Сьогодні о 18:00
Вебінар:
«
Особливості адаптації та модифікації освітнього процесу в контексті інклюзивного навчання
»

Календарно - тематичне планування уроків біології для 8 класу

Біологія

Для кого: 8 Клас

08.09.2021

118

11

0

Опис документу:
Календарно - тематичне планування уроків біології для 8 класу Складено згідно навчальної Програми з біологія для 6 – 9 класів загальноосвітніх навчальних закладів» Затверджені Міністерством освіти і науки України наказ МОН України від 07.06 2017 р. № 804 "
Перегляд
матеріалу
Отримати код

Календарно-тематичне планування навчального матеріалу «Біологія», 8 клас

70 годин – 2 години на тиждень, із них 4 годин – резервні


п/пДата


Тема уроку

Домашнє завдання


Очікувані результати навчально-пізнавальної діяльності учнів

ТЕМА 1. ВСТУП. ОРГАНІЗМ ЛЮДИНИ ЯК БІОЛОГІЧНА СИСТЕМА (7 год.)

1.


1. Значення знань про людину для збереження її здоров’я.


Діяльність(уміння)

виявляє ознаки:

- біологічної та соціальної сутності людини в людських спільнотах

розпізнає:

- органи та системи органів людини;

- типи тканин організму людини (на малюнках, фотографіях, мікропрепаратах);

установлює взаємозв’язок:

- між будовою тканин і виконуваними функціями;

порівнює та зіставляє

- органи й системи органів в організмі людини й інших організмах;

дотримується правил:

- роботи з мікроскопом та лабораторним обладнанням

Наскрізні змістові лінії

Громадянська відповідальність

(націлює на усвідомлення відповідальності за власне життя і здоров’я своє та оточуючих)

Здоров’я і безпека

-(зорієнтовує на формування в учнів розуміння, що здоров’я — найвища особистісна й суспільна цінність)

(спрямовує на розуміння учнями:

- організму людини як цілісної та відкритої біологічної системи;

- значення регуляторних систем для забезпечення повноцінного функціонування організму людини)


Знання

оперує термінами:

- біосоціальна природа людини

називає:

- науки, які вивчають людину;

пояснює:

- місце людини в системі органічного світу;

- особливості біологічної природи людини та її соціальної сутності;

характеризує:

- методи дослідження організму людини

оперує термінами:

- тканина, орган, система органів, механізми регуляції (нервова, гуморальна, імунна), нейрон, рефлекс, рефлекторна дуга

називає:

- тканини, органи та фізіологічні системи організму людини;

- частини рефлекторної дуги;

характеризує:

- клітинну будову організму людини;

- тканини організму людини;

- будову нейрона;

- шлях нервового імпульсу по рефлекторній дузі;

наводить приклади:

- різновидів тканин;

- органів, фізіологічних систем;

пояснює:

- відмінності між нервовою й гуморальної регуляцією фізіологічних функцій організму

2.


2. Організм людини як біологічна система.


3.


3.Різноманітність клітин організму людини.


4.


4.Тканини.

Лабораторне дослідження:

Ознайомлення з препаратами тканин людини


5.


5. Органи. Фізіологічні системи.


6.


6.Регуляторні системи організму людини.


7.


7. Узагальнення знань за темою: «Вступ. Організм людини як біологічна система».


Ставлення

висловлює судження:
- про організм людини як біологічну систему;

виявляє ставлення:

- щодо значення знань про людину для збереження її здоров’я

обґрунтовує судження:

- про організм людини як цілісну та відкриту біологічну систему;

робить висновок:

- нервово-гуморальна регуляція — основа цілісності організму


ТЕМА 2. ОПОРА І РУХ (7 год.)

8.


1. Значення опорно-рухової системи, її будова

та функції.


Діяльність(уміння)

розпізнає (на малюнках, муляжах, фотографіях, власному організмі):
- види кісток, частини скелета, типи з’єднання кісток, групи скелетних м’язів.
порівнює:

- скелет людини і ссавців.

застосовує знання для:
- попередження травм і захворювань опорно-рухової системи;
- надання першої допомоги при ушкодженнях опорно-рухової системи.

дотримується правил:

- роботи з мікроскопом та лабораторним обладнанням

Знання

оперує термінами:

- скелет, кістка, хрящ, з’єднання кісток, м’яз, постава, гіподинамія

називає:

- частини опорно-рухової системи;

- відділи скелета;- види кісток;

- типи з’єднання кісток;

- особливості скелета людини, зумовлені прямоходінням;

- основні групи скелетних м’язів.

характеризує:

- функції опорно-рухової системи;

- тканини: кісткову, хрящову, посмуговану м’язову;

- ріст та вікові зміни складу кісток.

пояснює:- значення фізичних вправ для правильного формування скелету та м’язів;- вплив способу життя на утворення і розвиток скелета.

наводить приклади:

- статичної та динамічної роботи

9.


2. Кістки, хрящі.

Лабораторне дослідження: Вивчення мікроскопічної будови кісткової, хрящової та м’язової тканин.


10.


3. Огляд будови скелета. З’єднання кісток.


11.


4. Функції та будова скелетних м’язів. Основні групи скелетних м’язів.


12.


5. Робота м’язів. Утома м’язів.

Лабораторне дослідження: Розвиток втоми при статичному та динамічному навантаженні; впливу ритму й навантаження на розвиток втоми.

«Гіподинамія – ворог сучасної людини»,

«Рухова активність - основа фізичного здоров’я»

13.


6.Профілактика порушень опорно-рухової системи.

Міні-проект «Гіподинамія – ворог сучасної людини»,

«Рухова активність - основа фізичного здоров’я»


Ставлення

обґрунтовує судження:

- про організм людини як цілісну та відкриту біологічну систему;

робить висновок:

- нервово-гуморальна регуляція — основа цілісності організму

Наскрізні змістові лінії

Здоров’я і безпека

(зорієнтовує на усвідомлення значення рухової активності для збереження фізичного здоров’я людини; на дотримання правил безпечного поводження під час катання на роликах, ковзанах, лижах, скейтах, сноубордах, велосипедах та при використанні різноманітного спортивного приладдя)
14.


7. Узагальнення знань за темою: «Опора і рух».


ТЕМА 3. ОБМІН РЕЧОВИН ТА ПЕРЕТВОРЕННЯ ЕНЕРГІЇ В ОРГАНІЗМІ ЛЮДИНИ ( 3 год.)

15.


1. Обмін речовин та перетворення енергії в організмі людини — основна властивість живого.

міні-проект «Збалансо-ване харчування»

Діяльність(уміння)

застосовує знання для:
- обґрунтування способів збереження вітамінів у продуктах харчування;

- аналізу харчового раціону;

- складання харчового раціону відповідно до енергетичних витрат організму

Наскрізні змістові лінії

Здоров’я і безпека

(зорієнтовує на усвідомлення значення збалансованого харчування для збереження здоров’я людини)

Сталий розвиток і екологічна грамотність

(спрямовує на формування в учнів розуміння прав споживача, які передбачають запровадження обов’язкового маркування якісного складу харчових продуктів)
Знання

оперує термінами:

- обмін речовин, енергетичні потреби, вітаміни

називає:

- компоненти їжі

наводить приклади:

- вітамінів (водорозчинних і жиророзчинних)

характеризує:

- склад харчових продуктів;

- їжу як джерело енергії;

- обмін речовин та перетворення енергії в організмі людини;

- харчові й енергетичні потреби людини

пояснює:

- функціональне значення для організму білків, жирів, вуглеводів, вітамінів, води та мінеральних речовин

16.


2. Харчування й обмін речовин.

Міні-проект

«Збалансоване харчування».


17.


3. Їжа та її компоненти. Харчові та енергетичні потреби людини. Склад і значення харчових продуктів


Ставлення

висловлює судження:

- щодо значення збалансованого харчування для нормального розвитку і збереження здоров’я;

обґрунтовує судження:

- про значення білків, жирів і вуглеводів рослинного і тваринного походження в раціоні підлітка;

оцінює:

- значення метаболізму для нормального функціонування організму;

робить висновок:

- про необхідність дотримання співвідношення ваги і зросту;

усвідомлює значення:

- внеску вчених у розвиток знань про вітаміни (М. І. Лунін, Х. Ейкман, К. Функ та ін.), у тому числі й українських (О. В. Палладін)

ТЕМА 4. ТРАВЛЕННЯ (7 год.)

18.


1. Значення травлення. Система органів травлення.

§

Діяльність(уміння)

розпізнає (на малюнках, фотографіях, муляжах):
- органи травлення;

- елементи зовнішньої будови зубів;

спостерігає та описує:

- дію ферментів слини на крохмаль;

застосовує знання для:

- профілактики захворювань зубів;

- профілактики захворювань органів травлення, харчових отруєнь

Наскрізні змістові лінії

Здоров’я і безпека

(зорієнтовує на:

- усвідомлення важливості дотримання гігієни харчування; профілактики захворювань зубів та інших органів травної системи; небезпеки харчових отруєнь;

- розуміння негативного впливу на травлення алкогольних напоїв і тютюнопаління)
Знання

оперує термінами:

- травлення, травна система, травний тракт, травні залози, ферменти, всмоктування

називає:

- органи травної системи;

- травні залози;

- хвороби органів травлення;

характеризує:

- функції органів травлення;

- будову та функції зубів;

- процеси ковтання, травлення, всмоктування;

- регуляцію травлення;

наводить приклади:

- ферментів;

пояснює:

- роль травних ферментів;

- роль печінки та підшлункової залози в травленні;

- значення зубів у травленні;

- значення мікрофлори кишечнику;

- негативний вплив на травлення алкогольних напоїв та тютюнокуріння;

- причини виникнення захворювань травної системи

19.


2. Процес травлення в ротовій порожнині. Лабораторне дослідження:

зовнішньої будови зубів (за муляжами, моделями).

Дослідницький практикум:

Дія ферментів слини на крохмаль.

§

20.


3. Процес травлення в шлунку.


21.


4. Процес травлення в кишечнику.

§

22.


5. Регуляція травлення.

§

23.


6. Харчові розлади та їх запобігання.

опрацювати конспект

24.


7. Контрольна робота 1: «Обмін речовин та перетворення енергії в організмі людини. Травлення».


Ставлення

висловлює судження:

- щодо значення знань про функції та будову травної системи для збереження здоров’я;

усвідомлює:

- значення профілактики захворювань травної системи;

усвідомлює значення:

- внеску вчених у розвиток знань про травлення (І. П. Павлов, О. М. Уголєв та ін.)

ТЕМА 5. ДИХАННЯ (4 год.)

25.


1.Значення дихання. Система органів дихання.


Діяльність(уміння)

розпізнає (на малюнках, фотографіях, муляжах):
- органи дихання;
порівнює:
- різницю складу повітря, що вдихається й видихається;

- газообмін у легенях і тканинах;

встановлює взаємозв’язок:

будови та функцій органів дихання;

застосовує знання для:
- профілактики захворювань органів дихання

Наскрізні змістові лінії

Здоров’я і безпека

(зорієнтовує на розуміння негативного впливу тютюнопаління й забрудненого повітря на дихання та здоров’я людини)

Сталий розвиток і екологічна грамотність

(спрямовує на усвідомлення учнями важливості підтримання чистоти повітря в громадських місцях, зокрема необхідність провітрювання класних кімнат)
Знання

оперує термінами:

- дихання, повітроносні шляхи, легені, газообмін, життєва ємність легень

називає:

- етапи дихання;

- органи дихання;

- хвороби органів дихання;

характеризує:

- процес утворення голосу та звуків мови;

- процеси газообміну в легенях і тканинах;

- процеси вдиху та видиху;

- життєву ємність легень;

- нейрогуморальну регуляцію дихальних рухів;

пояснює:

- значення дихання;

- вплив навколишнього середовища на дихальну систему

26.


2.Газообмін у легенях і тканинах.


27.


3.Дихальні рухи. Нервова й гуморальна регуляція дихальних рухів.28.4.Профілактика захворювань дихальної системи.Ставлення

висловлює судження:

- щодо значення знань про функції та будову дихальної системи для збереження здоров’я;

усвідомлює:

  • негативний вплив куріння на органи дихання

ТЕМА 6. ТРАНСПОРТ РЕЧОВИН (7 год.)

29.


1. Кров, її склад та функції. Лімфа.

§

Діяльність(уміння)

розпізнає (на малюнках, фотографіях):
- клітини крові;

- органи кровообігу;

- елементи будови серця;

порівнює:

будову артерій, вен і капілярів;

- вроджений (неспецифічний) і набутий (специфічний) імунітет;

розрізняє:

- види кровотеч;

спостерігає та описує:
- мікроскопічну будову крові людини;
застосовує знання:
- для профілактики серцево-судинних хвороб;

- надання першої допомоги при кровотечах;
уміє:

- вимірювати пульс;

дотримується правил:

- роботи з мікроскопом та лабораторним обладнанням;

- виконання малюнків біологічних об’єктів

Знання

оперує термінами:

- внутрішнє середовище організму (кров, лімфа, тканинна рідина), еритроцити, лейкоцити, тромбоцити, зсідання крові, групи крові, кровообіг, артеріальний тиск,

називає:

- склад внутрішнього середовища;

- склад і функції крові, лімфи;

- кровоносні судини;

- фактори, які впливають на роботу серцево-судинної системи;

характеризує:

- плазму крові;

- зсідання крові як захисну реакцію організму;

- групи крові системи АВО, резус-фактор;

- особливості будови та властивості серцевого м’яза;

- будову та роботу серця;

- серцевий цикл;

- автоматію роботи серця;

- будову кровоносних судин;

- велике й мале кола кровообігу;

- рух крові по судинах;

- артеріальний тиск крові;

- лімфообіг;

пояснює:

- взаємозв’язок будови та функцій еритроцитів, лейкоцитів і тромбоцитів, кровоносних судин, серця;

- значення лімфи, тканинної рідини;

- роль внутрішнього середовища в життєдіяльності організму людини;

- правила надання першої допомоги при кровотечах

30.


2 Лаборатортна робота №1 «Мікроскопічна будова крові людини».

§

31.


3. Зсідання крові. Групи крові та переливання крові.

§

32.


4. Система кровообігу. Серце: будова та функції.

§

33.


5.Робота серця.

Лабораторне дослідження:

Вимірювання частоти серцевих скорочень.


§

34.


6.Будова та функції кровоносних судин.

Рух крові. Кровотечі.

§

Ставлення

висловлює судження:

- про значення сталості внутрішнього середовища організму людини (гомеостаз);

- щодо значення знань про функції та будову кровоносної системи для збереження здоров’я;

- про важливість імунізації населення;

оцінює: - епідеміологічний стан захворювання на СНІД в Україні;

усвідомлює значення:

- внеску вчених у розвиток знань про внутрішнє середовище організму та кровоносну систему (У. Гарвей, Е. Дженнер, П. Ерліх, К. Ландштейнер, Л. Пастер та ін.), в тому числі українських (І. І. Мечников, М. М. Амосов)

Наскрізні змістові лінії

Здоров’я і безпека

(зорієнтовує на усвідомлення важливості дотримання:

- правил переливання крові для запобігання інфекційних захворювань, що передаються через кров (СНІД, гепатит С тощо);

- заходів запобігання хворобам серцево-судинної системи: фізичні навантаження, уникнення емоційних стресів, раціональне харчування, відпочинок на природі тощо)

Сталий розвиток і екологічна грамотність

(спрямовує на розуміння залежності роботи імунної системи від екологічного стану навколишнього середовища)

Громадянська відповідальність

(націлює на важливість толерантного ставлення до ВІЛ-інфікованих; усвідомлення особистої відповідальності за збереження власного здоров’я та здоров’я оточуючих)
35.


7. Серцево-судинні хвороби та їх профілактика.


ТЕМА 7. ВИДІЛЕННЯ. ТЕРМОРЕГУЛЯЦІЯ (5 год.)

36.


1.Органи виділення. Будова і функції сечовидільної систем.

§

Діяльність(уміння)

розпізнає (на малюнках, фотографіях, муляжах):

- складові нефрону;
- складові шкіри;

- органи сечовидільної системи,

встановлює взаємозв’язок:

між будовою і функціями шкіри

застосовує знання для:

- профілактики захворювань сечовидільної системи;
- профілактики захворювань шкіри;

- запобігання теплового й сонячного удару;

- надання першої допомоги в разі теплового й сонячного удару

Наскрізні змістові лінії

Здоров’я і безпека

(зорієнтовує на:

- розуміння негативного впливу алкогольних напоїв на функцію нирок;

- усвідомлення значення шкіри у пристосуванні організму до умов навколишнього середовища;

- на дотримання правил техніки безпеки під час виконання практико-орієнтованих робіт з біології, хімії, фізики, трудового навчання тощо;

- дотримання безпечної поведінки в побуті, на пляжі)
Знання

оперує термінами:

- виділення, нирки, нефрон, сечоутворення, шкіра, терморегуляція

називає:

- органи виділення;

- органи та функції сечовидільної системи;

характеризує:

- будову та функції нирок;

- процес утворення сечі;
- регуляцію сечовиділення;

- роль нирок у здійсненні водно-сольового обміну;

- чинники, що впливають на функції нирок;
- негативний вплив алкогольних напоїв на функції нирок;

- роль шкіри у виділенні продуктів життєдіяльності;

- роль шкіри в регуляції температури тіла;

пояснює:

- біологічне значення виділення продуктів обміну речовин;

- причини теплового й сонячного удару

37.


2. Сечоутворення, його регуляція. Профілактика захворювань нирок.

§

38.


3. Значення та будова шкіри. Терморегуляція.

§підготувати міні-проект «Складання правил догляду за власною шкірою»

39.


4. Профілактика захворювань шкіри. Перша допомога при травмах шкіри.

Міні-проект «Складання правил догляду за власною шкірою»


40.


5.Узагальнення знань за темою: «Дихання. Транспорт речовин. Виділення. Терморегуляція»

§§

Ставлення-висловлює судження:- про важливість виведення кінцевих продуктів обміну речовин з організму людини;обґрунтовує судження:- про значення дотримання правил догляду за власною шкірою для збереження здоров’я;оцінює:- значення шкіри у пристосуванні організму до умов навколишнього середовища

ТЕМА 8. ЗВ'ЯЗОК ОРГАНІЗМУ ІЗ ЗОВНІШНІМ СЕРЕДОВИЩЕМ. НЕРВОВА СИСТЕМА (6 год.)

41.


1. Будова і функції нервової системи.


Діяльність(уміння)

розпізнає (на малюнках, муляжах, моделях):

- елементи будови спинного мозку;

- відділи головного мозку;

застосовує знання для:

- профілактики нервових захворювань;

- дотримання режиму праці й відпочинку

Наскрізні змістові лінії

Здоров’я і безпека

(зорієнтована на

розуміння профілактики захворювань нервової системи, зокрема дотримання правил чергування розумової діяльності та відпочинку)
Знання

оперує термінами:

- нервова система, центральна нервова система, периферична нервова система, автономна (вегетативна) нервова система, соматична нервова система

називає:

- компоненти центральної й периферичної нервової системи;

- функції спинного мозку, головного мозку та його відділів, соматичної нервової системи, вегетативної нервової системи
(симпатичної та парасимпатичної);
- фактори, які порушують роботу нервової системи;

характеризує:

- будову головного мозку, спинного мозку;

- нервову регуляцію рухової активності людини;

- роль кори головного мозку в регуляції довільних рухів людини;
- роль вегетативної нервової системи в роботі внутрішніх органів людини;

наводить приклади

- захворювань нервової системи


42.


2. Будова і функції спинного мозку.

§

43.


3. Будова і функції головного мозку.


44.


5.Поняття про соматичну та вегетативну нервову систему.

§

45.


6. Профілактика захворювань нервової системи.Ставлення

висловлює судження:

щодо значення нервової системи для:

- забезпечення взаємозв’язку між органами й фізіологічними системами;

- узгодження функцій організму зі змінами довкілля;

усвідомлює значення:

- внеску вчених у розвиток знань про нервову систему (І. П. Павлов, І. М. Сечєнов), у тому числі й українських (В. О. Бец)

ТЕМА 9. ЗВ'ЯЗОК ОРГАНІЗМУ ІЗ ЗОВНІШНІМ СЕРЕДОВИЩЕМ. СЕНСОРНІ СИСТЕМИ (7 год.)

46.


1. Загальна характеристика сенсорних систем.

Будова аналізаторів.

§

Діяльність(уміння)

розпізнає (на малюнках, муляжах, моделях):

- елементи будови ока, вуха

встановлює взаємозв’язок:

між будовою й функціями ока, вуха

спостерігає:

- сліпу пляму на сітківці;

- акомодацію ока;

- зміни слухової чутливості;

- температурну адаптацію рецепторів шкіри;
застосовує знання для:
- дотримання правил профілактики порушення зору, слуху та попередження захворювань органів зору й слуху

Знання

оперує термінами:

- сенсорні системи, органи чуття, рецептори

називає:

- основні сенсорні системи;

- складові частини аналізатора
характеризує:
- особливості будови та функції зорової, слухової сенсорних систем;
- сенсорні системи рівноваги, нюху, смаку, руху, дотику, температури, болю;

пояснює:

- процеси сприйняття: світла, кольору, простору, звуку, запаху, смаку, рівноваги тіла

47.


2. Зорова сенсорна система.

Лабораторні дослідження: Визначення акомодації ока.

Виявлення сліпої плями на сітківці ока.

§

48.


3. Зорові сприйняття. Гігієна зору.

§

49.


4. Слухова сенсорна система. Гігієна слуху.

Лабораторне дослідження: Вимірювання порогу слухової чутливості

§

50.


5. Сенсорні системи смаку, нюху, рівноваги, руху.

§

51.


6. Сенсорні системи дотику, температури, болю.

§

52.


7. Контрольна робота №2: «Зв'язок організму із зовнішнім середовищем».

§

Ставлення

оцінює:

- значення сенсорних систем для забезпечення процесів життєдіяльності орга нізму та зв’язку організму із зовнішнім середовищем


Наскрізні змістові лінії

Здоров’я і безпека

(спрямовує на розуміння учнями дотримання правил:

- гігієни зору та слуху;

- техніки безпеки під час виконання практичних занять з хімії, фізики, біології, технологій і трудового навчання тощо)

Сталий розвиток і екологічна грамотність

(спрямовує на усвідомлення учнями залежності функціонування слухової сенсорної системи від шумового забруднення навколишнього середовища)ТЕМА 10. ВИЩА НЕРВОВА ДІЯЛЬНІСТЬ (6 год.)

53.


1. Поняття про вищу нервову діяльність та її основні типи.

Дослідницький практикум: Визначення типу вищої нервової діяльності та властивостей темпераменту.

§

Діяльність(уміння)

розрізняє:

- типи вищої нервової діяльності та властивості темпераменту;

порівнює:

- умовні й безумовні рефлекси;

- першу і другу сигнальні системи;

застосовує знання для:

- дотримання правил розумової діяльності

Наскрізні змістові лінії

Здоров’я і безпека

(зорієнтовує на усвідомлення учнями:

- значення самовиховання у формуванні особистості;

- значення сну для повноцінного функціонування організму;

- безпечного впливу соціальних факторів на формування особистості)
Знання

оперує термінами:

- безумовний рефлекс, умовний рефлекс, мислення, мова, пам’ять

називає:

- нервові процеси (збудження, гальмування);

- показники нервових процесів (сила, рухливість, урівноваженість);
- види сну;

- причини біоритмів;
наводить приклади:
- умовних та безумовних рефлексів людини;

- біоритмів людини;

характеризує:
- особливості вищої нервової діяльності людини;
- інстинктивну та набуту поведінку людини;
- види навчання, види пам’яті;

пояснює:

- значення другої сигнальної системи;

- роль кори головного мозку в мисленні;

- причини індивідуальних особливостей поведінки людини


54.


2. Умовні та безумовні рефлекси. Інстинкти.

Лабораторне дослідження: Визначення реакції зіниць на світло.

§

55.


3. Поняття про сигнальні системи. Мова й мовлення.

§

56.


4. Навчання та пам’ять.

Лабораторне дослідження: Дослідження різних видів пам`яті.

§

57.


5. Мислення та свідомість.

§

58.


6. Сон. Біоритми.

§

Ставлення

висловлює судження:

- про значення пам’яті для інтелектуального розвитку людини;

- щодо ролі самовиховання у формуванні особистості;
- щодо впливу соціальних факторів на формування особистості;

- про значення біоритмів і сну для повноцінного функціонування організму;

усвідомлює значення:

- внеску вчених у розвиток знань про вищу нервову діяльність (І. П. Павлов, І. М. Сєченов, О. О. Ухтомський та ін.)

59.


7. Узагальнення знань за темою:: «Вища нервова діяльність».

§

ТЕМА 11. ЕНДОКРИННА СИСТЕМА( 5 год.)

60.


1. Гуморальна регуляція. Гормони.

§

Діяльність(уміння)

застосовує знання для:
- профілактики йододефiциту в організмі та інших захворювань, пов’язаних із порушенням функцій ендокринних залоз

Наскрізні змістові лінії

Здоров’я і безпека

(спрямовує на розуміння учнями:

- впливу гормонів на процеси обміну речовин в організмі людини;

- профілактику йододефiциту в організмі та інших захворювань, пов’язаних із порушенням функцій ендокринних залоз)
Знання

оперує термінами:

- ендокринна система, гормони, гомеостаз

називає:

- залози внутрішньої та змішаної секреції;
- місце розташування ендокринних залоз в організмі людини;

характеризує:
- нейрогуморальну регуляцію фізіологічних функцій організму;
- вплив гормонів на процеси обміну в організмі;

пояснює:

- роль нервової системи в регуляції функцій ендокринних залоз;

- роль ендокринної системи в розвитку стресорних реакцій;

- значення ендокринної системи в підтриманні гомеостазу й адаптації організму

61.


2. Ендокринна система. Залози внутрішньої та змішаної секреції

§

62.


3. Імунна система. Імунітет. Специфічний

і неспецифічний імунітет.

§

63.


4. Алергія. СНІД.

§

64.


5. Взаємозв’язок регуляторних систем організму.

Міні-проект

«Йододефіцит в організмі людини, його наслідки, профілактика».

§

Ставлення

висловлює судження:
- щодо значення ендокринної системи для повноцінного функціонування організму людини;

робить висновок:

- про взаємодію регуляторних систем організму

ТЕМА 12. РОЗМНОЖЕННЯ ТА РОЗВИТОК ЛЮДИНИ (5 год.)

65.


1. Будова та функції репродуктивної системи. Статеві клітини.


§

Діяльність(уміння)

порівнює:

- будову чоловічої та жіночої статевих клітин;

застосовує знання для:
- запобігання хворобам, що передаються статевим шляхом, та попередження ВІЛ-інфікування


Наскрізні змістові лінії

Здоров’я і безпека

(націлює на розуміння учнями необхідності збереження репродуктивного здоров’я молоді та здорового способу життя як необхідної умови народження здорової дитини)
Знання

оперує термінами:

- ембріональний розвиток, гамети (сперматозоїд, яйцеклітина), запліднення, зигота, вагітність, плацента

називає:

- функції статевих залоз людини;

- первинні та вторинні статеві ознаки людини;
- періоди онтогенезу людини;

характеризує:
- процес запліднення;
- розвиток зародка і плода;
- розвиток дитини після народження;

- функції плаценти;

- статеве дозрівання;

- вікові періоди індивідуального розвитку людини;
- особливості підліткового вік
у;

- захворювання, що передаються статевим шляхом;

пояснює:
- роль ендокринної системи в регуляції гаметогенезу, овуляції, вагітності, постембріонального розвитку людини;

- вплив факторів середовища та способу життя батьків на розвиток плода

66.


2. Утворення статевих клітин. Менструальний цикл.

Запліднення.

§

67.


3. Вагітність. Ембріональний період розвитку людини.

Плацента, її функції.

§

68.


4. Постембріональний розвиток людини.

§

69.


5. Узагальнення знань за темою: «Ендокринна система. Розмноження та розвиток людини».


Ставлення

висловлює судження:

- про необхідність збереження репродуктивного здоров’я молоді;

- про залежність розвитку дитини в материнському організмі від здоров’я матері, її поведінки;

обґрунтовує судження:

- про вплив нікотину, тютюнового диму, алкоголю на розвиток плода;

оцінює:

- значення дотримання особистої гігієни юнаками та дівчатами;

виявляє ставлення:

- щодо здорового способу життя як необхідної умови народження здорової дитини


УЗАГАЛЬНЕННЯ

70.


1. Цілісність організму людини. Взаємодія регуляторних систем організму.


_______

Діяльність(уміння)

пояснює:

- як забезпечується цілісність організму людини

Знання

називає:

- функції, що підтримують цілісність організму;

- способи підтримання гомеостазу;

характеризує:

- інтегруючу функцію кровоносної, нервової та ендокринної систем


Ставлення

робить висновок:
- про біосоціальну природу людини


Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу.