Календарно-тематичне планування із трудового навчання. 6 клас.

Трудове навчання

Для кого: 6 Клас

15.09.2020

824

72

0

Опис документу:
Трудове навчання 6 клас Всього – 70 годин, 2 години на тиждень Складено згідно навчальної програми «Трудове навчання 5-9 класи. Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів», затвердженої наказом МОН України від 07.06.2017 № 804 «Про оновлені навчальні програми для учнів 5-9 класів загальноосвітніх навчальних закладів»
Перегляд
матеріалу
Отримати код

Трудове навчання

6 клас

Всього – 70 годин, 2 години на тиждень

Складено згідно навчальної програми «Трудове навчання 5-9 класи. Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів», затвердженої наказом МОН України від 07.06.2017 № 804 «Про оновлені навчальні програми для учнів 5-9 класів загальноосвітніх навчальних закладів»

уроку

Дата

Кількість годин

Зміст навчального матеріалу

Очікувані результати

навчально-пізнавальної діяльності

учнів

Розділ 1. Основи проектування, матеріалознавства та технології обробки

8

Проєкт 1. Листівка

Основна технологія: технологія виготовлення аплікації ( з текстильних та природних матеріалів).

Додаткові технології: технологія квілінг , орігамі

1

Вступ. Інструктаж з безпеки життєдіяльності. Основи проєктної діяльності. Методи проєктування. Сутність методу біоформ у створенні форми виробу. Інформаційні джерела. Пошук інформації.

Учень/учениця:

Знаннєвий компонент

Розуміє етапи проєктування. Розуміє сутність методу біоформ у створенні (дослідженні) форми виробу.

Розуміє моделі-аналоги як історію розвитку технічного об'єкту; розуміє сутність базової моделі. Знає властивості конструкційних матеріалів. Розуміє роль природних матеріалів, як важливого екологічного ресурсу у збереженні довкілля. Розрізняє та називає інструменти та пристосування для обробки конструкційних матеріалів. Має уявлення про масштаб.

Діяльнісний компонент

Розрізняє етапи проєктної діяльності. Застосовує методи фантазування та біоформ при проектуванні виробу. Розрізняє моделі-аналоги стосовно об’єкта проектування. Добирає конструкційні матеріали залежно від їх властивостей. Читає та виконує зображення плоскої деталі (схеми). Визначає типи деталей. Розрізняє деталі за способом отримання.

Виконує технологічні операції відповідно до обраного виробу та технології його виготовлення. Добирає інструменти та матеріали для виготовлення виробу.

Дотримується прийомів роботи з інструментами та пристосуваннями.

Визначає необхідну кількість матеріалів для виготовлення виробу.

Вирізняє технології виготовлення та оздоблення виробів, поширені в регіоні проживання за характерними ознаками. Виготовляє виріб. Оздоблює виріб за готовою композицією.

Дотримується правил безпечної праці при виконанні технологічних операцій.

Ціннісний компонент

Висловлює судження щодо цінності конструкційних матеріалів природного походження.

Обґрунтовує взаємозв’язок між дотриманням технології виготовлення та якістю виробу.

Усвідомлює значення деталі, як частини виробу.

Учень/учениця:

Знаннєвий компонент

Знає правила добору мийних засобів для догляду за різними видами поверхонь. Знає правила безпечного користування мийними засобами та побутовою технікою. Знає, які чинники впливають на стан волосся.

Діяльнісний компонент

Читає і розуміє інформацію про товари. Розрізняє та добирає мийні засоби та інструменти для прибирання житла. Визначає комплекс процедур та засобів для догляду за своїм волоссям залежно від його типу. Планує дії по догляду за власним волоссям.

Ціннісний компонент

Критично ставиться до інформації про товари для збереження здоров’я. Висловлює власну думку щодо важливості для людини гігієни житла. Усвідомлює важливість вибору мийних засобів та їхнього впливу на довкілля. Усвідомлює необхідність догляду за волоссям

2

Організаційно-підготовчий етап. Вибір та обгрунтування теми проєкту. Історичні відомості про виникнення листівки та її види . Моделі-аналоги (аналіз подібних виробів).

3

Конструкторський етап. Вибір обєкта проєктування (виду листівки). Створення ескізного рисунка виробу. Добір конструкційних матеріалів та інструментів.

4

Технологічний етап. Планування роботи з виконання проєкту (технологічна послідовність виготовлення виробу). Виготовлення деталей листівки . Самоконтроль якості виконання технологічних операцій. Правила безпеки праці та санітарно-гігієнічні вимоги під час роботи над виробом.

5

Процес виготовлення обраного об’єкта проєктування. Виготовлення оздоблювального елементу. Самоконтроль якості виконання технологічних операцій. Організація робочого місця та безпека праці.

6

Процес виготовлення обраного об’єкта проєктування. Виготовлення листівки (клейовим способом) Самоконтроль якості виконання технологічних операцій. Організація робочого місця та безпека праці.

7

Остаточна обробка виробу. Зєднання деталей листівки. Самоконтроль якості виконання технологічних операцій. Контроль якості виробу. Організація робочого місця та безпека праці.

8

Заключний етап. Розрахунок орієнтованої вартості витрачених матеріалів на виготовлення виробу. Презентація виготовлених виробів.

7

Проект 2. Прикраса із стрічок

Основна технологія: технологія виготовлення виробів у техніці «макраме». Додаткові технології: технологія обробки текстильних матеріалів ручним способом

9

Організаційно-підготовчий етап. Вибір та обгрунтування теми проєкту. Історичні відомості про виникнення стрічки. Моделі-аналоги (аналіз подібних виробів).

10

Конструкторський етап. Вибір обєкта проєктування (виду виробу). Проектування прикраси методом біоформ. Графічне зображення. Добір конструкційних матеріалів та інструментів.

11

Технологічний етап. Планування роботи з виконання проєкту (технологічна послідовність виготовлення виробу). Вибір техніки плетіння. Ознайомлення з технікою плетіння виробу. Виготовлення деталей прикраси. Самоконтроль якості виконання технологічних операцій. Правила безпеки праці та санітарно-гігієнічні вимоги під час роботи над виробом.

12

Процес виготовлення обраного об’єкта проєктування. Виготовлення деталей прикраси. Самоконтроль якості виконання технологічних операцій. Організація робочого місця та безпека праці.

13

Процес виготовлення обраного об’єкта проєктування. Самоконтроль якості виконання технологічних операцій. Організація робочого місця та безпека праці.

14

Остаточна обробка виробу. Самоконтроль якості виконання технологічних операцій. Контроль якості виробу. Організація робочого місця та безпека праці.

15

Заключний етап. Розрахунок орієнтованої вартості витрачених матеріалів на виготовлення виробу. Презентація виготовлених виробів.

8

Проєкт 3. Декоративні квіти

Основна технологія: технологія обробки текстильних матеріалів ручним способом

Додаткові технології: технологія виготовлення виробів з бісеру, орігамі.

16

Організаційно-підготовчий етап. Вибір та обгрунтування теми проєкту. Історичні відомості про виникнення декоративного мистецтва виготовлення штучних квітів. Регіональні особливості оздоблення оселі в національних українських традиціях. Моделі-аналоги (аналіз подібних виробів).

17

Конструкторський етап. Вибір об’єкта проєктування (виду виробу). Проектування прикраси методом біоформ. Графічне зображення. Добір конструкційних матеріалів та інструментів.

18

Технологічний етап. Планування роботи з виконання проєкту (технологічна послідовність виготовлення виробу). Виготовлення деталей виробу. Самоконтроль якості виконання технологічних операцій. Правила безпеки праці та санітарно-гігієнічні вимоги під час роботи над виробом.

19

Процес виготовлення обраного об’єкта проєктування. Виготовлення деталей виробу (пелюсток). Самоконтроль якості виконання технологічних операцій. Організація робочого місця та безпека праці.

20

Процес виготовлення обраного об’єкта проєктування. Виготовлення деталей виробу (пелюсток). Самоконтроль якості виконання технологічних операцій. Організація робочого місця та безпека праці.

21

Процес виготовлення обраного об’єкта проєктування. Виготовлення серединки квітів у техніці плетіння з бісеру. З’єднання деталей квіток. Самоконтроль якості виконання технологічних операцій. Організація робочого місця та безпека праці.

22

Остаточна обробка виробу. Самоконтроль якості виконання технологічних операцій. Контроль якості виробу. Організація робочого місця та безпека праці.

23

Заключний етап. Розрахунок орієнтованої вартості витрачених матеріалів на виготовлення виробу. Презентація виготовлених виробів.

7

Проект 4. Ялинкова прикраса

Основна технологія: технологія виготовлення виробів із солоного тіста.

Додаткова технологія: технологія обробки текстильних матеріалів ручним способом.

24

Організаційно-підготовчий етап. Вибір та обгрунтування теми проєкту. Історичні відомості про виникнення ялинкових прикрас. Моделі-аналоги (аналіз подібних виробів).

25

Конструкторський етап. Вибір обєкта проєктування (виду виробу). Проектування прикраси методом біоформ. Графічне зображення. Добір конструкційних матеріалів та інструментів.

26

Технологічний етап. Планування роботи з виконання проєкту (технологічна послідовність виготовлення виробу). Виготовлення тіста для прикраси. Виготовлення деталей виробу. Самоконтроль якості виконання технологічних операцій. Правила безпеки праці та санітарно-гігієнічні вимоги під час роботи над виробом

27

Процес виготовлення обраного об’єкта проєктування. Виконання деталей ялинкової прикраси. Самоконтроль якості виконання технологічних операцій. Організація робочого місця та безпека праці.

28

Процес виготовлення обраного об’єкта проєктування. Виконання деталей ялинкової прикраси. Самоконтроль якості виконання технологічних операцій. Організація робочого місця та безпека праці.

29

З’єднання деталей виробу Остаточна обробка виробу. Самоконтроль якості виконання технологічних операцій. Контроль якості виробу. Організація робочого місця та безпека праці.

30

Заключний етап. Розрахунок орієнтованої вартості витрачених матеріалів на виготовлення виробу. Презентація виготовлених виробів.

8

Проєкт 5.Органайзер для рукоділля. Основна технологія: технологія виготовлення швейних виробів ручним способом.

Додаткова технологія: технологія виготовлення аплікації.

31

Організаційно-підготовчий етап. Вибір та обгрунтування теми проєкту. Історичні відомості про органайзер. Моделі-аналоги (аналіз подібних виробів). Вибір об’єкта проєктування (виду виробу).

32

Конструкторський етап. Вибір обєкта проєктування (виду виробу). Проектування прикраси методом біоформ. Графічне зображення. Добір конструкційних матеріалів та інструментів. Планування роботи з виконання проєкту (технологічна послідовність виготовлення виробу).

33

Технологічний етап. Планування роботи з виконання проєкту (технологічна послідовність виготовлення виробу). Процес виготовлення обраного об’єкта проектування. Застосування шва «вперед голкою», петельний шов та «назад голкою». Самоконтроль якості виконання технологічних операцій. Організація робочого місця та безпека праці.

34

Процес виготовлення обраного об’єкта проєктування. Самоконтроль якості виконання технологічних операцій. Організація робочого місця та безпека праці.

35

Процес виготовлення обраного об’єкта проєктування. Самоконтроль якості виконання технологічних операцій. Організація робочого місця та безпека праці. Організація робочого місця та безпека праці.

36

Процес виготовлення обраного об’єкта проєктування. Самоконтроль якості виконання технологічних операцій. Організація робочого місця та безпека праці. Організація робочого місця та безпека праці.

37

Процес виготовлення обраного об’єкта проєктування. Оздоблення та остаточна обробка виробу. Самоконтроль якості виконання технологічних операцій. Контроль якості виробу. Організація робочого місця та безпека праці.

38

Заключний етап. Розрахунок орієнтовної вартості витрачених матеріалів на виготовлення виробу. Контроль якості виробу. Захист проєкту.

9

Проєкт 6. Рамка під фото. Основна технологія: технологія виготовлення аплікації.

Додаткова технологія: технологія оздоблення виробів.

39

Організаційно-підготовчий етап. Вибір та обгрунтування теми проєкту. Історичні відомості. Моделі-аналоги (аналіз подібних виробів). Вибір об’єкта проєктування (виду виробу).

40

Конструкторський етап. Вибір обєкта проєктування (виду виробу). Проектування виробу методом біоформ. Графічне зображення. Добір конструкційних матеріалів та інструментів.

41

Технологічний етап. Планування роботи з виконання проєкту (технологічна послідовність виготовлення виробу). Виготовлення деталей рамки. Самоконтроль якості виконання технологічних операцій. Правила безпеки праці та санітарно-гігієнічні вимоги під час роботи над виробом.

42

Процес виготовлення обраного об’єкта проектування. Самоконтроль якості виконання технологічних операцій. Організація робочого місця та безпека праці..

43

Процес виготовлення обраного об’єкта проектування. Самоконтроль якості виконання технологічних операцій. Організація робочого місця та безпека праці..

44

Процес виготовлення обраного об’єкта проектування. Самоконтроль якості виконання технологічних операцій. Організація робочого місця та безпека праці..

45

Процес виготовлення обраного об’єкта проектування. Самоконтроль якості виконання технологічних операцій. Організація робочого місця та безпека праці..

46

Процес виготовлення обраного об’єкта проєктування. Оздоблення та остаточна обробка виробу. Самоконтроль якості виконання технологічних операцій. Контроль якості виробу. Організація робочого місця та безпека праці.

47

Заключний етап. Розрахунок орієнтовної вартості витрачених матеріалів на виготовлення виробу. Контроль якості виробу. Захист проєкту.

9

Проєкт 6. Лялька-мотанка. Осовна технологія: технологія виготовлення ляльки-мотанки.

48

Організаційно-підготовчий етап. Вибір та обгрунтування теми проекту. Народна лялька з тканини як самобутнє явище в побуті та мистецтві українців. Уособлення образу людини в народній ляльці.

49

Моделі-аналоги (аналіз подібних виробів). Вибір об’єкта проєктування (виду виробу).

50

Конструкторський етап. Вибір обєкта проєктування (виду виробу). Проектування виробу методом біоформ. Графічне зображення. Добір конструкційних матеріалів та інструментів.

51

Технологічний етап. Планування роботи з виконання проєкту (технологічна послідовність виготовлення виробу). Виготовлення деталей рамки. Самоконтроль якості виконання технологічних операцій. Правила безпеки праці та санітарно-гігієнічні вимоги під час роботи над виробом.

52

Процес виготовлення обраного об’єкта проектування. Самоконтроль якості виконання технологічних операцій. Організація робочого місця та безпека праці..

53

Процес виготовлення обраного об’єкта проектування. Самоконтроль якості виконання технологічних операцій. Організація робочого місця та безпека праці..

54

Процес виготовлення обраного об’єкта проектування. Самоконтроль якості виконання технологічних операцій. Організація робочого місця та безпека праці..

55

Процес виготовлення обраного об’єкта проєктування. Оздоблення та остаточна обробка виробу. Самоконтроль якості виконання технологічних операцій. Контроль якості виробу. Організація робочого місця та безпека праці.

56

Заключний етап. Розрахунок орієнтовної вартості витрачених матеріалів на виготовлення виробу. Контроль якості виробу. Захист проєкту.

10

Проєкт 7. Гольниця.

Основна технологія: технологія обробки текстильних матеріалів ручним способом.

Додаткова технологія: технологія виготовлення аплікації.

57

Організаційно-підготовчий етап. Вибір та обгрунтування теми проєкту. Історичні відомості. Моделі-аналоги (аналіз подібних виробів). Вибір об’єкта проєктування (виду виробу).

58

Конструкторський етап. Вибір об’єкта проєктування (виду виробу). Проектування виробу методом біоформ. Графічне зображення. Добір конструкційних матеріалів та інструментів.

59

Технологічний етап. Планування роботи з виконання проєкту (технологічна послідовність виготовлення виробу). Виготовлення деталей виробу. Самоконтроль якості виконання технологічних операцій. Правила безпеки праці та санітарно-гігієнічні вимоги під час роботи над виробом.

60

Процес виготовлення обраного об’єкта проектування. Самоконтроль якості виконання технологічних операцій. Організація робочого місця та безпека праці..

61

Процес виготовлення обраного об’єкта проектування. Самоконтроль якості виконання технологічних операцій. Організація робочого місця та безпека праці..

62

Процес виготовлення обраного об’єкта проектування. Самоконтроль якості виконання технологічних операцій. Організація робочого місця та безпека праці..

63

Процес виготовлення обраного об’єкта проектування. Самоконтроль якості виконання технологічних операцій. Організація робочого місця та безпека праці..

64

Процес виготовлення обраного об’єкта проектування. Самоконтроль якості виконання технологічних операцій. Організація робочого місця та безпека праці..

65

Процес виготовлення обраного об’єкта проєктування. Оздоблення та остаточна обробка виробу. Самоконтроль якості виконання технологічних операцій. Контроль якості виробу. Організація робочого місця та безпека праці.

66

Заключний етап. Розрахунок орієнтовної вартості витрачених матеріалів на виготовлення виробу. Контроль якості виробу. Захист проєкту.

4

Розділ 2 Технологія побутової діяльності та самообслуговування

2

Проєкт 1: Охайне житло

Технологія: технологія догляду за житлом.

67

Особливості прибирання житла

68

Мийні засоби та інструменти для прибирання житла.

2

Проект 2: Здоров’я та краса мого волосся.

Технологія: технологія догляду за волоссям

69

Типи волосся. Зовнішній вигляд волосся та стан здоров’я людини.

70

Особливості догляду за волоссям.

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу.

Вітаємо зі святом працівникі́в осві́ти

та даруємо 100 грн

кешбеку!

Кешбеком можна оплатити 50% вартості будь-яких цифрових товарів та послуг на порталі «Всеосвіта»

Отримати кешбек можна з 1 до 14 жовтня 24 жовтня та використати протягом всього місяця.