Сьогодні о 11:00
Семінар:
«
Досягнення та перспективи розвитку дошкільної освіти в Україні
»

Календарно-тематичне планування із зарубіжної літератури для учнів 10 класу

Зарубіжна література

Для кого: 10 Клас

26.03.2021

337

35

0

Опис документу:
Календарне планування розроблено на основі програми «Зарубіжна література. Програма для 10–11 класів загальноосвітніх навчальних закладів з українською мовою навчання»Календарне планування розроблено на основі програми «Зарубіжна література. Програма для 10–11 класів загальноосвітніх навчальних закладів з українською мовою навчання», програму підготували: Л. П. Юлдашева; О. М. Ніколенко, О. О. Ісаєва, Ж. В. Клименко, Ю. І. Ковбасенко, В.
Перегляд
матеріалу
Отримати код

ПОГОДЖЕНО:

Заст. директора школи

Гура І. С. _______

«_______» 20__ року

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Директор школи

Гура В. Г. _____

«_______» 20__ року

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧНЕ ПЛАНУВАННЯ

із зарубіжної літератури

на 2020/2021 навчальний рік

для 10 класу

вчителя зарубіжної літератури

Шитель Аліни Володимирівни

Календарне планування

розроблено на основі програми

«Зарубіжна література.

Програма

для 10–11 класів

загальноосвітніх навчальних закладів

з українською мовою навчання»,

що затверджена наказом МОН від 23.10.2017 № 1407,

програму підготували:

Л. П. Юлдашева; О. М. Ніколенко, О. О. Ісаєва, Ж. В. Клименко, Ю. І. Ковбасенко, В. В. Снєгірьова,

А.О. Мельник, О. В. Орлова, О. К. Бицько,

О. В. Гученко, І. І. Звершховська, Ж. В. Костюк,

В. Г. Макаренко, Н. В. Онищенко, Н. І. Підгорна,

О. В. Пітерська, Т. П. Сегеда, О. О. Семенюк,

І. О. Смірнова, С. О. Тіхоненко, В. Г. Туряниця.

Підручник «Зарубіжна література»

(Автори: Ю. І. Ковбасенко. – Київ: Літера ЛТД, 2018 р.)

Орієнтовне календарно-тематичне планування

За програмою на вивчення курсу «Зарубіжна література» відводиться 35 годин / 1 год. на тиждень.

З них 28 годин – текстуальне вивчення творів,

4 години на уроки розвитку мовлення;

2 години – позакласне читання.

Обов’язкова кількість видів контролю у 10 класі

Семестр

Контрольні роботи

Розвиток мовлення

Позакласне читання

Перевірка зошитів

Прим.

Різні форми контролю

Контрольний класний твір

І

1

1

2

(1у+1п)

1

4

ІІ

1

1

2

(1у+1п)

1

5

І СЕМЕСТР

п/п

Тема уроку

Дата

Примітка

ВСТУП. ОРИГІНАЛЬНА І ПЕРЕКЛАДНА ЛІТЕРАТУРА В СУЧАСНОМУ СВІТІ

1

Діагностика знань за період дистанційного навчання. Повторення вивченого матеріалу.

01.09

ЗОЛОТІ СТОРІНКИ ДАЛЕКИХ ЕПОХ

2

Етапи й шедеври античності (огляд). Гомер – легендарний засновник європейської літератури. Міфологічні, пригодницькі й побутові елементи в «Одіссеї».

08.09

3

Життєві випробування й шлях Одіссея додому. Провідні ідеї поеми та особливості їх художнього втілення у творі.

Розвиток мовлення (письмово) № 1. Написання есе на тему: «Чому Гомер неодноразово називає Одіссея хитромудрим? Яким є Одіссей для вас?»

15.09

РМ 1

4

Специфіка італійського Відродження, його етапи, представники. Данте Аліг’єрі – останній поет Середньовіччя, перший поет Відродження. Поема «Божественна комедія» як філософсько-художній синтез середньовічної культури й утілення ідей раннього Відродження.

22.09

5

Сенс мандрівки головного героя «Божественної комедії» потойбіччям. Алегоричний зміст образів та епізодів.

29.09

Зошит

6

Англійське Відродження: характерні риси культури і літератури. Вільям Шекспір – геній англійського Ренесансу. Філософські та моральні проблеми в трагедії «Гамлет».

06.10

7

Провідні мотиви й проблеми трагедії. Художній простір (данське королівство як символ). Система образів трагедії. Багатогранність шекспірівських характерів. Гамлет – вічний образ зарубіжної літератури, європейський інтелігент, індивідуаліст, носій ренесансних ідеалів.

Виразне читання монологу Гамлета напам’ять.

13.10

Напам’ять

8

Контрольний твір. Вічність проблем трагедії «Гамлет».

20.10

КТ 1

Зошит

Тем.

ПРОЗА Й ПОЕЗІЯ ПІЗНЬОГО РОМАНТИЗМУ ТА ПЕРЕХОДУ ДО РЕАЛІЗМУ XIX СТОЛІТТЯ

9

«Романтична іронія» у творчості німецьких романтиків. Концепція «двох світів» у творчості Ернста Теодора Амадея Гофмана. Протистояння митця та філістера – основний конфлікт повісті «Крихітка Цахес на прізвисько Цинобер».

03.11

10

Особливості жанру, сюжету і композиції повісті. Гротескні образи. Викривальний зміст твору. Символіка.

10.11

11

Розвиток мовлення (усно) № 2. Диспут: «Над якими проблемами життя спонукала мене замислитись казка-новела "Крихітка Цахес на прізвисько Циннобер"?»

17.11

РМ 2

12

Школа «чистого мистецтва» в російській поезії. Лірика Ф. М. Тютчева (1803 – 1873) й А. А. Фета (1820 – 1892) (огляд). Художня довершеність творів.

24.11

Зошит

13

Волт Вітмен (1819 – 1892). «Листя трави» (1-2 уривки). Тематика, проблематика, композиція збірки. Образ ліричного героя. Символи. Традиції й художнє новаторство.

Виразне читання напам’ять.

01.12

Напам’ять

14

Контрольна робота № 1. Золоті сторінки далеких епох. Від романтизму – до реалізму (творчість Данте, Шекспіра, Гофмана, Тютчева, Фета, Вітмена) (тестування).

08.12

КР 1

15

Позакласне читання № 1. Джон Бойн «Хлопчик у смугастій піжамі».

15.12

ПЧ 1

16

Узагальнення та систематизація вивченого.

22.12

Зошит

Тем.

Для вивчення напам’ять:

1. В. Шекспір «Гамлет» (один із монологів Гамлета за вибором учителя).

2. В. Вітмен (1 уривок за вибором учня),

IІ СЕМЕСТР

РОМАН XIX СТ.

17

Федір Михайлович Достоєвський (1821 – 1881). «Злочин і кара». Значення Ф. М. Достоєвського для розвитку соціально-філософського і психологічного роману. Наслідування митцем традицій М. В. Гоголя.

12.01

18

Система персонажів. Сюжет роману «Злочин і кара», зумовлений рухом свідомості головного героя. «Теорія» Раскольнікова, її сутність і проблемність.

19.01

19

Біблійні мотиви. Особливості індивідуального стилю письменника. Поліфонізм твору.

26.01

Зошит

20

Оскар Вайльд (1854 – 1900). «Портрет Доріана Грея». Ідейно-естетичні погляди і творчий шлях митця. Проблема краси й моралі в романі.

02.02

21

Система образів. Еволюція головного героя. Роль фантастики у творі. Символіка. Традиції і новаторство митця в жанрі роману.

09.02

22

Розвиток мовлення (усно) № 3. Дискусія на тему: «Краса рятує чи руйнує світ?».

09.02

РМ 3

ПЕРЕХІД ДО МОДЕРНІЗМУ. ВЗАЄМОДІЯ СИМВОЛІЗМУ Й ІМПРЕСІОНІЗМУ В ЛІРИЦІ

23

Модернізм. Течії раннього модернізму: символізм, імпресіонізм, неоромантизм. Шарль Бодлер (1821 1867) – пізній романтик і зачинатель модернізму. Збірка «Квіти зла» (загальна характеристика). Образи, символи, особливості поетичної мови у віршах «Альбатрос», «Відповідності», «Вечорова гармонія».

16.02

24

Взаємодія символізму й імпресіонізму в ліриці.

Поль Верлен (1844 1896). Естетичні погляди поета у вірші «Поетичне мистецтво». Зображення пейзажів природи і душі в «Осінній пісні». Сугестивність, музичність, живописність лірики.

Виразне читання напам’ять.

23.02

Напам’ять Зошит

25

Артюр Рембо (1854-1891). Художнє новаторство Поєднання рис імпресіонізму й символізму в сонеті «Голосівки». Образ ліричного героя у вірші «Моя циганерія».

02.03

26

Контрольна робота № 2. Роман XIXст. Взаємодія символізму й імпресіонізму в ліриці (творчість Федора Достоєвського Оскара Уайльда, Шарля Бодлера, Поля Верлена, Артюра Рембо) (тестування).

09.03

КР 2

Тем.

ДРАМАТУРГІЯ КІНЦЯ XIX – ПОЧАТКУ XX СТ.

27

Моріс Метерлінк (1862 – 1942) як теоретик і практик «нової драми». Концепція символістського театру. Ідея одухотворення життя й відновлення втрачених зв’язків у драмі-феєрії «Синій птах».

16.03

28

Особливості розвитку сюжету. Роль фантастики. Символіка образів. Трактування фіналу.

30.03

Зошит

СУЧАСНА ЛІТЕРАТУРА В ЮНАЦЬКОМУ ЧИТАННІ

29

Мо Янь (Гуань Моє, нар. 1955) – сучасний китайський письменник, лауреат Нобелівської премії з літератури. «Геній» – історія талановитого юнака, який наполегливо шукає спосіб убезпечення людей від руйнівних землетрусів.

06.04

30

Гуманістична сутність образу та духовна стійкість героя на шляху до мети. Зміни у сприйманні Цзян Дачжі однокласниками, вплив героя на пробудження їхньої свідомості.

13.04

31

Ніл Річард МакКіннон Ґейман (нар. 1960) – англійський письменник-фантаст, автор романів, графічних новел і коміксів. «Чому наше майбутнє залежить від читання» – лекція Н. Ґеймана про важливість читання в житті людини.

Розвиток мовлення (письмово) № 4. Виготовлення буклету «100 причин необхідності читання».

20.04

РМ 4

32

Йоанна Яґелло (нар. 1974) – польська письменниця, авторка творів для дітей та молоді. «Кава з кардамоном»: синтез підліткової повісті (стосунки в родині, перше кохання) та детективу (розгадування сімейної таємниці).

27.04

Зошит

33

Проблема батьків і дітей. Образ головної героїні. Мова твору.

11.05

34

Контрольний твір. Мій улюблений твір сучасної зарубіжної літератури.

18.05

КТ 2

35

Позакласне читання № 2. Рейнбоу Ровелл «Елеанор і Парк».

Узагальнення та систематизація вивченого.

25.05

ПЧ 2

Зошит

Тем.

Для вивчення напам’ять

  1. П. Верлен (1 вірш за вибором учня).

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу.