Сьогодні о 18:00
Вебінар:
«Реалізація професійної діяльності та розвиток цифрової компетентності педагога через обмін методичними матеріалами в цифрових бібліотеках»

Календарно - тематичне планування "фізика"

Фізика

Для кого: 8 Клас

17.11.2020

139

9

0

Опис документу:
Календарно - тематичне планування з фізики для 7 класу за новою програмою за редакцією Довгого С.О., Бар'яхтара В.Г. 70 годин. Враховано кількість лабораторних робіт, контрольних робіт та захист учнівських проєктів за програмою
Перегляд
матеріалу
Отримати код

Календарно-тематичний план з фізики для 8 класу

(70 год, 2 год на тиждень)

з/п

Тема уроку

Дата

Примітка

Очікувані результати навчально-пізнавальної діяльності учнів

Розділ 1. ТЕПЛОВІ ЯВИЩА

Частина I. Температура. Внутрішня енергія. Теплопередача

Учень/учениця

Знаннєвий компонент:

розуміє властивості теплового руху; особливості руху атомів i молекул речовини в різних агрегатних станах речовини; фізичні властивості твердих тіл, рідин і газів;

володіє поняттям, формулює визначення фізичної величини (температура, внутрішня енергія, кількість теплоти, питома теплоємність, питома теплота плавлення, пароутворення, згорання палива) та їхні одиниці;

знає способи вимірювання температури; принципи побудови температурної шкали Цельсія; два способи зміни внутрішньої енергії тіла; види теплообміну; види теплових машин;

пояснює графіки теплових процесів (нагрівання/ охолодження, плавлення/ тверднення, пароутворення/ конденсація); залежність розмірів фізичних тіл від температури.

Діяльнісний компонент:

застосовує набуті знання в процесі розв’язування задач різних типів та виконання лабораторних робіт;

застосовує рівняння теплового балансу;

аналізує графіки теплових процесів;

пояснює принцип дії теплових двигунів;

користується термометром, калориметром;

дотримується правил безпеки під час проведення експериментів.

Ціннісний компонент:

визначає переваги і недоліки впливу теплових машин та інших засобів теплотехніки на довкілля;

усвідомлює необхідність використання енергозбережувальних технологій;

оцінює роль видатних учених у розвитку знань про теплоту

1

Рух молекул і тепловий стан тіла. Температура. Термометри. Температурна шкала. Теплова рівновага.

2

Залежність розмірів фізичних тіл від температури

3

Внутрішня енергія. Способи зміни внутрішньої енергії тіла.

4

Розв’язування задач

5

Види теплообміну.

6

Розв’язування задач.

7

Кількість теплоти. Розрахунок кількості теплоти при нагріванні/охолодженні тіла.

8

Розв’язування задач

9

Лабораторна робота № 1. Визначення питомої теплоємності речовини

10

Рівняння теплового балансу

11

Розв’язування задач

12

Лабораторна робота № 2. Вивчення теплового балансу за умови змішування води різної температури

13

Розв’язування задач. Підготовка до контрольної роботи

14

Контрольна робота № 1 з теми «Температура. Внутрішня енергія. Теплопередача»

15

Захист навчальних проектів з теми «Теплові явища»

Частина II. Зміна агрегатного стану речовини. Теплові двигуни

16

Аналіз контрольної роботи № 1. Агрегатні стани речовини. Фізичні властивості твердих тіл, рідин і газів

17

Кристалічні та аморфні тіла. Температура плавлення.

18

Розрахунок кількості теплоти при плавленні/твердненні тіл.

19

Розв’язування задач.

20

Пароутворення і конденсація.

21

Розрахунок кількості теплоти при пароутворенні/конденсації.

22

Розв’язування задач.

23

Кипіння. Температура кипіння.

24

Згорання палива. Розрахунок кількості теплоти внаслідок згорання палива.

25

Розв’язування задач.

26

Теплові двигуни. Принцип дії теплових двигунів.

27

ККД теплового двигуна

28

Розв’язування задач. Підготовка до контрольної роботи

29

Контрольна робота № 2 з теми «Зміна агрегатного стану речовини. Теплові двигуни»

30

Захист навчальних проектів з теми «Теплові явища»

31

Захист навчальних проектів з теми «Теплові явища»

Навчальні ресурси для наскрізних змістових ліній: ситуативні вправи і задачі на аналіз перебігу теплових процесів; усвідомлення важливості енергозбережувальних заходів у масштабах родини, громади, країни; вплив теплових машин та інших засобів теплотехніки на довкілля

Частина I. Електричний заряд. Електричне поле. Електричний струм

Учень/учениця

Знаннєвий компонент:

знає поняття електричного заряду, механізми електризації, характер взаємодії заряджених тіл;

розуміє природу електричного струму в різних середовищах;

формулює визначення фізичної величини (сила струму, напруга, опір провідника, робота і потужність електричного струму, електрохімічний еквівалент) і їхні одиниці;

формулює закони Кулона, збереження електричного заряду, Ома для ділянки кола, Джоуля–Ленца, Фарадея для електролізу;

знає умови виникнення електричного струму;

розрізняє види електричного розряду в газах.

Діяльнісний компонент:

застосовує закони Кулона, збереження електричного заряду, Ома для ділянки кола, Джоуля–Ленца, Фарадея для електролізу, формули сили струму, напруги, опору для послідовного й паралельного з’єднання провідників, залежності опору провідника від його довжини, площі перерізу та питомого опору матеріалу, роботи і потужності електричного струму в процесі розв’язування фізичних задач різних типів і під час виконання лабораторних робіт;

графічно зображає електричне поле;

креслить схеми простих електричних кіл;

складає прості електричні кола;

користується вимірювальними приладами для визначення сили струму, напруги, опору;

розраховує спожиту електричну енергію за допомогою побутового лічильника електроенергії;

дотримується правил безпеки під час роботи з електричними приладами й пристроями.

Ціннісний компонент:

оцінює параметри струму, безпечні для людського організму, можливості захисту людини від ураження електричним струмом;

оцінює роль видатних учених у розвитку знань про електрику; значення енергії електричного струму в побуті й техніці

32

Електричні явища. Електризація тіл. Електричний заряд. Два роди електричних зарядів. Взаємодія заряджених тіл.

33

Електричне поле

34

Закон збереження електричного заряду.

35

Закон Кулона

36

Розв’язування задач.

37

Електричний струм. Дії електричного струму. Провідники, напівпровідники, діелектрики. Струм у металах.

38

Джерела електричного струму.

39

Електричне коло та його основні елементи

40

Сила струму. Одиниця сили струму. Амперметр

41

Електрична напруга. Одиниця напруги. Вольтметр

42

Електричний опір. Закон Ома для ділянки кола.

43

Залежність опору провідника від його довжини, площі перерізу та матеріалу. Реостати

44

Лабораторна робота № 3. Вимірювання опору провідника за допомогою амперметра та вольтметра

45

Розв’язування задач. Підготовка до контрольної роботи.

46

Контрольна робота № 3 з теми «Електричний заряд. Електричне поле. Електричний струм»

47

Послідовне з’єднання провідників.

48

Лабораторна робота № 4. Дослідження електричного кола послідовним з’єднанням провідників.

49

Паралельне з’єднання провідників.

50

Лабораторна робота № 5. Дослідження електричного кола з паралельним з’єднанням провідників

Розв’язування задач. Підготовка до контрольної роботи

52

Контрольна робота № 4 з теми «Електричний струм»

Частина ІІ. Робота і потужність електричного струму. Електричний струм у різних середовищах

53

Аналіз контрольної роботи № 4. Робота і потужність електричного струму

54

Розв’язування задач

55

Теплова дія струму. Закон Джоуля — Ленца.

Електронагрівальні прилади.. Запобіжники.

56

Розв’язування задач. Самостійна робота

57

Електричний струм у металах.

58

Природа електричного струму в розчинах і розплавах електролітів. Закон Фарадея для електролізу. Застосування електролізу

59

Електричний струм у газах

60

Види самостійних газових розрядів

61

Безпека людини під час роботи з електричними приладами й пристроями.

62

Розв’язування задач. Підготовка до контрольної роботи

63

Контрольна робота № 5 з теми «Робота і потужність електричного струму. Електричний струм у різних середовищах»

64

Аналіз контрольної роботи № 5. Захист навчальних проектів з теми «Електричні явища. Електричний струм»

65

Захист навчальних проектів з теми «Електричні явища. Електричний струм»

66

Захист навчальних проектів з теми «Електричні явища. Електричний струм»

67

Підсумковий урок курсу фізики 8 класу

68

Повторення

69

Повторення

70

Повторення

Навчальні ресурси для наскрізних змістових ліній: ситуативні вправи і задачі на усвідомлення важливості заощадливого використання електроенергії з метою зменшення витрат сімейного бюджету; формування свідомості дотримання правил безпеки під час роботи з електричними приладами й пристроями

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу.

Вітаємо зі святом працівникі́в осві́ти

та даруємо 100 грн

кешбеку!

Кешбеком можна оплатити 50% вартості будь-яких цифрових товарів та послуг на порталі «Всеосвіта»

Отримати кешбек можна з 1 до 14 жовтня 24 жовтня та використати протягом всього місяця.