Календарно - тематичне планування до уроку "Математика" 3 клас, 2 семестр

НУШ

Для кого: 3 Клас

18.01.2021

306

10

0

Опис документу:
Календарно - тематичне планування до уроку "Математика" 3 клас, 2 семестр, що створено за Типовою освітньою програмою Савченко О.Я. За підручником А. М. Заїки, С. С. Тарнавської (5 години на тиждень). Теми уроків заплановано з метою вивчення.
Перегляд
матеріалу
Отримати код

МАТЕМАТИКА

За підручником А. М. Заїки, С. С. Тарнавської

(5 години на тиждень)

з/п

Тема уроку

Дата

Сторінка підручника

Усне додавання і віднімання круглих трицифрових чисел

з переходом через розряди (продовження)

75

Додавання чисел виду 580 + 240.

С. 4-5, 1 - 6

76

Додавання чисел виду 580 + 240.

С. 5-7, № 7-14

77

Залежність зміни різниці від зміни від’ємника.

С. 7-9, № 16-26

78

Одиниці довжини. Кілометр.

С. 10-12, № 28-39

79

Віднімання чисел виду 420 – 70.

С. 13-14, № 40-44

80

Віднімання чисел виду 420 – 70.

С. 14-15, 45-51

81

Віднімання чисел виду 450 – 290.

С. 15-16, № 52-56

82

Віднімання чисел виду 450 – 290.

С. 16-17, № 57-61

83

Залежність зміни різниці від зміни зменшуваного. Віднімання чисел способом округлення.

С. 18-19, № 62-67

84

Залежність зміни різниці від зміни зменшуваного. Віднімання чисел способом округлення.

С. 19-21, № 68-71

85

Формула периметра квадрата.

С. 21-23, № 72-80

86

Додавання і віднімання чисел способом округлення.

С. 24-25, № 81-86

87

Додавання і віднімання чисел способом округлення.

С. 25-27, № 87-94

88

Підготовка до діагностичної роботи. Перевір себе

С. 28-29, № 95-106

89

Діагностична робота за темою «Усне додавання і віднімання круглих трицифрових чисел з переходом через розряди»

90

Підсумковий урок за темою. Проведення корегування навчальних досягнень учнів. Диференційована робота.

Множення і ділення круглих чисел. Частини

91

Множення і ділення чисел. Їх взаємозв’язок.

С. 30-31,

107-112

92

Множення і ділення чисел. Їх взаємозв’язок.

С. 31-32,

113-117

93

Переставний і сполучний закони множення. Перевірка множення.

С. 33, № 118-122

94

Переставний і сполучний закони множення. Перевірка множення.

С. 34, № 123-127

95

Множення з числами 1 та 0.

С. 35, № 128-132

96

Множення з числами 1 та 0.

С. 36, № 133-139

97

Ділення з числами 0 та 1. Ділення рівних чисел.

С. 37-38,

140-145

98

Ділення з числами 0 та 1. Ділення рівних чисел.

С. 38-40,

146-153

99

Частини цілого. Утворення, читання й запис. Дріб з чисельником 1.

С. 40-41,

154-159

100

Частини цілого. Утворення, читання й запис. Дріб з чисельником 1.

С. 41-42,

160-161

101

Частини цілого. Утворення, читання й запис. Дріб з чисельником 1.

С. 42-43,

162-167

102

Множення і ділення чисел на 10, 100.

С. 43-44,

168-173

103

Множення і ділення чисел на 10, 100.

С. 45-46,

174-179

104

Ділення чисел виду 40 : 20, 400 : 200. Одиниці довжини.

С. 47-48,

180-184

105

Ділення чисел виду 40 : 20, 400 : 200. Одиниці довжини.

С. 48-49,

185-190

106

Порівняння частин.

С. 50-51,

191-194

107

Порівняння частин.

С. 51-52,

195-200

108

Одиниці довжини. Міліметр.

С. 52-55,

201-215

109

Знаходження частини від числа.

С. 56-57,

216-226

110

Одиниці маси. Грам. Тонна.

С. 58-59,

227-232

111

Одиниці маси. Грам. Тонна.

С. 59-62,

233-242

112

Знаходження числа за значенням його частини.

С. 62-63,

243-247

113

Знаходження числа за значенням його частини.

С. 64-65,

248-254

114

Доба. Тиждень. Місяць. Рік

С. 65-67,

255-264

115

Перевір себе. Повторення, закріплення та поглиблення вивченого.

С. 67-69,

265-274

116

Проведення діагностичної роботи. Підсумкове (тематичне) оцінювання з розділу «Множення і ділення круглих чисел. Частини»

117

Підсумковий урок за темою. Проведення корегування навчальних досягнень учнів. Диференційована робота.

Письмове додавання і віднімання чисел

118

Письмове додавання трицифрових чисел.

С. 69-70,

275-279

119

Письмове додавання трицифрових чисел.

С. 70-71,

280-285

120

Письмове віднімання трицифрових чисел.

С. 72, № 286-289

121

Письмове віднімання трицифрових чисел.

С. 73-74,

290-295

122

Перевірка додавання і віднімання.

С. 74-75,

296-305

123

Алгоритм письмового додавання, якщо сума розрядних одиниць дорівнює 10.

С. 76, № 306-309

124

Алгоритм письмового додавання, якщо сума розрядних одиниць дорівнює 10.

С. 77-78,

310-315

125

Алгоритм письмового віднімання, якщо в розряді 0 одиниць.

С. 78-79,

316-319

126

Алгоритм письмового віднімання, якщо в розряді 0 одиниць.

С. 79-80,

320-325

127

Одиниці часу. Година. Хвилина. Секунда.

С. 80-82,

326-335

128

Визначення часу за годинником у другій половині доби.

С. 82-83,

336-339

129

Визначення часу за годинником у другій половині доби.

С. 83-84,

340-344

130

Письмове додавання трицифрових чисел з переходом через один розряд.

С. 84-85,

345-349

131

Письмове додавання трицифрових чисел з переходом через один розряд.

С. 85-86,

350-354

132

Письмове віднімання трицифрових чисел з переходом через один розряд.

С. 86-84,

355-359

133

Письмове віднімання трицифрових чисел з переходом через один розряд.

С. 84-85,

360-365

134

Тренувальні вправи.

С. 88-90,

366-373

135

Додавання трицифрових чисел з переходом через розрядні одиниці.

С. 90-91,

375-382

136

Віднімання трицифрових чисел з переходом через розрядні одиниці.

С. 92,

384-386

137

Віднімання трицифрових чисел з переходом через розрядні одиниці.

С. 93,

387-391

138

Складання і розв’язування математичних завдань.

С. 93-95,

393-400

139

Розв’язування сюжетних задач.

С. 95-96,

402-408

140

Додавання і віднімання трицифрових чисел способом округлення.

С. 96-98,

410-419

141

Перевір себе.

С. 98-100,

421-429

142

Проведення діагностичної роботи. Підсумкове (тематичне) оцінювання з розділу «Письмове додавання і віднімання чисел»

143

Підсумковий урок за темою. Проведення корегування навчальних досягнень учнів. Диференційована робота.

Позатабличне множення і ділення

144

Множення і ділення. Їх властивості

С. 100-102,

431-440

145

Множення і ділення на розрядне число.

С. 102-104,

442-450

146

Перевірка множення і ділення.

С. 105,

452-455

147

Перевірка множення і ділення.

С.106-107,

456-461

148

Множення суми на число.

С. 107-109,

463-470

149

Множення чисел виду 24 · 3, 240 · 3, 242 · 3.

С. 110,

472-476

150

Множення чисел виду 24 · 3, 240 · 3, 242 · 3.

С. 110-111,

477-483

151

Ділення з остачею. Властивість остачі.

С. 112,

484-487

152

Ділення з остачею. Властивість остачі.

С. 113-114,

488-493

153

Перевірка ділення з остачею.

С. 114-115,

495-499

154

Перевірка ділення з остачею.

С.116,

500-505

155

Ділення чисел виду 39 : 3, 42 : 3.

С. 117,

507-510

156

Ділення чисел виду 39 : 3, 42 : 3.

С. 118,

511-516

157

Способи ділення чисел.

С. 119-120,

518-526

158

Перевір себе.

С. 120-122,

528-537

159

Проведення діагностичної роботи. Підсумкове (тематичне) оцінювання з розділу «Позатабличне множення і ділення»

160

Підсумковий урок за темою. Проведення

корегування навчальних досягнень учнів.

Диференційована робота.

Способи усних обчислень частки

161

Ділення чисел виду 420 : 20.

С. 122-123,

539-543

162

Ділення чисел виду 420 : 20.

С. 123-124,

544-549

163

Ділення чисел способом добору частки.

С. 124-125,

550-553

164

Ділення чисел способом добору частки.

С. 125-126,

554-559

165

Обчислення значень числових виразів.

С. 126-127,

560-567

166

Знаходження частки способом послідовного ділення.

С. 128,

569-573

167

Знаходження частки способом послідовного ділення.

С. 129-130,

574-579

168

Тренувальні вправи.

С. 130-131,

580-586

169

Арифметичні дії з числами в межах 1000.

С. 131-132,

588- 594

170

Перевір себе .

С. 132-133,

596-604

171

Проведення діагностичної роботи. Підсумкове (тематичне) оцінювання з розділу «Способи усних обчислень частки»

172

Підсумковий урок за темою. Проведення корегування навчальних досягнень учнів. Диференційована робота.

173

Повторення навчального матеріалу за 3 клас .

С. 134-137

174

Підсумковий урок. Тематичне оцінювання за семестр.

175

Підсумковий урок за рік

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу.