Сьогодні о 18:00
Вебінар:
«Реалізація професійної діяльності та розвиток цифрової компетентності педагога через обмін методичними матеріалами в цифрових бібліотеках»

Календарно-тематичне планування навчального матеріалу «Біологія та екологія», 11 клас

Біологія

Для кого: 11 Клас

21.10.2020

367

10

0

Опис документу:
Календарно-тематичне планування уроків біології та екології 11 клас (рівень стандарту 70 годин на рік, 2 години на тиждень) Календарне планування з біології у 11 класі складене за Програмою з біології і екології для 10-11 класів закладів загальної середньої середньої освіти: рівень стандарту, затвердженою наказом Міністерства освіти і науки України від 23.10.2017 № 1407
Перегляд
матеріалу
Отримати код

Календарно-тематичне  планування уроків біології та екології

11 клас (рівень стандарту 70 годин на рік, 2 години на тиждень)

Календарне планування з біології  у 11 класі складене за Програмою з біології і екології для 10-11 класів закладів загальної середньої середньої освіти: рівень стандарту, затвердженою наказом  Міністерства освіти і науки України від 23.10.2017 № 1407

з/п

Дата

Примітка

Тема

Практична частина

Тема 5. Адаптації (19 год.)

1

Адаптація як загальна властивість біологічних систем.

Повторення: Репродукція як механізм забезпечення безперервності існування видів.

Первинний інструктаж з БЖД

2

Загальні закономірності формування адаптацій. Поняття про преадаптацію та постадаптацію.

Повторення: Особливості процесів регенерації організму людини.

Діагностичний контроль знань за курс 10 класу

3

Властивості адаптацій.

Формування адаптацій на молекулярному та клітинному рівнях організації.

Повторення: Трансплантація тканин та органів у людини, її перспективи.

4

Стратегії адаптацій організмів.

Повторення: Статеві клітини. Особливості гаметогенезу у людини.

5

Поняття про екологічно пластичні та екологічно непластичні види. Поняття про адаптивну радіацію.

Повторення: Суть та біологічне значення запліднення.

6

Життєві форми тварин та рослин як адаптації до середовища мешкання.

Повторення: Репродуктивне здоров’я.

7

Екологічна ніша як наслідок адаптацій організмів певного виду до існування в екосистемі.

Повторення: Сучасні перспективи репродуктивної медицини.

8

Поняття про спряжену еволюцію (коеволюцію) та коадаптацію.

Повторення: Ембріогенез людини.

9

Основні середовища існування та адаптації до них організмів.

10

Основні середовища існування та адаптації до них організмів.

11

Способи терморегуляції організмів.

12

Симбіоз та його форми.

13

Організм як середовище мешкання. Поширення паразитизму серед різних груп організмів

14

Адаптації паразитів до мешкання в організмі хазяїна. Відповідь організму хазяїна на оселення паразитів.

15

Практична робота 1

Визначення ознак адаптованості різних організмів до середовища існування

16

Адаптивні біологічні ритми біологічних систем різного рівня організації.

17

Типи адаптивних біологічних ритмів організмів.

18

Фотоперіодизм та його адаптивне значення.

Самостійна робота

19

Узагальнення знань з теми

« Адаптації»

Тема 6. Біологічні основи здорового способу життя (11 год.)

20

Науки, що вивчають здоров’я людини. Принципи здорового способу життя.

21

Складові здорового способу життя: раціональне харчування, рухова активність, особиста і побутова гігієна, відпочинок.

22

Безпека і статева культура.

23

Негативний вплив на здоров’я людини алкоголю, куріння та наркотиків.

24

Вплив стресових факторів на організм людини.

25

Вплив навколишнього середовища на здоров’я людини.

26

Імунна система людини, особливості її функціонування. Імунокорекція. Імунотерапія.

27

Профілактика неінфекційних, інфекційних, інвазійних захворювань людини, захворювань, що передаються статевим шляхом.

Навчальний проект

1. Особиста програма зміцнення здоров’я.

28

Практична робота 2

Розробка рекомендацій щодо профілактики захворювань

29

Узагальнення знань з теми

«Біологічні основи здорового способу життя»

30

Контрольна робота №1

Тема 7. Екологія ( 13 год.)

31

Предмет вивчення екології, її завдання та методи. Зв’язки екології з іншими науками.

Повторний інструктаж з БЖД ( орієнтовно)

32

Екологічні закони.

33

Екологічні чинники та їхня класифікація. Закономірності впливу екологічних чинників на організми та їх угруповання. Стено- та еврибіонтні види..

34

Популяції. Класифікація популяцій.

Структура та характеристики популяцій.

35

Механізми регуляції густоти (щільності) та чисельності популяцій. Функціональна роль популяцій в екосистемах.

36

Властивості та характеристики екосистем.

37

Типи зв’язків між популяціями різних видів в екосистемах.

38

Екологічні сукцесії як процеси саморозвитку екосистем. Причини сукцесій та їхні типи. Закономірності сукцесій.

39

Агроценози, їхня структура та особливості функціонування. Шляхи підвищення продуктивності агроценозів.

40

Біосфера як глобальна екосистема, її структура та межі. Біогеохімічні цикли як необхідна умова існування біосфери.

41

Вчення В. І. Вернадського про біосферу та ноосферу та його значення для уникнення глобальної екологічної кризи.

42

Навчальний проект

Дослідження особливостей структури місцевих екосистем (природних чи штучних).

43

Узагальнення знань з теми

« Екологія»

Тема 8. Сталий розвиток та раціональне природокористування (14 год.)

44

Сучасні екологічні проблеми у світі та в Україні.

45

Види забруднення, їхні наслідки для природних і штучних екосистем та людини.

46

Поняття про якість довкілля. Критерії забруднення довкілля.

47

Антропічний вплив на атмосферу Наслідки забруднення атмосферного повітря та його охорона.

48

Антропічний вплив на гідросферу. Причини порушення якості природних вод, дефіцит водних ресурсів, принципи оцінки екологічного стану водойм. Охорона водойм.

49

Основні джерела антропічного забруднення ґрунтів, їхні наслідки.

Необхідність охорони ґрунтів.

50

Антропічний вплив на біорізноманіття. Проблеми акліматизації та реакліматизації видів.

51

Збереження біорізноманіття як необхідна умова стабільності біосфери.

52

Практична робота № 3

Оцінка екологічного стану свого регіону.

53

Екологічна політика в Україні: природоохоронне законодавство України, міждержавні угоди.

54

Червона книга та чорні списки видів тварин. Зелена книга України.

Навчальний проект

( на вибір учителя)

« Червона книгв Запорізької області», « Червона книга Великобілозерського району»

55

Концепція сталого розвитку та її значення. Природокористування в контексті сталого розвитку.

56

Поняття про екологічне мислення. Необхідність міжнародної взаємодії у справі охорони довкілля.

57

Узагальнення знань з теми « Сталий розвиток та раціональне природокористування»

Тема 9. Застосування результатів біологічних досліджень у медицині, селекції та біотехнології (12 год.)

59

Завдання та досягнення сучасної селекції.

60

Внесок вітчизняних учених-селекціонерів.

61

Сучасні методи селекції тварин, рослин і мікроорганізмів.

62

Явище гетерозису та його генетичні основи.

63

Значення для планування селекційної роботи вчення М. І. Вавилова про центри різноманітності та походження культурних рослин, закону гомологічних рядів спадкової мінливості.

64

Застосування методів генної та клітинної інженерії в сучасній селекції.

65

Генна інженерія людини: досягнення та ризики. Біоетичні проблеми сучасної медицини.

66

Сучасна біотехнологія та її основні напрямки.

Застосування досягнень молекулярної генетики, молекулярної біології та біохімії у біотехнології.

67

Навчальний проект (один на вибір; створення бук-трейлеру, презентації, буклету, скрайбу, постеру тощо)

  • Клонування організмів.

Нанотехнології в біології.

Трансгенні організми: за і проти.

68

Поняття про біологічну небезпеку, біологічний тероризм та біологічний захист. Біологічна безпека та основні напрямки її реалізації.

69

Узагальнення: «Роль біології у вирішенні сучасних глобальних проблем людства »

70

Контрольна робота №2

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу.

Вітаємо зі святом працівникі́в осві́ти

та даруємо 100 грн

кешбеку!

Кешбеком можна оплатити 50% вартості будь-яких цифрових товарів та послуг на порталі «Всеосвіта»

Отримати кешбек можна з 1 до 14 жовтня 24 жовтня та використати протягом всього місяця.