Сьогодні о 18:00
Вебінар:
«
Особливості адаптації та модифікації освітнього процесу в контексті інклюзивного навчання
»

Календарно-тематичне планування курсу "Фізика та астрономія" для 11 класу (2 семестр)

Фізика

Для кого: 11 Клас

16.01.2021

190

8

0

Опис документу:
Календарно-тематичне планування складено за програмою авторського колективу під керівництвом О. І. Ляшенка, затвердженою наказом Міністерства освіти і науки України від 24.11. 2017 № 1539. До КТП входять такі теми 11 класу (2 семестр): Розділ 2.Коливання та хвилі (продовження) (22 год).Розділ 3. Квантова фізика (20 год). Планування включає в себе 3 лабораторні роботи та 3 контрольні роботи.Астрономічний складник: (30 год). Календарно-тематичне планування зроблено для модульної системи навчанння.
Перегляд
матеріалу
Отримати код

11 клас

ІІ семестр

Дата

Тема уроку

Примітки

Розділ 2. Коливання та хвилі (продовження)

1

Поширення механічних коливань у пружному середовищі. Принцип Гюйгенса

2

Утворення і поширення електромагнітних хвиль. Властивості електромагнітних хвиль

3

Фізичні основи сучасного телекомунікаційного зв’язку

4

Поширення світла в різних середовищах. Ефект Доплера

5

Геометрична оптика як граничний випадок хвильової. Закони геометричної оптики

6

Оптичні прилади та їх застосування

7

Дисперсія світла

8

Інтерференція світлових хвиль

9

Дифракція світлових хвиль

10

Поляризація світла

11

Основні фотометричні величини та їх вимірювання

12

Лабораторна робота №7. Визначення довжини світлової хвилі

13

Лабораторна робота №8. Визначення роздільної здатності людського ока

14

Практикум з розв’язування задач

15

Практикум з розв’язування задач

16

Практикум з розв’язування задач

17

Практикум з розв’язування задач

18

Практикум з розв’язування задач

19

Практикум з розв’язування задач

20

Практикум з розв’язування задач

21

Контрольна робота № 3 з теми «Хвилі»

22

Аналіз контрольної роботи

Захист навчальних проектів

ТБ

Розділ 3. Квантова фізика

23

Квантові властивості атома. Квантові постулати М.Бора

24

Спектри. Спектральний аналіз та його застосування

25

Практична робота. Спостереження неперервного і лінійчатого спектрів речовини

26

Гіпотеза М. Планка. Світлові кванти. Енергія та імпульс фотона

27

Фотоефект. Рівняння фотоефекту

28

Атомне ядро. Ядерні сили. Енергія зв’язку атомного ядра

29

Радіоактивність. Закон радіоактивного розпаду

30

Дози випромінювання. Захист від іонізуючого випромінювання

31

Ядерні реакції. Взаємозв’язок маси та енергії

32

Елементарні частинки. Їх класифікація, характеристика та методи реєстрації

33

Лабораторна робота № 9. Дослідження треків заряджених частинок за фотографіями

34

Практикум з розв’язування задач

35

Практикум з розв’язування задач

36

Практикум з розв’язування задач

37

Практикум з розв’язування задач

38

Практикум з розв’язування задач

39

Практикум з розв’язування задач

40

Практикум з розв’язування задач

41

Практикум з розв’язування задач

42

Контрольна робота №4 з теми «Квантова фізика»

43

Аналіз контрольної роботи

Захист навчальних пректів

ТБ

Астрономічний складник

Розділ 1. Основи практичної астрономії

1

Небесні світила й небесна сфера. Сузір’я. Небесні координати

2

Астрономія та визначення часу. Типи календарів

3

Видимий рух Сонця та планет. Закони Кеплера

4

Практикум з розв’язування задач

Розділ 2. Фізика Сонячної системи

5

Земля і Місяць. Природа тіл Сонячної системи

6

Космічні дослідження об’єктів Сонячної системи

7

Рух штучних супутників і автоматичних міжпланетних станцій. Розвиток космонавтики

8

Космогонія Сонячної системи

Розділ 3. Методи та засоби фізичних і астрономічних досліджень

9

Основні фотометричні величини та їх вимірювання. Спектральний аналіз та його застосування

10

Методи астрономічних спостережень

11

Застосування в телескопобудуванні досягнень техніки і технологій

12

Сучасні наземні й космічні телескопи. Астрономічні обсерваторії

13

Контрольна робота №1

ТБ

Розділ 4. Зорі і галактики

14

Зорі та їх класифікація

15

Сонце, його фізичні характеристики, будова та джерела енергії. Сонячна активність

16

Види зір. Планетні системи інших зір. Еволюція зір

17

Молочний Шлях. Будова Галактики. Підсистеми Галактики та її спіральна структура

18

Зоряні скупчення та асоціації

19

Туманності

20

Квазари

21

Контрольна робота №2

ТБ

Розділ 5. Всесвіт

22

Фундаментальні взаємодії в природі. Історія розвитку уявлень про Всесвіт

23

Основні положення спеціальної теорії відносності

24

Проблеми космології. Людина у Всесвіті. Антропний принцип

25

Імовірність життя на інших планетах

26

Унiкальність нашого Всесвіту. Питання існування інших всесвітів

27

Захист навчальних проектів

28

Захист навчальних проектів

29

Захист навчальних проектів

ТБ

30

Підсумковий урок

4

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу.