Сьогодні о 11:00
онлайн-конференція:
«
Освіта проти насильства: методи профілактики та алгоритми реагування
»
Взяти участь Всі події

Календарно - тематичне планування української мови 3 клас 1 семестр 2020/2021н.р до підручника Варзацької Л.О., Трохименко Т.О.

НУШ

Для кого: 3 Клас

18.01.2021

151

6

0

Опис документу:
Календарно -тематичне планування за підручником для 3 класів«Українська мова та читання» Л.О.Варзацька, Т.ОТрохименко, частина 1, Тернопіль, видавництво «Богдан»2020/2021 н.р. 1 семестр 5 уроків на тиждень
Перегляд
матеріалу
Отримати код

УКРАЇНСЬКА МОВА

за підручником «УКРАЇНСЬКА МОВА та читання»

Л.Варзацька, Т.Трохименко, частина 1, видавництво «Богдан»2020

1 семестр

5 уроків на тиждень

Тема уроку

Сторінка підручника

Дата

Повторення та закріплення вивченого у 2 класі.

МОВА І МОВЛЕННЯ

1.

Повторення та закріплення вивченого у 2 класі.

2.

Мова в житті народу.

с.4, в. 1-4

3

Усне і писемне мовлення.

с.5, в. 5-9

4.

Культура мовлення.

с.6, в. 10-11

5.

Урок розвитку усного й писемного мовлення.

Докладний переказ.

с.1

6.

Слова ввічливості.

с.7, в. 12-13

зошит с.4, в. 1

СЛОВО. ЗНАЧЕННЯ СЛОВА

7.

Досліджую слова з прямим та переносним значенням.

с.8, в. 14-19

зошит с.4-5

8.

Вхідна діагностична робота

9.

Досліджую слова, однакові за звучанням і написанням, але різні за значенням.

с.11, в. 20-22, пр.

зошит с.5, в. 1,2

10.

Досліджую слова, однакові за звучанням і написанням, але різні за значенням.

с. 12, в. 23-25

11.

Досліджую слова, близькі за значенням.

с. 13, в. 26-28, правило

12.

Синоніми. Складання власних текстів на задану тему з використанням синонімів

с. 14, в. 29-30

зошит с.6, в.1,2

13.

Діагностична робота. Списування.

14.

Аналіз діагностичної роботи.

Досліджую слова , протилежні за значенням.

с. 15, в. 31-33, пр.

15.

Урок розвитку усного й писемного мовлення.

Художній опис зайця.

с.5

16.

Використання антонімів у реченнях при описі погодних умов восени.

с. 16, в. 34-35

зошит с.7, в.1,2

17.

Повторюю вивчене про значення слова.

зошит с. 8, 9

18.

Діагностична робота з теми

«Слово. Значення слова»

19.

Аналіз діагностичної роботи. Мої навчальні досягнення. Узагальнення за розділом.

зошит с .10

БУДОВА СЛОВА

20.

Досліджую корінь слова.

Спільнокореневі (споріднені) слова.

с.17, в. 36-38

зошит с.11

21.

Утворюю спільнокореневі (споріднені) слова

с.18, в. 39-41

22.

Поняття про закінчення.

с.20, в. 42-46, пр.

зошит с.11

23.

Роль закінчення як частини слова, за допомогою якої змінюється форма слова (без уживання терміна) на прикладах із різних частин мови.

с.21, в. 47-51

зошит с.12

24.

Основа слова. Розрізняю частини основи.

Навчальний диктант.

с.24, в. 52-54, пр.

зошит с.12

25.

Урок розвитку усного й писемного мовлення.

Твір-розповідь «По гриби»

с. 7

26.

Основа слова. Розрізняю частини основи.

с.25, в. 55-57, пр.

зошит с.13

27.

Добираю спільнокореневі слова.

с. 26, в.58-62

28.

Діагностична робота. Диктант.

29.

Аналіз діагностичної роботи.

Досліджую чергування голосних [о], [а] з [і] у коренях слів.

с.28, в. 63-65

зошит с.13

30.

Досліджую чергування голосних [о], [а] з [і] у коренях слів.

с.28, в. 66-67

31.

Спостерігаю за чергування приголосних звуків [г], [к], [х] із [ж], [ч], [ш] і [з’], [ц’], [с’].

с. 30, в.68-70

зошит с.14, в.1

32.

Спостерігаю за чергування приголосних звуків [г], [к], [х] із [ж], [ч], [ш] і [з’], [ц’], [с’].

с. 30, в.71-73

зошит с.14, в.2

33.

Усвідомлення знань про чергування голосних та приголосних звуків.

зошит с.15

34.

Вправи на застосування отриманих знань.

35.

Урок розвитку усного й писемного мовлення.

Вибірковий переказ.

с.17

36.

Вимова та правопис слів із ненаголошеними [е], [и] у коренях слів.

с. 33 в. 74-76, пр.

зошит с.14, в.1

37.

Вимова та правопис слів із ненаголошеними [е], [и] у коренях слів.

с. 33 в. 77-79

зошит с.15, в.2

38.

Письмовий переказ.

39.

Перевіряю слова із ненаголошеними [е], [и]

у коренях слів.

с. 35, в. 80-82

зошит с.15, в.1

40.

Усвідомлюю зміст поняття «орфограма».

Написання ненаголошених голосних звуків [е], [и]

у корені слова.

с. 36, в. 83-85

зошит с.15, в.2

41.

Спостереження за вимовою та правописом слів із ненаголошеними [е], [и] у корені слова, що не перевіряються наголосом.

с. 37, в. 86-89

42.

Досліджую слова із ненаголошеними [е], [и] у корені слова, що не перевіряються наголосом.

с. 38, в. 89-91

43.

Вимова і правопис слів із дзвінкими та глухими приголосними (парні і непарні).

с. 39, в. 92-94

зошит с.16, в.1,2

44.

Вимова і правопис слів із дзвінкими та глухими приголосними (парні і непарні).

с. 40, в. 95-96

зошит с.16, в.1,2

45.

Урок розвитку усного й писемного мовлення.

Перебудова тексту

с.13

46.

Написання слів із дзвінкими та глухими приголосними.

с. 41, в. 97-99

47.

Написання слів із дзвінкими та глухими приголосними.

с. 42, в. 100-102

48.

Правило перевірки правопису слів типу

просьба, боротьба, кігті, нігті

с. 43, в.103-105

зошит с.17, в.1,2

49.

Правило перевірки правопису слів типу

просьба, боротьба, кігті, нігті

с. 44, в.106-107

50.

Префікс. Словотворча роль префіксів.

Творення слів із найуживанішими префіксами.

с. 45, в.108-113

зошит с.17, в.1,2

51.

Спостерігаю за префіксами та прийменниками.

с. 47, в.114-116

зошит с.18, в.1,2

52.

Спостерігаю за префіксами та прийменниками.

с. 48, в.117-119

53.

Досліджую правопис префіксів роз-, без-.

Перенос слів з префіксами

с. 50, в.120-124

зошит с.19, в.1,2

54.

Спостереження за збігом однакових приголосних звуків на межі префікса і кореня.

с. 52, в.125-127

зошит с.19, в.1,2

55.

Урок розвитку усного й писемного мовлення.

Складання діалогу.

56.

Практичне ознайомлення з написанням

префіксів з- (с-).

с. 52, в.128-129

зошит с.20, в.1,2

57.

Апостроф після префіксів перед я, ю, є, ї.

с. 54, в.130-135

58.

Контрольний діалог.

59.

Засвоєння правил переносу слів із префіксами.

с. 56, в.136-140

зошит с.20, в.1,2

60.

Досліджую суфікс. Роль суфіксів у слові. Визначення суфіксів у словах.

с. 58, в.141-145

зошит с.21, в.1,2

61.

Творення слів із найуживанішими суфіксами.

Розбір слів за будовою. Тренувальні вправи.

с. 59, в.146-150

зошит с.21, в.1,2

62.

Повторюю вивчене про будову слова.

Мої навчальні досягнення.

с. 62

63.

Діагностична робота з теми «Будова слова»

64.

Аналіз діагностичної роботи.

Узагальнення за розділом.

65.

Урок розвитку усного й писемного мовлення.

Твір-міркування «Кого я вважаю своїм другом/ своєю подругою»

с. 20

ЧАСТИНИ МОВИ

66.

Поняття про частини мови: іменник, прикметник, дієслово. Службові слова. Роль службових слів у реченні.

с.63, в.151-153

67.

Поняття про частини мови: іменник, прикметник, дієслово. Службові слова. Роль службових слів у реченні.

с.63, в.154-156

зошит с. 22

68.

Спільнокореневі слова, що належать до різних частин мови.

с.65, в.157-159

зошит с.23

69.

Спільнокореневі слова, що належать до різних частин мови.

с.65, в.160-161

70.

Іменник як частина мови. Роль іменників у мовленні.

с.68, в.162-164

зошит с.24

71.

Іменник як частина мови. Роль іменників у мовленні.

с.68, в.165-167

зошит с.25

72.

Іменники - назви істот та неістот.

с.70, в.168-171

зошит с.25

73.

Іменники – власні та загальні.

Велика буква у власних іменниках.

с.72, в.172-177

зошит с.26

74.

Вправляння у написанні великої літери у власних назвах.

75.

Урок розвитку усного й писемного мовлення.

Створення коміксу.

С.22

76.

Утворення іменників. Поняття предметності.

С.74 , в.178-182

77.

Змінювання іменників за числами: однина та множина.

с.76, в.183-185

зошит с.26

78.

Виконання тестових завдань.

Письмо для себе. Робота зі словами.

79.

Змінювання іменників за числами: однина та множина.

с.77, в.186-188

80.

Підсумковий урок.

1. Підручник «УКРАЇНСЬКА МОВА та читання»

Л.Варзацька, Т.Трохименко, частина 1, видавництво «Богдан», 2020

2.Робочий зошит. Українська мова 3 клас до підручника «УКРАЇНСЬКА МОВА та читання» Л.Варзацька, Т.Трохименко, частина 1, видавництво «Тернопіль. Навчальна книга - Богдан», 2020

3.Зошит із розвитку мовлення «У світі рідного слова» М.Вашуленко, Н.Васильківська, видавничий дім «Освіта», 2020

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу.