Календарно - тематичне планування на 2021-2022 н.р. з фізики для 7 класу

Фізика

Для кого: 7 Клас

07.09.2021

124

1

0

Опис документу:
Календарно-тематичне планування уроків з фізики на 2021-2022 н.р.,для 7 класу, 70 годин (2 год на тиждень) Підручник: Фізика. 7 клас. . Автори: Бар’яхтар В. Г., Довгий С. О., Божинова Ф.Я. Харків, видавництво «Ранок», 2015 рік
Перегляд
матеріалу
Отримати код________________________________________________________________

(найменування загальноосвітнього навчального закладу)Погоджую: Затверджую:

Заст.дир.____________ Директор _____________

«___»____________2021 р «___»____________2021 р

«___»____________2022 р «___»____________2022рКалендарно - тематичне планування

на 2021-2022 н.р.

фізика-7

(2год. на тиждень,разом 70год)


Вчителя:______________________________________


Програма: Програма для загальноосвітніх навчальних закладів, 7 – 9 класи / Фізика/Міністерство освіти і науки України від 07.06.2017 № 804

Підручник: Фізика : підруч. для 8 кл. загальноосвіт. навч. закл. / [В. Г. Бар’яхтар, С. О. Довгий, Ф. Я. Божинова та ін.] ; за ред. В. Г. Бар’яхтара, С. О. Довгого. — X. : Вид-во «Ранок», 2015. — 256 с. :

Календарно-тематичне планування уроків

з фізики

на 2021-2022 н.р

для 7 класу

70 годин (2 год на тиждень)

Підручник: Фізика. 7 клас. . Автори: Бар’яхтар В. Г., Довгий С. О., Божинова Ф.Я. Харків, видавництво «Ранок», 2015 рік

Вч.------------------------------

І семестр

(2 год. на тиждень,всього 32 год.,разом 70 год.)

п/п

Тема уроку

Дата

Домашнє завдання

Розділ 1. Вступ. Фізика як природнича наука. Пізнання природи 11 год

1

Фізика як навчальний предмет у школі. Фізичний кабінет та його обладнання. Правила безпеки у фізичному кабінеті. Речовина і поле. Фізичні тіла й фізичні явища.


Вив.§1.Зап1-6.

Вправа №1(1-5)

2

 Етапи пізнавальної діяльності у фізичних дослідженнях.. Зв’язок фізики з іншими науками.


Вив.§3

Вправа № 3(2-4)

3

Основні положення атомно-молекулярного вчення про будову речовини. Молекули. Атоми.


Вив.§2. Зап1-9

Вправа № 2 (1,2,3).

4

Властивості тіл. Фізичні величини. Вимірювання. Засоби вимірювання. Точність вимірювань Міжнародна система одиниць фізичних величин.


Вив.§4. Зап1-8

Вправа № 4 (1, 2, 3)

5

Розв’язування задач. Внесок українських учених у розвиток і становлення фізики


Повторити § 3, 4,

Вправа № 4 (5)

6

Інструктаж з БЖД. Лабораторна робота №1 "Ознайомлення з вимірювальними приладами. Визначення ціни поділки шкали приладу".


Повт.§4 .с.32

Розв.

Виконати

7

Інструктаж з БЖД. Лабораторна робота № 2

Вимірювання об’єму твердих тіл, рідин i сипких матеріалів".


Повт.§§4-5 с.37

Розв.

Виконати

8

Інструктаж з БЖД. Лабораторна робота № 3

"Вимірювання розмірів малих тіл різними способами".


Повт.§§4-5 Виконати творче завдання (с. 41)

9

Навчальний проект № 1


Повт.§§1-5

10

Розв’язування задач. Підготовка до контрольної роботи


Повт.§§1-5 Розв. Завд. для самоперевірки 1-7 — усно, завд. 10, 12 — письмово

11

Контрольна робота №1 з теми «Фізика як природнича наука. Пізнання природи.» Тематична


Повт.§§1-5


Розділ 2. МЕХАНІЧНИЙ РУХ 17 год


12

Аналіз контрольної роботи № 1. Механічний рух. Відносність руху. Тіло відліку. Система відліку. Матеріальна точка. Траєкторія. Шлях. Переміщення.


Вив. § 6-7, Зап1-6.

Вправа №6 (1-3),

§ 7, Зап1-8..№7 (1,3,6)

13

Прямолінійний рівномірний рух. Швидкість руху


Вивчити § 8, Зап1-7

Вправа № 8 (1-5)

14

Розв'язування задач


Вивчити § 8-9,

Вправа № 9 (1-4)

15

Графіки рівномірного прямолінійного руху.


Вивчити § 10, Зап1-10

Вправа № 10 (2-4)

16

Розв'язування задач. Самостійна робота №1


Повторити §§ 8-10

Вправа № 9 (5,6)

17

Нерівномірний прямолінійний рух. Середня швидкість нерівномірного руху.


Вивчити § 11, Зап1-4

Вправа № 11 (2,3)

18

Розв'язування задач


Вивчити § 11,

Вправа № 11 (4-6)

19

Розв'язування задач. Самостійна робота №2


Повторити § 11,

Вправа № 11 (7)

20

Рівномірний рух матеріальної точки по колу. Період обертання.


Вивчити § 12, Зап1-8

Вправа № 12 (1-3)

21

Розв'язування задач


Повторити § 12,

Вправа № 12 (4-6)

22

Інструктаж з БЖД. Лабораторна робота № 4

Визначення періоду обертання тіла
Повт.§12


23

Коливальний рух. Амплітуда коливань. Період коливань. Маятники.


Вивчити § 13, Зап1-7

Вправа № 13 (1-3)

24

Розв'язування задач


Повторити § 13,

Вправа № 13 (4-6)

25

Інструктаж з БЖД. Лабораторна робота № 5

" Дослідження коливань нитяного маятника»
Повторити § 13


26

Розв'язування задач


Повт.§§6-13

27

Навчальний проект № 2


Повторити §6 – 13. Завдання для самоперевірки ст. 94 – 95

28

Захист навчального проекту


Повт.§§6-13

29

Розв'язування задач. Підготовка до контрольної роботи30

Контрольна робота №2 з теми «МЕХАНІЧНИЙ РУХ31

Повторення розділу МЕХАНІЧНИЙ РУХ32

Підсумкове повторення і оцінювання за І семестр. Тематична

Фізика 7 клас

ІІ семестр

(2 год. на тиждень,всього 35 год.,разом 67 год.)

п/п

Тема уроку

Дата

Домашнє завдання

Розділ 3. ВЗАЄМОДІЯ ТІЛ. СИЛА 25 год

33

Аналіз контрольної роботи № 2. Явище інерції. Інертність тіла. Маса тіла

23.01


Вивчити § 14-15, Зап1-5

Впр 14 (7), 15 (3, 5)

34

Густина речовини.

24.01

Вив § 16, № 16 (1-4) Зап1-6.

35

Розв'язування задач з теми «Густина речовини».

30.01

Вивчити § 17, № 17 (1-2)

36

Інструктаж з БЖД. Лабораторна робота № 6 Вимірювання маси методом зважування.

31.01

Вивчити § 17,

Вправа № 17 (3-4)

37

Інструктаж з БЖД. Лабораторна робота № 7 Визначення густини речовини (твердих тіл і рідин)

6.02

Повторити § 16-17,

Вправа № 17 (5-7)

38

Взаємодія тіл. Сила. Графічне зображення сил. Додавання сил. Рівнодійна

7.02

Вивчити § 18, Зап1-7

Вправа № 18 (1-3)

39

Види деформації. Сила пружності. Закон Гука. Пружинні динамометри

13.02

Вивчити § 19, Зап1-8

Вправа № 19 (2-3)

40

Інструктаж з БЖД. Лабораторна робота № 8 Дослідження пружних властивостей тіл»

14.02


Повторити § 19,

Вправа № 19 (4-5)

41

Сила тяжіння. Вага тіла. Невагомість

20.02

Вивчити § 20, Зап1-7. № 20 (1-4)

42

Тертя. Сили тертя. Коефіцієнт тертя ковзання. Тертя в природі й техніці

21.02

Вивчити § 21, Зап1-9.

Впр № 21 (1-4)

43

Інструктаж з БЖД. Лабораторна робота № 9 " Визначення коефіцієнта тертя ковзання.

27.02

Повторити § 21, № 21 (5-6)

44

Розв'язування задач. Підготовка до контрної роботи

28.02

Повт. § 14 – 21. Завдання для самоперевірки ст. 148 – 149

45

Контрольна робота №3 з теми «Взаємодія тіл. Сила» Тематична

5.03

Повт. § 14 – 21.

46

Аналіз контрольної роботи № 3. Тиск твердих тіл на поверхню. Сила тиску.

6.03

Вивчити § 22, Зап1-5.

№ 22 (1-4)

47

Тиск рідин і газів. Закон Паскаля

12.03

Вивчити § 23-24, Зап1-8. № 24 (2, 4)

48

Атмосферний тиск. Вимірювання атмосферного тиску. Барометри.

13.03

Вивчити § 25, Зап1-9.

Вправа № 25 (4, 7)

49

Сполучені посудини. Манометри. Розв'язування задач.

19.03

Вивчити § 26 . Зап1-6.Вправа № 23 (8), № 26 (1, 4) № 26 (2, 6)

50

Виштовхувальна сила в рідинах і газах. Закон Архімеда.

20.03

Вивчити § 27, Зап1-6..

№ 27 (3, 4).

51

Умови плавання тіл. Розв'язування задач

2.04

Вивчити § 28, Зап1-5.

№ 28 (3, 5).

52

Інструктаж з БЖД. Лабораторна робота № 10 З `ясування умов плавання тіла.

3.04

Повторити § 27-28,

Вправа № 27 (5-6)

53

Навчальний проект № 3

9.04

§29. Зап1-6.№29(1-7)

54

Розв'язування задач. Підготовка до контрольної роботи

10.04

Повт.§ 22 – 29. Завд. для самоперевірки ст. 192 – 193

55

Контрольна робота №4 з теми «Тиск твердих тіл , рідин і газів» Тематична

16.04

Повт.§ 22 – 29.

Розділ 4. Механічна робота та енергія -13год

56

Аналіз контрольної роботи. Механічна робота. Потужність .Розв'язування задач

17.04

Вивчити § 30-31, Зап1-7 № 30 (4, 5), № 31 (2, 3) Зап1-4.

57

Механічна енергія та її види.

23.04

Пов § 30-31,№ 30 (6), № 31 (5)

58

Закон збереження й перетворення енергії в механічних процесах та його практичне застосування Розв'язування задач.

24.04

Вивчити § 32, Зап1-10.

№ 32 (3, 4, 5)

59

Момент сили. Важіль. Умови рівноваги важеля

30.04

Вивчити § 33, Зап1-4.

Вправа № 33 (3, 5) В № 33 (6)

60

Інструктаж з БЖД. Лабораторна робота № 11 Вивчення умови рівноваги важеля

7.05

Вивчити § 34, Зап1-8

№ 34 (2, 3)

61

Рухомий і нерухомий блоки

8.05

§ 35, Зап1-7.№ 34 (4, 5)

62

Прості механізми. Коефіцієнт корисної дії механізмів Розв'язування задач

14.05

§ 36Зап1-6., Впр№ 36 (2, 4)

63

Інструктаж з БЖД. Лабораторна робота № 12 Визначення ККД простого механізму.

15.05

§ 36, № 36 (3, 5),с.238

64

Навчальний проект № 4 .Розв'язування задач. Підготовка до контрольної роботи

21.05

Повторити § 36, № 36 (4, 5)

65

Контрольна робота №5 з теми «Механічна робота та енергія»

22.05

Повторити § 36, № 36 (6) Доопрацювати навчальний проект

66

Аналіз контрольної роботи. Повторення розділу 1. Фізика як природнича наука. Пізнання природи.

28.05

Повт. § 30 – 36. Завдання для самоперевірки ст. 242 – 243

67

Повторення розділу 2. Механічний рух

29.05

Повт.§§ § 30-36

68

Повторення розділу 3. Взаємодія тіл. Сила.


Повт.§§ 1-13 Повт.§§ 14-36

69

Повторення розділу 4. Механічна робота та енергія Розв'язування задач .Підсумкове повторення і оцінювання за ІІ семестр70

Розв'язування задач .Підсумкове повторення і оцінювання за рік

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу.

Нещодавно завантажили