Сьогодні о 18:00
Вебінар:
«Реалізація професійної діяльності та розвиток цифрової компетентності педагога через обмін методичними матеріалами в цифрових бібліотеках»

Календарно-тематичне планування навчального матеріалу «Біологія», 9 клас

Біологія

Для кого: 9 Клас

19.10.2020

281

23

1

Опис документу:
Календарно-тематичне планування з біології 9 клас (70 год., 2 на тиждень, із них 2 год. – резервні) Де на мою думку в основі вчителя лежить це уміння учнів 9 класів: • формування вміння характеризувати переваги та можливі ризики використання генетично модифікованих організмів; застосовувати знання для оцінки можливих позитивних і негативних наслідків застосування сучасних біотехнологій; висловлювати судження щодо можливостей використання генетично модифікованих організмів.
Перегляд
матеріалу
Отримати код

Календарно-тематичне планування з біології 9 клас

(70 год., 2 на тиждень, із них 2 год. – резервні)

п/п

Зміст уроку

дата

примітка

Вступ (2 год.)

Біологія як наука. Предмет біології. Основні галузі біології та її місце серед інших наук.

Повторення: Ендокринна система.

Рівні організації біологічних систем. Основні методи біологічних досліджень.

Повторення: Залози внутрішньої та змішаної секреції.

Тема 1. Хімічний склад клітин та біологічні молекули (8 год.)

Вода та її основні фізико-хімічні властивості. Інші неорганічні сполуки.

Повторення: Взаємодія регуляторних систем.

Поняття про біологічні макромолекули – біополімери. Органічні молекули.

Повторення: Будова та функції репродуктивної системи.

Вуглеводи та ліпіди.

Повторення: Статеві клітини. Запліднення.

Білки, їхня структурна організація та основні функції.

Повторення: Репродуктивне здоров’я.

Ферменти, їхня роль у клітині. Лабораторні дослідження №1:

Властивостей ферментів

Повторення: Ембріональний період розвитку людини.

Роль нуклеїнових кислот як носія спадкової інформації.

АТФ. Нуклеїнові кислоти.

Повторення: Постембріональний розвиток людини.

Практичні роботи № 1. Розв’язання елементарних вправ зі структури білків та нуклеїнових кислот

Узагальнюючий урок з тем : «Вступ. Хімічний склад клітин та біологічні молекули »

Тема 2. Структура клітин ( 6 год)

Методи дослідження клітин. Типи мікроскопії.

Структура еукаріотичної клітини: клітинна мембрана, цитоплазма та основні клітинні органели.

Ядро, його структурна організація та функції.

Типи клітин та їхня порівняльна характеристика: прокаріотична та еукаріотична клітина,

Типи клітин та їхня порівняльна характеристика: рослинна та тваринна клітина.

Лабораторна робота №1

1. Вивчення структурно-функціональної різноманітності клітин.

Тема 3. Принципи функціонування клітин (6 год.)

Обмін речовин та енергії.

Основні шляхи розщеплення органічних речовин в живих організмах.

Клітинне дихання. Біохімічні механізми дихання.

Фотосинтез: світлова та темнова фаза

Хемосинтез. Базові принципи синтетичних процесів у клітинах та організмах

Узагальнюючий урок з тем: «Структура клітин. Принципи функціонування клітин»

Тема 4. Збереження та реалізація спадкової інформації (11год.)

Гени та геноми. Будова генів та основні компоненти геномів про- та еукаріотів.

Етапи реалізації спадкової інформації: транскрипція, трансляція

Основні типи РНК , їх функція.

Подвоєння ДНК; репарація пошкоджень ДНК .

Практична роботи № 2

1. Розв’язування елементарних вправ з реплікації, транскрипції та трансляції

Генетичний код. Біосинтез білка

Поділ клітин: клітинний цикл, мітоз. Фази мітозу. Лабораторні дослідження №2:

фаз мітозу (на прикладі клітин кореня цибулі).

Мейоз. Фази мейозу. Рекомбінація ДНК

Статеві клітини та запліднення

Етапи індивідуального розвитку.

Узагальнюючий урок з теми: «Збереження та реалізація спадкової інформації »

Контрольна робота №1

Тема 5. Закономірності успадкування ознак (10+1 год.)

Класичні методи генетичних досліджень. Генотип та фенотип. Алелі.

Закони Менделя, їх генетичні основи.

Практична робота № 3 Складання схем схрещування.

Ознака як результат взаємодії генів. Поняття про зчеплення генів і кросинговер.

Генетика статі й успадкування, зчеплене зі статтю.

Форми мінливості: комбінативна, модифікаційна, мутаційна,

Лабораторні дослідження №3 мінливості в рослин і тварин

Мутації: види мутацій, причини та наслідки мутацій

Спадкові захворювання людини. Генетичне консультування. Сучасні методи молекулярної генетики.

Захист проектів

Складання власного родоводу та демонстрація успадкування певних ознак (за вибором учня) / родовід родини видатних людей (за вибором учня)

Узагальнюючий урок з теми: «Закономірності успадкування ознак»

Тема 6. Еволюція органічного світу ( 7 годин)

Популяції живих організмів та їх основні характеристики.

Еволюційні фактори. Механізми первинних еволюційних змін.

Механізми видоутворення. Розвиток еволюційних поглядів. Теорія Ч. Дарвіна.

Роль палеонтології, молекулярної генетики в обґрунтуванні теорії еволюції

Еволюція людини. Етапи еволюції людини.

Світоглядні та наукові погляди на походження та історичний розвиток життя

Узагальнюючий урок з теми:«Еволюція органічного світу »

Тема 7. Біорізноманіття (4 год.)

Основи еволюційної філогенії та систематики.

Основні групи організмів: бактерії, археї, еукаріоти.

Неклітинні форми життя: віруси.

Огляд основних еукаріотичних таксонів

Тема 8. Надорганізмові біологічні системи (7+1 год.)

Екосистема. Різноманітність екосистем.

Харчові зв’язки, потоки енергії та колообіг речовин в екосистемах

Біотичні, абіотичні та антропічні (антропогенні, техногенні) фактори.

Стабільність екосистем та причини її порушення.

Біосфера як цілісна система.

Захист і збереження біосфери, основні заходи щодо охорони навколишнього середовища.

Захист проекту (дослідницький)

Виявлення рівня антропогенного та техногенного впливу в екосистемах своєї місцевості

Узагальнюючий урок з тем: « Біорізноманіття. Надорганізмові біологічні системи »

Тема 9. Біологія, як основа біотехнології та медицини ( 6 год)

Поняття про селекцію... Генетично модифіковані організми

Введення в культуру рослин. Методи селекції рослин

Одомашнення тварин. Методи селекції тварин

Огляд традиційних біотехнологій. Основи генетичної та клітинної інженерії

Роль генетичної інженерії в сучасних біотехнологіях і медицині.

Узагальнюючий урок з тем: «Біологія, як основа біотехнології та медицини»

Контрольна робота №2

Узагальнення ( 1 год)

Основні загальні властивості живих систем

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу.

Вітаємо зі святом працівникі́в осві́ти

та даруємо 100 грн

кешбеку!

Кешбеком можна оплатити 50% вартості будь-яких цифрових товарів та послуг на порталі «Всеосвіта»

Отримати кешбек можна з 1 до 14 жовтня 24 жовтня та використати протягом всього місяця.