Календарно-тематичне планування навчального матеріалу з української літератури для учнів 5 класу

Опис документу:
На допомогу вчителю-словеснику, що викладає українську літературу в 5 класі

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу. Щоб завантажити документ, прогорніть сторінку до кінця

Перегляд
матеріалу
Отримати код Поділитися

з/п

ур.

Календарно-тематичне планування уроків української літератури в 5 класі

(2 год. на тиждень, 70 год.)

Зміст навчального матеріалу

Дата

5 клас

Примітки

Вступ 1 год.

1

1

Слово в житті людини. Образне слово — першоелемент літератури. Початок словесного мистецтва: фольклор і літописи. Художня література як мистецтво слова. Види мистецтва.

НЛ - 2

Світ фантазії та мудрості 4год.+1год. ЛРК

Міфи і легенди українців (3 год.)

2

1

Початок словесного мистецтва: фольклор і літописи. Міфи і легенди давніх українців. Міфи як первісні уявлення про всесвіт і людину, реальні та фантастичні елементи людської поведінки. НЛ - 2

Легенди. «Про зоряний Віз». «Берегиня», «Чому пес живе коло людини». (за С. Плачиндою).

3

2

«Дажбог», «Неопалима купина"(за Є. Шморгуном) , «Як виникли Карпати» ТЛ: міф, легенда, переказ, фольклор. НЛ - 2

4

3

«Чому в морі є перли і мушлі». Реальні і фантастичні елементи людської поведінки, добро і зло. Їх роль у житті. МЗ: Зв’язок із історією походження української державної символіки (тризуб)

Народні перекази (1 год.)

5

1

«Прийом у запорожців». Лицарство та відвага запорозьких козаків.

ТЛ: переказ.

6

1

Література рідного краю. Легенди та перекази рідного краю

Народні казки (4 +1год резерв (РМ) + 1 год. ЛРК + 1 год. кр резерв)

7

1

Поняття про народну казку. Тематика та герої казок. Будова та особливості казок.

8

2

«Про правду і кривду». Народне уявлення про добро і зло у казці. Аналіз фантастичного і реального. МЗ: Спорідненість українських казок із казками народів світу (зарубіжна література).

9

3

«Мудра дівчина». Яскравий національний колорит казки. Її побудова (зачин, кінцівка). Тематика народних казок, їх різновиди. ТЛ: народна казка, гіпербола, тема. СЛ: Сучасні казки

10

4

Добро і зло у казці. «Летючий корабель». Аналіз фантастичного і реального, смішного і страшного, красивого і потворного в казках.

11

5

РМ.Усний переказ улюбленої (самостійно прочитаної) народної казки.

Література рідного краю (1 год.)

12

6

Література рідного краю . Народні казки рідного краю.

13

7

Контрольна робота №1 (тести). Міфи, легенди та народні казки українців.

Літературні казки ( 11 год+1 год. резерв.)

14

1

Особливості літературної казки, її відмінність від народної.

ТЛ: літературна казка, мова автора і мова персонажів, прозова мова.

Іван Франко (3 год.)

15

2

Іван Франко — казкар (збірка «Коли ще звірі говорили»). Дитинство письменника. Зміст казки «Фарбований Лис».НЛ-4

16

3

Головні та другорядні персонажі казки. Образ Лиса, риси його характеру. МЗ

17

4

РМ. Характеристика образу Лиса за однойменною казкою І.Франка (письмово).

Василь Королів-Старий (2 год)

18

1

Василь Королів-Старий. Короткі відомості про письменника і його фантастичні казки. Образи фантастичних істот, створені уявою автора на основі українського фольклору.НЛ-2

19

2

Добро і зло в казці «Хуха-Моховинка». Світлий життєствердний погляд на світ. Наскрізний гуманізм казки. Аналіз зовнішності (портрета) казкових істот.

ТЛ: портрет.СЛ.

Василь Симоненко (3 год-1год)

20

1

Василь Симоненко. Цікава сторінка з життя митця. «Цар Плаксій та Лоскотон». Різні життєві позиції персонажів (песимістична й оптимістична).НЛ - 2,3.

21

2

Казкова історія і сучасне життя. ТЛ: віршована мова: рима, строфа, ритм, порівняння, епітет.

Виразне художнє читання віршованої казки.

Галина Малик (4 год.)

22

1

Галина Малик. «Незвичайні пригоди Алі в країні Недоладії»

Повість-казка сучасної  дитячої письменниці. НЛ - 1,3

23

2

Морально-етичні проблеми в казці: добро і зло, відповідальність за свої вчинки, вміння долати перешкоди на шляху до мети.

24

3

Елементи незвичайного в повісті. МК  

25

26

4

1

Символіка країни Недоладії та її мешканців.ТЛ. повість-казка

Контрольна робота №2 (тести).

Із народної мудрості 2 год .

Загадки (2год.)

27

1

Загадка як вид усної народної творчості. Розгляд змісту і форми загадок.Види загадок. Художні засоби в них (метафора).

ТЛ: загадка, метафора, прислів'я.НЛ - 2

28

2

Прислів’я та приказки Народне уявлення про довколишній світ та оцінка його в прислів’ях і приказках. Краса і мудрість цього жанру усної народної творчості. МЗ: малі фольклорні жанри народів світу. СЛ.

29

1

Урок позакласного читання. Є.Гуцало «Сім’я дикої качки».

30

2

Урок позакласного читання. В.Королів-Старий «Потерчата»

Леонід Глібов 2год.

31

1

Леонід Глібов. Визначний український байкар, поет.
«Химерний, маленький…», «Що за птиця?»,НЛ-1,2

32

2

«Хто вона?», «Хто розмовляє?», «Хто сестра і брат?» Фольклорна основа його віршованих загадок. ТЛ: акровірш (повторення). СЛ: поезія Григорія Фальковича.

33

3

Контрольна робота. Тести. Літературні казки. Із народної мудрості.

класів загальноосвітніх навчальних закладів: Українська література. 5 – 9 класи. К.: Освіта, 2013 (зі змінами, затвердженими наказом Міністерства від 29.05.2015 № 585).

Підручник. Авраменко О.М. Українська література. Підручник для 5 класу загальноосвітніх навчальних закладів.К.,2013.

У

н/з

Зміст навчального матеріалу

Леонід Глібов 2год.

К-сть. год

Дата

Примітки

31.

Леонід Глібов. Визначний український байкар, поет.
«Химерний, маленький…», «Що за птиця?»,НЛ-1,2

1

32

«Хто вона?», «Хто розмовляє?», «Хто сестра і брат?» Фольклорна основа його віршованих загадок. ТЛ: акровірш (повторення). СЛ: поезія Григорія Фальковича.

2

33

Контрольна робота. Тести. Літературні казки. Із народної мудрості.

1

ІСТОРИЧНЕ МИНУЛЕ НАШОГО НАРОДУ 3год.

Літописні оповіді ( на основі «Повісті минулих літ» у переказі В. Близнеця): «Три брати – Кий, Щек, Хорив і сестра їхня Либідь», «Святослав укладає мир з греками…», «Володимир вибирає віру». Казкові й історичні мотиви літописних сюжетів. Любов руських (українських) князів до своєї землі, їхня сила духу, воля, благородство, сміливість, рішучість, вірність тощо. ТЛ: літопис.

1

«Розгром Ярославом печенігів. Початок великого будівництва в Києві. НЛ - 2

2

Похвала книгам» (3 твори – на вибір учителя) «Повість минулих літ» – найдавніший літопис нашого народу. Значення літописання для нащадків.МЗ. МК.

3

34

Олександр Олесь 4 год. -1год.

1

Олександр ОЛЕСЬ. «Заспів», «Україна в старовину», ТЛ: драматичний твір і його побудова.НЛ - 2

1

«Похід на Царгород», «Ярослав Мудрий» (із кн. «Княжа Україна») (2 на вибір учителя),МК.

2

«Микита Кожум’яка» Поезії з книги «Княжа Україна», їх зв’язок із літописами. Поетична оповідь про минуле нашого народу, князів Русі-України, їхню мудрість, благородство, хоробрість, любов до рідної землі. Драматичний твір на тему народної казки.

3

РМ.( письмово ). Характеристика образу Микити

4

35

УПЧ . Твори сучасних українських письменників про дітей.

1

Зірка МЕНЗАТЮК 4 год.

Зірка МЕНЗАТЮК. «Таємниця козацької шаблі» Пригодницька повість про мандрівку історичними місцями сучасної України

1

Фантастичне і реальне в ній. Історичне минуле нашого народу в житті сучасної людини. НЛ - 2

2

3

4

Образи козаків та символіка козацької шаблі у творі.

3

Екзотика старовинних українських замків. ТЛ: епічний твір. МЗ: козацька доба (історія України). МК

4

Контрольна робота. Історичне минуле нашого народу. Тести.

РІДНА УКРАЇНА. СВІТ ПРИРОДИ 4год.

38

Тарас ШЕВЧЕНКО. «За сонцем хмаронька пливе…»,

1

39

Тарас ШЕВЧЕНКО. «Садок вишневий коло хати…» . МК

2

РМ. Виразне читання поезій Т.Г.Шевченка

1

40

Степан ВАСИЛЬЧЕНКО «В бур’янах» або Оксана ІВАНЕНКО. «Тарасові шляхи». Україна часів Т. Шевченка. Розповідь про поета, його дитинство (на основі повісті Степана Васильченка або Оксани Іваненко).

3

41

Картини довколишнього світу, природи в поезіях Тараса Шевченка — художня реальність, створена уявою митця за допомогою засобів образної мови. ТЛ: персоніфікація, ліричний твір.НЛ - 1,2.

4

Павло ТИЧИНА 2 год.

3

43

Павло ТИЧИНА. «Не бував ти у наших краях!», «Гаї шумлять…», Коротко про поета і край, де він народився. НЛ - 1,2.

1

«Блакить мою душу обвіяла…»Майстерне відтворення краси природи, яка надихає ліричного героя й зміцнює його патріотичні почуття. Мелодійність віршів П. Тичини. ТЛ: ліричний герой. МК:

Євген ГУЦАЛО 2год

Євген ГУЦАЛО. «Лось» Основні відомості про письменника. Вічне протистояння добра і зла – наскрізна тема світового мистецтва. Порушення цієї теми в оповіданні «Лось». НЛ - 1

Співчуття, милосердя – шлях до перемоги добра. Образи хлопчиків, їхня невідступність у захисті гуманних переконань. ТЛ: оповідання. МЗ:

Максим РИЛЬСЬКИЙ 2год

Максим РИЛЬСЬКИЙ. «Дощ» («Благодатний, довгожданий…»), Єдність людини і природи, зв’язок між станом людської душі та довкіллям. МК:

НЛ - 1

«Осінь-маляр із палітрою пишною…» Основні відомості про поета. Краса рідної природи й відтворення її поетом засобами поетичної мови.

Григір ТЮТЮННИК 2год

Григір ТЮТЮННИК. «Дивак» Коротко про письменника. Ідея неповторності й багатства внутрішнього світу людини. Паралельність і єдність двох світів – природи й людини, зображених в оповіданні. Точність і лаконізм описів природи. НЛ - 2

Допитливий, чуйний, добрий хлопчик Олесь, його жага пізнати загадковий світ природи, уміння фантазувати, уявляти. Гідна поведінка Олеся як позиція особистості.

Микола ВІНГРАНОВСЬКИЙ 4 год.

Микола ВІНГРАНОВСЬКИЙ. «Сіроманець».

Захоплива й драматична історія про хлопчика й вовка як приклад гармонії людини й природи.

Гуманізм повісті. Доброта, вигадливість, рішучість Сашка, його здатність на самостійні вчинки, особливо у відстоюванні своєї позиції. МК. НЛ-3

Гуманізм повісті. Доброта, вигадливість, рішучість Сашка, його здатність на самостійні вчинки, особливо у відстоюванні своєї позиції. МК. НЛ-3

1

66

РМ. Класний контрольний твір.

1

67

УПЧ. Свято українського гумору.

1

68

Контрольна робота. Тести.

1

69

Література рідного краю. Ознайомлення із творчістю письменників земляків, їхніми творами.

1

70

ЛРК. Підсумковий урок за рік.НЛ - 1,2,3,4

1

Зверніть увагу, свідоцтва знаходяться в Вашому особистому кабінеті в розділі «Досягнення»

Всеосвіта є суб’єктом підвищення кваліфікації.

Всі сертифікати за наші курси та вебінари можуть бути зараховані у підвищення кваліфікації.

Співпраця із закладами освіти.

Дізнатись більше про сертифікати.

Приклад завдання з олімпіади Українська мова. Спробуйте!
До ЗНО з УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ТА ЛІТЕРАТУРИ залишилося:
0
4
міс.
0
0
дн.
2
3
год.
Готуйся до ЗНО разом із «Всеосвітою»!