Календарно – тематичне планування навчального матеріалу з фізики 10 клас I семестр

Опис документу:
Календарно – тематичне планування навчального матеріалу з фізики 10 клас I семестр ( рівень стандарту) ( 31 год, 2 год на тиждень) уроку Дата Тема уроку Вступ (2 год) 1 Зародження і розвиток фізики як науки. Вимірювання. Оцінки похибок вимірювання. Роль фізичного знання в житті людини. 2 Вимірювання. Оцінки похибок вимірювання. Основи кінематики (10 год)

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу. Щоб завантажити документ, прогорніть сторінку до кінця

Перегляд
матеріалу
Отримати код Поділитися

Календарно – тематичне планування навчального матеріалу з фізики 10 клас I семестр

( рівень стандарту)

( 31 год, 2 год на тиждень)

Програма:______________________________________________________________________________________

Підручник: ________________________________________________________________________________

уроку

Дата 

Тема уроку

Вступ (2 год)

1

Зародження і розвиток фізики як науки. Вимірювання. Оцінки похибок вимірювання. Роль фізичного знання в житті людини.  

2

Вимірювання. Оцінки похибок вимірювання.

Основи кінематики (10 год)

3

Механічний рух і його види. Основна задача механіки. Фізичне тіло і матеріальна точка.  

4

Система відліку. Траєкторія. Шлях і переміщення. Відносність руху.

5

Прямолінійний рівномірний рух. Швидкість. Додавання швидкостей. Графіки руху.

6

Рівноприскорений рух. Прискорення. Швидкість тіла,     переміщення і пройдений шлях. Графіки руху.

7

Розв'язування задач.

8

Лабораторна робота №1. «Визначення прискорення тіла при рівноприскореному русі».

9

Вільне падіння тіл.

10

Рівномірний рух по колу. Доцентрове прискорення. Період і частота обертання тіла.

11

Розв'язування задач. Підгот овка до контрольної роботи.

12

Контрольна робота з теми «Основи кінематики».

Динаміка(19 год)

13

Механічна взаємодія тіл. Сила. Види сил у механіці. Вимірювання сил. Додавання сил.

14

Лабораторна робота №2 «Вимірювання сил».

15

Закони динаміки. Перший закон Ньютона. Інерція.

16

Другий закон Ньютона. Інертність. Маса тіла. 

17

Третій закон Ньютона. Розв'язування задач.

18

Гравітаційна взаємодія. Закон всесвітнього тяжіння.

19

Сила тяжіння. Вага  і невагомість. Рух штучних супутників. Перша космічна швидкість.

20

Розв’язування задач. Підготовка до контрольної роботи.

21

Контрольна робота з теми «Динаміка І».

22

Рух тіла під дією кількох сил.

23

Розв'язування задач на рух тіла по похилій площині під дією декількох сил та на рух зв’язаних тіл.

24

Рівновага тіл. Момент сили. Умова рівноваги тіл.

25

Лабораторна робота №3. Дослідження рівноваги тіла під дією кількох сил.

26

Імпульс тіла. Закон збереження імпульсу. Реактивний рух.

27

Розв'язування задач на закон збереження імпульсу.

28

Механічна робота.  Кінетична енергія.

29

Потенціальна енергія. Закон збереження енергії.

30

Розв'язування задач.

31

Контрольна робота з теми «Динаміка ІІ».

Календарно – тематичне планування навчального матеріалу з фізики 10 клас II семестр

( рівень стандарту)

( 39 год, 2 год на тиждень)

Релятивістська механіка(3 год)

1

Основні положення спеціальної теорії відносності. Швидкість світла у вакуумі.

2

Відносність і однозначність подій. Закон взаємозв’язку маси і енергії.

3

Розв’язування задач. Самостійна робота.

Молекулярна фізика і термодинаміка

Розділ 3. Властивості газів, рідин, твердих тіл(18 год)

4

Основні положення молекулярно-теорії будови речовини та її дослідне обґрунтування.

5

Маса та розміри атомів та молекул. Кількість речовини.

6

Розв’язування задач.

7

Ідеальний газ. Температура.

8

Ізопроцеси. Газові закони.

9

Ізопроцеси. Газові закони.

10

Лабораторна робота № 4. «Дослідження ізотермічного процесу. Дослідне підтвердження закону Бойля-Маріотта.

11

Розв’язування задач.

12

Розв’язування задач.

13

Контрольна робота №4. «Молекулярна фізика і термодинаміка»

14

Пароутворення і конденсація. Насичена і ненасичена пара.

15

Вологість повітря. Методи вимірювання вологості повітря.

16

Лабораторна робота № 5 «Вимірювання відносної вологості повітря»

17

Властивості поверхні рідини. Поверхневий натяг рідини.

18

Змочування. Капілярні явища.

19

Будова і властивості твердих тіл. Кристалічні і аморфні тіла.

20

Рідкі кристали. Полімери.

21

Контрольна робота №5. «Молекулярна фізика і термодинаміка.

Розділ 4. Основи термодинаміки (6 год)

22

Внутрішня енергія тіл. Два способи зміни внутрішньої енергії.

23

Робота термодинамічного процесу. Перший закон термодинаміки.

24

Розв’язування задач

25

Теплові машини. Холодильні машини.

26

Розв’язування задач

27

Контрольна робота №6 «Основи термодинаміки»

Фізичний практикум (5год)

28

Дослідження руху тіла під дією сили тяжіння.

29

Дослідження механічного руху з урахуванням закону збереження енергії.

30

Визначення одного з ізопроцесів.

31

Визначення коефіцієнта поверхневого натягу.

32

Визначення модуля пружності.

33-34

Узагальнюючий урок

35-39

Резерв

Зверніть увагу, свідоцтва знаходяться в Вашому особистому кабінеті в розділі «Досягнення»

Курс:«ZOO-психологія: як навчитися розуміти тварин»
Левченко Вікторія Володимирівна
36 годин
590 грн