Сьогодні відбувся
Вебінар:
«
Особливості адаптації та модифікації освітнього процесу в контексті інклюзивного навчання
»

Календарно-тематичне планування із зарубіжної літератури для учнів 11 класу

Зарубіжна література

Для кого: 11 Клас

26.03.2021

309

39

0

Опис документу:
Календарне планування розроблено на основі програми «Зарубіжна література. Програма для 10–11 класів загальноосвітніх навчальних закладів з українською мовою навчання», що затверджена наказом МОН від 23.10.2017 № 1407, програму підготували: Л. П. Юлдашева; О. М. Ніколенко, О. О. Ісаєва, Ж. В. Клименко, Ю. І. Ковбасенко, В. В. Снєгірьова, А.О. Мельник, О. В. Орлова, О. К. Бицько, О. В. Гученко, І. І. Звершховська, Ж. В. Костюк, В. Г. Макаренко, Н. В. Онищенко, О. В. Піте
Перегляд
матеріалу
Отримати код

ПОГОДЖЕНО:

Заст. директора школи

Гура І. С. _______

«_______» 20__ року

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Директор школи

Гура В. Г. _____

«_______» 20__ року

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧНЕ ПЛАНУВАННЯ

із зарубіжної літератури

на 2020/2021 навчальний рік

для 11 класу

вчителя зарубіжної літератури

Шитель Аліни Володимирівни

Календарне планування

розроблено на основі програми

«Зарубіжна література.

Програма

для 10–11 класів

загальноосвітніх навчальних закладів

з українською мовою навчання»,

що затверджена наказом МОН від 23.10.2017 № 1407,

програму підготували:

Л. П. Юлдашева; О. М. Ніколенко, О. О. Ісаєва, Ж. В. Клименко, Ю. І. Ковбасенко, В. В. Снєгірьова,

А.О. Мельник, О. В. Орлова, О. К. Бицько,

О. В. Гученко, І. І. Звершховська, Ж. В. Костюк,

В. Г. Макаренко, Н. В. Онищенко, Н. І. Підгорна,

О. В. Пітерська, Т. П. Сегеда, О. О. Семенюк,

І. О. Смірнова, С. О. Тіхоненко, В. Г. Туряниця.

Підручник «Зарубіжна література»

(Автори: О. Ісаєва, Ж. Клименко, А. Мельник.

Київ: Оріон, 2019 р.)

Орієнтовне календарно-тематичне планування

За програмою на вивчення курсу «Зарубіжна література» відводиться 35 годин / 1 год. на тиждень.

З них 28 годин – текстуальне вивчення творів,

4 години на уроки розвитку мовлення;

2 години – позакласне читання.

Обов’язкова кількість видів контролю у 11 класі

Семестр

Контрольні роботи

Розвиток мовлення

Позакласне читання

Перевірка зошитів

Прим.

Різні форми контролю

Контрольний класний твір

І

1

1

2

(1у+1п)

1

4

ІІ

1

1

2

(1у+1п)

1

5

І СЕМЕСТР

п/п

Тема уроку

Дата

Примітка

ВСТУП

ЛІТЕРАТУРА. МОРАЛЬ. ЛЮДЯНІСТЬ

1

Діагностика знань за період дистанційного навчання.

Повторення вивченого під час дистанційного навчання матеріалу.

07.09

ЗОЛОТІ СТОРІНКИ ДАЛЕКИХ ЕПОХ

2

Німецьке Просвітництво та його вплив на розвиток Європи. Віхи життя та значення діяльності Йоганна Вольфганга Ґете (1749 – 1832) для світової культури. Історія створення трагедії «Фауст».

(ТЛ) Трагедія. Поглиблення поняття про художній образ.

14.09

3

Сюжетно-композиційні та жанрові особливості трагедії. Проблематика твору.

21.09

4

Розвиток мовлення (усно) № 1. Образ Фауста як утілення динамізму нової європейської цивілізації. Пошуки сенсу буття й призначення людини. Опозиція Фауст – Мефістофель. Фауст і Маргарита.

Виразне читання напам’ять Й. В. Ґете «Фауст» (один із монологів Фауста за вибором учителя).

28.09

Напам'ять

РМ 1

Зошит

МОДЕРНІЗМ

5

Світоглядні й естетичні засади модернізму. Модерністські явища в художній прозі на початку ХХ ст. Життя і творчий шлях Франца Кафки (1883 1924). Зображення відчуження особистості в новелі «Перевтілення».

(ТЛ) Модернізм, поглиблення поняття «новела».

05.10

6

Особливості композиції, функції фантастики. Характерні риси стилю Франца Кафки, поєднання реалістичних і міфологічних елементів у гротескному світі.

12.10

7

Життєвий і творчий шлях Михайла Опанасовича Булгакова (1891 1940). М. Булгаков і Україна. Конфлікт митця з владою в умовах тоталітарної радянської системи.

19.10

8

Роман «Майстер і Маргарита» як «роман-лабіринт» із філософською проблематикою. Культурні та літературні джерела твору. Взаємодія трьох світів: радянської дійсності, біблійної давнини та фантастичної «дияволіади».

19.10

Зошит

9

Особливості композиції («роман у романі») та оповідної структури. «Московські» та «єршалаїмські» розділи твору. Трагізм долі митця (майстра). Проблеми кохання й творчості. Засоби комічного (сатира, сарказм, пародія та ін.) й трагічного (гротеск, трансформація простору й часу та ін.).

(ТЛ) «Роман у романі», гротеск, сатира.

02.11

10

Контрольний твір. Проблема метафоричного світобачення в оповідання Франца Кафки «Перевтілення» або Образ Майстра у романі «Майстер і Маргарита» Михайла Булгакова.

09.11

КТ 1

Тем.

ШЕДЕВРИ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ЛІРИКИ

ПЕРШОЇ ПОЛОВИНИ XX СТ.

11

Розмаїття течій модернізму й авангардизму в європейській ліриці XX ст.

Ґійом Аполлінер (Вільгельм Альберт Володимир Олександр Аполлінарій Костровицький, 1880 – 1918) –поет-авангардист. Специфіка віршованої форми каліграм у поезії «Зарізана голубка й водограй». Тема кохання й часу у вірші «Міст Мірабо».

Виразне читання поезії напам’ять (на вибір учня).

(ТЛ) Авангардизм, кубізм, сюрреалізм, каліграма, верлібр.

16.11

Напам'ять

12

Срібна доба російської поезії: течії, здобутки, долі митців.

Анна Андріївна Ахматова (А. А. Горенко, 1889 – 1966). Поема «Реквієм». Вірші «Дав мені юнь Ти сутужную», «Жовтіє світло з темноти…».

Виразне читання поезії напам’ять (на вибір учня).

(ТЛ) Поема, акмеїзм, ліричний герой (героїня).

23.11

Напам'ять

13

Володимир Володимирович Маяковський (1893 – 1930). «А ви могли б?..», «Послухайте!», «Борг Україні». Уплив футуризму на поетику митця. Протиставлення ницої буденності й прагнення ліричного героя до іншого (омріяного) світу.

Виразне читання поезії напам’ять (на вибір учня).

(ТЛ) Вірш, футуризм, ліричний герой (героїня).

30.11

Напам'ять

Зошит

14

Розвиток мовлення (письмово) № 2. Аналітичне дослідження поезій модерністів.

07.12

РМ 2

15

Контрольна робота № 1. Шедеври європейської лірики І половини XX ст. (тестування).

14.12

КР 1

16

Позакласне читання № 1. Деніел Кіз «Квіти для Елджернона».

Узагальнення та систематизація вивченого.

21.12

ПЧ 1

Зошит

Тем.

Для вивчення напам’ять:

  1. Й. В. Ґете «Фауст» (один із монологів Фауста за вибором учителя).

  2. Ґійом Аполлінер (1 вірш за вибором учня).

  3. А. А. Ахматова (1 вірш за вибором учня).

  4. В. В. Маяковський (1 вірш за вибором учня).

IІ СЕМЕСТР

АНТИУТОПІЯ У СВІТОВІЙ ЛІТЕРАТУРІ

17

Розвиток жанру антиутопії у XX ст.: ознаки та представники. Джордж Оруелл (Ерік Артур Блер, 1903 – 1950). «Скотоферма». Викриття сутності тоталітарної системи та її ієрархії в антиутопіях митця.

(ТЛ) Антиутопія, конфлікт, сатира, соціальна фантастика.

11.01

18

Боротьба проти страху й рабської покірності в суспільній свідомості. Образ головного героя в динаміці. Поетика антиутопії (фантастика, мова, символи, алегорії та ін.).

18.01

19

Розвиток мовлення (усно) № 3. Диспут «До якої антиутопії ми живемо найближче?»

18.01

РМ 3

ПРОБЛЕМА ВІЙНИ І МИРУ В ЛІТЕРАТУРІ XX СТ.

20

Бертольт Брехт (1898 – 1956) – драматург-новатор. Зображення війни як засобу збагачення в драмі «Матінка Кураж та її діти».

(ТЛ) Епічний театр, підтекст, мотив, композиція.

25.01

Зошит

21

Ідеї попередження та риси «епічного театру» в п’єсі.

01.02

22

Генріх Белль (1917 – 1985). «Подорожній, коли ти прийдеш у Спа…». Життєвий і творчий шлях письменника. Засудження антигуманної сутності Другої світової війни, її руйнівних наслідків для людства в оповіданні.

08.02

23

Віхи життя й творчості Пауля Целана (1920 – 1970). «Фуга смерті» – один із найвідоміших творів про Голокост. Художнє новаторство митця.

15.02

24

Контрольний твір – роздум за вивченими творами. «Найжахливіша потвора для людини – це війна» або «Докіль не буде в людства злади?» (Микола Вінграновський)

22.02

КТ 2

Зошит

Тем.

ЛЮДИНА ТА ПОШУКИ СЕНСУ ІСНУВАННЯ В ПРОЗІ ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ XX СТ.

25

Загальна характеристика провідних тенденцій прози другої половини ХХ ст. Ернест Міллер Гемінґвей (1899 – 1961). Віхи життя й творчості митця. «Кодекс честі» героїв автора. Реалістичний, міфологічний і філософський плани повісті «Старий і море».

(ТЛ) Притча, підтекст, індивідуальний стиль письменника, національний колорит.

01.03

26

Символіка образів (риба, море, рибалка, хлопчик та ін.). Образ Сантьяго. Ознаки притчі у повісті.

15.03

27

Ґабріель Ґарсіа Маркес (1927 – 2014) – лауреат Нобелівської премії. Специфіка «магічного реалізму». Синтез реального і фантастичного в оповіданні «Стариган із крилами». Відображення моральної деградації людства.

(ТЛ) «Магічний реалізм».

29.03

Зошит

28

Розвиток мовлення (письмово) № 4. Есе. Чи повернеться до людей янгол? Символічний зміст образу янгола. Ідея прагнення до внутрішнього вдосконалення, морального відродження, повернення до вічних цінностей.

05.04

РМ 4

ЛІТЕРАТУРА ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ XX – ПОЧАТКУ XXI СТ.

29

Формування «театру абсурду» як явища театрального авангарду в 1950-1960-х рр. Милорад Павич (1929 – 2009). Короткі відомості про митця. Утілення в оповіданні «Скляний равлик» рис постмодернізму.

(ТЛ) «Театр абсурду», постмодернізм, інтертекстуальність, «магічний реалізм».

12.04

30

Можливість вибору шляхів читання твору як вияв гри письменника з текстом і читачем, «відмови від монопольного права автора на істину». Варіанти фіналу твору як ознака стилю митця. Значення центральної метафори.

19.04

СУЧАСНА ЛІТЕРАТУРА В ЮНАЦЬКОМУ ЧИТАННІ

31

Джон Майкл Ґрін (нар. 1977) – американський письменник, автор книжок для підлітків та молоді, відеоблоґер. «Провина зірок» – розповідь про історію кохання невиліковно хворих юнака та дівчини.

(ТЛ) Поглиблення понять про класичну і масову літературу, популярні жанри сучасної літератури.

26.04

32

Образи головних героїв. Ідея цінності життя. Символіка назви твору. Ліризм, іронічність оповіді.

26.04

Зошит

33

Позакласне читання № 2. Майк Гелпрін «Свіча горіла».

10.05

ПЧ 2

34

Контрольна робота № 2. Література другої половини XX – початку XXI ст. Сучасна література в юнацькому прочитанні (тестування).

17.05

КР 2

35

Узагальнення і систематизація навчального матеріалу.

24.05

Зошит

Тем.

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу.