Сьогодні о 18:00
Вебінар:
«
Особливості адаптації та модифікації освітнього процесу в контексті інклюзивного навчання
»

Календарно-тематичне планування фізика 7 клас

Фізика

Для кого: 7 Клас

12.09.2021

121

9

0

Опис документу:

Календарно-тематичне планування 2021-2022 навчальний рік, фізика 7 клас.

Підручник: Фізика. 7 клас. . Автори: Бар’яхтар В. Г., Довгий С. О., Божинова Ф.Я. Харків, видавництво «Ранок», 2015 рік - 256 c.: іл.., фот.

2 години на тиждень,70 годин, з них І семестр – 32 години, ІІ семестр – 38 годин

Перегляд
матеріалу
Отримати код

Покровський заклад загальної середньої освіти І-ІІ ступенів – філія Бережинського закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів

Первозванівської сільської ради

Кропивницького району

Кіровоградської області


Розглянуто і схвалено на засіданні

МО вчителів природничо –

математичного циклу предметів

Протокол № ___ від

___серпня 2021 року

Керівник МО _______ Роман МОСКАЛЕНКО

(підпис)

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧНЕ ПЛАНУВАННЯ

З ФІЗИКИ ДЛЯ 7 КЛАСУ

НА 2020-2021 НАВЧАЛЬНИЙ РІК


Складено відповідно до Типової освітньої програми для закладів загальної середньої освіти ІІ ступеня та затвердженої наказом МОН України від 07.06.2017 р. №804Підручник: Фізика. 7 клас. . Автори: Бар’яхтар В. Г., Довгий С. О., Божинова Ф.Я. Харків, видавництво «Ранок», 2015 рік - 256 c.: іл.., фот.


2 години на тиждень,70 годин, з них І семестр – 32 години, ІІ семестр – 38 годин


Вчитель: Ломака Надія Анатоліївна


Скорочення наскрізних змістовних ліній :

ЕБСР – екологічна безпека та сталий розвиток,

ЗБ – здоров’я і безпека,

ГВ – громадянська відповідальність,

ПФГ – підприємливість і фінансова грамотністьуроку

Дата

Скоригована

дата

Зміст начального матеріалу

К-ть годин

Наск

різні зміс

товні лінії

Примітки

ВСТУП

1

ЕБСР, ЗБ, ГВ, ПФГ1

01/09


Фізика як навчальний предмет у школі.

Фізичні прилади, фізичний експеримент і фізичні досліди. Правила безпеки під час роботи з фізичним обладнанням та у фізичному кабінеті


1Розділ 1

ФІЗИКА

ЯК ПРИРОДНИЧА НАУКА. ПІЗНАННЯ ПРИРОДИ

7+1

(проект)


ЕБСР, ЗБ, ГВ, ПФГ2

03/09


Фізика як фундаментальна наука про природу.

Речовина і поле. Основні положення атомно-молекулярного вчення. Початкові відомості про будову атома.


13

08/09


Фізичні величини та їх вимірювання. Міжнародна система одиниць фізичних величин.


14

10/09


Інструктаж по інструкції №

Лабораторна робота № 1.

Ознайомлення з вимірювальними приладами. Визначення ціни поділки шкали приладу

15

15/09


Фізичні тіла й фізичні явища.


16

17/09


Інструктаж по інструкції №

Лабораторна робота № 2.

Вимірювання об’єму твердих тіл, рідин i сипких матеріалів.


17

22/09


Інструктаж по інструкції №

Лабораторна робота № 3. Вимірювання розмірів малих тіл різними способами.


18

24/09


Самостійна робота №1

19

29/09


Захист навчальних проектів

1Тематична(1)


Розділ 2.


МЕХАНІЧНИЙ РУХ

17+1

(проект)+1

(резерв)

ЕБСР, ЗБ, ГВ, ПФГ10

01/10


Механічний рух. Відносність руху. Тіло відліку. Система відліку. Матеріальна точка. Траєкторія. Шлях. Переміщення.


111

06/10


Прямолінійний рівномірний рух. Швидкість руху.


112

08/10


Розв'язування задач

113

13/10


Графіки руху.

114

20/10


Розв'язування задач

115

22/10


Самостійна робота №2

1Тематична (2)

16

23/10


Прямолінійний нерівномірний рух. Середня швидкість нерівномірного руху.

117

03/11


Розв'язування задач

118

05/11


Рівномірний рух матеріальної точки по колу. Період обертання.

119

10/11


Розв'язування задач.

120

12/11


Інструктаж по інструкції №

Лабораторна робота № 4

Визначення періоду обертання тіла.

121

17/11


Коливальний рух. Амплітуда коливань. Період і частота коливань. Маятники.


122

19/11


Розв'язування задач

123

24/11


Самостійна робота №3

124

26/11


Інструктаж по інструкції №

Лабораторна робота № 5. Дослідження коливань нитяного маятника.


125

01/12


Розв'язування задач

126

03/12


Розв'язування задач (Підготовка до контрольної роботи)

127

08/12


Контрольна робота №1 з теми

«Фізика як природнича наука. Механічний рух

128

10/12


Захист навчальних проектів

1Тематична (3)

Розділ 3.


ВЗАЄМОДІЯ ТІЛ. СИЛА


27=26+

1(проект)


ЕБСР, ЗБ, ГВ, ПФГ29

15/12


Явище інерції. Інертність тіла. Маса тіла.

130

17/12


Густина речовини

131

22/12


Розв'язування задач з теми: «Густина речовини».

132

24/12


Інструктаж по інструкції №

Лабораторна робота № 6. Вимірювання маси тіл.

1І семестр

Скоригована

33

12/01


Інструктаж по інструкції №

Лабораторна робота № 7. Визначення густини речовини (твердих тіл і рідин).

134

14/01


Взаємодія тіл. Сила. Додавання сил. Рівнодійна. Графічне зображення сил

135

19/01


Розв'язування задач.

136

21/01


Деформація. Сила пружності. Закон Гука. Динамометр..

137

26/01


Розв'язування задач.
38

28/01


Інструктаж по інструкції №

Лабораторна робота № 8. Дослідження пружних властивостей тіл.

139

02/02


Сила тяжіння. Вага тіла. Невагомість.

140

04/02


Розв'язування задач.

141

09/02


Тертя. Сили тертя. Коефіцієнт тертя ковзання. Тертя в природі й техніці.

142

11/02


Інструктаж по інструкції №

Лабораторна робота № 9. Визначення коефіцієнта тертя ковзання.

143

16/02


Самостійна робота №4 з теми:

« Тиск твердих тіл на поверхню. Сила тиску.Взаємодія тіл. Сила»

1Тематична

44

18/02


Розв'язування задач

145

23/02


Тиск рідин і газів. Закон Паскаля.

146

25/02


Розв'язування задач

147

02/03


Сполучені посудини. Манометри.

148

04/03


Атмосферний тиск. Вимірювання атмосферного тиску. Барометри.

149

16/03


Розв'язування задач.

150

18/03


Виштовхувальна сила в рідинах і газах. Закон Архімеда.

151

23/03


Розв'язування задач

152

25/03


Інструктаж по інструкції №

Лабораторна робота № 10. З’ясування умов плавання тіла

153

30/03


Розв'язування задач.

154

01/04


Самостійна робота №5 з теми

«Тиск твердих тіл , рідин і газів»

155

06/04


Захист навчальних проектів

1Тематична

Розділ 4.


МЕХАНІЧНА РОБОТА ТА ЕНЕРГІЯ

11+1(пр)+1(рез)

ЕБСР, ЗБ, ГВ, ПФГ56

13/04


Механічна робота. Потужність

157

15/04


Розв'язування задач

158

20/04


Механічна енергія та її види.

159

22/04


Закон збереження енергії в механічних процесах та його практичне застосування.

160Самостійна робота №6

161Прості механізми. Момент сили. Важіль. Умова рівноваги важеля.

162Розв'язування задач

163Інструктаж по інструкції №

Лабораторна робота № 11. Вивчення умови рівноваги важеля.

164Коефіцієнт корисної дії простих механізмів.

165Інструктаж по інструкції №

Лабораторна робота № 12. Визначення ККД простого механізму.

166Самостійна робота №7

167Захист навчальних проектів

168Контрольна робота №2 з теми: «ВЗАЄМОДІЯ ТІЛ. СИЛА. МЕХАНІЧНА РОБОТА ТА ЕНЕРГІЯ»


169Повторення

170Урок серед природи

1Тематична

ІІ Семестр

Скоригована

Річна

(Праворуч в журналі)Програма виконана ПідписПОГОДЖЕНО

Заступник завідувача філії з НВР

__________ Тетяна Москаленко

«____» вересня 2021 р.
Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу.