіччя

Розділ 1. ПЕРШІ СЕРЕДНЬОВІЧНІ ДЕРЖАВИ

2

3

4

Утворення «варварських королівств». Франкська держава. Хлодвіг. Завоювання Карла Великого. Імперія франків. Розподіл імперії.

Візантійська імперія доби Юстиніана. Розквіт Візантії за Македонської династії та династії Комнінів. Культура Візантії.

Природно-географічні умови Аравії. Виникнення ісламу. Мухаммад. Арабські завоювання та халіфати. Розвиток арабо-мусульманської культури.

Знаю:

хронологічні межі існування Франкського королівства, час утворення Франкської та Візантійської імперій, виникнення ісламу;

територію «варварських королівств», імперії Карла Великого, напрямки завойовницьких походів арабів.

Розумію:

поняття «варварське королівство», «халіфат», «іслам», «Коран», «експансія».

Умію:

розташувати в хронологічній послідовності відомості про Велике переселення народів, Франкську та Візантійську імперії, перші Арабські халіфати (Омейядів і Аббасидів);

показати на карті «варварські» королівства, імперію Карла Великого, Візантію, напрямки завойовницьких походів арабів, Арабський халіфат;

охарактеризувати організацію влади у «варварських королівствах», Франкській та Візантійській імперіях, перших Арабських халіфатах;

визначити наслідки Великого переселення народів, розпаду імперії Карла Великого, виникнення ісламу й арабської експансії.

5

Практична робота. «Вплив Візантії, імперії Карла Великого, перших Арабських халіфатів на становлення середньовічної Європи»

6

Урок узагальнення до теми «Перші середньовічні держави»

7

Урок узагальнення й контролю знань учнів з теми

Орієнтовні завдання для практичних і творчих робіт:

внести у синхронізовану хронологічну таблицю відомості про Велике переселення народів, Франкське королівство, Франкську та Візантійську імперії, перші Арабські халіфати (Омейядів і Аббасидів), об’єднання арабів під владою Мухаммада, виникнення ісламу та ісламського літочислення;

позначити на контурній карті «варварські» королівства, імперію Карла Великого, Візантію, напрямки завойовницьких походів арабів, Арабський халіфат;

зіставити організацію влади у «варварських королівствах», Франкській імперії, Візантійській імперії, перших Арабських халіфатах.

Розділ 2. СЕРЕДНЬОВІЧНИЙ СВІТ ЗАХІДНОЇ ЄВРОПИ

8

9

Зв’язок людини і природи. Рух населення. Внутрішня і воєнна колонізація. Три стани середньовічного суспільства. Феодалізм.

Організація християнської церкви в Середньовіччі.

Знаю:

основні стани середньовічного суспільства;

найбільші міста Європи, основні торговельні шляхи Середньовіччя, територію поширення християнства.

Розумію:

станове суспільство як суспільство з ієрархічно вибудуваною соціальною структурою, кожна з великих соціальних груп (станів) якого – відносно замкнена та умовно об’єднана своїми правовим і економічним становищем у суспільстві;

причини і наслідки внутрішньої і зовнішньої колонізації середньовічної Європи;

роль християнської церкви в Середньовіччі;

поняття «суспільний стан», «феод», «феодалізм», «васалітет», «феодальна драбина», «церковна ієрархія», «єпархія», «цех», «майстер», «підмайстер», «учень», «гільдія», «Ганза», «лихварство», «міська комуна», «внутрішня колонізація», «зовнішня колонізація».

Умію:

показати на карті найбільші міста Європи, основні торговельні шляхи Середньовіччя, територію поширення християнства;

описати повсякденне життя у феодальному замку, міському будинку (майстерня, крамниця), селянській господі;

охарактеризувати соціальне становище і роль кожного з основних станів середньовічного суспільства.

10

Практична робота. «Замок. Рицарські традиції. Життя селян»

11

Урок узагальнення до теми «Середньовічний світ Західної Європи»

12

Урок узагальнення й контролю знань учнів з теми

Орієнтовні завдання для практичних і творчих робіт:

підготувати (з використанням кількох видів джерел) і представити усне повідомлення (п’єску, живу картинку) на теми «У феодальному замку», «У міському будинку (майстерні, крамниці)», «У селянській господі» (на вибір учителя/учениця або учнів/учениць);

зіставити (на основі витягів з доступних джерел) правове становище різних груп середньовічного населення Західної Європи.

Розділ 3. ЄВРОПЕЙСЬКЕ СУСПІЛЬСТВО І ДЕРЖАВИ в Х–ХV ст.

13

14

15

16

17

18

19

Скандинавія в добу середньовіччя. Походи вікінгів та їхні завоювання.

Хрестові походи. Держави хрестоносців. Духовно-рицарські ордени.

Практична робота. «Наслідки хрестових походів»

Середньовічні держави: від роздробленості до станово-представницьких монархій. Реконкіста. Династична унія Ізабелль I і Фернандо II та утворення Королівства Іспанія.

Франція у ХІ–ХV ст. Столітня війна. Жанна д’Арк. Консолідація влади в руках французьких королів. Луї ХІ.

Англія в ХІ–ХV ст. Генрі ІІ Плантагенет. «Велика хартія вольностей». Війна троянд.

Священна Римська імперія: устрій та боротьба за політичний провід між світськими і духовними володарями. Італійські торговельні республіки (Генуя, Венеція).

Знаю:

час походів вікінгів, нормандського завоювання Англії, Хрестових походів, Реконкісти, Столітньої війни, Війни троянд;

дати утворення Священної Римської імперії, початку скликання англійського парламенту та Генеральних штатів у Франції, ухвалення Великої хартії вольностей;

території походів вікінгів, Хрестових походів.

Розумію:

причини політичного роздроблення держав Західної Європи та мотиви Хрестових походів;

суспільне значення самопожертви Жанни д’Арк;

значення формулювання принципу недоторканності особи для становлення правової культури європейської цивілізації;

феодально-теократичний характер Священної Римської імперії;

поняття «вікінги», «феодальна роздробленість», «Хрестові походи», «духовно-рицарські ордени», «теократія», «станово-представницька монархія», «парламент» («кортеси», «Генеральні штати», «сейм»), «Реконкіста», «династична унія».

Умію:

розташувати в хронологічній послідовності відомості про походи вікінгів, формування середньовічних держав (від роздробленості до станово-представницьких монархій або республік), Хрестові походи і держави хрестоносців;

показати на карті території Королівства Іспанія, Королівства Франція, Королівства Англія, Священної Римської імперії, італійських торговельних республік, напрямки походів вікінгів, Хрестових походів, торговельні шляхи, якими користувались італійські міста-держави;

розкрити сутність та історичне значення діяльності Жанни д’Арк;

описати і порівняти формування станово-представницької монархії у Франції та в інших державах Західної Європи;

охарактеризувати організацію влади в торговельних містах-державах (Генуї, Венеції та ін.);

охарактеризувати напрямки внутрішньої й зовнішньої політики європейських правителів (Ізабелль I і Фернандо II, Луї ХІ, Генрі ІІ Плантагенета, інших);

визначити наслідки Хрестових походів, Реконкісти, Столітньої війни, Війни троянд.

20

Урок узагальнення до теми «Європейське суспільство і держави в Х–ХV ст.»

21

Урок узагальнення й контролю знань учнів з теми

Орієнтовні завдання для практичних і творчих робіт:

внести в синхронізовану хронологічну таблицю відомості про походи вікінгів, нормандське завоювання Англії, Хрестові походи, Реконкісту, утворення королівства Іспанія, Столітню війну, утворення Священної Римської імперії, перше скликання англійського парламенту і Генеральних штатів у Франції, інші (на розсуд учителя/учительки);

позначити на контурній карті територію поширення християнства, кордони Королівства Іспанія, Королівства Франція, Королівства Англія, Священної Римської імперії, італійських торговельних республік, найбільші міста Європи, основні торговельні шляхи Середньовіччя, напрямки походів вікінгів, Хрестових походів;

зіставити устрій станово-представницької монархії у Франції та в інших державах Західної Європи (монархіях, середньовічних республіках); тезово (усно або письмово) представити результати зіставлення (висновки);

встановити (на основі витягів з тексту документа) цінність «Великої хартії вольностей» для сучасних європейців, її значення для становлення європейської правової культури.

Розділ 4. МАТЕРІАЛЬНИЙ І ДУХОВНИЙ СВІТ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СЕРЕДНЬОВІЧЧЯ

22

23

Церковний розкол 1054 р. Католицька церква в ХІ–ХV cт.

Фома Аквінський. Середньовічні єресі й боротьба з ними. Середньовічні школи та університети. Наукові й технічні досягнення. Книгодрукування. Архітектура і мистецтво. Раннє Відродження. Гуманізм.

Знаю:

хронологічні межі Раннього Відродження, дату розколу християнської церкви, час винайдення книгодрукування;

основні наукові й технічні досягнення Середньовіччя;

університетські центри Середньовіччя, межі поширення впливу католицької та православної церков.

Розумію:

основні відмінності між католицизмом і православ’ям;

роль вчення Томи Аквінського у формуванні європейської правової системи;

значення книгодрукування для розвитку європейської культури;

історичне значення технічних досягнень Середньовіччя; наукових праць (відкриттів і винаходів) Роджера Бекона, Йоганна Гутенберга, П’єра Абеляра, художньої творчості Данте, Петрарки, Боттічеллі, Донателло та ін.;

поняття «вітраж», «університет», «єретик», «інквізиція», «Альбігойські війни», «Раннє Відродження», «гуманізм», «романський стиль», «готичний стиль».

Умію:

розташувати в хронологічній послідовності відомості про розкол християнської церкви, поширення романського і готичного мистецьких стилів, книгодрукування, раннє Відродження;

показати на карті університетські центри й міста, пов’язані з початком Відродження; межі поширення впливу католицької і православної церков;

обґрунтовано оцінити вплив церкви на культуру й освіту;

визначити причини і наслідки виникнення університетів; поширення ідей гуманізму і культури Раннього Відродження;

розпізнати будівлі (храми) романського і готичного стилів.

24

Практична робота. «Середньовічні школи та університети. Життя середньовічного студента»

25

Урок узагальнення до теми «Матеріальний і духовний світ європейського середньовіччя»

26

Урок узагальнення й контролю знань учнів з теми

Орієнтовні завдання для практичних і творчих робіт:

внести в синхронізовану хронологічну таблицю відомості про розкол християнської церкви, час поширення романського і готичного мистецьких стилів, винайдення книгодрукування; раннє Відродження;

позначити на контурній карті та надписати університетські центри й міста, пов’язані з початком Відродження, межі поширення впливу католицької і православної церков;

створити повідомлення «Книга і культура читання в Середньовіччі»;

описати (на основі доступних джерел) повсякденне життя середньовічного студента/учня;

підготувати ілюстровану уявну екскурсію «Середньовічні замки та собори: візитна картка туристичної Європи».

Міжпредметні зв’язки: 7 клас. Образотворче мистецтво. Розділ: Мистецтво: діалог традицій і новаторства. Тема: Мистецтво в нашому житті (Учень/учениця усвідомлює необхідність збереження пам’яток архітектури як художнього надбання людства).

Розділ 5. КРАЇНИ ЦЕНТРАЛЬНОЇ ТА СХІДНОЇ ЄВРОПИ в Х–ХV ст.

27

28

29

30

31

Чернечі лицарські ордени (Тевтонський, Лівонський, орден Мечоносців) та християнізація Східної Європи. Велике князівство Литовське за правління Ольгерда (Дмитра) Гедиміновича.

Польське королівство за Казимира ІІІ. Угорське королівство за Іштвана І. Ян Гус. Гуситські війни у Чехії.

Монгольське панування. Новгородська боярська республіка. Устрій та територіальні надбання Великого князівства Московського ХІV – на початку ХVІ cт. Іван ІІІ.

Практична робота. «Виникнення слов’янської писемності. Кирило і Мефодій»

Утворення Османської імперії. Правління Мехмеда ІІ. Культура Османської імперії.

Знаю:

час гуситських війн, монгольської навали на Східну Європу, утворення Польського, Угорського, Чеського королівств, Османської імперії, Золотої Орди, Новгородської боярської республіки, Великого князівства Московського, дату Грюнвальдської битви, падіння Константинополя;

території Польщі, Угорщини, Чехії, Московської держави та Новгородської боярської республіки, Золотої Орди, напрямки походів монголів.

Розумію:

наслідки панування монголів (Золотої Орди) для суспільств Східної Європи;

роль чернечих лицарських орденів (Тевтонського, Лівонського та ордену Мечоносців) у християнізації Східної Європи;

значення Грюнвальдської битви для народів Східної Європи;

поняття «гусити», «гуситські війни», «боярська республіка».

Умію:

розташувати в хронологічній послідовності відомості про утворення Польського, Угорського, Чеського королівств, Османської імперії, Новгородської боярської республіки, Великого князівства Московського, падіння Візантійської і становлення Османської імперії, гуситські війни, правління володарів держав Східної та Центральної Європи;

показати на карті території Польського, Угорського, Чеського королівств, Османської імперії, Золотої Орди, Новгородської боярської республіки, Великого князівства Московського, місце Грюнвальдської битви, територію поширення гуситського руху і гуситських воєн, напрямки завойовницьких походів турків-османів;

охарактеризувати внутрішню та зовнішню політику правителів держав Східної Європи;

обґрунтувати думку про взаємодію та зіткнення на теренах Центрально-Східної Європи візантійської, руської та західноєвропейської (католицької) культурних традицій.

32

Урок узагальнення й контролю знань учнів з теми

Орієнтовні завдання для практичних і творчих робіт:

внести в синхронізовану хронологічну таблицю відомості про утворення Польського, Угорського, Чеського королівств, Османської імперії, Новгородської боярської республіки, Великого Московського князівства, Грюнвальдську битву, падіння Константинополя і гуситські війни, правління володарів держав Східної та Центральної Європи;

позначити на контурній карті території Польського, Угорського, Чеського королівств, Османської імперії, Золотої Орди, Новгородської боярської республіки, Великого князівства Московського, місце Грюнвальдської битви, територію поширення гуситського руху і гуситських воєн, напрямки завойовницьких походів турків-османів;

виявити в пам’ятках культури народів Центрально-Східної Європи прояви візантійської, руської та західноєвропейської (католицької) культурних традицій.

Розділ 6. СЕРЕДНЬОВІЧНИЙ СХІД (оглядово)

33

34

Держава і суспільство в середньовічному Китаї. Досягнення китайської культури.

Індія в період політичної децентралізації (дроблення). Делійський султанат. Досягнення індійської культури. Японія.

Знаю:

території середньовічних Індії та Китаю.

Розумію:

значення культурних досягнень середньовічних Китаю та Індії для формування європейського культурного простору;

поняття «Піднебесна імперія», «каста», «індуїзм».

Умію:

показати на карті території середньовічних Індії, Китаю та Японії;

розповісти про пам’ятки культури Індії, Китаю та Японії епохи Середньовіччя.

35

Урок узагальнення й контролю знань учнів з теми

Орієнтовні завдання для практичних і творчих робіт:

провести уявну екскурсію до середньовічних пам’яток культури Китаю та Індії;

підготувати індивідуальний або колективний проект (вікторину, квест та ін.) про культурні досягнення середньовічного Сходу, які мали вплив на формування європейського культурного простору.

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу.

Вітаємо зі святом працівникі́в осві́ти

та даруємо 100 грн

кешбеку!

Кешбеком можна оплатити 50% вартості будь-яких цифрових товарів та послуг на порталі «Всеосвіта»

Отримати кешбек можна з 1 до 14 жовтня 24 жовтня та використати протягом всього місяця.