Календарно-тематичне планування курсу "Фізика та астрономія" для 11 класу (1 семестр)

Фізика

Для кого: 11 Клас

03.09.2020

432

20

0

Опис документу:
Календарно-тематичне планування складено за програмою авторського колективу під керівництвом О. І. Ляшенка, затвердженою наказом Міністерства освіти і науки України від 24.11. 2017 № 1539. До КТП входять такі теми 11 класу (1 семестр): Розділ 1. Електродинаміка (62 години). Розділ 2. Коливання та хвилі (20 годин). Планування включає в себе 4 практичні роботи, 6 лабораторні роботи та 2 контрольні роботи. Календарно-тематичне планування зроблено для модульної системи навчання.
Перегляд
матеріалу
Отримати код

11 клас

І семестр

Дата

Тема уроку

Примітки

Розділ 1. Електродинаміка

1

Електричне поле. Напруженість електричного поля

2

Речовина в електричному полі. Провідники та діелектрики в електричному полі

3

Робота під час переміщення заряду в однорідному електростатичному полі. Потенціал електричного поля

4

Електроємність. Види конденсаторів. З’єднання конденсаторів

Практична робота: Визначення енергії зарядженого конденсатора та його ємності

5

Енергія електричного поля

6

Практикум з розв’язування задач

7

Практикум з розв’язування задач

8

Практикум з розв’язування задач

9

Контрольна робота № 1 з теми “Електричне поле”

ТБ

10

Аналіз контрольної роботи №1.

Електричний струм. Електричне коло

11

Електрорушійна сила. Закон Ома для повного кола

12

Розрахунок електричних кіл з послідовним і паралельним з'єднанням провідників

13

Робота та потужність електричного струму. Заходи та засоби безпеки під час роботи з електричними пристроями

14

Електричний струм у металах. Надпровідність

15

Електропровідність напівпровідників. Власна і домішкова провідність напівпровідників

Практична робота: Дослідження властивостей p-n переходу

16

Електричний струм у розчинах і розплавах електролітів

17

Електроліз та його закони

Практична робота: Визначення електрохімічного еквіваленту речовини

18

Газові розряди та їх застосування. Плазма

19

Електричний струм у вакуумі. Термоелектронна емісія

20

Практикум з розв’язування задач

21

Практикум з розв’язування задач

22

Практикум з розв’язування задач

23

Лабораторна робота №1. Визначення ЕРС та внутрішнього опору джерела струму

24

Лабораторна робота № 2. Перевірка законів послідовного та паралельного з'єднання провідників

25

Лабораторна робота № 3. Дослідження електричного кола з напівпровідниковим діодом

26

Лабораторна робота № 4. Розширення меж вимірювання амперметра та вольтметра

27

Узагальнюючий урок з теми з теми “Електричний струм”

ТБ

28

Електрична і магнітна взаємодії. Магнітне поле струму

29

Індукція магнітного поля. Потік магнітної індукції

30

Дія магнітного поля на провідник зі струмом. Сила Ампера

31

Дія магнітного поля на рухомі заряджені частинки. Сила Лоренца

32

Принцип дії електричних двигунів

33

Електромагнітна індукція. Магнітний потік

Практична робота: Дослідження явища електромагнітної індукції

34

Закон електромагнітної індукції

35

Індуктивність. Енергія магнітного поля

36

Самоіндукція

37

Практикум з розв’язування задач

38

Практикум з розв’язування задач

39

Практикум з розв’язування задач

40

Практикум з розв’язування задач

41

Практикум з розв’язування задач

42

Контрольна робота №2 з теми «Електромагнітне поле»

ТБ

Розділ 2. Коливання та хвилі

43

Механічні коливання. Гармонічні коливання. Рівняння гармонічних коливань

44

Математичний та пружинний маятники

45

Перетворення енергії під час коливань

46

Лабораторна робота № 5. Визначення прискорення вільного падіння за допомогою нитяного маятника

47

Лабораторна робота № 6. Дослідження коливань пружинного маятника

48

Вимушені коливання. Поняття про автоколивання

49

Резонанс

50

Поширення механічних коливань у пружному середовищі. Принцип Гюйгенса

51

Вільні електромагнітні коливання. Коливний контур

52

Вимушені електромагнітні коливання

53

Змінний струм та його характеристики. Діючі значення напруги і сили струму

54

Трансформатор

55

Виробництво, передача та використання енергії електричного струму

56

Практикум з розв’язування задач

57

Практикум з розв’язування задач

58

Практикум з розв’язування задач

59

Практикум з розв’язування задач

60

Захист учнівських проектів

61

Захист учнівських проектів

ТБ

62

Підсумковий урок за 1 семестр

4

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу.

Вітаємо зі святом працівникі́в осві́ти

та даруємо 100 грн

кешбеку!

Кешбеком можна оплатити 50% вартості будь-яких цифрових товарів та послуг на порталі «Всеосвіта»

Отримати кешбек можна з 1 до 14 жовтня 24 жовтня та використати протягом всього місяця.