Сьогодні о 16:00
Вебінар:
«
Figma – сучасний інструмент для створення якісних методичних матеріалів. Від ідеї до реалізації
»

Календарно тематичне планування на рік УКРАЇНСЬКА МОВА За підручником М. Вашуленка, Н. Васильківської, С. Дубовик (частина 1)

Українська мова

Для кого: 3 Клас

20.07.2021

166

14

0

Опис документу:
Календарно тематичне планування на рік УКРАЇНСЬКА МОВА За підручником М. Вашуленка, Н. Васильківської, С. Дубовик (частина 1) 3 клас 3,5 год. українська мова і 3,5 год. читання. Кожен сьомий урок на одному тижні присвячується розвитку мовлення, а на іншому — позакласному читанню. На цих уроках учитель добирає матеріал для повторення на власний розсуд, відпо¬відно до освітніх потреб учнів конкретного класу.
Перегляд
матеріалу
Отримати код

УКРАЇНСЬКА МОВА

За підручником М. Вашуленка, Н. Васильківської,

С. Дубовик (частина 1)

3 клас І семестр

3,5 год. українська мова і 3,5 год. читання. Кожен сьомий урок на одному тижні присвячується розвитку мовлення, а на іншому — позакласному читанню.

На цих уроках учитель добирає матеріал для повторення на власний розсуд, відпо­відно до освітніх потреб учнів конкретного класу.


Тема уроку

Дата

1.

Повторення вивченого в 2 класі. Вхідна діагностична робота.


2.

Повторення вивченого в 2 класі.3.

Розвиток мовлення.4.

Повторення вивченого в 2 класі.5.

Повторення вивченого в 2 класі.Текст

6.

Що таке текст. Розпізнаю текст за його основними ознаками ( с. 3-5, вир. 1-4).


7.

Мета тексту. Типи текстів. Навчаюся визначати тему і мету тексту, розрізняти типи текстів (с. 6-7, впр. 1- 5).


8.

Складаю тексти. Навчальний діалог ( с. 8-9, впр. 6- 10).9.

Засоби зв’язку речень у тексті. Навчаюся визначити тему і мету тексту, розрізняти типи текстів (с. 10-11, впр. 1-4).


10.

Розвиток мовлення.11.

Будова тексту. Визначаю частини тексту

( с. 12-13, впр. 1-4).


12.

Навчаюся визначати частини тексту-розповіді, будувати текст ( с. 14-15, вир. 5-9).


13.

Навчаюся визначати частини тексту-есе, будувати текст (с. 16-17, впр. 10-14).


14.

Навчаюся визначати частини тексту-міркування, будува­ти текст ( с. 18-19, впр. 15-19).


15.

Спостереження за ознаками текстів різних стилів. На­вчаюся розрізняти тексти різних стилів (с. 20-21, впр. 1-6).


16.

Порівняння художніх і науково-популярних описів. На­вчаюся визначати частини тексту-опису, будувати тексти-описи художні і науково-популярні (с. 22-23, впр. 1-5).


17.

Розвиток мовлення.18.

Спостереження за роллю абзаців у тексті. Навчаюся діли­ти текст на абзаци (с. 24-25, впр. 1-3).


19.

Складання плану тексту. Навчаюся складати план тексту, створювати текст за планом (с. 26-27, впр. 1-4).


20.

Робота з медіатекстами. Навчаюся розрізняти медіатекс- ти, досліджувати їх (с. 28-30, впр. 1-4).


21.

Узагальнення і систематизація знань учнів за розділом «Текст» (с. 30). Діагностична робота.


Речення

22.

Вступ до розділу «Речення». Розпізнаю речен­ня за його основними ознаками (с. 31-33, впр. 1-6).


23.

Види речень за метою висловлювання та інтонацією. Розпізнаю види речень за метою висловлювання та інто¬нацією (Ч. 1, с. 34-35, впр. 1-4).


24.

Розвиток мовлення.25.

Навчаюся правильно відтворювати інтонацію речень

(с. 36-37, впр. 5—11).


26.

Звертання. Навчаюся розпізнавати звертання, правильно вживати їх (с. 38-39, вир. 1-6).


27.

Навчаюся виокремлювати звертання. Навчальний діалог

( с. 40-41, вир. 7-12).


28.

Члени речення. Навчаюся розпізнавати члени речення

(с. 42-43, вир. 1-3).


29.

Зв’язок слів у реченні. Навчаюся встановлювати зв’язок між членами речення (с. 44-45, вир. 1-4).


30.

Установлюю зв’язок між словами в реченні ( с. 46, вир 5-8).


31.

Узагальнення і систематизація знань учнів за розділом «Речення» (с. 46). Діагностична робота.


32.

Розвиток мовлення.


Слово значення слова

33.

«Слово. Значення слова». Багатознач­ні слова. Пояснюю значення багатозначних слів (с. 47-49, вир. 1-5).


34.

Пряме і переносне значення слів. Розпізнаю пряме і пере­носне значення слова ( с. 50-51, вир. 1-6).


35.

Близькі за значенням слова — синоніми. Розпізнаю бли­зькі за значенням слова ( с. 52-53, впр. 1-5).


36.

Навчаюся доречно вживати слова в мовленні

( с. 54- 55, впр. 6-10).


37.

Протилежні за значенням слова — антоніми. Розпізнаю протилежні за значенням слова (с. 56-57, впр. 1-6)


38.

Навчаюся користуватися словниками синонімів, антоні­мів. Навчальний діалог (с. 57-58, впр. 7-9).


39.

Розвиток мовлення.40.

Узагальнення і систематизація знань учнів за розділом «Слово. Значення слова» (с. 58). Діагностична робота.


Будова слова

41.

Вступ до розділу «Будова слова». Закінчення слова, його роль у реченні. Навчаюся визначати закінчення у слові

(с. 59-61, впр. 1-6).


42.

Навчаюся визначати нульове закінчення

(с. 62-63, впр. 7-11).


43.

Основа слова. Частини основи. Навчаюся визначати ос­нову слова. Навчальний діалог (с. 64-65, впр. 1-5).


44.

Спільнокореневі слова. Корінь слова. Навчаюся визначати корінь, добирати спільнокореневі слова

(с. 66, впр. 1-4).


45.

Розрізняю спільнокореневі слова і форми слова

(с.67, впр.5-7).


46.

Розвиток мовлення.47.

Наголос. Правильно наголошую слова

(с. 68-69, впр. 1-6).


48.

Загальне поняття про орфограму. Навчаюся розпізнавати слова з орфограмами, перевіряти їх (с. 70-71, впр. 1- 6).


49.

Ненаголошені голосні звуки [е], [и] в коренях слів. Поз­начення їх на письмі. Навчаюся правильно вимовляти слова з ненаголошеними голосними [е], [и]

(с. 72- 73, впр. 1-4).


50.

Навчаюся правильно записувати слова з ненаголошеними [е], [и] (с. 74—75, впр. 5-12).


51.

Вимова і правопис слів із ненаголошеними [е], [и], що не перевіряються наголосом. Навчаюся користуватись орфо­графічним словником. Навчальний діалог

(с. 76-77, впр. 1-5).


52.

Застосування алфавіту. Навчаюся розташовувати слова за алфавітом, користуватися словниками (с. 78-79, впр. 1-6).


53.

Розвиток мовлення.54.

Вимова і написання слів зі звуками [г], [дж], [дз]. Правильно вимовляю, наголошую, записую слова

(с. 80-81, впр. 1-5).


55.

Правильна вимова і написання слів із дзвінкими приголосними зву­ками в кінці слова і складу

(с. 82-83, впр.1-6).


56.

Префікс як значуща частина слова. Навчаюся визначати префікси у словах, творити слова за допомогою префіксів

(с. 84-85, впр. 1-5).


57.

Навчаюся правильно записувати слова з префіксами роз-. без-. Навчальний діалог .(с. 86-87, впр. 6-10).


58.

Навчаюся правильно вимовляти і записувати словаз префіксами с-, з-, зі-. Складання речень за малюнком

(с. 88-89, впр. 11-16).


59.

Вимова і написання слів з апострофом. Правильно вимовляю і записую слова з апострофом. Навчальний діалог

(с. 90- 91, впр. 1-4).


60.

Розвиток мовлення.61.

Навчаюся писати слова з апострофом після префіксів

(с. 91-92, впр. 5-8).


62.

Навчаюся переносити слова з апострофом. Утворення слів за допомогою префіксів (с. 93, впр. 9-12).


63.

Ознайомлення із суфіксом як значущою частиною слова. Навчаюся визначати суфікс у словах ( с. 94-95, впр. 1-6).


64.

Навчаюся творити слова за допомогою суфіксів. Добір спільнокореневих слів (с. 96, впр. 7-10).


65.

Навчаюся моделювати будову слова

( с. 97, впр. 11- 14).


66.

Подовжені м’які приголосні звуки. Навчаюся правильно вимовляти і записувати слова з подовженими м’якими приголосними звуками (с. 98-99, впр. 1-2).


67.

Розвиток мовлення.68.

Навчаюся розбирати слова за будовою

( с. 100, впр. 6-7).


69.

Узагальнення і систематизація знань учнів за розділом «Будова слова» (с. 100). Діагностична робота.


ЧАСТИНИ МОВИ. Іменник.

70.

Частини мови

(с. 101)


71.

Частини мови. Поняття про іменник як частину мови. Навчаюся визначати і добирати іменники

(с. 102-103, впр. 1-4).


72.

Навчаюся розрізняти іменники - назви істот і неістот. Розбір слів за будовою ( с. 104-105, впр. 5-9).


73.

Навчаюся розрізняти іменники — власні і загальні назви

( с. 106-107, впр. 10-14).


74.

Розвиток мовлення.75.

Навчаюся правильно писати власні і загальні

(с. 108, впр. 15-17).


76.

Навчаюся розпізнавати іменники, які називають ознаки і дії. Добір спільнокореневих слів (с. 109, впр. 18-21).


77.

Рід іменників: чоловічий, жіночий, середній. Навчаюся визначати рід іменників. (с.110-111, впр. 1-5).


78.

Спостерігаю за закінченнями іменників різних родів

(с. 112-113, впр. 6-10).


79.

Змінювання іменників за числами (однина і множина). Навчаюся змінювати іменники за числами (с. 114- 115, впр. 1-5).


80.

Спостерігаю за іменниками, які вживаються тільки в однині або тільки у множині (с. 116-117, впр. 6-10).


81.

Розвиток мовлення.82.

Прийменники і закінчення як засоби вираження зв’язку між словами в реченні. Навчаюся вживати прийменники і закінчення для зв’язку слів у реченні

(с. 118-119, впр-1-3).


83.

Узагальнюю знання про іменник як частину мови. Розбір іменника як частини мови. Навчальний діалог.

( с. 120-121, впр. 4-6).


84.

Узагальнення і систематизація знань учнів за розділом «Іменник» (с. 121). Діагностична робота.


ЧАСТИНИ МОВИ. Прикметник.

85.

Поняття про прикметник як частину мови. Навчаюся розпізнавати прикметники в тексті (с. 122-123, впр. 1-4).


86.

Зв’язок прикметників з іменниками. Навчаюся встановлювати зв’язок прикметників з іменниками. Складання тексту «Портрет однокласника (однокласниці)» (с. 124-125, впр. 1-6).


87.

Змінювання прикметників за числами у сполученні з іменниками. Навчаюся змінювати прикметники за числами у сполученні з іменниками (с. 126-127, впр. 1-5).


88.

Розвиток мовлення.89.

Узгодження прикметника з іменником у різних формах. Навчаюся узгоджувати прикметники з іменниками. Навчальний діалог (с. 128-129, впр. 1-4).


90.

Змінювання прикметників за родами. Навчаюся змінювали прикметники за родами (с. 130-131, впр. 1-3).


91.

Навчаюся визначати рід і число прикметників за іменником (с. 131, впр. 4-5).


92.

Навчаюся розпізнавати форми прикметника за іменником, з яким він зв’язаний, питанням, закінченням. Навчальний діалог (с.132-133, впр. 6-10).


93.

Спостереження за роллю прикметників у мовленні. Спостерігаю за роллю прикметників у мовлені

( с. 134- 136, впр. 1-2).


94.

Спостереження за роллю прикметників у мовленні. Спостерігаю за роллю прикметників у мовлені

(с. 134- 136, впр. 3-4).


95.

Розвиток мовлення.96.

Узагальнюю знання про прикметник як частину мови. Розбір прикметника як частини мови (с. 136-137, впр. 5-7).


97.

Узагальнення і систематизація знань за розділом «Прикметник» (с. 137). Діагностична робота.


ЧАСТИНИ МОВИ. Числівник.

98.

Поняття про числівник як частину мови. Навчаюся розпізнавати числівники. Навчальний діалог

(с. 138-139, впр. 1-4).


99.

Вимова і правопис найуживаніших числівників. Вивчаю числівники 5, 9, 11-20, 30, 50, 60, 70, 80 (с. 140-141, впр. 1-4).


100.

Вимова і правопис найуживаніших числівників. Вивчаю числівники 5, 9, 11-20, 30, 50, 60, 70, 80 (с. 141, впр. 5-8).


101.

Навчаюся читати числові вирази (с. 142-143, впр. 9- 11).102.

Розвиток мовлення.103.

Узагальнюю знання про числівник як частину мови. Розбір числівника як частини мови (с. 143, впр. 12-14).


104.

Узагальнення і систематизація знань учнів за розділом «Числівник» (с. 143). Діагностична робота.


ЧАСТИНИ МОВИ. Дієслово.

105.

Поняття про дієслово як частину мови. Навчаюся визначати дієслова (с. 144-145, впр. 1-5).


106.

Зв’язок дієслова з іменником. Навчаюся встановлювати зв’язок дієслова з іменником у реченні

( с. 146-147, впр. 1-3).


107.

Досліджую роль дієслів у реченнях і текстах

(с. 147, впр. 4-5).


108.

Навчаюся добирати і вживати в мовленні дієслова- синонімн, дієслова-антоніми (с. 148-149, впр. 6-9).


109.

Розвиток мовлення.110.

Навчаюся добирати і вживати дієслова у прямому і переносному значеннях (с. 149, впр. 10-11).


111.

Час дієслів. Навчаюся визначати час дієслів. Навчальний діалог (с.150, впр. 1-2).


112.

Навчаюся визначати час дієслів. Навчальний діалог

(с.151, впр. 3-4).


113.

Навчаюся змінювати дієслова за часами

(с. 152-153, впр. 6-7).


114.

Навчаюся змінювати дієслова за часами

(с. 152-153, впр. 8-11).


115.

Написання, не з дієсловами. Навчаюся писати не з дієсловами. Прислів’я (154-155, впр. 1-6).


116.

Розвиток мовлення.117.

Навчаюся писати не з дієсловами. Прислів’я

(154-155, впр. 1-6).


118.

Узагальнюю знання про дієслово як частину мови. Розбір дієслова як частини мови (с. 156-157, впр. 7-12).


119.

Узагальнення і систематизація знань учнів за розділом «Дієслова» (с. 157). Діагностична робота.


120.

Повторення вивченого за рік.121.

Узагальнення і систематизація знань учнів за рік. Діагностична робота.


122.

Повторення вивченогоза рік «Що я знаю?»Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу.

Вітаємо зі святом працівникі́в осві́ти

та даруємо 100 грн

кешбеку!

Кешбеком можна оплатити 50% вартості будь-яких цифрових товарів та послуг на порталі «Всеосвіта»

Отримати кешбек можна з 1 до 14 жовтня 24 жовтня та використати протягом всього місяця.