Зараз в ефірі:
Семінар:
«
Досягнення та перспективи розвитку дошкільної освіти в Україні
»

Календарно-тематичне планування із зарубіжної літератури для учнів 9 класу

Зарубіжна література

Для кого: 9 Клас

26.03.2021

324

34

0

Опис документу:
Календарне планування розроблено на основі програми «Світова література. 5-9 класи. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів з українською мовою навчання» (зі змінами 2017 р.), програму підготували: О. М. Ніколенко, К. В. Таранік-Ткачук, С. П. Фоміна, О. В. Ревнивцева, Т. П. Сегеда, Н. В. Оніщенко. Підручник «Зарубіжна література» (Автори: Євгенія Волощук, Володимир Звиняцьковський, Оксана Філенко. – Київ: Генеза, 2017 р.)
Перегляд
матеріалу
Отримати код

ПОГОДЖЕНО:

Заст. директора школи

Гура І. С. _______

«_______» 20__ року

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Директор школи

Гура В. Г. _____

«_______» 20__ року

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧНЕ ПЛАНУВАННЯ

із зарубіжної літератури

на 2020/2021 навчальний рік

для 9 класу

вчителя зарубіжної літератури

Шитель Аліни Володимирівни

Календарне планування

розроблено на основі програми

«Світова література. 5-9 класи.

Програма для загальноосвітніх навчальних закладів

з українською мовою навчання» (зі змінами 2017 р.),

програму підготували: О. М. Ніколенко,

К. В. Таранік-Ткачук,

С. П. Фоміна, О. В. Ревнивцева,

Т. П. Сегеда, Н. В. Оніщенко.

Підручник «Зарубіжна література»

(Автори: Євгенія Волощук, Володимир Звиняцьковський,

Оксана Філенко. – Київ: Генеза, 2017 р.)

Орієнтовне календарно-тематичне планування

За програмою на вивчення курсу «Зарубіжна література» відводиться 70 годин / 2 год. на тиждень.

З них 56 годин – текстуальне вивчення творів,

4 години на уроки розвитку мовлення;

2 години – позакласне читання;

6 годин – резервний час.

Обов’язкова кількість видів контролю у 9 класі

Семестр

Контрольні роботи

Розвиток мовлення

Позакласне читання

Перевірка зошитів

Прим.

Різні форми контролю

Контрольний класний твір

І

2

1

2

(1у+1п)

2

4

ІІ

2

1

2

(1у+1п)

2

5

І СЕМЕСТР

п/п

Тема уроку

Дата

Примітка

ВСТУП

1

Діагностика знань за період дистанційного навчання.

04.09

2

Повторення вивченого під час дистанційного навчання матеріалу.

07.09

ПРОСВІТНИЦТВО

3

Просвітництво як літературна епоха. ЇЇ історичні умови та провідні ідеї. Художні напрями (просвітницький класицизм, просвітницький реалізм, сентименталізм).

ТЛ. Поглиблення понять про роман, оду. Композиція.

11.09

4

Джонатан Свіфт (1667–1745). «Мандри Лемюеля Гуллівера» (1 частина). Історія написання твору. Просвітницькі ідеї у творі.

14.09

5

Образ Гуллівера як втілення концепції нової людини. Жанрова своєрідність роману. Засоби комічного (гумор, іронія, сатира, сарказм). Езопова мова.

18.09

6

Йоганн Вольфганг Ґете (1749–1832). Балада «Вільшаний король». Нове розуміння природи у ліриці. Міфологічний зміст образів вірша.

21.09

7

 Ідея кохання й щастя у «Травневій пісні», ознаки фольклору. Волелюбні мотиви та протистояння образів персонажів у «Прометеї». Образ Прометея.

25.09

8

Йоганн Крістоф Фрідріх Шиллер (1759–1805). «До радості». Просвітницька ідея об’єднання людства в оді «До радості» Ф. Шиллера.

28.09

Зошит

9

Пафос твору, який став гімном Євросоюзу. Поглиблення понять про роман, оду. Композиція. Європейське мистецтво доби Просвітництва.

Виразне читання поезії «До радості» напам’ять.

02.10

Напам’ять

10

Позакласне читання № 1. Олександр Пушкін «Маленькі трагедії» («Скупий лицар», «Моцарт і Сальєрі»).

05.10

ПЧ 1

11

Контрольна робота № 1.

Просвітництво (тестування).

09.10

КР 1

Тем.

РОМАНТИЗМ

12

Особливості романтизму як художнього напряму, його естетичні принципи. Найвидатніші представники. Романтизм у різних країнах.

12.10

13

Генріх Гейне (1797-1856) — німецький поет-романтик. «Книга пісень» — видатне явище німецького романтизму. «На півночі кедр одинокий…», «Не знаю, що стало зо мною…», «Коли розлучаються двоє…».

16.10

14

«Книга пісень»: особливості композиції збірки, образ ліричного героя, фольклорні елементи. Особливості поетичної мови творів.

Виразне читання напам’ять «Не знаю, що стало зо мною…».

19.10

Напам’ять

15

Джордж Ноел Гордон Байрон (17881824). англійський поет-романтик, фундатор течії байронізму. «Хотів би жити знов у горах…», «Мій дух як ніч…». Протиставлення мрії і дійсності у ліриці поета. Фольклорні та біблійні мотиви у віршах.

ТЛ. Байронічний герой.

23.10

Зошит

16

Українська тема в поемі «Мазепа». Специфіка зображення образу гетьмана у творі. Історична основа та романтичний міф. Риси романтичного героя в образі Мазепи.

ТЛ. Поема, міф.

02.11

17

Відображення духовного життя особистості та суспільства, історії та культури Європи в поемі «Паломництво Чайльд Гарольда». Герой і автор: схожість і відмінність. Особливості віршової організації поеми (спенсерова строфа). ТЛ. Поглиблення понять про поему (романтична).

06.11

18

Розвиток мовлення (письмово) № 1. Написання асоціативного етюду, викликаного певним художнім образом (на прикладі поетичних творів Г.Гейне, Дж.Байрона).

09.11

РМ 1

19

Позакласне читання № 2. Проспер Меріме «Кармен».

13.11

ПЧ 2

20

Контрольна робота № 2. Романтизм (тестування).

16.11

КР 2

Тем.

ВЗАЄМОДІЯ РОМАНТИЗМУ І РЕАЛІЗМУ

21

Олександр Сергійович Пушкін (17991837). Лірика («До А. П. Керн» («Я пам’ятаю мить чудову…»), «Я вас кохав…», «Я пам’ятник собі поставив незотлінний…»). Значення творчості поета для розвитку російської та світової літератури. Провідні мотиви його лірики.

Виразне читання напам’ять поезії.

20.11

Напам’ять

22

«Євгеній Онєгін» — соціально-психологічний роман у віршах. Духовний світ його головних героїв.

ТЛ. Соціально-психологічний роман, роман у віршах.

23.11

23

Реалістичне висвітлення романтичних тем (кохання, відчуження особистості, життя і смерті, розладу мрії та дійсності тощо) і образів (Онєгін – Тетяна, Ленський – Ольга). Онєгін як втілення типу «зайвої людини»; суперечливість його почуттів і вчинків.

ТЛ. Онєгінська строфа.

27.11

24

Дзеркальна композиція (лист Тетяни — відповідь Онєгіна — дуель — лист Онєгіна — відповідь Тетяни). Зображення різних сфер життя (історії і сучасності, столиці і провінції, народних звичаїв і кола культурних інтересів суспільства тощо). Художнє новаторство автора.

30.11

25

Контрольний твір на тему: «Роздуми над сторінками роману «Євгеній Онєгін».

30.11

КТ 1

Зошит

26

Михайло Лермонтов (1814-1841). Життєвий і творчий шлях. Мотиви світової скорботи, свободи і самотності, песимізм поезій Лєрмонтова: «І нудно і сумно...», «На дорогу йду я в самотині...», «Сосна». Зв’язок творчості митця із традиціями європейського романтизму.

Виразне читання поезії «На дорогу йду я в самотині…» напам’ять.

04.12

Напам’ять «На дорогу йду…»

27

«Герой нашого часу» — морально-психологічний роман про долю покоління після розгрому декабризму.

ТЛ. Морально-психологічний роман.

07.12

28

Особливості композиції та її роль у розкритті характеру Печоріна.

11.12

29

Складність образу Печоріна, його духовна трагедія. Новаторство митця в жанрі роману.

11.12

30

Розвиток мовлення (усно) № 2. Порівняння образів Євгенія Онєгіна і Печоріна.

14.12

РМ 2

31

Контрольна робота № 3. Взаємодія романтизму та реалізму (тестування).

18.12

КР 3

32

Узагальнення і систематизація навчального матеріалу.

21.12

Зошит

Тем.

Для вивчення напам’ять:

  1. Генріх Гейне (на вибір учня).

  2. Фрідріх Шиллер «До радості».

  3. Олександр Пушкін або уривок з «Євгенія Онєгіна» (за вибором учителя).

  4. Михайло Лєрмонтов «На дорогу йду я в самотині…».

IІ СЕМЕСТР

РЕАЛІЗМ

33

Поняття про реалізм та історія його формування. Характерні ознаки реалізму як літературного напряму.

ТЛ. Поглиблення поняття повість (соціально-психологічна, соціально-побутова, філософська), оповідання, комедію, художню деталь (психологічна). Психологізм, інтер’єр.

11.01

34

Взаємодія реалізму з іншими напрямами XIX ст. (романтизмом, натуралізмом).

11.01

35

Оноре де Бальзак (17991850). «Гобсек». Основні віхи творчості та особливості світогляду письменника. «Людська комедія»: історія написання, художня структура, тематика і проблематика, образи.

15.01

36

Повість «Гобсек» у структурі «Людської комедії». Сюжетно-композиційні особливості твору («розповідь у розповіді»).

18.01

37

Багатогранність образу Гобсека, засоби його створення (портрет, психологічна деталь, монолог, вчинки, філософське ставлення до життя та ін.).

22.01

38

Розвиток мовлення (усно) № 3. «Гобсек – філософ чи скнара?» за повістю Оноре де Бальзака «Гобсек».

25.01

РМ 3

39

Позакласне читання № 3. Марк Геддон «Загадковий нічний інцидент з собакою».

29.01

ПЧ 3

Зошит

40

Микола Васильович Гоголь (18091852). Петербурзький етап життя і творчості письменника. «Ревізор». Творча історія п’єси.

01.02

41

Образи чиновників. Образ Хлєстакова та його динаміка.

05.02

42

Засоби комічного у творі. Специфіка художнього конфлікту й жанру п’єси.

08.02

43

Повість «Шинель». Цикл петербурзьких повістей: основні теми та проблеми. Побутовий, психологічний і філософський плани повісті.

12.02

44

Особливості сюжету й композиції. Образ Башмачкіна та засоби його створення. Образ столиці.

ТЛ. Поглиблення понять про образ (типовий).

15.02

45

Трактування фіналу, значення елементів фантастики в реалістичному творі. Тема «маленької людини».

19.02

46

Розвиток мовлення (письмово) № 4. Образи «маленьких людей» у російській літературі першої половини ХІХ століття. (Максима Максимовича та Акакія Акакійовича).

22.02

РМ 4

47

Контрольна робота № 4. Реалізм (тестування).

26.02

КР 4

Зошит

Тем.

НОВІ ТЕНДЕНЦІЇ У ДРАМАТУРГІЇ XIX – ПОЧАТКУ XX ст.

48

«Стара» і «нова драма». Зміни в драматургії кінця XIX – початку XX ст.

ТЛ. «Нова драма».

01.03

49

Генрік Ібсен (18281906). «Ляльковий дім».

Роль Г. Ібсена в розвитку світової драматургії, його новаторство.

ТЛ. Ібсенізм.

05.03

50

«Ляльковий дім» як соціально-психологічна драма. Особливості драматичного конфлікту та розвиток сценічної дії (зовнішньої і внутрішньої).

12.03

51

Композиція п’єси. Образна система.

15.03

52

Підтекст. Символіка. Відкритість фіналу.

19.03

53

Бернард Шоу (18561950). «Пігмаліон». Особливості світогляду драматурга.

29.03

Зошит

54

Специфіка втілення античного міфу в п’єсі «Пігмаліон». Динаміка образу Елайзи Дулітл.

02.04

55

Ідеї «одухотворення» людини й життя засобами мистецтва, збереження національної культури, розвитку мови.

02.04

56

Українські перекладачі творів зарубіжної літератури кінця XIX–початку XX ст. Порівняння особливостей «старої» та «нової драми», образів персонажів.

05.04

57

Контрольна робота № 5. Нові тенденції у драматургії кінця XIX–початку XX ст. (тестування).

09.04

КР 5

Тем.

ЛІТЕРАТУРА XXXXI ст. ЖИТТЯ, ІСТОРІЯ, КУЛЬТУРА

58

Основні етапи літературного процесу XXXXI ст., їхні особливості, зв’язок із розвитком культури і мистецтва.

12.04

59

Рей Дуглас Бредбері (1920–2012). «451° за Фаренгейтом».

16.04

60

Тривога за майбутнє суспільства в романі-антиутопії «451° за Фаренгейтом».

19.04

61

Тема знецінення культури. Провідні мотиви твору – книги (читання), пожежі, тотального контролю, інакомислення тощо.

23.04

62

Натовп і влада. Важке прозріння особистості в тоталітарному суспільстві.

26.04

63

Ерік Вольф Сігел (19372010). «Історія одного кохання».

30.04

Зошит

64

Розповідь про зворушливе і трагічне кохання студента, сина мільйонера, до дочки бідного італійського емігранта.

07.05

65

Проблеми життя і смерті, любові й відданості у творі.

10.05

66

Контрольний твір. Актуальні проблеми сьогодення у моєму улюбленому творі сучасної зарубіжної літератури.

14.05

КТ 2

67

Михайло Опанасович Булгаков. (18911940). «Собаче серце». Українські сторінки життя і творчості. М.О. Письменник і влада, трагедія митця. «Собаче серце» як метафора соціальних експериментів революційної доби.

17.05

68

Контрольна робота № 6. Література XXXXI ст. Життя, історія, культура (тестування).

21.05

КР 6

69

Позакласне читання № 4. Майкл Морпурго «Бойовий кінь».

24.05

ПЧ 4

70

Узагальнення і систематизація навчального матеріалу.

28.05

Зошит

Тем.

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу.