Сьогодні о 18:00
Вебінар:
«
Побудова дисципліни у ЗДО: профілактика проблемної поведінки
»
Взяти участь Всі події

Календарно тематичне планування "Математика"

Математика

Для кого: 1 Клас

07.01.2021

186

2

0

Опис документу:
Календарно - тематичне планування складено на основі Типової освітньої програми, розробленої під керівництвом О.Я. Савченко. Наказ Міністерства освіти і науки України від 21.03.2018 №268 Математика: підруч для 1 кл. закладів загальної середньої освіти/ Н. П. Листопад.-К.:УОВЦ «Оріон», 2018.-144 с.
Перегляд
матеріалу
Отримати код

Математика

Календарне планування складено на основі Типової освітньої програми, розробленої під керівництвом О.Я. Савченко. Наказ Міністерства освіти і науки України від 21.03.2018 №268

Математика: підруч для 1 кл. закладів загальної середньої освіти/

Н. П. Листопад.-К.:УОВЦ «Оріон», 2018.-144 с.

уроку

Тема уроку

Дата

Скори

гована

І семестр

Властивості і відношення предметів Лічба

Лічба об’єктів

01.09

Спільні та відмінні ознаки предметів. Поділ на групи. Лічба

02.09

Ознаки та властивості предметів. Форма, розмір, колір

04.09

Розміщення предметів. Більший, менший. Лічба

07. 09

Лічба. Вгорі, внизу. На, над, під. Праворуч, ліворуч

08.09

Порівняння предметів за довжиною, шириною, висотою

09.09

Пара предметів

11.09

Лічба. Більше, менше, порівну

14.09

Порівняння. Стільки само. Стільки, скільки

15.09

Числа 1–10

Число і цифра 1

16.09

Число і цифра 2

18.09

Число і цифра 3. Попереднє і наступне числа

21.09

Порівняння чисел. Нерівність. Знаки <, >

22.09

Порівняння чисел. Рівність. Знак =

23.09

Число і цифра 4

25.09

Склад чисел 2, 3, 4

28.09

Число і цифра 5

29.09

Додавання чисел. Знак +

30.09

Склад числа 5

02.10

Число і цифра 6. Склад числа 6

05.10

Число і цифра 7. Склад числа 7

06.10

Число і цифра 8. Склад числа 8

07.10

Число і цифра 9. Склад числа 9

09.10

Число 10. Склад числа 10

12.10

Віднімання чисел. Знак –

13.10

Число і цифра 0

16.10

Сантиметр

19.10

Доба. Замкнені і незамкнені лінії

20.10

Повторення вивченого.

21.10

Урок узагальнення і систематизації.

23.10

Додавання і віднімання в межах 10

Компоненти дії додавання

02.11

Компоненти дії віднімання

03.11

Додавання і віднімання числа 0

04.11

Додавання і віднімання числа 1

06.11

Додавання і віднімання числа 2.

Збільшення, зменшення числа

09.11

Додавання і віднімання числа частинами

10.11

Додавання і віднімання числа 3.

Переставний закон додавання

11.11

Вирази. Сума. Різниця

13.11

Додавання і віднімання числа 4.

Побудова відрізка

16.11

Додавання і віднімання числа 5.

Взаємозв’язок дій додавання і віднімання

17.11

Значення виразу. Читання виразів

18.11

Обчислення значень виразів

20.11

Задача

23.11

Додавання і віднімання числа 6

24.11

Додавання і віднімання числа 7

25.11

Порівняння числа і виразу

27.11

Додавання і віднімання чисел 8 і 9

30.11

Повторення вивченого

01.12

Урок узагальнення і систематизації

02.12

Додавання і віднімання в межах 10. Задачі (18 год)

Додавання і віднімання в межах 10. Задачі

04.12

Задачі. Обчислення в межах 10

07.12

Додавання кількох чисел

08.12

Віднімання кількох чисел

09.12

Задачі. Обчислення в межах 10

11.12

Обчислення значень виразів. Задачі

1412

Різницеве порівняння чисел

15.12

Задачі. Обчислення значень виразів

16.12

Маса. Кілограм

18.12

Місткість. Літр

21.12

Обчислення значень виразів. Задачі

22.12

Повторення вивченого Урок узагальнення і систематизації

23.12

Числа 11–20

Десяток. Робота над задачами

Числа 11–15. Утворення , запис , читання чисел. Задача на знаходження решти. Відтворення малюнка.

Числа 16–20. Утворення , запис , читання чисел. Задача на знаходження решти.

Десятковий склад числа. Робота над задачами: аналіз задачі, схеми.

Наступне і попереднє числа. Складання задачі за малюнком. Розпізнавання фігур.

Порівняння чисел. Задача на зменшення числа на кілька одиниць. Творча робота над задачею. Побудова відрізка заданої довжини.

Порівняння чисел. Задача на різницеве порівняння. Складання нерівностей. Різницеве порівняння іменованих чисел.

Додавання виду 10 + 4. Складання задач за одним сюжетом. Вимірювання довжини відрізка і побудова відрізка заданої довжини.

Дециметр. Складання задач за одним сюжетом. Вимірювання довжини відрізка і побудова відрізка заданої довжини.

Віднімання виду 17 – 7, 17 – 10. Задача на знаходження суми. Вимірювання довжини відрізка і побудова відрізка заданої величини.

Обчислення в межах 20 на основі нумерації чисел. Творча робота над задачею. Вимірювання довжини відрізка і побудова відрізка заданої довжини.

Обчислення виду 13 + 2. Задачі з одним сюжетом. Відтворення малюнка.

Обчислення виду 18 – 5. Складання за малюнком задачі на знаходження суми та задачі на різницеве порівняння. Побудова відрізка заданої довжини.

Обчислення в межах 20. Задача на різницеве порівняння. Вимірювання довжини ламаної лінії.

Розв зування прикладів, що складаються з декількох арифметичних дій.

Повторення вивченого. Різницеве порівняння іменованих чисел.

Повторення вивченого. Творча робота над задачами. Вимірювання та запис довжини відрізків у різних вимірах довжини.

Урок узагальнення і систематизація вивченого

Числа 21 – 100

Лічба десятками. Аналіз задачі. Відтворення малюнка.

Числа 21 – 40 . Утворення, читання,запис чисел. Творча робота над задачею. Відтворення малюнка.

Числа 21 – 40. Круглі числа. Утворення чисел. Задача на збільшення числа на кілька одиниць. Розпізнавання фігур.

Числа 21-40.Порівняння чисел в межах 40. Задача на знаходження невідомого доданка. Побудова відрізка заданої довжини.

Числа 41 – 90. Утворення , запис , читання чисел. Задача на знаходження невідомого доданка. Перетворення іменованих чисел.

Десятковий склад числа. Розклад числа на розрядні доданки. Задача на знаходження невідомого доданка. Побудова відрізка заданої довжини.

Наступне і попереднє числа. Обчислення виду

49 + 1, 60 – 1. Аналіз схеми задачі. Обернені задачі. Вимірювання довжини відрізка.

Числа 41 – 90. Таблиця «Сотня». Задачі, на знаходження невідомого доданка

Числа 91 – 100. Сотня. Задача на знаходження невідомого доданка. Знаходження невідомого доданка на основі знання десяткового складу двоцифрових чисел.

Порівняння чисел у межах сотні. Задача на знаходження невідомого доданка.

Одиниці довжини. Метр. Співвідношення між одиницями довжини. Вимірювання довжини, ширини, висоти предметів. Задачі на різницеве порівняння.

Вартість. Гривня і копійка. Дії з іменованими числами. Задачі на різницеве порівняння.

Числа 1 – 100. Дії з іменованими числами.

Повторення вивченого. Нумерація чисел 20 -100

Повторення вивченого. Робота над задачею. Порівняння чисел, виразів

Урок узагальнення і систематизації

Арифметичні дії в межах 100 на основі десяткового складу числа

Нумерація чисел першої сотні. Нумераційна таблиця. Знаходження невідомого доданка

Обчислення виду 40 +50, 60-30. Задачі на різницеве порівняння. Упорядкування чисел.

Додавання виду 60 + 4, 5+ 40. Обчислення вартості покупки. Довжина ламаної

Віднімання виду 48-8, 48 -40. Розв язування і складання задач на різницеве порівняння

Обчислення на основі нумерації. Складання задачі за частиною умови. Вимірювання довжини ламаної та побудова відрізків

Обчислення на основі нумерації. Складання задач різних типів за малюнками та частиною умови

Обчислення на основі нумерації. Знаходження невідомого доданка. Складання задачі за числовими даними. Розпізнавання об ємних геометричних фігур.

Повторення вивченого . Обчислення на основі нумерації. Порівняння числа і виразу. Розв язування задач різних типів.

Повторення вивченого. Розв язування задач. Порівняння іменованих чисел. Вимірювання довжини ламаної.

Узагальнення і систематизація вивченого

Арифметичні дії в межах 100

Додавання виду 45 + 3. Знаходження невідомого доданка. Аналіз умови задачі. Розпізнавання геометричних фігур.

Віднімання виду 48 – 5. Знаходження невідомого від мника. Задача на знаходження невідомого від’ємника.

Повторення про додавання та віднімання круглих чисел. Задачі на знаходження невідомого від ємника

Додавання виду 45 + 30. Знаходження невідомого доданка. Задача на знаходження невідомого від’ємника.

Додавання виду 45 + 30. Знаходження невідомого доданка. Порівняння числа і виразу

Віднімання виду 45 – 20. Задача на знаходження невідомого від’ємника.

Віднімання виду 45 – 20. Розв язування задач різних типів. Повторення днів тижня

Додавання виду 24 + 35 (ознайомлення). Задача на знаходження невідомого від’ємника.

Додавання двоцифрових чисел. Ознайомлення із задачею на знаходження невідомого зменшуваного. Задача на різницеве порівняння. Вимірювання довжини шляху..

Віднімання виду 65 – 24 (ознайомлення).Задача на знаходження невідомого зменшуваного. Визначення часу

Віднімання виду 65 – 24 (ознайомлення). Задача на знаходження невідомого зменшуваного. Складання задачі на різницеве порівняння. Повторення про дні тижня

Зручний спосіб обчислення. Віднімання двоцифрових чисел. Задача на знаходження невідомого зменшуваного.

Розрізнення плоских геометричних фігур

Дії з двоцифровими числами. Творча робота над задачею. Побудова відрізків.

Повторення вивченого. Дії з двоцифровими числами. Задача на знаходження невідомого зменшуваного.

Повторення вивченого. Порівняння числа та виразу, іменованих чисел . Розв язування задач. Розрізнення об ємних геометричних фігур

Узагальнення і систематизація вивченого

Повторення

Числа 1–10. Дії з числами. Задача на знаходження суми. Розпізнавання фігур. Склад числа.

Числа 1–20. Круглі числа. Дії з числами. Задача, яка містить два запитання, на зменшення числа та знаходження суми.

Числа 1–100. Дії з числами. Задачі, які розв’язуються послідовно, на зменшення числа та знаходження суми.

Числа 1–100. Дії з числами. Складання задач. Розпізнавання фігур

Числа 1–20. Дії з числами. Задача, яка містить два запитання, на зменшення числа та знаходження суми. Дії з іменованими числами.

Повторення вивченого. Робота з малюнками і текстами

Робота з малюнками і текстами. Розв язування задач на розвиток кмітливості

Підсумковий урок за рік

Повторення (10 год)

Числа 1–100. Дії з числами. Складання задач. Розпізнавання фігур.

Числа 1–20. Дії з числами. Задача, яка містить два запитання, на зменшення числа та знаходження суми. Дії з іменованими числами.

Резервна година

Резервна година

Розв’язування завдань для розвитку кмітливості.

Розв’язування завдань для розвитку кмітливості.

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу.