Сьогодні о 18:00
Вебінар:
«
Особливості адаптації та модифікації освітнього процесу в контексті інклюзивного навчання
»

Календарно-тематичне планування навчального матеріалу «Біологія», 8 клас

Біологія

Для кого: 8 Клас

19.10.2020

203

8

0

Опис документу:
Календарно-тематичне планування навчального матеріалу «Біологія», 8 клас (70 годин – 2 години на тиждень, із них 4 години – резервних) Навчальна програма з біології для 6 – 9 класів, затверджена Наказом Міністерства освіти і науки України від 07.06.2017 № 804 Учнів 8 класів орієнтують на: • формування розуміння, що людина — це частина живої природи, її існування залежить від природних умов середовища, яке потрібно оберігати.
Перегляд
матеріалу
Отримати код

Календарно-тематичне планування з біології

для загальноосвітніх навчальних закладів

8 клас на 2020-2021 н. р.

(70 годин – 2 години на тиждень, із них 4 години – резервних)

Навчальна програма з біології для 6 – 9 класів, затверджена Наказом Міністерства освіти і науки України від 07.06.2017 № 804

п/п

Теми уроків

Лабораторні роботи,дослідження,проекти

Дата проведення

уроку

Примітка

Вступ (2 год.)

1

Біосоціальна природа людини. Науки, що вивчають людину. Методи дослідження організму людини.

Повторення: Вроджена поведінка тварин.

2

Значення знань про людину для збереження її здоров’я.

Повторення: Набута поведінка тварин.

ТЕМА 1. ОРГАНІЗМ ЛЮДИНИ ЯК БІОЛОГІЧНА СИСТЕМА ( 7 год)

3

Організм людини як біологічна система. Різноманітність клітин організму людини.

Повторення: Елементарна розумова діяльність тварин.

4

Тканини. Органи. Фізіологічні системи

Повторення: Індивідуальна, поведінка тварин

Лабораторне дослідження 1:

Ознайомлення з препаратами тканин людини

5

Поняття про механізми регуляції.

Повторення: Репродуктивна поведінка тварин.

6

Нервова регуляція. Нейрон. Рефлекс. Рефлекторна дуга.

Повторення: Еволюція поведінки тварин.

7

Гуморальна регуляція. Поняття про гормони.

Повторення: Організми і середовище існування. Чинники неживої природи.

8

Імунна регуляція.

Повторення: Організми й екосистеми. Охорона природи.

9

Узагальнення та систематизація знань з теми: « Вступ. Організм людини , як біологічна система».(тестова письмова робота)

ТЕМА 2. ОПОРА ТА РУХ ( 6 год)

10

Значення опорно-рухової системи, її будова та функції.. Кістки, хрящі. З’єднання кісток.

Лабораторні дослідження 2

Мікроскопічної будови кісткової, хрящової та м’язової тканин;

11

Огляд будови скелета

12

Функції і будова скелетних м’язів Основні групи скелетних м’язів.

13

Робота м’язів. Втома м’язів

Лабораторні дослідження3:

Розвитку втоми при статичному і динамічному навантаженні;

впливу ритму і навантаження на розвиток втоми.

14

Розвиток опорно-рухової системи людини з віком.

Надання першої допомоги при ушкодженнях опорно-рухової системи.

Профілактика порушень опорно-рухової системи.

Проект (за вибором):

«Гіподинамія- ворог сучасної людини.

Рухова активність - основа фізичного здоров’я

15

Узагальнення та систематизація знань з теми: «ОПОРА ТА РУХ»

ТЕМА 3. ОБМІН РЕЧОВИН ТА ПЕРЕТВОРЕННЯ ЕНЕРГІЇ В ОРГАНІЗМІ ЛЮДИНИ (3 год +1 год резервна)

16

Обмін речовин та перетворення енергії в організмі людини – основна властивість живого.

17

Харчування та обмін речовин.

.Дослідницький практикум№1.

Самоспостереження за співвідношенням ваги і росту тіла.

18

Їжа та її компоненти.

Склад харчових продуктів.

Значення компонентів харчових продуктів.

Харчові та енергетичні потреби людини.

Проект

Збалансоване харчування.

19

Узагальнення та систематизація знань з теми: « Опора та рух. Обмін речовин та перетворення енергії в організмі людини» ( тестові завдання )

ТЕМА 4. ТРАВЛЕННЯ (5 год)

20

Значення травлення. Система органів травлення.

21

Процес травлення: ковтання, перистальтика, всмоктування.

Процес травлення у ротовій порожнині

Лабораторні дослідження 4:

Зовнішньої будови зубів (за муляжами, моделями)

22

Процес травлення в шлунку і кишечнику.

Дослідницький практикум №2

Дія ферментів слини на крохмаль.

23

Регуляція травлення.

24

Харчові розлади та їх запобігання.

.

ТЕМА 5. ДИХАННЯ ( 5 год)

25

Значення дихання. Система органів дихання. Газообмін у легенях і тканинах.

26

Дихальні рухи. Нейрогуморальна регуляція дихальних рухів.

27

Профілактика захворювань дихальної системи.

28

Узагальнення та систематизація знань з теми: « Травлення. Дихання»

29

Контрольна робота №1

ТЕМА 6. ТРАНСПОРТ РЕЧОВИН (7 год + 2 год резервні)

30

Внутрішнє середовище організму. Поняття про гомеостаз. Кров, її склад та функції. Лімфа

.

31

Еритроцити. Групи крові та переливання крові.

32

Лейкоцити, тромбоцити. Зсідання крові.

Лабораторна робота № 1:

1.Мікроскопічна будова крові людини

33

Імунна система. Імунітет. Специфічний і неспецифічний імунітет. Імунізація.. Алергія. СНІД.

34

Серце: будова та функції.

35

Робота серця

Лабораторні дослідження 5:

вимірювання частоти серцевих скорочень

36

Система кровообігу. Будова та функції кровоносних судин. Рух крові

Дослідницький практикум №3

Самоспостереження за частотою серцевих скорочень упродовж доби, тижня. -

37

Кровотечі. Серцево-судинні хвороби та їх профілактика.

38

Узагальнення по темі « Транспорт речовин», ( тестова письмова робота).

ТЕМА 7. ВИДІЛЕННЯ. ТЕРМОРЕГУЛЯЦІЯ ( 4 год)

39

Виділення - важливий етап обміну речовин. Будова і функції сечовидільної системи.

40

Захворювання нирок та їх профілактика.

41

Значення і будова шкіри. Терморегуляція.

Проект

Визначення типу шкіри на різних ділянках обличчя та складання правил догляду за власною шкірою.

42

Перша допомога при термічних пошкодженнях шкіри (опіки, обмороження), тепловому та сонячному ударі.

Захворювання шкіри та їх профілактика

Проект

Визначення типу шкіри на різних ділянках обличчя та складання правил догляду за власною шкірою.

ТЕМА 8. ЗВ’ЯЗОК ОРГАНІЗМУ ЛЮДИНИ ІЗ ЗОВНІШНІМ СЕРЕДОВИЩЕМ.

НЕРВОВА СИСТЕМА ( 6 год)

43

Будова нервової системи. Центральна і периферична нервова система людини.

44

Спинний мозок.

45

Головний мозок.

Лабораторні дослідження 6 Вивчення будови спинного та головного мозку людини (за муляжами, моделями, пластинчастими препаратами).

46

Поняття про соматичну нервову систему. Вегетативна нервова система.

47

Профілактика захворювань нервової системи.

48

Узагальнення та систематизація знань з теми: Виділення . Терморегуляція. Зв'язок організму із зовнішнім середовищем.( тестова письмова робота)

ТЕМА 9. ЗВ’ЯЗОК ОРГАНІЗМУ ЛЮДИНИ ІЗ ЗОВНІШНІМ СЕРЕДОВИЩЕМ. СЕНСОРНІ СИСТЕМИ

(7 год )

49

Загальна характеристика сенсорних систем, їхня будова.

50

Зорова сенсорна система. Око.

Лабораторні дослідження 7:

Визначення акомодації ока;
виявлення сліпої плями на сітківці ока;

51

Гігієна зору. Сприйняття світла, кольору, простору

Лабораторні дослідження 8:

Визначення акомодації ока.

52

Слухова сенсорна система. Вухо. Гігієна слуху.

Лабораторні дослідження 9:

Вимірювання порога слухової чутливості.

53

Сенсорні системи смаку, нюху

54

Сенсорні системи рівноваги, руху, дотику, температури, болю.

Дослідницький практикум №4

Дослідження температурної адаптації рецепторів шкіри.

55

Узагальнення знань по темі «Зв»язок організму людини із зовнішнім середовищем. Сенсорні системи» .

(тестова письмова робота)

ТЕМА 10. ВИЩА НЕРВОВА ДІЯЛЬНІСТЬ (7 год)

56

Поняття про вищу нервову діяльність та її основні типи.

Дослідницький практикум №5.

Визначення типу вищої нервової діяльності та властивостей темпераменту

57

Умовні та безумовні рефлекси

Лабораторне дослідження 10:

визначення реакції зіниць на світло;

58

Мислення та свідомість .Мова. Навчання та пам’ять.

Лабораторне дослідження 11:

дослідження різних видів пам’яті

59

Біологічні основи психофізіологічної індивідуальності людини.

60

Сон. Біоритми.

61

Узагальнення та систематизація знань з теми: «Вища нервова діяльність .» ( тестова письмова робота)

62

Контрольна робота № 2

ТЕМА 11. ЕНДОКРИННА СИСТЕМА (3 год)

63

Ендокринна система. Залози внутрішньої та змішаної секреції.

64

Профілактика захворювань ендокринної системи.

Проект.

Йододефіцит в організмі людини, його наслідки та профілактика (або тематика за вибором учителя)

65

Взаємодія регуляторних систем

ТЕМА 12. РОЗМНОЖЕННЯ ТА РОЗВИТОК ЛЮДИНИ (4 год)

66

Будова та функції репродуктивної системи.

67

Статеві клітини. Запліднення. Менструальний цикл. Вагітність. Репродуктивне здоров’я.

68

Ембріональний період розвитку людини. Плацента, її функції. Постембріональний розвиток людини.

69

Узагальнення та систематизація знань з теми: «Ендокринна система. Розмноження та розвиток людини»

Узагальнення (1год)

70

Цілісність організму людини. Взаємодія регуляторних систем організму.

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу.