Сьогодні о 18:00
Вебінар:
«
Особливості адаптації та модифікації освітнього процесу в контексті інклюзивного навчання
»

Календарно-тематичне планування курсу "Фізика та астрономія" для 10 класу (1 семестр)

Фізика

Для кого: 10 Клас

03.09.2020

445

15

0

Опис документу:
Календарно-тематичне планування складено за програмою авторського колективу під керівництвом О. І. Ляшенка, затвердженою наказом Міністерства освіти і науки України від 24.11. 2017 № 1539. До КТП входять такі теми 10 класу (1 семестр) : Вступ (3 години). Розділ 1. Механіка (44 години). Планування включає в себе 4 лабораторні роботи та 2 контрольні роботи.
Перегляд
матеріалу
Отримати код

10-А клас

І семестр

Дата

Тема уроку

Примітки

Вступ

1

Світоглядний потенціал природничих наук

2

Роль фізичного та астрономічного знання в житті людини та суспільному розвитку

3

Астрономія як природнича наука. Основні етапи розвитку фізики та астрономії

Розділ 1. Механіка

4

Механічний рух. Основна задача механіки та способи опису руху тіла

5

Рівномірний прямолінійний рух. Рівняння рівномірного прямолінійного руху

6

Графіки залежності кінематичних величин від часу для рівномірного прямолінійного руху

7

Закон додавання швидкостей

8

Нерівномірний рух. Середня та миттєва швидкість

9

Рівноприскорений рух. Прискорення. Рівняння рівноприскореного руху

10

Графіки залежності кінематичних величин від часу для рівноприскореного прямолінійного руху

11

Лабораторна робота № 1. Визначення прискорення тіла при рівноприскореному русі

12

Рух тіла в полі сили тяжіння. Вільне падіння

13

Розв’язування задач

14

Рівномірний рух матеріальної точки по колу

15

Доцентрове прискорення. Кутова та лінійна швидкість, взаємозв’язок між ними

16

Лабораторна робота № 2. Вивчення руху тіла по колу

17

Розв’язування задач

18

Контрольна робота з теми «Кінематика»

ТБ

19

Інерціальні системи відліку. Перший закон Ньютона

20

Сила. Маса. Другий і третій закони Ньютона

21

Гравітаційне поле. Сила тяжіння

22

Сила пружності. Вага тіла

23

Розв’язування задач

24

Сила тертя

25

Лабораторна робота №3. Вимірювання коєфіцієнта тертя

26

Рух тіла під дією кількох сил

27

Розв’язування задач

28

Контрольна робота з теми «Динаміка»

ТБ

29

Рівновага тіл. Умови рівноваги тіл. Момент сили

30

Центр тяжіння та центр мас тіла

31

Лабораторна робота № 4. Визначення центра мас плоских фігур

32

Механічна робота. Кінетична енергія. Потужність

33

Потенціальна енергія. Закон збереження механічної енергії

34

Розв’язування задач

35

Імпульс тіла. Закон збереження імпульсу. Реактивний рух

36

Розв’язування задач

37

Пружне і непружне зіткнення

38

Розв’язування задач

39

Закон Архімеда. Розв’язування задач

40

Рух рідини і газу. Підіймальна сила крила

41

Розв’язування задач

42

Межі застосування законів класичної механіки. Постулати спеціальної теорії відносності. Релятивістський закон додавання швидкостей

43

Наслідки постулатів спеціальної теорії відносності

44

Захист навчальних проектів

45

Захист навчальних проектів

46

Захист навчальних проектів

47

Захист навчальних проектів

ТБ

3

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу.