Сьогодні о 11:00
онлайн-конференція:
«
Роль закладів освіти у формуванні нульової терпимості до корупції та вихованні доброчесності в Україні
»
Взяти участь Всі події

Календарно-тематичне планування із зарубіжної літератури для 10 класу

Зарубіжна література

Для кого: 10 Клас

03.09.2021

101

9

0

Опис документу:
Календарно-тематичне планування із зарубіжної літератури для 10 класу за програмою «Зарубіжна література. Програма для 10–11 класів загальноосвітніх навчальних закладів з українською мовою навчання (рівень стандарту)»
Перегляд
матеріалу
Отримати код

Календарно-тематичне планування з зарубіжної літератури для 10 класу

за програмою

«Зарубіжна література. Програма для 10–11 класів загальноосвітніх навчальних закладів з українською мовою навчання

(рівень стандарту)» (наказ МОН України від 23.10.2017 № 1407)Усього – 35) годин.

На тиждень – 1 год.


Обов’язкова кількість видів контролю

Семестри

І семестр

ІІ семестр

Контрольні роботи у формі:

  • контрольного класного твору;

  • виконання інших завдань відповідей на запитання тощо)
(тестів,

2

2

1

1

1

1

Уроки розвитку мовлення (РМ)

2

2


+ п

+ п


у межах

у межах


текстуального

текстуального


вивчення)

вивчення)

Уроки позакласного читання (ПЧ)

1

1

Перевірка зошитів

4

5з/п


Зміст навчального матеріалу

Дата проведення


Примітка

І семестр

1.

Тема №1. ОРИГІНАЛЬНА І ПЕРЕКЛАДНА ЛІТЕРАТУРА В СУЧАСНОМУ СВІТІ

Значення художньої літератури для людини й людства XXI ст. Формування читача в епоху цифрових технологій. Оригінали й переклади художніх творів, їхня роль у розвитку особистості. Перекладна література як важливий складник вітчизняної культури й чинник формування української нації.ЗОЛОТІ СТОРІНКИ ДАЛЕКИХ ЕПОХ2.

Стародавня Греція

Етапи й шедеври античності (огляд).

Гомер. «Одіссея» (1-2 уривки за вибором учителя)

Міфологічні, пригодницькі й побутові елементи в «Одіссеї».3.

Гомер. «Одіссея» Уславлення людського розуму, вірності, винахідливості й допитливості. Засудження беззаконня, насильства й несправедливості та самовпевненості й марнославства. Образ Одіссея.4.

Італія

Специфіка італійського Відродження, його основні етапи, представники.

Данте Аліґ’єрі . «Божественна комедія» (Пекло, І, V).

Роль Данте Аліґ’єрі в історії європейської культури. Поема

«Божественна комедія» як філософсько-художній синтез середньовічної культури й утілення ідей раннього Відродження.5.

Данте Аліґ’єрі. «Божественна комедія».

Особливості композиції поеми. Концепція світу й людини.

Алегоричний зміст образів та епізодів. Жанрова своєрідність твору.6.

Англія Ренесанс в Англії. Здобутки й представники. Вільям Шекспір . «Гамлет».

Здобутки драматургії В. Шекспіра. Філософські та моральні проблеми в трагедії «Гамлет». Провідні мотиви твору. Художній простір (данське королівство як символ). Багатогранність шекспірівських характерів.7.

РМ№1(п). Гамлет вічний образ світової літератури. Складання анкети героя.


РМ №1

(письмово)

8.

Вільям Шекспір. «Гамлет» Відкритість твору в часі, його рецепція та інтерпретації в наступні епохи.


Напам’ять (один із монологів Гамлета за вибором

учителя)

9.

КР №1 за темою «ОРИГІНАЛЬНА І ПЕРЕКЛАДНА ЛІТЕРАТУРА В СУЧАСНОМУ СВІТІ. ЗОЛОТІ СТОРІНКИ

ДАЛЕКИХ ЕПОХ» (письмовий контрольний твір).


КР №1

10.

Тема №2. ПРОЗА Й ПОЕЗІЯ ПІЗНЬОГО РОМАНТИЗМУ ТА ПЕРЕХОДУ ДО РЕАЛІЗМУ XIX СТ.

Специфіка переходу від романтизму до реалізму.

Німеччина

Романтизм у Німеччині.

Ернст Теодор Амадей Гофман . «Крихітка Цахес на прізвисько Цинобер».

Е. Т. А. Гофман як представник гротескної течії романтизму. Віхи

мистецького шляху. Протиставлення філістерів та ентузіастів як провідний конфлікт творчості Е. Т. А. Гофмана.11.

Ернст Теодор Амадей Гофман. «Крихітка Цахес на прізвисько Цинобер».

Особливості сюжету й композиції повісті.12.

РМ №2 (у) Е.Т.А.Гофман. «Крихітка Цахес на прізвисько Цинобер». Гротескні образи. Викривальний зміст твору.

Символіка. Створення презентацій за твором.


РМ №2

(усно)


13.

Росія

Школа «чистого мистецтва» в російській поезії. Лірика Ф. М. Тютчева й А. А. Фета (огляд). Художня довершеність творів.14.

США

Розвиток романтизму в США, видатні представники.

Волт Вітмен . «Листя трави» (1-2 уривки за вибором учителя). Місце В. Вітмена в літературному процесі США. Особливості світобачення митця. Зв’язок збірки «Листя трави» з історією та життям Америки. Тематика, проблематика, композиція збірки

«Листя трави». Образ ліричного героя. Символи. Традиції й художнє новаторство В. Вітмена.


Напам’ять (1 уривок за вибором).

15.

КР№2 за темою: «ПРОЗА Й ПОЕЗІЯ ПІЗНЬОГО РОМАНТИЗМУ ТА ПЕРЕХОДУ ДО РЕАЛІЗМУ XIX СТ.»

(тестові завдання, запитання, розгорнута відповідь та інші види

робіт).


КР №2

16.

ПЧ №1 Гофман Е.Т.А. «Золотий горнець».


ПЧ №1

ІІ семестр

17.

Тема №3.РОМАН XIX СТ.

Роман як жанр літератури, його формування і провідні ознаки. Різновиди роману XIX ст., національна своєрідність.18.

Франція Густав Флобер . «Пані Боварі».

Значення Г. Флобера для розвитку реалізму. Конфлікт романтичних ілюзій та дійсності в романі «Пані Боварі».19.

Густав Флобер. «Пані Боварі». Сюжет і композиція роману.

Зображення суспільства.20.

Густав Флобер. «Пані Боварі». Еволюція Емми Боварі. Образи обивателів. Об’єктивний стиль Г. Флобера. Психологічні деталі.

Боварізм як суспільно-психологічне явище.21.

Англія

Оскар Вайльд . «Портрет Доріана Грея».

Ідейно-естетичні погляди і творчий шлях митця.22.

РМ №3 (п)

Проблема краси й моралі в романі «Портрет Доріана Грея». Система образів. Еволюція головного героя. Написання листа героєві.


РМ 3

(письмово)

23.

Оскар Вайльд. «Портрет Доріана Грея».

Роль фантастики у творі. Символіка. Традиції і новаторство О. Вайльда в жанрі роману.ПЕРЕХІД ДО МОДЕРНІЗМУ. ВЗАЄМОДІЯ СИМВОЛІЗМУ Й ІМПРЕСІОНІЗМУ В ЛІРИЦІ24.

Модернізм як літературно-мистецький напрям кінця XIX початку XX ст. Течії раннього модернізму: символізм, імпресіонізм, неоромантизм.

Франція

Шарль Бодлер. «Квіти зла» («Альбатрос», «Відповідності»,

«Вечорова гармонія»).

Ш. Бодлер пізній романтик і зачинатель модернізму. Збірка

«Квіти зла» (загальна характеристика). Образи, символи, особливості поетичної мови у віршах Ш. Бодлера.25.

Теоретичні засади й художні відкриття поезії французького символізму. Взаємодія символізму й імпресіонізму в ліриці.

Поль Верлен . «Поетичне мистецтво», «Осіння пісня».

Естетичні погляди поета у вірші «Поетичне мистецтво». Зображення пейзажів природи і душі в «Осінній пісні». Сугестивність, музичність, живописність лірики.


Напам’ять (1 вірш за вибором учня)

26.

Артюр Рембо. «Голосівки», «Моя циганерія». Художнє новаторство А. Рембо. Поєднання рис імпресіонізму й символізму в сонеті «Голосівки». Образ ліричного героя у вірші «Моя

циганерія».27.

КР№3 за темою «РОМАН XIX СТ. ПЕРЕХІД ДО МОДЕРНІЗМУ. ВЗАЄМОДІЯ СИМВОЛІЗМУ Й

ІМПРЕСІОНІЗМУ В ЛІРИЦІ» (письмовий контрольний твір).


КР №3

28.

Тема №4. ДРАМАТУРГІЯ КІНЦЯ XIX ПОЧАТКУ XX СТ.

Зміни в драматургії на межі XIXXX ст.

Бельгія Моріс Метерлінк. «Синій птах».

М. Метерлінк як теоретик і практик «нової драми». Концепція символістського театру. Ідея одухотворення життя й відновлення втрачених зв’язків у драмі-феєрії «Синій птах».

.29.

Моріс Метерлінк. «Синій птах». Особливості розвитку сюжету. Роль фантастики.30.

РМ №4 (у) Моріс Метерлінк. «Синій птах».

Символіка образів. Трактування фіналу. Створення реклами твору.


РМ №4

(усно)

СУЧАСНА ЛІТЕРАТУРА В ЮНАЦЬКОМУ ЧИТАННІ31.

Бразилія Паоло Коельйо . «Алхімік».

Значення творчості П. Коельйо для сучасності. Пошуки сенсу буття в романі «Алхімік». Поняття «своя доля», «призначення»,

«мрія душі», «смисл існування».32.

Паоло Коельйо. «Алхімік».

Система образів (пастух Сантьяго, Фатіма, Мельхиседек, Алхімік). Мотиви й образи світової культури у творі. Ознаки

роману-притчі.33.

КР №4 за темою «ДРАМАТУРГІЯ КІНЦЯ XIX –ПОЧАТКУ XX СТ. СУЧАСНА ЛІТЕРАТУРА В ЮНАЦЬКОМУ

ЧИТАННІ» (тестові завдання, запитання, розгорнута відповідь та інші види робіт).


КР№4

34.

ПЧ №2. Йоанна Яґелло . «Кава з кардамоном».


ПЧ№2


35.

Підсумковий урок. Узагальнення і систематизація навчального матеріалу. Бесіда про вивчені твори зарубіжної літератури.

Обмін думками про знакові для свого часу твори, актуальних нині.
Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу.