Календарно-тематичне планування гуртка з української мови «Практикум із правопису української мови»

Опис документу:
Календарно-тематичне планування гуртка з української мови «Практикум із правопису української мови» для учнів 9 класу Мета : • розширити і поглибити знання учнів з української мови; • показати багатство і образність слова, повести до скарбниці лексичних перлин, що мають тільки їм властиву і неповторну будову та значення і разом з тим тісно пов’язаних між собою нитками походження, звучання, граматичних особливостей; • дбати про розвиток, збагачення, розквіт, чистоту і красу мовлення;

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу. Щоб завантажити документ, прогорніть сторінку до кінця

Перегляд
матеріалу
Отримати код

«Погоджено»

Заступник директора

з виховної роботи

_________ / /

«____»_________ _____ р.

Календарно-тематичне планування

гуртка

з української мови

«Практикум із правопису

української мови»

для учнів 9 класу

.

Час проведення : 15.00, середа.

Клас : 9.

Мета :

  • розширити і поглибити знання учнів з української мови;

  • показати багатство і образність слова, повести до скарбниці лексичних перлин, що мають тільки їм властиву і неповторну будову та значення і разом з тим тісно пов’язаних між собою нитками походження, звучання, граматичних особливостей;

  • дбати про розвиток, збагачення, розквіт, чистоту і красу мовлення;

  • виховувати висококультурних й освічених патріотів України, любов до рідної мови, бажання її вивчати, досліджувати.

Завдання :

  • збагачення словникового запасу, поглиблення відомостей з фонетики, графіки, лексики, фразеології, орфографії, пунктуації;

  • виховання свідомого прагнення до вивчення української мови;

  • вчити відчувати милозвучність мови, її красу, багатство;

  • виробляти вміння комунікативно користуватися засобами мови в різних життєвих ситуаціях;

  • формувати морально – етичні цінності.

  • навчити вміло черпати із мовних скарбів все найточніше і найбарвистіше для висловлення власних думок

п/п

Зміст заняття

Дата

І семестр

Морфологія і правопис

Правопис дієслова та його форм

1

Дієвідміни дієслів і їх визначення. Правопис закінчень дієслів у теперішньому й майбут­ньому часі. Чергування приголосних у діє­слівних коренях

2

Складний і складений майбутній час дієслів

3

Активні й пасивні дієприкметники, творення і їх правопис. Правопис безособових форм на -но, -то

4

Творення і правопис дієприслівників

Правопис приголосних

5

Н і нн у прислівниках. Не і ні з прислівниками

6

Написання прислівників разом і через дефіс. Написання прислівникових сполучень окре­мо

7

Практична робота № 1 з розділу «Правопис дієслова, його форм та прислівників»

Правопис службових частин мови

8

Правопис похідних прийменників

9

Правопис похідних сполучників

10

Правопис часток разом, окремо і через дефіс із різними частинами мови

11

Правопис часток не і ні з різними частинами мови

12

Правопис вигуків

13

Практична робота №2 з розділу «Правопис службових частин мови і вигуків»

Синтаксис і пунктуація Просте речення, розділові знаки в ньому

14

Найменші складові частини речення. Головні і другорядні члени речення Тире між підметом і присудком

15

Розділові знаки в неповному реченні Правопис прикладок

16

Практична робота № 3 з розділу «Просте ре­чення, розділові знаки в ньому»

Правопис непоширених прикладок

II семестр

Однорідні члени речення

1

Поняття про однорідні члени речення, їх види. Розділові знаки в реченнях із однорідними членами

2

Практична робота № 4 з розділу «Розділові знаки в реченнях з однорідними членами»

Відокремлені члени речення

3

Розділові знаки в реченнях з відокремленими означеннями й прикладками

4

Розділові знаки в реченнях з відокремленими додатками

5

Розділові знаки в реченнях з відокремленими обставинами. Виділення порівняльних зворо­тів комами

6

Практична робота №5 з розділу «Розділові знаки в реченнях з відокремленими членами»

Розділові знаки в реченнях зі словами,

синтаксично не пов’язаними з членами речення

7

Розділові знаки в синтаксичних конструкціях зі вставними словами (словосполученнями, реченнями)

8

Розділові знаки в реченнях зі звертаннями

Розділові знаки у складному реченні

9

Розділові знаки в складносурядному реченні

10

Розділові знаки в складнопідрядному реченні

11

Розділові знаки в безсполучниковому склад­ному реченні

12

Розділові знаки в складних синтаксичних конструкціях

13

Практична робота №6 з розділу «Розділові знаки у складному реченні»

Пряма мова. Діалог. Цитати

14 -

15

Пряма мова. Заміна прямої мови непрямою. Розділові знаки в реченнях з прямою мовою, у діалозі

Цитати, оформлення їх у висловлюваннях

16-17

Практична робота №7 з розділу «Пряма мо­ва, діалог, цитата. Розділові знаки при них»

Зверніть увагу, свідоцтва знаходяться в Вашому особистому кабінеті в розділі «Досягнення»