Сьогодні о 18:00
Вебінар:
«
Особливості використання арттерапевтичних технік у роботі з дошкільниками
»
 • Всеосвіта
 • Бібліотека
 • Інклюзивна освіта
 • Календарно-тематичне планування на І-ІІ семестр, 3 клас (індивідуальна форма навчання, за Типовою освітньою програмою для учнів 3-го класу з порушеннями інтелектуального розвитку)

Календарно-тематичне планування на І-ІІ семестр, 3 клас (індивідуальна форма навчання, за Типовою освітньою програмою для учнів 3-го класу з порушеннями інтелектуального розвитку)

Інклюзивна освіта

Для кого: 3 Клас

03.11.2020

2202

352

0

Опис документу:
Календарно-тематичне планування розроблено відповідно до Типової освітньої програми для учнів 3-го класу з порушеннями інтелектуального розвитку (з української мови, літературного читання. математики, з інтегрованого курсу «Я досліджую світ», трудового навчання, образотворчого мистецтва, музичного мистецтва). Авторка: Лілія Прозорова, вчителька початкових класів.
Перегляд
матеріалу
Отримати код

Українська мова

Дата

Тема

Прим

1

Розвиток слухового сприймання та слухової уваги. Слухання прочитаного педагогом тексту, розгляд ілюстрацій. Обведення графічного образу букв.

2

Розвиток вміння висловлювати свої прохання вербально, використовувати жести в спілкуванні під час розв’язання задач побутового або навчального характеру. Розрізнення голосних та приголосних звуків. Обведення графічного образу букв. Поєднання букв у слові.

3

Розвиток словника. Звуки голосні та приголосні. Місце звука (букви) у слові. Поєднання букв у слові під час письма. Обведення графічного образу букв та слів.

4

Формування умінь здійснювати звукобуквений аналіз слів. Поєднання букв у рукописному слові. Обведення графічного образу букв та слів.

5

Формування умінь здійснювати звукобуквений аналіз слів. Обведення графічного образу букв та слів. Вправа на їх співвіднесення.

6

Формування умінь здійснювати звукобуквений аналіз слів. Вправа на співвіднесення друкованих та рукописних букв і слів.

7

Сприймання текстів на слух. Обведення графічного образу букв та слів.

8

Позначення звуків буквами. Складання з розрізної азбуки складів і слів. Обведення і співвіднесення друкованих та рукописних букв та слів.

9

Позначення звуків буквами. Складання з розрізної азбуки складів, слів. Обведення графічного образу букв та слів.

10

Читання по складах слів, простих речень. Вправа на співвіднесення друкованих та рукописних букв і слів.

11

Ознайомлення зі словами – назвами предметів. Слова що відповідають на питання (хто?), (що?). Обведення графічного образу друкованих та рукописних букв та слів. Вправа на їх співвіднесення.

12

Робота зі словами – назвами предметів. Співвіднесення графічного і рукописного образу літер, складів і слів.

13

Робота зі словами – назвами предметів. Обведення графічного образу друкованих та рукописних букв та слів. Вправа на їх співвіднесення.

14

Ознайомлення зі словами, що означають дії. Обведення графічного образу друкованих та рукописних букв та слів. Вправа на їх співвіднесення.

15

Робота зі словами, що відповідають на питання (Що робити? Що зробила? Що зробив? Що зробило?). Обведення графічного образу друкованих та рукописних букв та слів. Вправа на їх співвіднесення.

16

Робота зі словами, що означають дії. Обведення й співвіднесення друкованих та рукописних букв та слів.

17

Співвідношення предметів та їх дій з опорою на малюнки (хто? що? – що робить?), (що зробила?), на основі малюнків. Обведення й співвіднесення друкованих та рукописних букв та слів.

18

Співвідношення предметів та їх дій з опорою на малюнки (хто? що? – що робить?), ( що зробив?), на основі малюнків. Обведення графічного образу короткого речення.

19

Відтворення основного змісту усного повідомлення на основі почутого. Обведення і співвіднесення друкованих та рукописних букв та слів.

20

Практичне оволодіння діалогічною формою мовлення. Обведення графічного образу букв. Обведення графічного образу короткого речення.

21

Практичне оволодіння діалогічною формою мовлення. Обведення графічного образу короткого речення.

22

Ознайомлення з етикетними нормами культури спілкування. Обведення й співвіднесення друкованих та рукописних букв та слів.

23

Вправляння у використання в мовленні етикетних норм культури спілкування. Обведення графічного образу речення.

24

Основні правила поводження з книжкою. Слухання прочитаного педагогом тексту, розгляд ілюстрацій. Списування складів, односкладових слів.

25

Слухання прочитаного педагогом тексту, розгляд ілюстрацій. Обведення графічного образу букв. Списування складів, односкладових слів.

26

Практичне ознайомлення з мовними одиницями. Читання окремих добре знайомих слів цілим словом. Списування складів, односкладових слів.

27

Практичне знайомство зі словом як одиницею мовлення: виділення слова з ряду інших слів. Списування букв, складів, односкладових слів.

28

Виділення слова з ряду інших слів. Списування букв, складів, односкладових слів.

29

Виділення слова з ряду інших слів. Списування складів, односкладових слів.

30

Практичне оволодіння діалогічною формою мовлення, етикетними нормами культури спілкування. Списування складів, односкладових слів.

31

Робота з дитячою книжкою, текстами. Списування складів, односкладових слів.

32

Робота з сюжетними малюнками. Діагностична перевірна робота.

33

Робота з сюжетними малюнками. Списування складів, односкладових слів.

34

Практичне оволодіння діалогічною формою мовлення, етикетними нормами культури спілкування Робота зі схемами. Списування складів, односкладових слів.

35

Практичне оволодіння діалогічною формою мовлення, етикетними нормами культури спілкування Робота зі схемами. Списування складів, односкладових слів.

36

Практичне оволодіння діалогічною формою мовлення, етикетними нормами культури спілкування Робота з піктограмами. Списування складів, односкладових слів.

37

Робота з піктограмами. Списування складів, односкладових слів.

38

Робота з малюнками на визначення послідовності подій у тексті. Обведення графічного образу словосполучень й речення.

39

Робота з малюнками на визначення послідовності подій у тексті. Обведення графічного образу речень.

40

Розвиток мовленнєвого дихання; подолання артикуляційних труднощів при читанні слів. Обведення графічного образу речень.

41

Розвиток зорового сприймання та зорової уваги. Обведення графічного образу речень.

42

Удосконалення орієнтування на аркуші паперу. Обведення графічного образу речень.

43

Удосконалення орієнтування на аркуші паперу. Обведення графічного образу речень.

44

Місце звука в слові. Списування односкладових слів.

45

Визначення наявності певного звука в даному слові. Списування односкладових слів.

46

Робота з дитячою книжкою, текстами. Розрізнення інтонацій, їх наслідування. Обведення графічного образу складу, слів, словосполучень, речень.

47

Робота з малюнками на визначення послідовності подій у тексті. Обведення графічного образу слова. Обведення графічного образу складу, слів, словосполучень, речень.

48

Робота з малюнками на визначення послідовності подій у тексті. Обведення графічного образу складу. Обведення графічного образу складу, слів, словосполучень, речень.

49

Робота зі схемами. Обведення графічного образу складу, слів, словосполучень, речень.

50

Робота з піктограмами. Обведення графічного образу слова. Списування слів.

51

Слово. Списування слів.

52

Місце звука (букви) у слові. Списування слів.

53

Складова структура слова. Списування слів.

54

Розпізнавання складів у слові, за певними візуальними характеристиками. Списування слів.

55

Поділ слів на склади. Списування слів. Написання під диктування букв.

56

Робота з розрізної азбукою. Списування односкладових слів. Написання під диктування букв.

57

Складання з розрізної азбуки і читання слів. Списування двоскладових слів.

58

Проговорювання, розуміння лексичного значення слів та їх застосування. Списування слів. Написання під диктування букв.

59

Читання по складах слів, речень (з двох слів). Списування двоскладових слів.

60

Читання по складах слів, речень. Списування слів.

61

Практичне ознайомлення з реченням, коротким текстом. Списування двоскладових слів. Написання під диктування букв.

62

Виділення речення з мовленнєвого потоку, визначення меж речення в усному мовленні. Формування умінь глобального читання. Списування трискладових слів. Написання під диктування букв.

63

Виділення речення з мовленнєвого потоку, визначення меж речення в усному мовленні. Велика буква на початку речення, крапка в кінці речення. Основні правила поводження з книжкою. Списування речень з двох слів.

64

Велика буква на початку речення, крапка в кінці речення. Формування позитивного ставлення до книжки. Списування речення з двох - трьох слів.

65

Ознайомлення з різними джерелами та видами інформації. Робота з дитячою газетою. Велика буква на початку речення, крапка в кінці речення. Списування речень з двох – трьох слів.

66

Робота з з дитячим журналом. Списування тексту (двох речень ) після попереднього аналізу.

67

Повторення. Голосні і приголосні звуки. Списування тексту (двох речень ) після попереднього аналізу.

68

Повторення. Слова, що відповідають на питання хто? що? Списування речень з двох – чотрьох слів. Написання під диктування букв.

69

Повторення. Слова, що позначають дії. Написання під диктування букв. Діагностична перевірна робота.

70

Повторення. Робота медіапродукцією. Написання під диктування букв.

Українська мова Життєва компетентність: учень/учениця намагається: - уважно слухати і розуміти звернене мовлення (питання, завдання, інструкції тощо); – сприймати та розпізнавати звуки довкілля; мовленнєві звуки; – відповідати на поставлені запитання у межах знайомого мовленнєвого матеріалу, повторювати відповідь за вчителем (залежно від мовленнєвих можливостей учня); – повторювати за вчителем доступні вправи, спрямовані на розвиток мовленнєвого дихання, сили голосу; – правильно вимовляти звуки (відповідно стану мовленнєвого розвитку); – слухати та повторювати за вчителем окремі звуки, звукосполучення, прості за структурою слова (відповідно стану мовленнєвого розвитку); – з допомогою вчителя переказувати просту казку за ілюстраціями та запитаннями; – читати слова, робить спроби читати прості речення за допомогою вчителя, в тому числі засобами глобального читання; – розрізняти голосні та приголосні звуки; – співвідносити графічний образ букви з її звучанням; – сприймати елементи букви та її цілісний графічний образ; – з допомогою вчителя намагається складати й читати прості складові структури; – за зразком писати букви , склади; – списувати по складах з проговорюванням прочитані та проаналізовані двоскладові слова з вивченими буквами; – під контролем учителя дотримується правильної постави під час письма; – дотримуватись правил збереження книжки та гігієни читання; – *проявляти інтерес, позитивне ставлення до книжки; – сприймати медіапродукти.

http://ispukr.org.ua/wp-content/uploads/2019/12/Типова-освітня-програма-3-клас.pdf

Літературне читання

Дата

Тема

Прим

1

Вивчення основних правил поводження з книжкою.

Усна народна творчість: загадки. Формування вміння слухати текст, що читає вчитель.

2

Усна народна творчість: скоромовки. Формування уявлення про жанр твору.

3

Усна народна творчість: чистомовки. Слухання прочитаного педагогом тексту, розгляд ілюстрацій.

4

Усна народна творчість: лічилки. Формування уявлення про жанр твору.

5

Усна народна творчість: народні пісні «Грицю, Грицю …» . Формування вміння глобального читання.

6

Усна народна творчість: чарівні казки. Українська народна казка. «Зайчикова хатинка». Визначення персонажів твору.

7

Усна народна творчість: Українська народна казка «Кривенька качечка», відео до казки.

8

Скоромовки Олени Пчілки. Вироблення вміння правильно будувати речення при відповіді на питання.

9

Скоромовки Грицька Бойка. Вироблення вміння правильно будувати речення при відповіді на питання.

10

Скоромовки Оксани Кротюк. Вироблення вміння правильно будувати речення при відповіді на питання.

11

Скоромовки Любові Відути. Вироблення вміння правильно будувати речення при відповіді на питання.

12

Загадки Леоніда Глібова. Формування уявлення про жанр твору.

13

Загадки Тамари Коломієць. Читання по складах слів, речень простих за змістом і структурою (з двох –трьох слів).

14

Загадки Ігоря Січовика. Читання по складах слів, речень простих за змістом і структурою.

15

Загадки Дмитра Кузьменка. Читання по складах слів, речень простих за змістом і структурою. Діагностична перевірна робота.

16

Вірші: Надія Красоткіна. «В лісі осінь». Формування уявлення про жанр твору.

17

Творчість Наталі Забіли. Н. Забіла «У дитячому театрі» - слухання, «Ой чук-чуки... Читання по складах слів, речень простих за змістом і структурою.

18

Вірші – смішинки Грицька Бойка. Вироблення вміння правильно будувати речення при відповіді на питання.

19

Ой зима, зима, зима. Веселіш пори нема. (Зимові розваги. Безпека взимку.)

Платон Воронько «Гра у сніжки».

20

Ганна Чубач «Біла чапля». Вироблення вміння правильно будувати речення при відповіді на питання.

21

Анатолій Костецькій. Заучування невеличких віршів напам’ять за малюнками. «Краватка для жирафа»

22

Тарас Шевченко. Заучування невеличких віршів напам’ять за опорними словами. «Тече вода із-за гаю…».

23

Леся Українка. «Пісенька весняної води». Заучування невеличких віршів напам’ять за мнемотаблицями.

24

Олександр Олесь.«Жив собі зайчик», «Капустонька»“. Заучування невеличких віршів напам’ять за мнемотаблицями.

25

Олена Пчілка «Сонечко», «Іванко», «Мама й доня». Визначення героїв, персонажей твору.

26

Марійка Підгірянка «Котик», «Працьовита дівчинка». Визначення героїв, персонажей твору.

27

Платон Воронько «Про бичка і їжачка», «Кошеня». Визначення героїв, персонажей твору.

28

Літературні казки: Вадим скомаровський «Чому вода в морі солона» - слухання.

29

Іван Франко. «Лисичка і Рак». Формування уявлення про жанр твору.

30

Іван Франко. «Ворона і гадюка». Визначення героїв, персонажей твору.

31

Наталя Забіла «У дитячомутеатрі». Визначення героїв, персонажей твору.

32

Ніна Найдич «Василь Тимофійович мандрує». Формування вміння визначати тему та основну думка твору. Діагностична перевірна робота.

33

Ніна Найдич. «Котик і Півник». Формування вміння визначати тему та основну думка твору.

34

Книжка – ключ до знань. Василь Сухомлинський «Кінь утік». Формування вміння визначати тему та основну думка твору.

35

Василь Сухомлинський. « Секргійкова квітка» Формування вміння переказувати прочитане/прослухане з опорою на картинно-символічний план до твору.

36

Робота з дитячою книжкою. Формування норм культури спілкування.

37

Вироблення вміння правильно будувати речення при відповіді на питання. Слухання аудіоказки «Рукавичка».

38

Вироблення вміння правильно будувати речення при відповіді на питання. Галина Малик. Казка «Чому равлик ховається». Визначення героїв, персонажей твору.

39

Вироблення вміння правильно будувати речення при відповіді на питання. Галина Малик. «Королівство Ану». Визначення героїв, персонажей твору.

40

Марина Павленко. Казка «Хатка для Мурки». Визначення героїв, персонажей твору.

41

Марина Павленко. «Півтора бажання». Робота з малюнками на визначення послідовності подій у тексті.

42

Віра Артамонова. «Ясенок». Робота з малюнками на визначення послідовності подій у тексті.

43

Віра Артамонова. «Їжачок-реп’яшок». Робота з малюнками на визначення послідовності подій у тексті.

44

Леся Воронина. «Слон Ґудзик і вогняна квітка» (скорочено). Робота з малюнками на визначення послідовності подій у тексті.

45

Леся Воронина. «Слон Ґудзик і вогняна квітка» Формування вміння переказувати прочитане/прослухане з опорою на картинно-символічний план до кожного твору.

46

Оксана Лущевська. «Про кита». Формування вміння переказувати прочитане/прослухане з опорою на картинно-символічний план до кожного твору.

47

Оксана Лущевська. «Черепашенята». Формування вміння переказувати прочитане/прослухане з опорою на картинно-символічний план до кожного твору.

48

Тетяна Череп. «Теплі мамини казки». Робота з дитячою книжкою. Формування вміння глобального читання.

49

Тетяна Череп. «Теплі мамини казки». Формування вміння переказувати прочитане/прослухане з опорою на картинно-символічний план до кожного твору.

50

Чи добре бути нахабним?

Василь Чухліб «Заячий холодок», аудіо запис казки. Формування вміння переказувати прочитане/прослухане з опорою на картинно-символічний план до кожного твору.

51

Робота з дитячою онлайн-книжкою. (За вибором учителя). Формування вміння глобального читання.

52

Вадим Скомаровський «Лісова колиска». Формування вміння глобального читання.

53

Робота з дитячим журналом «Розумашки». Формування вміння глобального читання.

54

Робота з дитячим журналом «Розумашки». Формування вміння глобального читання.

55

Робота з розвиваючими програмами. (За вибором учителя).

56

Робота з розвиваючими програмами. (За вибором учителя).

57

Робота з сюжетними малюнками. (За вибором учителя).

58

Робота з розвиваючими програмами. (За вибором учителя).

59

Робота з розвиваючими програмами. (За вибором учителя).

60

Робота з піктограмами. (За вибором учителя).

61

Робота з сюжетними малюнками. (За вибором учителя).

62

Робота з дитячим журналом «Розумашки».

63

Робота з дитячим журналом «Розумашки».

64

Довкола стільки є краси!

Лідія Компанієць «У лісочку».

65

Я не ображу рідної землі!

Ніна Вернигора «Диво у долоньках».

66

Робота з дитячою книжкою.

67

Дитячі заклички.

Закличка «Іди, іди, дощику».

68

Українські народні дитячі пісеньки: «Два півники!», «Зайчику, зайчику».

69

Олена Полянська «Щоб завжди був світ прекрасним».

70

Підсумковий урок за рік. Діагностична перевірна робота.

Літературне читання.

Життєва компетентність: учень/учениця намагається:

 • *сприймати та розпізнавати звуки довкілля; мовленнєві звуки;

 • відповідати на поставлені запитання у межах знайомого мовленнєвого матеріалу, повторювати відповідь за вчителем (залежно від мовленнєвих можливостей учня);

 • *слухати та повторювати за вчителем окремі звуки, звукосполучення, прості за структурою слова (відповідно до стану мовленнєвого розвитку);

 • з допомогою вчителя переказувати просту казку за ілюстраціями та запитаннями;

 • читати слова, робить спроби читати прості речення за допомогою вчителя, в тому числі засобами глобального читання;

 • розрізняти голосні та приголосні звуки;

 • *співвідносити графічний образ букви з її звучанням;

 • *сприймати елементи букви та її цілісний графічний образ;

 • виявляти інтерес, позитивне ставлення до книжки;

 • знає прізвища двох-трьох українських письменників, твори яких вивчали;

 • дотримуватися навичок правильного читання з дотриманням пауз в кінці речення.

http://ispukr.org.ua/wp-content/uploads/2019/12/Типова-освітня-програма-3-клас.pdf

Математика

Дата

Тема

Прим

1

Числа, арифметичні дії з числами. Величини. Нумерація в межах 20 (повторення). Робота з «Нуміконом».Обведення графічних зразків.

2

Пряма і зворотна лічба. Геометричне моделювання. Написання чисел з опорою на графічний зразок.

3

Місце числа в числовому ряді. Утворення чисел 11 - 12. Міри довжини. Сантиметр. Робота з паличками Кюізенера.

4

Місце числа в числовому ряді. Утворення числа 13. Виконання інтерактивних завдань онлайн на сайті «Вчи.юа». Написання чисел з опорою на графічний зразок.

5

Місце числа в числовому ряді. Утворення числа 14. Робота з «Монтессорі-матеріалами».

6

Місце числа в числовому ряді. Утворення числа 15. Геометричне моделювання.

7

Місце числа в числовому ряді. Утворення числа 16. Виконання інтерактивних завдань онлайн на сайті «Вчи.юа».

8

Місце числа в числовому ряді. Утворення числа 17. Робота з «Монтессорі-матеріалами».

9

Місце числа в числовому ряді. Утворення числа 18. Робота з «Нуміконом».

10

Місце числа в числовому ряді. Утворення числа 19. Написання чисел з опорою на графічний зразок.

11

Місце числа в числовому ряді. Утворення числа 20. Геометричне моделювання.

12

Парні та непарні числа в межах 20. Міри довжини. Дециметр. Робота з паличками Кюізенера.

13

Парні та непарні числа в межах 20. Виконання інтерактивних завдань онлайн на сайті «Вчи.юа». Написання чисел з опорою на графічний зразок.

14

Парні та непарні числа в межах 20. Робота з «Монтессорі-матеріалами».

15

Додавання та віднімання в межах 20 без переходу через розряд. Робота з «Нуміконом». Співвіднесення виразів і чисел.

16

Додавання та віднімання в межах 20 без переходу через розряд. Геометричне моделювання.

17

Додавання та віднімання в межах 20 без переходу через розряд. Виконання інтерактивних завдань онлайн на сайті «Вчи.юа».

18

Додавання та віднімання в межах 20 без переходу через розряд. Робота з «Монтессорі-матеріалами».

19

Додавання та віднімання в межах 20 без переходу через розряд. Робота з «Нуміконом».

20

Додавання та віднімання в межах 20 без переходу через розряд. Робота з «Монтессорі-матеріалами».

21

Додавання та віднімання в межах 20 без переходу через розряд. Геометричне моделювання. Співвіднесення виразів і чисел.

22

Додавання та віднімання в межах 20 без переходу через розряд. Виконання інтерактивних завдань онлайн на сайті «Вчи.юа».

23

Додавання та віднімання в межах 20 без переходу через розряд. Робота з «Монтессорі-матеріалами».

24

Додавання та віднімання в межах 20 з переходом через розряд. Робота з «Нуміконом».

25

Додавання та віднімання в межах 20 з переходом через розряд. Обведення графічних зразків. Написання чисел з опорою на графічний зразок. Співвіднесення виразів і чисел.

26

Додавання та віднімання в межах 20 з переходом через розряд. Порівняння чисел. Геометричне моделювання.

27

Додавання та віднімання в межах 20 з переходом через розряд. Порівняння чисел. Виконання інтерактивних завдань онлайн на сайті «Вчи.юа»

28

Додавання та віднімання в межах 20 з переходом через розряд. Робота з «Монтессорі-матеріалами».

29

Додавання та віднімання в межах 20 з переходом через розряд. Робота з «Нуміконом». Співвіднесення виразів і чисел.

30

Повторення. Написання чисел з опорою на графічний зразок.

31

Повторення. Геометричне моделювання.

32

Підсумковий урок за І семестр. Діагностична перевірна робота.

33

Приклади на 2 дії. Час. Година. Геометричне моделювання.

34

Приклади на 2 дії. Час. Доба. Виконання інтерактивних завдань онлайн на сайті «Вчи.юа».

35

Приклади на 2 дії. Тиждень. Дні тижня. Геометричне моделювання. Робота з «Монтессорі-матеріалами».

36

Приклади на 2 дії. Тиждень. Місяць. Геометричне моделювання. Геометричне моделювання. Співвіднесення виразів і чисел.

37

Приклади на 2 дії. Місяць. Назви місяців по порядку. Геометричне моделювання. Виконання інтерактивних завдань онлайн на сайті «Вчи.юа».

38

Приклади на 2 дії. Місяці. Рік. Геометричне моделювання. Робота із «Зубочистками». Співвіднесення виразів і чисел.

39

Приклади на 2 дії. Робота з «Нуміконом». Написання чисел з опорою на графічний зразок.

40

Нумерація в межах 100. Міри довжини. Сантиметр. Дециметр. Метр. Геометричне моделювання.

41

Нумерація в межах 100. Міри довжини. Метр. Виконання інтерактивних завдань онлайн на сайті «Вчи.юа». Написання чисел з опорою на графічний зразок.

42

Нумерація в межах 100. Міри вартості. Монети. 1 грн. Розмін. Заміна. Робота з комплектом «Навчальні гроші». Написання чисел з опорою на графічний зразок.

43

Нумерація в межах 100. Міри вартості. Монети. Розмін. Заміна. Робота з комплектом «Навчальні гроші».

44

Нумерація в межах 100. Місткість. Літр. Написання чисел з опорою на графічний зразок.

45

Нумерація в межах 100. Місткість. Літр. Написання чисел з опорою на графічний зразок. Практична робота «Вимірювання місткості».

46

Нумерація в межах 100. Місткість. Літр. Геометричне моделювання.

47

Утворення і запис круглих десятків. Маса. Одиниця маси – кілограм. Ваги. Виконання інтерактивних завдань онлайн на сайті «Вчи.юа».

48

Арифметичні задачі. Робота з даними

Утворення і запис круглих десятків. Структурні компоненти задачі: умова, числові дані, запитання, розв’язок та відповідь.

49

Утворення і запис круглих десятків. Прості текстові арифметичні задачі на різницеве відношення. Обведення графічних зразків.

50

Прості текстові арифметичні задачі на різницеве відношення. Робота з «Монтессорі-матеріалами». Утворення і запис круглих десятків.

51

Структурні компоненти задачі: умова, числові дані, запитання, розв’язок та відповідь. Прості текстові арифметичні задачі на різницеве відношення. Виконання інтерактивних завдань онлайн на сайті «Вчи.юа».

52

Пряма і зворотна лічба десятками в межах 100. Робота з «Монтессорі-матеріалами».

53

Пряма і зворотна лічба десятками в межах 100. Складені арифметичні задачі на дві дії.

Робота з «Нуміконом».

54

Пряма і зворотна лічба десятками в межах 100. Складені арифметичні задачі на дві дії.

Час. Одиниці часу – година, доба, тиждень. Написання чисел з опорою на графічний зразок.

55

Просторові відношення. Геометричні фігури.

Пряма і зворотна лічба десятками в межах 100. Відрізок. Вимірювання та креслення відрізків.

56

1, 10 – лічильні одиниці. Промінь. Креслення відрізків і променя.

Виконання інтерактивних завдань онлайн на сайті «Вчи.юа».

57

1, 10 – лічильні одиниці. Види кутів. Визначення кута за допомогою косинця. Робота з «Монтессорі-матеріалами».

58

Число і цифра. Кількість цифр і чисел. Круг. Куля. Робота з «Нуміконом».

59

Число і цифра. Кількість цифр і чисел. Креслення. Прямокутник. Геометричне моделювання.

60

Одно-, дво-, і трицифрові числа. Квадрат. Виконання інтерактивних завдань онлайн на сайті «Вчи.юа».

61

Одноцифрові числа. Трикутник. Робота з «Монтессорі-матеріалами».

62

Двоцифрові числа. Порівняння фігур. Робота з «Нуміконом».

63

Трицмфрові числа. Креслення вивчених геометричних фігур. Геометричне моделювання.

64

Повторення. Міри довжини. Сантиметр. Дециметр. Робота з паличками Кюізенера.

65

Повторення. Час. Одиниці часу – година, доба, тиждень, місяць, рік.

66

Повторення. Міри вартості. Монети. Розмін. Виконання інтерактивних завдань онлайн на сайті «Вчи.юа».

67

Повторення. Міри ваги і місткості. Робота з терезами.

68

Повторення. Розв’язуванні задач. Написання чисел і виразів з опорою на графічний зразок.

69

Повторення. Діагностична перевірна робота.

70

Підсумковий урок за рік.

Математика

Життєва компетентність: учень/учениця:

намагається самостійно організовувати власне робоче місце; виконує арифметичні дії додавання та віднімання в межах 20; може користуватися обчислювальними прийомами; намагається користуватися математичною термінологією; з допомогою вчителя розв’язує прості арифметичні задачі; з допомогою вчителя визначає мету та планує власну діяльність на уроці; співпрацює з вчителем та однолітками у різних соціальних ситуаціях математичного змісту; працює за інструкцією, намагається самостійно використовувати необхідні навчальні засоби (підручник, найпростіше математичне приладдя).

http://ispukr.org.ua/wp-content/uploads/2019/12/Типова-освітня-програма-3-клас.pdf

Інтегрований курс «Я досліджую світ»

(«Громадянська та історична», «Соціальна та здоров'язбережувальна», «Природнича» освітні галузі)

Дата

Тема

Прим

1

Змістова лінія «Людина». Я людина. Дитина, чоловік, жінка.

Ознайомлення із власним тілом та його будовою.

2

Пізнання функцій та можливостей людського тіла.

3

Основи здорового способу життя. Турбота про здоров’я, гігієнічні навички.

4

Здорова і хвора людина – порівняння

5

Правила акуратності (зовнішній вигляд, кімната, робоче місце). Домашні обов’язки. Практична робота: підмітання й миття підлоги.

6

Фізкультура, гартування, гігієна.

7

Чому і як треба берегти речі.

8

Побутова техніка.

9

Основи здорового харчування.

10

Безпечна поведінка вдома і на вулиці.

11

Організація досліджень. Екскурсія до медичного кабінету школи і спортивної зали.

12

Змістова лінія «Людина в суспільстві»

Я в суспідльстві.

13

Що є у будинку: приміщення, їх призначення, меблі.

14

Родина, рідня. Склад родини. Діагностична перевірна робота.

15

Прізвище, ім’я, по батькові батьків, дідусів, бабусь. Азбука сімейних стосунків (повага, шана до дорослих, любов, турбота між членами родини).

16

Обов’язки і права батьків та дітей.

17

Домашні обов’язки (прибирати, доглядати за домашніми тваринами, кімнатними рослинами, допомагати батькам у різних справах).

18

Чому і як треба берегти речі.

19

Побутова техніка її призначення. Правила безпеки поводження з технікою.

20

Кухонне начиння (посуд (національне художнє оздоблення посуду), кухонна побутова техніка, меблі).

21

Господарчі речі для прибирання, для ремонту (інструменти). Практична робота: гра «Я - майстер».

22

Обов'язки дітей та дорослих. Допомога батькам. Практична робота: гра «Я - кухар».

23

Праця батьків, професії.

24

Дозвілля в сім’ї (ігри, дитячі розваги). Організація вихідного дня, спорт. Улюблені заняття родини.

25

Ввічливі слова. Правила ввічливості (вітання, побажання, прощання, правила розмови по телефону тощо).

26

Правила поведінки у транспорті, музеї, кінотеатрі, храмі, громадських місцях.

27

Правила поведінки за столом.

28

Правила поведінки людини у суспільстві. Екскурсія до МБК.

29

Наша Батьківщина – Україна. Символи України.

30

Громадянин України. Національний одяг.

31

Національні страви.

32

Національні свята, традиції та звичаї.

33

Народна творчість (пісні, колядки, вірші, щедрівки, веснянки та ін.).

34

Народні ремесла та художні промисли України (гончарство, ковальські ремесла, художня обробка дерева (різьблення, бондарство).

35

Народні ремесла: гутництво - виготовлення виробів зі скла; ткацтво. Килимарство. Практична робота: виготовлення паперового килимка.

36

Творча робота: розфарбовування глечика.

37

Писанкарство. Практична робота: розписування дерев’яної моделі яйця.

38

Змістова лінія «Людина і природа»

Земля. Глобус – модель Землі.

39

Рух Землі навколо себе.

40

Частини доби, їх послідовність.

41

Вчора, сьогодні, завтра.

42

Тиждень: назви, послідовність днів тижня. Робочі та вихідні дні.

43

Рух Землі навколо Сонця.

44

Залежність змін у живій та неживій природі від діяльності людини.

45

Сонце. Пори року.

46

Вода. Властивості води.

47

Кругообіг води у природі.

48

Стани води.

49

Значення води для життя рослин, тварин, людини.

50

Використання води людиною. Охорона водних ресурсів.

51

Повітря.

52

Температура повітря. Термометр.

53

Рух повітря – вітер.

54

Значення повітря для життя рослин, тварин, людини.

55

Пісок, каміння, глина.

56

Ґрунти.

57

Жива природа.

58

Рослини. Користь рослин.

59

Дерева, кущі, трави.

60

Різноманітність рослин: дикорослі і культурні.

61

Органи рослин: корінь, стебло, листя, квітки, плід.

62

Розвиток рослини. Проростання насіння. Практична робота: посів насіння на підвіконні.

63

Різноманітність тваринного світу: звірі.

64

Умови життя рослин.

65

Різноманітність тваринного світу. Потомство.

66

Свійські тварини. Зовнішній вигляд. Спосіб життя, добування їжі.

67

Дикі тварини. Зовнішній вигляд. Спосіб життя, добування їжі.

68

Охорона диких звірів. Віртуальна екскурсія в зоопарк.

69

Охорона і збереження природи. Діагностична перевірна робота.

70

Підсумковий урок за рік.

«Я досліджую світ»

Життєва компетентність

Учнень/учениця:

- усвідомлює можливості власного тіла; дотримується правил гігієни, корисного харчування; ˗ дотримується безпечної поведінки вдома, в школі, на вулиці, у громадських місцях; ˗ дотримується встановлених правил поведінки у родині, колективі, суспільстві; - розрізнює позитивні та негативні риси характеру людини; -виявляє готовність наслідувати моральні якості та позитивні риси характеру у повсякденному житті; ˗ підбирає власний одяг у відповідності до погоди; ˗ дотримується елементарних правил поведінки у природі; ˗ використовує знання про особливості будови та життєдіяльності живих організмів у повсякденному житті.

http://ispukr.org.ua/wp-content/uploads/2019/12/Типова-освітня-програма-3-клас.pdf

Трудове навчання

Дата

Тема

Прим

1

Змістова лінія «Світ технологій».

Робота з глиною, пластиліном, солоним тістом. Організація робочого місця.

Правила безпечної праці та санітарно-гігієнічні вимоги.

Застосування глини – виготовлення посуду (чайний, столовий, декоративний – кашпо), горщиків, іграшок.

Предмети циліндричної форми: кухоль, стакан для олівців.

2

Засоби праці для роботи з глиною: різак, стека, лінійка. Обробка виробу стекою.

Застосування глини – виготовлення горщиків. «Горщики для Маши та Ведмедя».

3

Стилізовані фігурки птахів, їх пропорції. «Каченятко».

4

Стилізовані фігурки тварин, їх пропорції. «Поросятко».

5

Ціле і частини. Оздоблення виробу кольоровим пластиліном.

Застосування глини – виготовлення іграшок. «Коник».

6

Поняття про деталі, частини. З’єднання виліплених деталей в одне ціле способом примазування. «Кошик з грибами».

7

Макет. Визначення просторового розташування предметів на макеті.

Композиція «Лисиця і Іжак».

8

Просторове розташування деталей на макеті (зліва, справа, посередині, перед, за, біля).

Закріплення деталей макета на підставці. Визначення змісту макета.

Композиція «Колобок і лисиця»

9

Робота з природними матеріалами.

Робота з природними матеріалами Техніко-технологічні відомості. Засоби праці з природними матеріалами.

Закріплення окремих деталей та фігур «Зайченя на підставці».

10

З'єднання матеріалів за допомогою пластиліну, клею, паличок. Фігурки тварин: заєць із жолудів, паличок, крилаток ясеня.

11

Властивості природних матеріалів. Панно із різноманітного насіння (соняшника, кавуна, гарбуза, яблук та ін.).

12

Правила безпечної праці, санітарно-гігієнічні вимоги. «Панно із різноманітного насіння»(соняшника, кавуна, гарбуза, яблук та ін.).

13

Трудові операції З’єднання деталей клеєм, паличками, пластиліном, нитками. «Каченя з кукурудзяного качана, ялинкової шишки, паличок та гарбузового насіння».

14

Наклеювання природного матеріалу. «Слоненя з ялинкової шишки, паличок та гарбузового насіння».

15

Робота з папером.

Техніко-технологічні відомості Тематична аплікація: «У зоопарку»

16

Інструменти роботи та обробки паперу. Поняття про частини аплікації, деталі та їх кількість, розмір. «Меблі для ляльки»

17

Витинанки силуетні. «Парасолька»

18

Оригамі. Складання і вирізування з паперу різних фігур, форм тощо. «Рибка»

19

Початкові відомості про професію картонажника-палітурника. Повторення: правила користування ножицями. Трудові операції: розмічання паперу і картону за шаблоном. Різання ножицями по лінії розмітки. Наклеювання деталей на основу. «Іграшки з паперу».

20

Робота з текстильними матеріалами (нитками).

Робота з текстильними матеріалами (нитками) Техніко-технологічні відомості. Стібки для шиття та вишивання в ручному виконанні. Голка. Техніка безпеки при користування голкою. Повторення: нитки для шиття. Зразки прямих стібків на тканині, картоні (контури предметів).

21

Виконання прямих стібків на тканині (картоні) по проколу, по розмітці на папері. Заправлення нитки в голку. Зав’язування вузлика.

22

Сільськогосподарські роботи.

Осінні квіти. Насіння однолітніх квітів. Період збирання насіння з однолітніх квітів. Збирання насіння. Підготовка насіння до зберігання.

Кімнатні рослини. Догляд за кімнатними рослинами. Поливання квітів.

23

Підготовка та пророщування насіння овочів, квітів. Прийоми висівання насіння у ящики, горщики та у відкритий ґрунт.

24

Висаджування рослин. Горщики з розсадою. Сільськогосподарське знаряддя: лопата, граблі. Правила безпечного поводження із знаряддями.

25

Догляд за рослинами. Висадження рослин на грядку. Поливання, підкормка

26

Змістова лінія «Світ ремесел та декоративно-ужиткове мистецтва»

Світ професій. Ознайомлення з традиційними та сучасними ремеслами.

Складання мозаїки. Різні види мозаїчних малюнків. Складання дитячої мозаїки.

27

Створення та оздоблення виробу, застосовуючи технології традиційних ремесел або технік декоративно-ужиткового мистецтва.

«Складання мозаїки».

28

Змістова лінія «Основи конструювання». Види конструювання: з використанням конструктора з дерева, пластика, паперу та ін. Трудові операції: Види конструкторів (набір будівельних кубиків, великий конструктор типу „Лего”, мозаїка, великі пазли). Складання пазлів.

29

Добір деталей для виготовлення заданої конструкції за зразком, предметною інструкційною картою. З'єднання деталей..

30

Способи кріплення деталей. Засоби праці. Складання виробу за зразком. Складання кубиків.

31

Змістова лінія «Основи побуту».

Організація робочого місця.

Упорядкування особистих речей (шкільного приладдя).

32

Сервірування столу до сніданку і вечері. Меню.

33

Культура поведінки за столом. Сервірування столу до обіду.

Столовий посуд.

34

Страви для гостей. Приготування простих бутербродів, корзиночок.

35

Підсумковий урок за рік.

Життєва компетентність:

Учень/учениця:

 • має уявлення про організацію робочого місця;

 • має елементарні уявлення про застосування ручних технік обробки матеріалів (паперу, глини, пластиліну, солоного тіста, природного матеріалу, ниток);

 • здійснює із допомогою та контролем вчителя елементарні технологічні операції у процесі власної предметно-практичної діяльності;

 • використовує під контролем вчителя техніко-технологічні навички у спільному процесі виготовлення виробів з різних матеріалів;

 • сприймає звернене мовлення;

 • розуміє інструкції у процесі предметно-практичної діяльності;

має елементарні уявлення про важливість самообслуговування (дотримання санітарно-гігієнічних правил та норм).

http://ispukr.org.ua/wp-content/uploads/2019/12/Типова-освітня-програма-3-клас.pdf

Образотворче мистецтво

Дата

Тема

Прим

1

Змістова лінія «Художньо-творча діяльність»

Використання різних ліній, їх виражальних можливостей, ознайомлення з контурною лінією, мазком, тоном. «Тополі».

2

Колір як образотворчий засіб. «Сонячний день».

3

Світлі та темні відтінків основних кольорів: рожевий, голубий, темно-синій, світло-зелений тощо. «На морі».

4

Особливості предметів та об’єктів квадратної, прямокутної, трикутної, округлої, симетричної форми. «Меблі».

5

Будова предметів та об’єктів, їх розміри, пропорції та характерні особливості. Основні та другорядні частини предмета. «Меблі».

6

Простір. Основні просторові орієнтири (ближче, далі, над, під, угорі, унизу, поруч, біля, зліва, справа, посередині, проміж і т.ін.). «На дитячому майданчику».

7

Рівномірне розташування об’єктів на малюнку, розміщення головного та другорядного. «Подвір’я».

8

Створення зображень різноманітними засобами і техніками. «Малюнки-відбитки».

9

Ритм, симетрія (на елементарному рівні). «Яскраві візерунки».

10

Створення зображень різноманітними засобами і техніками. Графіка. Малювання простим олівцем й маркером. «Чорний котик».

11

Створення зображень різноманітними засобами і техніками. Малювання кольоровою крейдою. «Веселка».

12

Створення зображень різноманітними засобами і техніками. Малювання фломастерами. «Папужка».

13

Дослідження довкілля для створення художніх образів. Екскурсія на шкільне подвір’я. Кольори у природі.

14

Орієнтування на площині аркуша паперу, у готовій геометричній формі (смузі, квадраті) «Килимок».

15

Використання образотворчої діяльності для поліпшення психоемоційного стану. Малювання пальчиками. «Кольорові м’ячики».

16

Використання образотворчої діяльності для поліпшення психоемоційного стану. Малювання пальчиками. «Сніговичок».

17

Змістова лінія «Сприймання та інтерпретація мистецтва»

Аналіз образів довкілля та порівняння з їх художнім трактуванням.

Обговорення вражень, емоцій, які вони викликали. Визначення засобів виразності твору. Порівняння геометричних фігур і тіл за формою, розміром, забарвленням. Зафарбовування шаблонів.

18

Порівняння видів і типів ліній за формою, розміром, забарвленням. «Човник».

19

Знайомство з видами і жанрами образотворчого мистецтва, їх аналіз та інтерпретація. «Чашечки для Маші і Ведмедя».

20

Аналіз образів довкілля та порівняння з їх художнім трактуванням. «Подарунок для Мишки».

21

Аналіз образів довкілля та порівняння з їх художнім трактуванням. «Зимові рукавички».

22

Знайомство з деякими видами і жанрами образотворчого мистецтва, їх аналіз та інтерпретація. Скульптура. Ліплення. «Фрукти».

23

Сприймання творів образотворчого мистецтва. Скульптура. Ліплення. «Овочі».

24

Обговорення вражень, емоцій, які вони викликали. Віртуальна екскурсія до художнього музею.

25

Добір із запропонованих слів-характеристик (малюнків, піктограм), що співзвучні (відповідають) особистим емоціям та враженням. «Смайлики».

26

Використання творів образотворчого мистецтва для отримання задоволення. Малювання вушними паличками. «Квітуча вишнева гілочка».

27

Змістова лінія «Комунікація через мистецтво»

Презентація та характеристика власних творчих досягнень. «У лісі».

28

Участь у шкільній мистецькій виставці. «Смайлики».

29

Ознайомлення і упровадження правил творчої співпраці, взаємодії, комунікації. Малювання в парі з вчителем. «Намисто».

30

Презентація та характеристика власних творчих досягнень. «Сонечко»

31

Участь у шкільній виставці «Вишиванка».

32

Презентація та характеристика власних творчих досягнень. «Смугастий котик».

33

Презентація та характеристика власних творчих досягнень. «Кошик з яблуками».

34

Презентація та характеристика власних творчих досягнень. «Кавун».

35

Підсумковий урок за рік.

Життєва компетентність:

учень/учениця:

-аналізує основні особливості наочно сприйнятого матеріалу, структуру візерунка, сюжет зображення та намічає послідовність побудови малюнка (*за допомогою вчителя);

 порівнює декілька предметів за формою, розміром, забарвленням, розташуванням у просторі;

 орієнтується на площині аркуша паперу, у готовій геометричній формі (смузі, квадраті, колі);

 композиційно правильно розташовує зображення на аркуші паперу;

 від руки зображує предмети квадратної, прямокутної, круглої та трикутної форми, передаючи їх характерні особливості;

 складає візерунок із геометричних та рослинних елементів у смузі й квадраті (за зразком);

 використовує осьові лінії під час малювання візерунка у квадраті та зображення пласких предметів симетричної форми;

 застосовує темні та світлі відтінки кольору;

 аналізує власні роботи, відмічає в них позитивні якості й недоліки (намагається за допомогою вчителя);  встановлює в ілюстраціях та репродукціях творів образотворчого мистецтва найпростіші логічні зв’язки між зображеними явищами й об’єктами;

 визначає основний виражальний засіб художніх творів;

 висловлює емоційно-особистісне ставлення до творів візуального мистецтва, образотворчої діяльності та її результатів, використання різних художніх матеріалів й інструментів, традиційних та інноваційних образотворчих способів і технік, до співпраці з вчителем й однолітками;

 характеризує деякі особливості національної української культури (архітектура, одяг, декоративно-ужиткове мистецтво, свята та ін.).

http://ispukr.org.ua/wp-content/uploads/2019/12/Типова-освітня-програма-3-клас.pdf

Музичне мистецтво

Дата

Тема

Прим

1

«Основні музичні жанри»

Засоби музичної виразності. Поспівки «Бім-бом», «В нашім класі».

2

Головні ознаки найпростіших типів музики – пісні. Поспівки «Бім-бом», «В нашім класі».

3

Головні ознаки танцю. Виконання ритмічно-танцювальних рухів. Поспівки «В нашім класі», «Дзвонить дзвінок».

4

Головні ознаки маршу. Виконання ритмічно-танцювальних рухів.

Поспівки «В нашім класі», «Дзвонить дзвінок».

5

Музика народна. Виконання ритмічно-танцювальних рухів. Українські народні танці,«Поліська полька».

6

Музика композиторська. Виконання ритмічно-танцювальних рухів. поспівки «Бім-бом», «В нашім класі», «Дзвонить дзвінок».

7

Народна музика: пісні й танці України. Виконання ритмічно-танцювальних рухів. Українська народна пісня, «Ходить гарбуз по городу».

8

Дитяча опера.

9

Втілення в музиці різних дитячих образів – музика в мультиплікації. Українська народна пісня, «Ходить гарбуз по городу».

10

Музичні інструменти у створенні різноманітних характерів музики (фортепіано, баян). Музикування на дитячих музичних інструментах.

«Наша Україна», М.Катричко, В.Кленець.

11

Музичні інструменти у створенні різноманітних характерів музики (сопілка, бандура). Музикування на дитячих музичних інструментах.

«Наша Україна», М.Катричко, В.Кленець.

12

Музичні інструменти у створенні різноманітних характерів музики (бубон, маракаси). Музикування на дитячих музичних інструментах.

«Ой, хто, хто Миколая любить!».

13

Елементи музичної мови: мелодія, тембр. «Ой, хто, хто Миколая любить!».

14

Виконання пісень різного характеру. Виконання ритмічно-танцювальних рухів. «Добрий вечір тобі».

15

Створення темброво-ритмічних супроводів до пісень. Н. Май «Падіє сніжок»

16

Створення темброво-ритмічних супроводів до танців. «Колядин, колядин, я у батька один».

17

Пластичне інтонування і дитяча гра. «Колядин, колядин, я у батька один».

18

«Пісенність, танцювальність, маршовість»

Пісня, як основний тип музики. «Щедрик», М.Леонтович;

19

Танець, як основний тип музики. Виконання ритмічно-танцювальних рухів.

Я.Степовий, «Сніжинки».

20

Марш , як основний тип музики. Музикування на дитячих музичних інструментах. «Гоп-гоп», В.Верховинець.

21

Різноманітність характерів музики. Виконання ритмічно-танцювальних рухів. Я.Степовий, «Сніжинки».

22

Виражально-зображувальні можливості пісні. Н. Май «Мій букварик».

23

Виражально-зображувальні можливості танцю. Виконання ритмічно-танцювальних рухів. Н. Май «Рідна хата».

24

Виражально-зображувальні можливості маршу. Музикування на дитячих музичних інструментах. «Гоп-гоп», В.Верховинець.

25

Зображення музикою різноманітних рухів. Виконання ритмічно-танцювальних рухів. Н. Май «Пісня про тата».

26

Зображення музикою певних життєвих подій. Музикування на дитячих музичних інструментах. Н. Май. «Мамин день».

27

Зображення музикою різноманітних картин природи, звукових сигналів. «Бібіка».

28

Виконання скоромовок та пісень різного емоційного змісту і характеру. «Ходить квочка коло кілочка».

29

Виконання пісень різного емоційного змісту і характеру. Н. Май «Свято казки».

30

Створення темброво-ритмічних супроводів до пісень. Музикування на дитячих музичних інструментах. Н. Май «Руки підіймайте».

31

Музикування «Кіт Опанас».

32

Пластичне інтонування характеру музики, виконання ритмічно-танцювальних рухів. Н. Май «Пісня про кульбабу».

33

Пластичне інтонування характеру музики, виконання ритмічно-танцювальних рухів.Н. Май «Веселка».

34

Пластичне інтонування характеру музики, виконання ритмічно-танцювальних рухів. Н. Май «Веселка». Повторення.

35

Підсумковий урок.

Життєва компетентність: учень /учениця:

- слухає і намагається розрізняти засоби музичної виразності; має уявлення про виражально-зображувальні можливості музики без засвоєння термінології ; уважно слухає і спостерігає за характером музичного твору; намагається виконувати рухові інструкції вчителя (передавати найпростіші музично-ігрові образи) під час інсценування дитячих пісень; намагається використовувати відповідну міміку за нагадуванням вчителя; намагається виділяти у творах елементи пісенності, танцювальності й маршовості; має уявлення про спільні та відмінні риси між мовою і музикою; намагається розуміти, щоб записати мову треба знати алфавіт, а щоб записати музику - ноти, за допомогою вчителя; має уявлення про вплив тембру на яскравість інтонації без засвоєння термінології; розпізнає мелодію, тембри голосів та музичних інструментів за допомогою вчителя.

http://ispukr.org.ua/wp-content/uploads/2019/12/Типова-освітня-програма-3-клас.pdf

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу.