Календарно-тематичне планування. Українська література. 10 клас. Рівень стандарту.

Українська література

Для кого: 10 Клас

23.08.2021

182

22

0

Опис документу:
Створено за програмою для загальноосвітніх навчальних закладів 10–11 класи (рівень стандарту). Авторський колектив: Р.В. Мовчан, С.Р. Молочко та ін.. Програму з української літератури для 10–11 класів створено на основі Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти (Постанова КМУ від 23. 11. 2011 р. № 1392), з урахуванням Програми з української літератури для 5–9 класів для ЗНЗ (2012 зі змінами 2015–2017 рр.) та відповідно до Концепції «Нової української школи» (2016).
Перегляд
матеріалу
Отримати код

10 клас

Українська література


УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА

10 КЛАС

(70 год, 2 год на тиждень)


  • УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів. 10–11 класи (рівень стандарту). Авторський колектив:

Р.В. Мовчан, провідний науковий співробітник Інституту літератури ім. Т.Г. Шевченка НАН України, доктор філологічних наук, професор (голова робочої групи); С.Р. Молочко, старший викладач кафедри філологічних дисциплін та методики їх викладання, методист відділу суспільно-гуманітарних дисциплін Чернігівського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти імені К.Д. Ушинського, учитель-методист (заступник голови); Д.І. Дроздовський, докторант, науковий співробітник Інституту літератури ім. Т.Г. Шевченка НАН України, кандидат філологічних наук, заслужений працівник культури України; Л.Т. Коваленко, старший викладач кафедри методики мов та літератури Інституту післядипломної педагогічної освіти Київського університету імені Бориса Грінченка, заступник директора Інституту післядипломної педагогічної освіти Київського університету імені Бориса Грінченка; А.М. Фасоля, провідний науковий співробітник відділу навчання української мови і літератури Інституту педагогіки НАПН України, кандидат педагогічних наук; В.І. Цимбалюк, учитель української мови та літератури НВК «Сквирський ліцей – ЗОШ І-ІІ ступенів», кандидат педагогічних наук, заслужений учитель України.

Програму з української літератури для 10–11 класів створено на основі Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти (Постанова Кабінету Міністрів України від 23. 11. 2011 р. № 1392), з урахуванням Програми з української літератури для 5–9 класів для загальноосвітніх навчальних закладів (2012 зі змінами 2015–2017 рр.) та відповідно до Концепції «Нової української школи» (2016).


Семестри

І


ІІ


Контрольні роботи

у формі:

  • контрольного класного твору;

  • виконання інших завдань (тестів, відповідей на запитання тощо)

3


1

207.12

05.10

04.11

3


1

207.04

17.02

04.05

Уроки розвитку мовлення*

(РМ)

2

(у+п)


2

(у+п)


Уроки позакласного читання

(ПЧ)

1


1


Перевірка зошитів

4


5Обов’язкова кількість видів контролю з української літератури в 10-11класах

 

 

Семестри

 

 

І

 

 

 

ІІ

 

 

 

І

 

 

ІІ

 

Рівні

 

 

 

стандарту

 

 

 

профільний

 

Контрольні роботи у формі:

 

 

3

 

 

3

 

 

 

 

4

 

 

4

 

контрольного класного твору


 

1

 

 

1

 

 

 

 

1

 

 

1

 

виконання інших завдань

 

 

2

 

 

2

 

 

 

 

3

 

 

3

 

Уроки розвитку мовлення**

 

2 (у+п)

 

 

2 (у+п)

 

 

2 (у+п)

 

 

2 (у+п)

Уроки позакласного читання

 

 

1

 

 

1

 

 

 

 

2

 

 

2

 

Перевірка зошитів

 

 

4

 

 

5

 

 

 

 

4

 

 

5

 І семестр

Дата

Примітки


Тема уроку

К-сть

Год.


Тема.

ВСТУП

РЕАЛІСТИЧНА УКРАЇНСЬКА ПРОЗА


02.09


Українська література другої половини ХІХ ст. у контексті розвитку тодішнього суспільства, культури, мистецтва. Новий етап національно-визвольного руху, культурно-просвітницька діяльність «громад». Періодичні видання. Розвиток реалізму, натуралізму, пізній романтизм. Тодішні поезія, драматургія. Особливості реалістичної прози.

1

07.09


Іван Нечуй-Левицький. Життя і творчість письменника як новий імпульс української літератури («Колосальне всеобіймаюче око України» (І.Франко)).

1

09.09


«Кайдашева сім’я» І. Нечуя-Левицького – соціально-побутова повість-хроніка. Реалізм твору.

ТЛ: соціально-побутова повість, повість-хроніка. Поглиблення поняття про реалізм.

1

14.09


Реалізм твору, сучасна (вічна) актуальність проблеми батьків і дітей. Колоритні людські характери в повісті.

1

16.09


РМ Усна творча робота

Українська ментальність, гуманістичні традиції народного побуту й моралі в повісті «Кайдашева сім’я». Утвердження цінностей національної етики засобами комічного.

ТЛ: засоби змалювання комічного

1

21.09


Панас Мирний. Основне про життєвий і творчий шлях. Загальна характеристика творчості.

1

23.09


«Хіба ревуть воли, як ясла повні?» (1, 4 частини) – перший в українській літературі соціально-психологічний роман, свідчення його можливостей у художньому дослідженні дійсності. Співавторство Панаса Мирного з Іваном Біликом. ТЛ: соціально-психологічний роман.

1

28.09


Широта представлення народного життя в романі «Хіба ревуть воли, як ясла повні?». Шлях Ничипора Варениченка: від правдошукацтва до розбійництва. Жіночі образи, ствердження народних поглядів на духовне здоров’я людини.

1

30.09


РМ Письмова творча робота «Проблема життєвого вибору».

1

05.10


Контрольна робота № 1 (тест)

1


Тема.

«ТЕАТР КОРИФЕЇВ»


07.10


Розвиток драматургії: соціально-побутові та історичні драми й комедії М.Старицького, М.Кропивницького, Панаса Мирного та ін.

Від аматорських гуртків до професійного «театру корифеїв». Родина Тобілевичів та український театр.

Перша народна артистка України Марія Заньковецька.

1

12.10


Іван Карпенко-Карий. Основне про життєвий і творчий шлях митця, світогляд, багатогранність діяльності. Жанрова різноманітність творів. Драматургічне новаторство письменника.


19.10


Комедія Карпенка-Карого «Мартин Боруля», її сценіча історія. Дворянство як міф про краще життя. ТЛ: комедія.

1

21.10


Підміна особистісних етичних цінностей (чесності, порядності, працелюбства) становою приналежністю. Психологічна переконливість розкриття образу Мартина Борулі.

1

02.11


Значення творчості І. Карпенка-Карого.


04.11


Контрольна робота № 2 (тест)

1


Тема.

ТИТАН ДУХУ І ДУМКИ


09.11


Іван Франко* – учений, письменник, громадський діяч. Багатогранність діяльності в українській культурі, її вплив на культурний і політичний розвиток України. ТЛ: модернізм.

1

11.11


Лірика збірки І. Франка «З вершин і низин». Концепція поступу людства й незламний оптимізм у вірші «Гімн». Символ вічної жіночності, материнства й краси в поезії «Сікстинська мадонна». ТЛ: сонет.

1

16.11


Поетична збірка І. Франка «Зів’яле листя»*. Місце любовної теми у творчості І.Франка. Життєві імпульси появи творів (автобіографічність). «Ой ти, дівчино, з горіха зерня...», «Чого являєшся мені». Широка емоційна гама почуттів ліричного героя, ствердження невмирущості почуттів, ідеалу кохання.

1

18.11


Філософська поезія. Змістовий зв’язок «Легенди про вічне життя» з поезією збірки «Зів’яле листя». Драматизм людських стосунків, роздуми про взаємність кохання.

1

23.11


Поема «Мойсей» – один із вершинних творів І. Франка. Проблематика твору: історичний шлях нації, визначна особистість як її провідник, пробудження національної свідомості, історичної пам’яті. Пролог до поеми – заповіт українському народові.

ТЛ: філософська поезія, терцини, гімн, сонет

2

25.11

30.11


Новела «Сойчине крило» – жіноча доля в новітній інтерпретації. Образ героя-адресата – уособлення боротьби між «естетикою» і «живим чоловіком». Гуманізм новели.

1

02.12


Роль І.Франка в розвитку драматургії й театру («Украдене щастя»). Франко-перекладач, публіцист. Значення творчості для розвитку української літератури, у пробудженні національної свідомості. Творчість І. Франка в музиці.

1

07.12


Контрольна робота № 3

(твір за мистецькою спадщиною І. Франка)

1

09.12


Контрольна робота № 3

(твір за мистецькою спадщиною І. Франка)

1

14.12


ПЧ Бесіда за прозою І. Франка

1

16.12


ЛРК Проза рідного краю.

1


Тема.

МОДЕРНА УКРАЇНСЬКА ПРОЗА21.12


Особистісні чинники у світогляді людини на рубежі віків. Посилення зв’язку з культурою Європи, активні націотворчі процеси. Основні риси українського прозового модернізму (О.Кобилянська, М.Коцюбинський, В.Стефаник, В.Винниченко). «Нова школа» у прозі.


1


23.12


Михайло Коцюбинський. Життя і творчість, гуманізм світогляду. Жанр новели у творчості М. Коцюбинського. Еволюція художньої свідомості: від просвітницьких орієнтацій і реалізму до модернізму. ТЛ: психологічна новела, «поезія в прозі», імпресіонізм.

1


28.12


Психологічна новела «Intermezzo» з жанровими ознаками «поезії у прозі». Автобіографічна основа. Проблеми душевної рівноваги, повноцінного життя, специфіки творчого процесу. Психологічно переконливе розкриття внутрішнього стану людини. Символічні образи, ускладнена метафора. Поетика імпресіонізму.


ІІ семестр

13.01


Повість «Тіні забутих предків».

Трагічна доля Івана й Марічки як наслідок суперечності між мрією та дійсністю.

1

18.01


Фольклорне тло повісті М. Коцюбинського «Тіні забутих предків». Образи та символи в повісті.

1

20.01


Образи Івана й Марічки як втілення романтичної ідеї незнищенності кохання. Значення стильового новаторства М. Коцюбинського для української літератури.

1

25.01


Ольга Кобилянська. Життя і творчість. Формування світогляду письменниці. Проза – зразок раннього українського модернізму. Жанрові особливості, провідні теми та ідеї.

1

27.01


Краса вільної душі, аристократизм духу як провідні мотиви новел «Іmpromtu phantasie», «Valse melancolique». Автобіографізм «Іmpromtu phantasie» («Фантазія-експромт»). Становлення особистості, цілеспрямованої  й цілісної натури. Образ ліричної героїні новели-роздуму.

1

01.02


Образи нових жінок-інтелектуалок: талановитої піаністки Софії, аристократичної Марти, пристрасної і вольової художниці Ганнусі у «Valse melancolique» («Меланхолійний вальс»). Роль образу мелодії вальсу у відтворенні внутрішнього світу героїнь. Глибокий психологізм твору як новаторство
О. Кобилянської.

1

03.02


Василь Стефаник. Життя і творчість. Новаторство письменника. ТЛ: експресіонізм.

1

08.02


Новела «Камінний хрест» – психологічне розкриття теми еміграції. Історична основа твору. Сюжетно-композиційні особливості новели.


1

10.02


Володимир Винниченко. Життя і творчість, громадська і політична діяльність. Винниченко-художник.

Прозові й драматичні твори. Перший український науково-фантастичний роман «Сонячна машина», його популярність у 1920-ті роки. Успіх п’єс В.Винниченка на світовій сцені.

1

15.02


Новела «Момент». Образ панни (Мусі). Імпресіонізм новели. Значення літературно-художньої спадщини В. Винниченка.

1

17.02


Контрольна робота № 4

(тест)

1


Тема.

ОБРАЗНЕ СЛОВО ПОЕТИЧНОГО МОДЕРНІЗМУ

(ЗАГАЛЬНОЛЮДСЬКЕ, НАЦІОНАЛЬНЕ, ОСОБИСТЕ)


22.02


Альманах «З-над хмар і з долин», угруповання «Молода муза» – зв’язок із зарубіжною літературою, «нова» драма на межі століть.

1

24.02


Леся Українка. Життєвий і творчий шлях. Драматична спадщина. Роль родини, культурного оточення й самоосвіти у формуванні світобачення письменниці.

1

01.03


Збірка поезій «На крилах пісень», її висока оцінка І.Франком. Основні цикли поезій. Неоромантизм як основа естетичної позиції Лесі Українки. «Contra spem spero!»* як світоглядна декларація сильної, вольової особистості. Символічність, романтичні образи, образотворчий прийом контрасту.ТЛ: неоромантизм.


03.03


Призначення поета й поезії, мужність ліричної героїні, автобіографічні мотиви («Слово, чому ти не твердая криця…»).


10.03


Відданість своїм мріям, наполегливе прагнення до мети («Мріє, не зрадь»). Зображення повені людських почуттів у вірші «Стояла я і слухала весну…»

1

15.03


РМ №3 Коло думок на тему «ЗАГАЛЬНОЛЮДСЬКЕ, НАЦІОНАЛЬНЕ, ОСОБИСТЕ».

1

17.03


Фольклорно-міфологічна основа сюжету драми-феєрії Лесі Українки «Лісова пісня». ТЛ: драма-феєрія.

1

22.03


Символічність образів Мавки і дядька Лева – уособлення духовності й краси. Мати Лукаша й Килина – антиподи головній героїні Мавці. Симбіоз високої духовності й буденного прагматизму в образі Лукаша.

1

24.03


Природа і людина в драмі-феєрії Лесі Українки «Лісова пісня». Неоромантичне утвердження духовно-естетичної сутності людини, її творчих можливостей.

1

05.04


Конфлікт між буденним життям і високими пориваннями душі особистості, дійсністю і мрією в драмі-феєрії Лесі Українки «Лісова пісня». Почуття кохання Мавки й Лукаша як розквіт творчих сил людини.

1

07.04


Контрольна робота № 5 (контрольний твір за літературною спадщиною Лесі Українки).

1

12.04


Контрольна робота № 5 (контрольний твір за літературною спадщиною Лесі Українки).

1


Тема.

ОБРАЗНЕ СЛОВО ПОЕТИЧНОГО МОДЕРНІЗМУ

(ЗАГАЛЬНОЛЮДСЬКЕ, НАЦІОНАЛЬНЕ, ОСОБИСТЕ)

14.04


Микола Вороний. Коротко про життя і творчість, багатогранну діяльність митця.

М. Вороний – ідеолог модернізації української літератури. Естетична програма митця, націленість на модерністські течії в новій літературі. Його творчість – перша декларація ідей і форм символізму.


1

19.04


Єдність краси природи і мистецтва в поезії М. Вороного «Блакитна панна»*. Узагальнено-ідеалізований жіночий образ як сюжетний центр символістського твору. Мотив самотності людини. Згадка про революцію як данина естетиці доби соціальних перетворень («Інфанта»).

ТЛ: символізм .

1

21.04


Олександр Олесь. Коротко про життя і творчість, світоглядні переконання митця. Неоромантичні, символістські тенденції у творчості («З журбою радість обнялась...»). «Чари ночі»* – перлина інтимної лірики української поезії. Мотив краси кохання й молодості, філософські роздуми про гармонію людини і природи. Експресивне висловлювання патріотичних почуттів («О слово рідне! Орле скутий!..»).

1

26.05


Драматичний етюд *«По дорозі в казку». Дорога в казку – символ духовних поривань до кращого життя. Маса, гурт людей і їх провідник. Лідер – сильна особистість. Трагічна суперечність між мрією, духовністю й жорстокістю.

ТЛ: драматичний етюд.

1

28.04


Узагальнення й систематизація знань, умінь, навичок з теми

1

04.05


Контрольна робота № 6 (тест)

1

06.05


ЛРК Поезія рідного краю.

1

11.05


ПЧ Бесіда за трагедією В. Винниченка «Гріх»

1

13.05


РМ №4 Письмова творча робота (за поетикою віршів М. Вороного, Олександра Олеся).

1

18.05


Узагальнення та систематизація вивченого. Бесіда про вивчені твори української літератури.


20.05


Узагальнення та систематизація вивченого з теорії літератури.


25.05


Обмін думками про знакові для свого часу твори, актуальних нині.


27.05


Підсумковий урок.Т. А. Жердєва ~ 9 ~

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу.

Вітаємо зі святом працівникі́в осві́ти

та даруємо 100 грн

кешбеку!

Кешбеком можна оплатити 50% вартості будь-яких цифрових товарів та послуг на порталі «Всеосвіта»

Отримати кешбек можна з 1 до 14 жовтня 24 жовтня та використати протягом всього місяця.