Сьогодні о 18:00
Вебінар:
«
Порядок передавання документів на зберігання до архіву закладу освіти
»
Взяти участь Всі події

Календарно-тематичне планування Математика 6 клас

Математика

Для кого: 6 Клас

07.09.2021

291

21

0

Опис документу:
Календарно-тематичне планування.Математика.6 клас.140 годин (4 години на тиждень). I семестр — 64 години, II семестр — 76 годин.Навчальний підручник: О.С. Істер. Математика : підруч. для 6-го кл. загальноосвіт. навч. закл. / О.С. Істер. – К. : Генеза, 2014. – 296 с. : іл.
Перегляд
матеріалу
Отримати код


_________________________________________________________

(найменування загальноосвітнього навчального закладу)

Календарно-тематичне планування

Математика

6 клас

140 годин (4 години на тиждень). I семестр — 64 години, II семестр — 76 годин.


Навчальна програма: Математика. 5–9 класи. Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів. Програма затверджена Наказом Міністерства освіти і науки України від 07.06.2017 № 804.

Навчальний підручник: О.С. Істер. Математика : підруч. для 6-го кл. загальноосвіт. навч. закл. / О.С. Істер. – К. : Генеза, 2014. – 296 с. : іл.Тема уроку

Дата

Примітка


І семестр

Тема 1 . ПОДІЛЬНІСТЬ НАТУРАЛЬНИХ ЧИСЕЛ (10 год.)


1

Дільники і кратні натурального числа. Прості числа.
2

Дільники та кратні натурального числа. Прості числа.
3

Ознаки подільності на 2, 5 та 10.
4

Ознаки подільності на 3 та 9.
5

Прості й складені числа.
6

Найбільший спільний дільник. Взаємно прості числа.
7

Найбільший спільний дільник. С р № 1.
8

Найменше спільне кратне. Розв’язування задач.
9

Найменше спільне кратне. Розв’язування задач.
10

Контрольна робота № 1.
Тема 2. ЗВИЧАЙНІ ДРОБИ (30год)


Порівняння дробів. Додавання і віднімання дробів (14 год.)


11

Аналіз контрольної роботи. Основна властивість дробу.
12

Скорочення звичайних дробів.
13

Скорочення звичайних дробів.
14

Найменший спільний знаменник кількох дробів.
15

Зведення звичайних дробів до спільного знаменника.
16

Порівняння звичайних дробів.
17

Порівняння звичайних дробів. С р № 2.
18

Додавання дробів з з однаковими знаменниками .
19

Додавання дробів з різними знаменниками.
20

Віднімання дробів з різними знаменниками.
21

Додавання і віднімання мішаних чисел.
22

Задачі і рівняння на додавання і віднімання дробів. Порівняння дробів. С р № 3.
23

Задачі і рівняння на додавання і віднімання дробів. Порівняння дробів.
24

Контрольна робота № 2.
Множення і ділення звичайних дробів (16 год.)


25

Аналіз контрольної роботи. Множення звичайних дробів.
26

Множення звичайних дробів.
27

Множення звичайних дробів.28

Знаходження дробу від числа.
29

Знаходження дробу від числа. Задачі на множення дробів.30

Задачі на множення дробів. С. р № 5.
31

Взаємно обернені числа та їх властивості.
32

Ділення звичайних дробів.
33

Ділення звичайних дробів.
34

Знаходження числа за його дробом.
35

Знаходження числа за його дробом. С р № 6.
36

Перетворення звичайних дробів у десяткові.
37

Нескінченні періодичні десяткові дроби.
38

Десяткові наближення звичайного дробу.
39

Систематизація знань та підготовка до тематичної роботи.Розв’язування вправ на всі дії
40

Контрольна робота № 3.
Тема 3 . ВІДНОШЕННЯ І ПРОПОРЦІЇ (24 год.)


Відношення. Масштаб (12 год.)


41

Аналіз контрольної роботи. Відношення та його властивості.
42

Пропорція та її властивості.
43

Розв’язування рівнянь на основні властивості пропорції.
44

Пряма та обернена пропорційні залежності.
45

Пряма та обернена пропорційні залежності.
46

Пряма та обернена пропорційні залежності. С р
47

Поділ числа в поданому відношенні.
48

Масштаб.
49

Відсоткове відношення двох чисел. Відсоткові розрахунки.
50

Відсоткове відношення двох чисел. Відсоткові розрахунки.
51

Розв’язування текстових задач на суміші, сплави, відсотковий вміст.
52

Контрольна робота № 4.
Коло. Круг. Діаграми ( 12 год.)


53

Аналіз контрольної роботи. Коло. Довжина кола. Число ℼ.
54

Коло. Довжина кола. Число ℼ.
55

Круг. Площа круга
56

Круг. Площа круга.
57

Круг. Площа круга.
58

Круговий сектор.
59

Круговий сектор. Самостійна робота № 8.
60

Стовпчасті і кругові діаграми.
61

Стовпчасті і кругові діаграми.
62

Систематизація знань та підготовка до тематичної роботи.
63

Контрольна робота № 5.
64

Аналіз контрольної роботи. Узагальнення та систематизація знань. Підбиття підсумків першого семестру.

ІІ семестр

Тема 4. РАЦІОНАЛЬНІ ЧИСЛА ТА ДІЇ НАД НИМИ (64 год.)


Раціональні числа. Додавання і віднімання раціональних чисел (23 год.)


65

Додатні та від’ємні числа. Число 0.
66

Координатна пряма.
67

Координатна пряма.
68

Протилежні числа.
69

Модуль числа.
70

Модуль числа. Самостійна робота № 9.
71

Цілі числа. Раціональні числа.
72

Порівняння раціональних чисел.
73

Порівняння раціональних чисел.
74

Контрольна робота № 6.
75

Аналіз контрольної роботи. Додавання від’ємних чисел.
76

Додавання від’ємних чисел.
77

Додавання чисел з різними знаками.
78

Додавання чисел з різними знаками.
79

Додавання чисел з різними знаками. Самостійна робота № 10.
80

Властивості додавання раціональних чисел.
81

Властивості додавання раціональних чисел.
82

Віднімання раціональних чисел.
83

Віднімання раціональних чисел.
84

Віднімання раціональних чисел.
85

Віднімання раціональних чисел. Самостійна робота № 11.
86

Віднімання раціональних чисел.
87

Контрольна робота № 7.
Множення і ділення раціональних чисел (13год.)


88

Аналіз контрольної роботи. Множення раціональних чисел.
89

Множення раціональних чисел.
90

Множення раціональних чисел.
91

Переставна і сполучна властивості множення. Коефіцієнт буквеного виразу.
92

Переставна і сполучна властивості множення раціональних чисел.
93

Розподільна властивість множення.
94

Розподільна властивість множення. Самостійна робота № 13.
95

Ділення раціональних чисел.
96

Ділення раціональних чисел.
97

Ділення раціональних чисел.
98

Ділення раціональних чисел. Самостійна робота № 14.
99

Систематизація знань та підготовка до тематичної роботи.
100

Контрольна робота № 8.
Рівняння. Розв'язування рівнянь (17 год.)


101

Аналіз контрольної роботи. Подібні доданки та їх зведення.
102

Подібні доданки та їх зведення.
103

Подібні доданки та їх зведення.
104

Подібні доданки та їх зведення.
105

Розкриття дужок.
106

Розкриття дужок.
107

Розкриття дужок.
108

Розкриття дужок. Самостійна робота № 15.
109

Рівняння. Основні властивості рівняння.
110

Рівняння. Основні властивості рівняння.
111

Рівняння. Основні властивості рівняння.
112

Рівняння. Основні властивості рівняння.
113

Розв’язування текстових задач за допомогою рівнянь.
114

Розв’язування текстових задач за допомогою рівнянь
115

Розв’язування текстових задач за допомогою рівнянь. Самостійна робота № 16.
116

Розв’язування задач та рівнянь, підготовка до тематичної роботи.
117

Контрольна робота № 9.
Перпендикулярні і паралельні прямі (11год.)


118

Аналіз контрольної роботи. Перпендикулярні прямі. Властивості перпендикулярних прямих.
119

Перпендикулярні прямі, їх побудова.
120

Паралельні прямі. Властивості паралельних прямих.
121

Паралельні прямі. Побудова паралельних прямих.
122

Координатна площина.
123

Координатна площина.
124

Координатна площина. Самостійна робота № 17.
125

Приклади графіків залежності між величинами.
126

Приклади графіків залежності між величинами.
127

Приклади графіків залежності між величинами.
128

Контрольна робота № 10.
Тема 3. ПОВТОРЕННЯ (12 год.)


129

Аналіз контрольної роботи. Подільність чисел.
130

Звичайні дроби.
131

Відношення і пропорції. Коло. Круг.
132

Раціональні числа. Координатна пряма. Додатні і від’ємні числа.
133

Арифметичні дії з раціональними числами.
134

Подібні доданки та їх зведення.
135

Розкриття дужок.
136

Рівняння. Основні властивості рівнянь.
137

Координатна площина. Графіки залежності величин.
138

Підсумкова контрольна робота.
139

Аналіз підсумкової контрольної роботи.
140

Підбиття підсумків за рік.
Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу.