Сьогодні о 16:00
Вебінар:
«
Figma – сучасний інструмент для створення якісних методичних матеріалів. Від ідеї до реалізації
»

Календарно - тематичне планування "Історія України" для 8 класу 70 годин на рік, 2 години на тиждень

Історія України

Для кого: 8 Клас

28.12.2020

303

33

0

Опис документу:
Цей матеріал стане у нагоді тим, кому збільшили кількість годин з історії у 8 класі. За діючою програмою 52 години на рік, 1,5 години на тиждень. В мене 2 години на тиждень, 70 годин на рік. Збільшилась кількість практичних, з`явилися наскрізні лінії. Додані домашні завдання.
Перегляд
матеріалу
Отримати код

Історія України (70 годин, 2 години на тиждень)

8 клас

з\п

Кіл-ть годин

Дата проведення

Тема уроку

Результати навчально-пізнавальної діяльності

Домашнє завдання

Примітка

Вступ.

1.

1

Повторення матеріалу за 7 клас

2.

1

Повторення

3.

1

Вступ: історія України в Середні віки (IX—XV ст.)

Стр. 5-6 читати

Розділ 1. УКРАЇНСЬКІ ЗЕМЛІ У СКЛАДІ РЕЧІ ПОСПОЛИТОЇ (XVI – перша половина XVII ст.)

4.

1

Суспільно-політичне життя

Знаю:

 • дати укладення Пересопницького Євангелія, Литовських статутів, Берестейської церковної унії, утворення Київської (Києво-Могилянської) колегії, відновлення православної ієрархії, підписання «Пунктів для заспокоєння руського народу»;

 • адміністративно-територіальний устрій українських земель у складі Речі Посполитої.

Розумію:

 • наслідки укладення Люблінської унії для українського суспільства;

 • роль фільваркового господарства в соціально-економічному житті Європи й України;

 • вплив Реформації і Контрреформації на суспільне життя українців у Речі Посполитій;

 • історичне значення розвитку книговидання та шкільництва на теренах України;

 • поняття «фільварок», «оренда», «рента», «панщина», «унійна (греко-католицька) церква», «полемічна література», «церковні братства», «слов’яно-греко-латинська школа», «колегія», «академія», «вертеп», «гравюра».

Умію:

 • розташувати в хронологічній послідовності відомості про характерні для XVІ і першої половини XVІІ ст. процеси соціально-економічного, політичного та культурного життя на теренах України;

 • показати на карті територіальний розподіл України на початок XVІ ст. і зміни, що відбулися внаслідок Люблінської унії;

 • обґрунтувати власні судження про діячів церкви і культури XVІ – першої половини XVІІ ст.;

 • охарактеризувати господарське, політичне та релігійне життя на українських землях у XVІ – першій половини XVІІ ст.;

 • розкрити цілі та напрямки діяльності православних братств;

 • визначити причини і наслідки поширення на теренах України фільваркового господарства, розгортання діяльності православних братств, укладення Берестейської унії, утворення Острозької та Київської колегій (академій);

розпізнавати пам’ятки архітектури, зведені на теренах України в стилі ренесанс.

§1 читати, переказувати, стр 17 питання 5

5.

1

Господарське життя

§2 читати, переказувати, стр 22 питання 2,3 вивчити поняття

6.

1

Люблінська унія. Об’єднання більшості українських земель у складі Польщі

§3 читати, переказувати, вивчити періодизацію

7.

1

Церковне життя та братський рух.

§6 читати, переказувати, відповідати на питання

8.

1

Берестейська церковна унія. Утворення греко-католицької церкви

§10 Вивчити конспект, знати терміни

9.

1

Практичне заняття. Повсякденне життя представників основних верст суспільства

§7

10.

1

Творча робота:

Історичний портрет: Василь-Костянтин Острозький, Іван Федорович, Іпатій Потій, Йосип-Веніамін Рутський, Герасим і Мелетій Смотрицькі, Іван Вишенський, Йов Борецький, Петро Могила та ін.

Презентація, доповідь, кросворди та ін.

11.

1

Культурно-освітнє життя та книговидання

§8 читати, переказувати, підготувати доповідь за темами в зошиті

12.

1

Містобудування, архітектура та образотворче мистецтво

§9 читати, переказувати, відповідати на питання

13.

1

Практичне заняття. Здійснити уявну подорож-екскурсію до історико-культурних пам’яток XVІ – першої половини XVІІ ст.

Робота з картою та атласом

14.

1

Узагальнення «Землі України у складі Речі Посполитої (XVI – перша половина XVII ст.)»

15.

1

Тематичний контроль

Розділ 2. СТАНОВЛЕННЯ КОЗАЦТВА (ХVІ – перша половина ХVІІ ст.)

16.

1

Виникнення Запорізької Січі

Знаю:

 • дати заснування першої Запорозької Січі, час виникнення реєстрового козацького війська та чинності «Ординації Війська Запорозького»;

 • напрямки походів козаків першої чверті ХVІІ ст.

Розумію:

 • передумови і розвиток козацтва до окремого соціального стану;

 • затвердження урядом Речі Посполитої реєстрового війська в 70-х роках XVI ст. як початок визнання козацтва новим соціальним станом;

 • місце козацтва в захисті національних інтересів українського суспільства наприкінці XVI – у першій половині XVII ст.;

 • причини козацьких воєн (повстань);

 • поняття «козак», «зимівник», «Запорозька Січ», «кіш», «кошовий отаман», «козацька рада», «козацькі клейноди», «реєстрове козацтво», «низове козацтво», «курінь», «покозачення».

Умію:

 • розташувати в хронологічній послідовності відомості про формування козацтва як окремого соціального стану;

 • показати на карті об’єкти, наявність яких свідчить про формування козацького стану;

 • охарактеризувати військово-політичну організацію козацтва;

 • описати традиції, звичаї й побут козаків, історико-культурні пам’ятки доби;

 • визначити причини та наслідки: виникнення козацтва і Січей, активності козацтва в морських і суходільних походах у Кримське ханство, Османську імперію, Московське царство; козацько-селянських повстань

1590-х і 1620–1630-х років;

обґрунтувати власні судження про Дмитра Вишневецького, Северина (Семерія) Наливайка, Петра Конашевича-Сагайдачного

§4 стр. 30-34 читати, переказувати, вивчити тези

17.

1

Військово-політична організація українського козацтва

§4 стр. 34-38 читати, переказувати. Стр. 38 питання 2

18.

1

Становлення козацтва. Козацькі повстання кінця ХVІ ст.

§5 читати, переказувати, вивчити дати та події

19.

1

Доба героїчних походів козацтва. Хотинська війна

§12 читати, переказувати, вивчити періодизацію

20.

1

Практичне заняття. Військове мистецтво, традиції та побут українського козацтва

§13

21.

1

Практичне заняття.

внести в синхронізовану хронологічну таблицю відомості про формування козацького стану: утворення козацьких Січей, укладання козацького реєстру, походи козаків у Кримське ханство, Османську імперію, Московське царство, Хотинську війну, козацько-селянські повстання, видання «Ординації Війська Запорозького», інше;

22.

1

Козацько-селянські повстання 20–30-х рр. ХVІІ ст.

§15 читати, переказувати, відповідати на питання

23.

1

Церковне та освітнє життя

§14 читати, переказувати, заповнити таблицю.

24.

1

Архітектура та образотворче мистецтво

§16 читати, переказувати, стр. 109 питання 5

25.

1

Практичне заняття. Позначити на контурній карті об’єкти, наявність яких свідчить про формування козацького стану (перші Січі, міста – осередки козацтва (Черкаси, Трахтемирів, Чигирин), райони козацьких повстань 1590-х і 1620–1630-х років)

Робота з картою та атласом

26.

1

Узагальнення «Становлення козацтва (ХVІ – перша половина ХVІІ ст.)»

27.

1

Тематичний контроль

Міжпредметні зв’язки: 8 клас. Українська література. Розділ: Українські народні думи. Тема: Українські народні думи. «Маруся Богуславка» (Учень/учениця усвідомлює, що любов до вітчизни – одна з найбільших людських чеснот. Прагнення до гармонії вчинків із загальнолюдськими цінностями); 8 клас. Українська мова. Розділ: Словосполучення й речення. Тема: Речення прості й складні (повторення), двоскладні й односкладні. Граматична помилка та її умовне позначення (практично) (Учень/учениця складає статті до вікіпедії «Українські козаки: історія й сучасність» з використанням  простих і складних, двоскладних і односкладних речень).

Розділ 3. НАЦІОНАЛЬНО-ВИЗВОЛЬНА ВІЙНА УКРАЇНСЬКОГО НАРОДУ середини XVII ст.

28.

1

Причини та початок Національно-визвольної війни. Воєнні події 1648–1649 рр.

Знаю:

 • хронологічні межі національно-визвольної війни під проводом Богдана Хмельницького;

 • дати укладення Зборівської угоди та «Березневих статей»;

 • устрій Війська Запорозького – української козацької держави.

Розумію:

 • Хмельниччину як національно-визвольну, соціальну та релігійну війну;

 • Військо Запорозьке як незалежну станову (козацько-гетьманську) військову державу (що не мала міжнародного юридичного визнання);

 • особливості здійснення владних повноважень Богданом Хмельницьким;

 • поняття «Гетьманщина», «Генеральна рада», «гетьман», «генеральна старшина», «універсал», «полк», «сотня».

Умію:

 • розмістити в хронологічній послідовності битви і походи Національно-визвольної війни, рішення про політичні союзи та угоди Війська Запорозького з іншими державами;

 • показати на карті кордони Української козацької держави, основні напрямки походів і місця битв Національно-визвольної війни;

 • розповісти про перебіг Національно-визвольної війни;

 • зіставити умови Зборівського і Білоцерківського договорів, «Березневих статей»;

 • визначити причини та наслідки: Національно-визвольної війни українського народу, укладення українсько-московського договору 1654 р., утворення українсько-шведсько-трансильванського союзу;

 • охарактеризувати устрій Війська Запорозького – української козацької держави;

 • проаналізувати відносини Війська Запорозького з державами-сусідами;

обґрунтувати власні судження про державотворчу та військово-політичну діяльність Богдана Хмельницького, його сподвижників.

§17 читати, переказувати, стр 120 питання 5

29.

1

Утворення української козацької держави – Гетьманщини

§18 читати, переказувати, виписати терміни, вивчити схему

30.

1

Практичне заняття. Богдан Хмельницький, Іван Богун, Ярема Вишневецький, Адам Кисіль та ін. як політик і людина (на вибір учня)

§19

31.

1

Воєнно-політичні події Національно-визвольної війни 1651– 1653 рр.

§20 читати, переказувати, заповнити таблицю.

32.

1

Українсько-московський міждержавний договір 1654 р.

§21 читати, переказувати, вивчити характеристику, підготувати доповідь

33.

1

Продовження Національно-визвольної війни 1654–1657 рр.

Вивчити тези, конспект

34.

1

Практичне заняття Відобразити на контурній карті перебіг Національно-визвольної війни, зміни територіальних меж Української козацької держави – Війська Запорозького

Робота з атласом та картою

35.

1

Практичне заняття розробити порівняльну характеристику особистісних якостей, політичних позицій, військово-політичної діяльності Богдана Хмельницького, Івана Богуна, Яреми Вишневецького, Адама Кисіля та ін. (на вибір учня/учениці, вибір обґрунтувати).

36.

1

Узагальнення «Національно-визвольна війна українського народу середини XVII ст.»

37.

1

Тематичний контроль

Міжпредметні зв’язки: 8 клас. Українська література. Розділ: Усна народна творчість. Тема: Українські історичні пісні. «Чи не той то Хміль», «Ой Морозе, Морозенку» (Учень/учениця усвідомлює роль лицарів-оборонців рідної землі від іноземних поневолювачів).

Розділ 4. КОЗАЦЬКА УКРАЇНА наприкінці 50-х років ХVІІ – на початку ХVІІІ ст.

38.

1

Гетьманщина в роки правління гетьмана Івана Виговського

Знаю:

 • дати укладення Гадяцької угоди, Корсунського договору і «Вічного миру», Карловицького мирного договору, проведення «Чорної ради» під Ніжином, укладення угоди між Іваном Мазепою і Карлом ХІІ, Конституції Пилипа Орлика;

 • етапи заселення українцями й адміністративний устрій Слобідської України.

Розумію:

 • Гетьманщину другої половини ХVII – початку ХVIIІ ст. як місце змагань за зміцнення інститутів держави і збереження державного суверенітету;

 • поняття «Руїна», «Чорна рада», «козацьке бароко».

Умію:

 • розташувати в хронологічній послідовності відомості про змагання українців за зміцнення інститутів держави і збереження державного суверенітету в перід «Руїни» і гетьманування Івана Мазепи, а також про міждержавні угоди, що стосуються України;

 • простежити на основі карти хід боротьби за утвердження козацького устрою та державного суверенітету на теренах України;

 • охарактеризувати адміністративно-територіальний устрій, господарське та повсякденне життя Гетьманщини, Слобожанщини і Запорожжя (Війська Запорозького Низового);

 • проаналізувати зміст і визначити сутність Гадяцької угоди, політики Російської держави («Договірних статей») щодо українських земель, Конституції Пилипа Орлика;

 • визначити причини і наслідки періоду «Руїни», військово-політичного виступу Івана Мазепи;

 • обґрунтувати власні судження про діяльність козацьких гетьманів, кошових отаманів, діячів церкви та культури;

розпізнати памятки українського мистецтва в стилі бароко.

§21 читати, переказувати, вивчити біографію гетьмана

39.

1

Поділ Гетьманщини

§23 читати, переказувати, стр. 158 питання 4

40.

1

Лівобережна та Правобережна Гетьманщини наприкінці 60-х – на початку 70-х рр. 17 ст.

Вивчити конспект, дописати таблицю

41.

1

Правобережна Україна в останній чверті ХVІІ ст.

§ 25 читати, переказувати, знати дати події

42.

1

Козацька Слобожанщина та Запорізька Січ

§ 26 читати, переказувати, підготувати доповідь за темою у зошиті

43.

1

Гетьманщина за правління Івана Мазепи

§ 28 читати, переказувати, знати історичний портрет гетьмана

44.

1

Козацька Україна після Полтавської битви

§ 29 читати, переказувати, стр. 193 питання 2

45.

1

Практичне заняття. Проаналізувати зміст «гетьманських (договірних) статей»

Робота з історичними документами

46.

1

Практичне заняття. Доба руни: причини та наслідки.

§ 27

47.

1

Практичне заняття. Внести у синхронізовану хронологічну таблицю відомості про остаточну ліквідацію гетьманства й Запорозької Січі, Кримського ханства, поділи Речі Посполитої, закріпачення селян Лівобережної та Слобідської України, Коліївщину, рух опришків, відновлення діяльності Львівського університету, інше

48.

1

Освіта, архітектура та образотворче мистецтво

§ 30 читати, переказувати, стр 201 питання 5,6

49.

1

Узагальнення «Козацька Україна наприкінці 50-х років ХVІІ – на початку ХVІІІ ст.»

50.

1

Тематичний контроль

Міжпредметні зв’язки: 8 клас. Українська література. Розділ: Українські історичні пісні. Тема: Українські історичні пісні. «Та, ой, як крикнув же козак Сірко» (Учень/учениця усвідомлює лицарства, сміливості, фізичної, духовної сили наших героїчних предків. Розуміння того, що добра слава про обдаровану людину живе у віках); 8 клас. Українська мова. Розділ: Просте речення. Двоскладне речення. Тема: Головні і другорядні члени речення (Учень/учениця оформлює рубрики, готує стислі описи до проекту «Українське козацьке бароко в пам’ятках історії та культури»).

Розділ 5. УКРАЇНСЬКІ ЗЕМЛІ в 20–90-х роках ХVІІІ ст.

51.

1

Гетьманщина у 20–40 рр. ХVІІІ ст.

Знаю:

 • хронологічні межі існування Нової Січі;

 • період розгортання гайдамацького й опришківського рухів;

 • дати остаточної ліквідації гетьманства, козацького устрою і відновлення кріпосництва в Слобідській та Лівобережній Україні, включення Галичини до складу Австрійської монархії та Правобережжя і Волині до складу Російської імперії.

Розумію:

 • причини втрати українцями державності;

 • внесок Києво-Могилянської академії в розвиток освіти;

 • поняття «паланка», «гайдамаки», «Коліївщина», «опришки», «козацькі літописи».

Умію:

 • розташувати в хронологічній послідовності події, що засвідчують наступ на українську державність з боку Російської імперії;

 • показати на карті території утворень, що зберігали ознаки української державності (Гетьманщини, Нової Січі, Слобідської України), українські землі, які потрапили до складу Російської імперії та Австрійської монархії внаслідок російсько-турецьких воєн, поділів Речі Посполитої, ліквідації Кримського ханства; райони розгортання гайдамацького та опришківського рухів;

 • охарактеризувати політику Російської й Австрійської імперій щодо українських земель;

 • встановити причини і наслідки скасування гетьманства, ліквідації Запорозької Січі, приєднання Правобережжя, Поділля, Волині та Кримського ханства до Росії, гайдамацького руху на Правобережжі, опришківського руху на Підкарпатті;

 • обґрунтувати власні судження про діяльність козацьких гетьманів і кошових отаманів, ватажків селянських виступів, діячів культури ХVІІІ ст.;

визначити особливості розвитку культури періоду козацького бароко.

§ 31 читати, переказувати, стр 212 питання 2,3

52.

1

Лівобережна Україна в другій половині ХVІІІ ст.

§ 32 читати, переказувати, знати тези

53.

1

Слобідська Україна в другій половині ХVІІІ ст.

Вивчити конспект

54.

1

Південна Україна

§ 33 читати, переказувати, стр. 226 питання 3

55.

1

Правобережна Україна та західноукраїнські землі

§ 34 читати, переказувати, знати історичні терміни

56.

1

Розвиток освіти, науки та музичної культури

§ 35 читати, переказувати, вивчити терміни

57.

1

Архітектура та образотворче мистецтво

§ 36 читати, переказувати, стр 243 питання 5

58.

1

Практичне заняття. Козацькі літописи ХVІІ – ХVІІІ ст. як історичні джерела

§ 37 Робота з історичними джерелами

59.

1

Практичне заняття. Здійснити уявну мандрівку до історико-культурних пам’яток України / рідного краю доби бароко

60.

1

Практичне заняття. Позначити на контурній карті регіони, що в ХVІІІ ст. зберігали ознаки української державності (територію Гетьманщини, Нової Січі, Слобідської України), землі України, які потрапили до складу Російської імперії та Австрійської монархії внаслідок російсько-турецьких воєн, поділів Речі Посполитої, ліквідації Кримського ханства;

Робота з атласом та картою

61.

1

Захист творчих робіт: самостійні судження на основі навчальних матеріалів і адаптованих джерел.

гетьмани Іван Скоропадський, Павло Полуботок, Данило Апостол, Кирило Розумовський, кошовий отаман Петро Калнишевський, керівники селянських виступів Олекса Довбуш, Максим Залізняк, Іван Гонта, діячі культури Григорій Сковорода, Паїсій Величковський та інші

62.

1

Узагальнення «Українські землі у 20–90-х рр. ХVІІІ ст.»

63.

1

Тематичний контроль

Міжпредметні зв’язки: 8 клас. Українська література. Розділ: Українські історичні пісні. Тема: Українські історичні пісні. «Максим козак Залізняк» (Учень/учениця усвідомлює лицарства, сміливості, фізичної, духовної сили наших героїчних предків. Розуміння того, що добра слава про обдаровану людину живе у віках); 8 клас. Українська мова. Розділ: Просте ускладнене речення. Речення з однорідними членами. Тема: Однорідні члени речення (Учень/учениця створює відгук про віртуальну екскурсію до музею або історичної місцевості).

Узагальнення до курсу. ІСТОРІЯ УКРАЇНИ В КОНТЕКСТІ ЕПОХИ РАННЬОГО НОВОГО ЧАСУ

64.

1

Здобутки українського суспільства. Особливості суспільного життя України ХVІ–ХVІІІ ст.

Розумію:

 • взаємопов’язаність і взаємозалежність процесів господарського, соціального, політичного і культурного життя козацької України та європейських суспільств.

Умію:

 • встановити цивілізаційні здобутки українського суспільства Ранньомодерної доби;

 • визначити внесок українського суспільства ХVІ–ХVІІІ ст. в загальноєвропейську культурну спадщину;

 • зіставити типові процеси і явища європейської та української історії Раннього Нового часу;

оцінити роль козацтва в історії України.

65.

1

Практична робота:

на підставі укладеної протягом навчального року синхронізованої хронологічної таблиці «Європа в Ранньомодерну добу» сформулювати висновок про місце тогочасної України в загальноєвропейських політичних, господарських і культурних процесах.

66.

1

Внесок України у формування європейської цивілізації.

67.

1

Урок узагальнення та систематизації знань за рік

68.

1

Резервна година

69.

1

Резервна година

70

1

Резервна година

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу.

Вітаємо зі святом працівникі́в осві́ти

та даруємо 100 грн

кешбеку!

Кешбеком можна оплатити 50% вартості будь-яких цифрових товарів та послуг на порталі «Всеосвіта»

Отримати кешбек можна з 1 до 14 жовтня 24 жовтня та використати протягом всього місяця.