Календарно-тематичне планування. Українська мова. 5 клас

Опис документу:
Календарно-тематичне планування складено відповідно до програми з української мови Українська мова. 5-9 класи. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів, розроблена на основі нового Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти і затверджена Наказом Міністерства освіти і науки України від 07.06.2017 № 804 зі змінами) Автори: Г.Т. Шелехова, М.І. Пентилюк, В.І. Новосьолова, Т.Д. Гнаткович, Н.Б. Коржова, К.В. Таранік-Ткачук / К.: Видавничий дім «Освіта», 2013.

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу. Щоб завантажити документ, прогорніть сторінку до кінця

Перегляд
матеріалу
Отримати код

Українська мова

5 клас

За програмою - 122 год, 3,5 год на тиждень.

За навчальним планом – 140 год, 4 год на тиждень

Мовленнєва змістова лінія – 24+4 год

Календарно-тематичне планування

складено відповідно до програми з української мови

Українська мова. 5-9 класи. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів, розроблена на основі нового Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти і затверджена Наказом Міністерства освіти і науки України від 07.06.2017 № 804 зі змінами)

Автори: Г.Т. Шелехова, М.І. Пентилюк, В.І. Новосьолова, Т.Д. Гнаткович, Н.Б. Коржова, К.В. Таранік-Ткачук / К.: Видавничий дім «Освіта», 2013.

У розвантаженні програми (2015 р.) брали участь: Шелехова Г. Т., Голуб Н. Б., Новосьолова В. І., Сидоренко В. В., Тарасенко О. О., Усатенко Г. О., Оперчук О. П., Мельник М. М., Ткачова Г. В., Глазова О. П., Панасенко Н. М.

В оновленні програми брали участь: Глазова О. П., Романенко Ю. О., Голуб Н. Б., Кондесюк Т. В., Котусенко О. Ю., Мельниченко О. М., Михайловська Н. А., Панченков А. О., Пчеляна Л. В

Підручник: Глазова О.П. Українська мова: підручник для 5 кл. загальноосвіт. навч. закл. – К.: Видавничий дім «Освіта», 2013.

Фронтальні види контрольних робіт

Форми контролю

І семестр

ІІ семестр

Перевірка мовної теми

4

4

Письмо:

переказ

1

1

твір

-

1

Правопис:

диктант

1

1

Аудіювання

-

1

Читання мовчки

1

-

Усний твір,

діалог

усний переказ,

читання вголос

з/п

Тема уроку

К-сть год

Дата

Примітка

Повторення вивченого в початкових класах

1

Вступ. Значення мови в житті суспільства. Українська мова – державна мова України

1

04/09

(Д/З §1; впр. 5,

с. 7)

2

Текст. Зміст, заголовок тексту. План тексту. Поділ тексту на речення.

1

05/09

3

РМ. № 1. Загальне уявлення про мовлення як діяльність; види мовленнєвої діяльності (аудіювання, читання, говоріння, письмо), їх особливості.

1

06/09

Д/З §58,

59; впр. 551, 553, с. 218)

4

Слово як компонент речення. Слово як частина мови. Добір слів для доповнення речення

1

07/09

5

РМ. № 2. Складання й розігрування діалогів відповідно до запропонованої ситуації спілкування, пов’язаної з життєвим досвідом учнів

1

11/09

6

Лексичне значення слова.

Діагностична контрольна робота (диктант).

1

12/09

Лексикологія

7

Лексикологія. Лексичне значення слова. Тлумачний словник. Однозначні й багатозначні слова

1

13/09

(Д/З §46; впр.436, с.176)

8

Використання багатозначних слів у прямому й переносному значенні

1

14/09

(Д/З §47; впр.444, с.179)

9

РМ. № 3. Складання усного опису предмета за картиною.

1

18/09

10

Лексична помилка та умовне позначення її

1

19/09

11

Групи слів за значенням (синоніми, антоніми, пароніми)

1

20/09

21/09

(Д/З §49; впр.462, с.185)

Д/З §50; впр.469, с.187)

12

РМ. № 4. Усний вибірковий переказ художнього тексту, що містить опис предмета, за колективно складеним планом

1

25/09

13

РМ. № 5. Докладний усний переказ розповідного тексту художнього стилю з елементами опису тварини, що містить синоніми та антоніми (за колективно складеним простим планом).

1

26/09

14

РМ. № 6. Контрольний докладний письмовий переказ розповідного тексту художнього стилю з елементами опису тварини, що містить синоніми та антоніми

1

27/09

15

Групи слів за значенням (омоніми)

1

28/09

(Д/З §51; впр. 477, с.189)

16

Групи слів за значенням (омоніми)

1

02/10

17

Використання синонімів, антонімів, омонімів, паронімів у мовленні. Ознайомлення зі словниками.

1

03/10

(Д/З с.196-198; впр. 497, с.197-198)

18

Контрольна робота № 1. «Повторення вивченого в початкових класах. Лексикологія» (тести).

1

04/10

(Д/З Повторити §46-52)

19

РМ. № 7. Складання й розігрування діалогу етикетного характеру з використанням синонімічних етикетних формул вітання, прохання, вдячності (у музеї, бібліотеці, магазині, спортзалі та ін.) з урахуванням віку та статусу співрозмовника

Контрольне читання мовчки художнього тексту розповідного характеру

1

05/10

Будова слова. Орфографія

20

Значущі частини слова. Основа слова і закінчення.

1

09/10

(Д/З §54; впр.511, с.203)

21

Корінь як значуща частина слова.

1

10/10

(Д/З §53; впр.502, с.201)

22

Корінь слова. Спільнокореневі слова.

1

11/10

23

Спільнокореневі слова і форми слова

1

12/10

24

РМ. № 8. Редагування речень, що містять спільнокореневі слова й форми одного слова.

1

17/10

25

Незмінні й змінні слова.

1

18/10

26

РМ. № 9. Створення казки, текст якої містить слова, що надають слову значення збільшеності та згрубілості

1

19/10

27

РМ. № 10. Складання опису тварини для Вікіпедії та опису тварини як героя оповідання (усно). Порівняння складених висловлень.

1

30/10

28

Префікс як значуща частина слова.

1

31/10

(Д/З §53; впр.507, с.202)

29

РМ. № 11. Письмовий твір-опис предмета (тварини) з використанням слів із суфіксами та префіксами, що надають тексту емоційного забарвлення й виразності (у художньому стилі).

1

01/11

30

Написання префіксів пре-, при-, прі-

1

02/11

31

РМ. № 12. Конструювання речень-компліментів (для привітання з днем народження, святом) з використанням слів із префіксом пре-.

1

06/11

32

Суфікс як значуща частина слова.

1

07/11

33

Узагальнення і систематизація з розділу «Будова слова. Орфографія». Розбір слова за будовою.

1

08/11

34

Контрольна робота № 2. «Будова слова. Орфографія» (тести і завдання).

1

09/11

Фонетика. Графіка. Орфоепія. Орфографія

35

Звуки мовлення. Голосні та приголосні звуки

1

13/11

36

Приголосні тверді та м'які, дзвінкі та глухі. Вимова звуків, що позначаються буквами ґ і г

1

14/11

(Д/З §24, впр.228, с.102)

37

Приголосні тверді та м'які, дзвінкі та глухі. Вимова звуків, що позначаються буквами ґ і г

1

15/11

(Д/З §25, 26; впр.246, с.107-108)

38

Позначення звуків мовлення на письмі. Алфавіт

1

16/11

(Д/З §27; впр.253, с.110)

39

Співвідношення звуків і букв. Звукове значення букв я, ю, є, ї та щ

1

20/11

(Д/З §27; впр.257, с.113)

40

Співвідношення звуків і букв. Звукове значення букв я, ю, є, ї та щ

1

21/11

41

Склад. Наголос. Орфоепічний словник і словник наголосів. Орфоепічна помилка

1

22/11

(Д/З §28; впр. 264, с.115)

42

Наголос.

1

23/11

(Д/З §29; впр. 268, с.117)

43

Вимова ненаголошених й наголошених голосних. Ненаголошені е, и, о в коренях слів. Ненаголошені голосні, що не перевіряються наголосом

1

27/11

(Д/З §31; впр.284, с.123)

44

РМ. №. 13. Особливості будови розповіді та елементарного роздуму.

1

28/11

45

Позначення на письмі ненаголошених голосних е, и та о перед складом із наголошеним у у коренях слів.

1

29/11

(Д/З §31-32; впр.290, с.126)

46

Орфограма. Орфографічна помилка, її умовне позначення Орфографічний словник (практично)

1

30/11

(Д/З §30; впр.282, с.122)

47

Орфограма. Орфографічна помилка, її умовне позначення (практично)

1

04/12

48

Контрольна робота № 3. «Фонетика. Графіка. Орфоепія. Орфографія» (тести і завдання)

1

05/12

49

РМ. № 14. Докладний усний переказ художнього тексту розповідного характеру з елементами роздуму.

1

06/12

50

РМ. № 15. Письмовий твір-роздум на тему, пов’язану з життєвим досвідом учнів, у художньому стилі за колективно складеним планом (орієнтовні теми: «Чому людина має бути чемною»

1

07/12

51

Вимова приголосних звуків. Уподібнення приголосних звуків. Спрощення в групах приголосних

1

11/12

(Д/З §33; впр.312, с.130)

52

Спрощення в групах приголосних

1

12/12

(Д/З §34; впр.315, с.132)

53

Спрощення в групах приголосних

1

12/12

54

Уподібнення і спрощення в групах приголосних(продовження)

1

13/12

55

Вимова префіксів роз-, без-.

1

14/12

56

Чергування [о]-[а],[е]-[і],[е]-[и]; [о],[е] з [і].

1

18/12

(Д/З §35; впр.325, с.136)

57

Контрольний диктант № 1. Навчальне читання мовчки

1

19/12

58

Чергування [г], [к], [х] – [ж], [ч], [ш] – [з*], [ц*], [с*]

1

20/12

(Д/З §39; впр.366, с.148-149)

59

[и], [і] після [ж], [ч], [ш] та [г], [к], [х] у коренях слів. [е], [о] після [ж], [ч], [ш].

1

19/12

(Д/З §37; впр.346, с.143)

60

РМ. № 16. Виразне читання текстів з дотриманням правил орфоепії

1

21/12

61

Вимова префіксів з-, зі-, с-, роз- (розі-)

1

22/01

23/01

Д/З §55;56 впр.

62

Основні випадки чергування у-в, і-й, з-із-зі (правила милозвучності)

1

24/01

(Д/З §40; впр. 370, 374 с.150)

63

Контрольна робота № 4. «Фонетика. Графіка. Орфоепія. Орфографія»

1

25/01

64

Позначення м’якості приголосних на письмі буквами ь, і, є, ю, я. Правила вживання знака м’якшення

1

29/01

(Д/З §41; впр.380, с. 153-154)

65

Позначення м’якості приголосних на письмі буквами ь, і, є, ю, я. Правила вживання знака м’якшення

1

30/01

(Д/З §41; впр.384, с. 153-154)

66

Сполучення ЙО,ЬО

1

31/01

(Д/З §42, впр.393

67

Правила вживання апострофа.

1

01/02

(Д/З §43; впр.401, с.159-160)

68

Правила вживання апострофа.

1

02/02

(Д/З §43; впр.404, с.159-160)

69

Правила вживання знака м’якшення та апострофа

1

05/02

Д/З §41-43

70

Подвоєння букв на позначення подовжених м’яких приголосних та збігу однакових приголосних звуків

1

06/02

(Д/З §44; впр.412, с. 161-164)

71

Подвоєння букв на позначення подовжених м’яких приголосних та збігу однакових приголосних звуків

1

07/02

(Д/З §44; впр.414, с.161-164)

72

Контрольна робота № 5. «Фонетика. Графіка. Орфоепія. Орфографія» (тести). Контрольне аудіювання тексту

1

08/02

73

РМ. № 17. Есе (розмірковування в довільній формі) про красу й милозвучність української мови.

1

12/02

Відомості із синтаксису і пунктуації

74

Словосполучення. Відмінність словосполучення від слова й речення.

1

13/02

(Д/З §11

75

Головне й залежне слово в словосполученні

1

14/02

(Д/З §11

76

Головне й залежне слово в словосполученні

1

15/02

(Д/З §11

77

Речення, його граматична основа.

1

19/02

(Д/З §12

78

Речення, його граматична основа.

1

20/02

(Д/З §12

79

РМ. № 18. Контрольний твір-роздум за колективно складеним планом у художньому стилі на тему: «Чому необхідно знати історію свого народу»

1

21/02

80

Речення з одним головним членом

1

22/02

Д/З §13

81

Речення з одним головним членом

1

26/02

Д/З §13

82

Контрольна робота № 6. «Словосполучення і речення» (тести і завдання)

1

27/02

83

Другорядні члени речення.

1

28/02

Д/З §15, с.64

84

Додаток. Способи їх вираження. Стилістична роль означень у художньому мовленні

01/03

Д/З §15, с.64

85

Додаток. Способи їх вираження. Стилістична роль означень у художньому мовленні

1

05/03

Д/З §15, с.64

86

Означення. Способи їх вираження. Стилістична роль означень у художньому мовленні

1

06/03

07/03

Д/З §15, с.64

87

Прикладка як різновид означення

1

12/03

13/03

Д/З §15, с.64

88

Обставина. Типи обставин за значенням. Способи їх вираження.

1

14/03

15/03

Д/З §15, с.64

89

Другорядні члени речення (практично)

1

19/03

Д/З §15, с.64

90

Речення з однорідними членами (без сполучників та зі сполучниками а, але, і). Кома між однорідними членами

1

20/0321/03

Д/З §16, с.67-69

91

Узагальнювальне слово при однорідних членах речення. Двокрапка й тире при узагальнювальних словах у реченнях з однорідними членами

1

22/03

Д/З §17, с.71-73

92

Двокрапка й тире при узагальнювальних словах у реченнях з однорідними членами (практично)

1

26/03

Д/З §17, с.71-73

93

РМ. № 19. Контрольний докладний переказ тексту розповідного характеру з елементами роздуму, що містить однорідні члени речення.

1

27/03

94

Двокрапка й тире при узагальнювальних словах у реченнях з однорідними членами

1

28/03

Д/З §17, с.71-73

95

РМ. № 20. Складання висловлення «Мої улюблені квіти» («Шкільний сад») з використанням узагальнювальних слів з однорідними членами речення

1

29/03

96

Контрольна робота № 7. «Другорядні члени речення. Однорідні члени речення» (тести і завдання)

1

10/04

97

Звертання. Непоширені й поширені звертання.

1

11/04

Д/З §18

98

Розділові знаки при звертанні

1

12/04

Д/З §18

99

Вставні слова, виділення їх на письмі комами.

1

16/04

17/04

Д/З §19

100

Вставні слова, виділення їх на письмі комами.

1

18/04

Д/З §19

101

РМ. № 21. Ділові папери. Оформлення конверта.

1

19/04

Д/З §77; підписати конверт

102

Складні речення із безсполучниковим і сполучниковим зв'язком.

1

23/04

Д/З §20

103

Складні речення із безсполучниковим і сполучниковим зв'язком. Кома між частинами складного речення. Синтаксичний розбір складного речення

1

24/04

(Д/З §20

104

РМ. № 22. Написання листа до рідної людини з використанням звертань та вставних слів.

1

26/04

Пряма мова. Діалог

105

Пряма мова. Розділові знаки при прямій мові

1

30/04

Д/З §21

106

Розділові знаки при прямій мові

1

02/05

Д/З §21

107

РМ. № 23. Складання розповіді «Улюблені пісні моєї мами»

1

03/05

108

Діалог. Тире при діалозі

1

07/0508/05

Д/З §22

109

РМ. № 24. Написання речень і текстів з поясненням написання слів та вживання розділових знаків

1

10/05

110

Контрольна робота № 8. «Звертання. Вставні слова. Складні речення» (тести і завдання)

1

14/05

Повторення й узагальнення в кінці року

111

Повторення, узагальнення і систематизація вивченого з розділу «Лексикологія».

1

15/05

(Д/З Повторити§46-52; Виписати 5 слів із лексичним значенням

112

Повторення, узагальнення і систематизація вивченого з розділу «Будова слова й орфографія».

1

16/05

(Д/З Повторити §53-57)

113

Повторення, узагальнення і систематизація вивченого з розділу «Фонетика й графіка»

1

17/05

(Д/З Повторити §23-45, зробити фонетичн.р-р 5 слів)

114

Повторення, узагальнення і систематизація вивченого з розділу «Орфоепія й орфографія»

1

21/05

(Д/З Повторити §23-45, зробити фонетичн.р-р 5 слів)

115

Контрольний диктант № 2

1

22/05

116

Повторення, узагальнення і систематизація вивченого з розділу «Синтаксис. Пунктуація»

1

23/05

(Д/З Повторити §11-22)

117

Повторення, узагальнення і систематизація вивченого з розділу «Синтаксис. Пунктуація»

1

24/05

(Д/З Повторити §11-22)

118

Підсумковий урок.

1

24/05

Зверніть увагу, свідоцтва знаходяться в Вашому особистому кабінеті в розділі «Досягнення»