Сьогодні о 18:00
Вебінар:
«
Особливості використання арттерапевтичних технік у роботі з дошкільниками
»

Календарно-тематичне планування навчального матеріалу «Біологія», 6 клас

Біологія

Для кого: 6 Клас

19.10.2020

317

17

0

Опис документу:
Календарно-тематичне планування з біології для загальноосвітніх навчальних закладів 6 клас на 2020-2021 н. р. (70 годин – 2 години на тиждень, із них 4 години – резервних) Навчальна програма з біології для 6 – 9 класів, затверджена Наказом Міністерства освіти і науки України від 07.06.2017 № 804
Перегляд
матеріалу
Отримати код

Календарне планування уроків біології для 6 класу

(70 годин – 2 години на тиждень, із них 6 годин – резервних)

п/п

Тема уроку

Лабораторні,

практичні роботи, дослідницькі практикуми

Дата

примітка

Вступ ( 4 год)

1

Біологія – наука про життя.

Повторення: Людина – частина природи. (природознавство 5 клас. Тема 3. Людина на планеті Земля)

2

Різноманітність життя. (на прикладах тварин, рослин, грибів, бактерій). Поняття про Віруси.

Повторення:Зв'язок людини з природою. (природознавство 5 клас. Тема 3. Людина на планеті Земля)

3

Основні властивості живого. Науки, що вивчають життя.

Повторення: Екологічні проблеми та їх розв'язання. (природознавство 5 клас. Тема 3. Людина на планеті Земля)

4

Методи вивчення організмів.

Повторення: Охорона природи. (природознавство 5 клас. Тема 3. Людина на планеті Земля)

Тема 1. Клітина ( 10 год)

5

Лупа. Мікроскоп та дослідження клітин. Історія вивчення клітини.

Повторення: Червона книга України. (природознавство 5 клас. Тема 3. Людина на планеті Земля)

6

Будова мікроскопа.

Повторення: Заповідники їх значення для збереження Землі. (природознавство 5 клас. Тема 3. Людина на планеті Земля)

Практична робота №1

Будова світлового мікроскопа та робота з ним.

7

Будова клітини на світлооптичному та електронно-мікроскопічному рівнях.

Повторення: Заказники їх значення для збереження Землі. (природознавство 5 клас. Тема 3. Людина на планеті Земля)

Практична робота №2

Виготовлення мікропрепаратів шкірки луски цибулі та її розгляд.

8

Будова рослинної клітини.

Повторення: Національні парки їх значення для збереження Землі. (природознавство 5 клас. Тема 3. Людина на планеті Земля)

Лабораторне дослідження 1:Будова клітини листка елодеї.

9

Будова тваринної клітини.

10

Відмінні риси будови рослинної і тваринної клітин, спільні ознаки

11

Надходження речовин у клітину

Лабораторне дослідження 2:

Рух цитоплазми в клітинах листка елодеї

12

Утворення нових клітин. Ріст клітин.

13

Основні положення клітинної теорії. Захист проекту

« Клітина – елементарна одиниця життя»

14

Узагальнення вивченого: « Клітина »

Тема 2. Одноклітинні організми (8 год)

15

Бактерії – найменші одноклітинні організми. Будова, поширення, розмноження бактерій..

16

Шкідливі та корисні бактерії.

17

Різноманітність та значення бактерій у природі.

18

Одноклітинні еукаріоти, їх різноманітність. Евглена зелена,

Лабораторне дослідження №3 Спостереження інфузорій.

19

Твариноподібні одноклітинні організми: амеба, інфузорії. Паразитичні організми, їх поширення

20

Хламідомонада, хлорела – одноклітинні водорості (середовища існування, процеси життєдіяльності, будова, роль у природі).

21

Губка та ульва (зелений морський салат) - багатоклітинні організми. Міні-проект (за вибором)

Чому скисає молоко? Корисний йогурт.Живі фільтри.

22

Узагальнення вивченого : «Одноклітинні організми»

Тема 3. Рослини ( 21 год )

23

Рослина – живий організм. Будова молодої рослини. Органи рослин.

24

Основні процеси життєдіяльності квіткових рослин: фотосинтез, живлення, дихання

25

Тканини рослин

26

Основні групи постійних тканин у рослин.

27

Корінь: будова, основні функції (поглинання води та укріплення у ґрунті).

Лабораторне дослідження 4

будова кореня

28

Кореневі системи. Видозміни кореня.

29

Будова і функція пагона.

Лабораторні дослідження 5

будова пагона

30

Бруньки, їх види та будова. Розвиток пагона з бруньки

Лабораторні дослідження 6

будова бруньки

31

Стебло осьова частина пагона, ріст в товщину, транспорт речовин

32

Листок – бічний орган пагона.

33

Внутрішня будова листка, його функції(фотосинтез, газообмін, транспірація)

34

Різноманітність та видозміни вегетативних органів.

Лабораторне дослідження 7

будова цибулини, бульби кореневища, коренеплоду

35

Вегетативне розмноження рослин.

36

Контрольна робота № 1

37

Квітка - орган статевого розмноження.

Лабораторне дослідження 8

будова квітки

38

Запилення і запліднення квіткових рослин.

39

Суцвіття, будова, різноманітність, значення.

40

Насінина, її будова, значення частин. Поняття про класифікацію рослин.

Лабораторне

дослідження 9

будова насінини

41

Плід, поширення плодів.

Лабораторне дослідження 10

будова плода

42

Рухи рослин. Міні-проект (за вибором):

1. Листопад. 2. Квіти і комахи.3. Рослини мандрівники.

4. Рослини хижаки.

43

Узагальнення вивченого : «Рослини»

Тема 4. Різноманітність рослин ( 12 год )

44

Водорості (зелені, бурі, червоні, діатомові).

Лабораторне дослідження11

Будова зелених нитчастих водоростей.

45

Мохи, будова, різновид, значення

Лабораторне дослідження12

Будова моху.

46

Хвощі, плауни. Папороті

Лабораторне дослідження13

Будова папоротей.

47

Голонасінні. Особливості будови.

Лабораторне

дослідження14

Будова голонасінних.

49

Покритонасінні (Квіткові). Особливості будови та поширення.

50

Покритонасінні. Різні систематичні групи. Принципи систематики і різноманітність покритонасінних

51

Практична робота №3: Порівняння будови мохів, папоротей та покритонасінних рослин.

52

Екологічні групи рослин (за відношенням до світла, води, температури). Життєві форми рослин. Рослинні угруповання.

53

Практична робота№4:

Визначення видів кімнатних рослин.

54

Значення рослин для існування життя на планеті Земля, для людини. Сільськогосподарські рослини.

55

Міні-проект (за вибором,)

Як утворився торф і кам’яне вугілля?

Викопні рослини.

56

Узагальнення вивченого: «Різноманітність рослин»

Тема 5. Гриби ( 9 год )

59

Поняття про гриби та особливості живлення грибів.

60

Особливості будови грибів: грибна клітина, грибниця, плодове тіло.

Лабораторне дослідження 15 Будова шапинкових грибів.

61

Розмноження та поширення грибів. Отруйні гриби, їстівні та неїстівні.

62

Практична робота:№5. Розпізнавання їстівних та отруйних грибів.

63

Мікроскопічні сапротрофні гриби: дріжжі та цвілеві гриби.

Лабор. дослідження 16 Будова цвілевих грибів

64

Хвороботворні гриби. Паразитичні гриби

65

Групи грибів: симбіотичні – мікоризоутворюючі шапинкові гриби; Значення грибів у природі та житті людини.

66

Лишайники.

67

Міні-проект

Гриби у біосфері та житті людини

68

Узагальнення вивченого: «Гриби»

69

Контрольна робота №2

Узагальнення

70

Будова та життєдіяльність організмів

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу.