Сьогодні о 18:00
Вебінар:
«
Особливості використання арттерапевтичних технік у роботі з дошкільниками
»

Календарно-тематичне планування до курсу "Всесвітня історія" 9 клас.

Всесвітня історія

Для кого: 9 Клас

05.09.2021

199

8

0

Опис документу:
Всесвітня історія 9 клас Календарно-тематичне планування Річна кількість годин – 35 (1 година на тиждень). Складено до підручника Історія України : підручник для 9 класу загальноосвіт. навч. закладів /О.В.Гісем, О.О.Мартинюк – Харків : Вид-во «Ранок», 2017. – 256 с: іл.
Перегляд
матеріалу
Отримати код

Всесвітня історія 9 клас (52 годин – 1,5 год/тиж.)

Складено до підручника Всесвітня історія: підручник для 9 класу загальноосвіт. навч. закладів /О.В.Гісем, О.О.Мартинюк – Харків : Вид-во «Ранок», 2017. – 256 с: іл.


Тема уроку

Дата


Діагностика знань та повторення вивченого матеріалу за період дистанційного навчання.

02.09


Вступ. Ознайомлення учнів із завданнями і структурою курсу. Побудова підручника. Додаткова навчальна література та електронні ресурси. Світ наприкінці ХVІІІ — у ХІХ ст.

Періодизація Нової історії. Загальна характеристика змін у господарюванні, політичному житті, утвердження парламентаризму, розвитку духовної сфери суспільства.

Вхідне діагностичне оцінювання за 8 клас

04.09


РОЗДІЛ 1. ЄВРОПА В ЧАС ФРАНЦУЗЬКОЇ РЕВОЛЮЦІЇ ТА НАПОЛЕОНІВСЬКИХ ВІЙН

Початок Великої французької революції кінця XVIII ст. Криза «старого порядку» (французьке суспільство наприкінці ХVІІІ ст., доба Просвітництва).

09.09


Практична робота: на основі аналізу доступних джерел укласти історичний портрет діяча Французької революції (на вибір учителя/учительки).

11.09


Якобінська диктатура. Максиміліан Робесп’єр.

16.09


Завершення Великої французької революції кінця XVIII ст. Французька революція кінця XVIII ст.

18.09


Консульство та Імперія у Франції. Наполеон Бонапарт.

23.09


Консульство та Імперія у Франції. Історичне значення Французької революції.

25.09


Наполеонівські війни.

30.09


Віденський конгрес. Священний союз.

02.10


Практична робота: підготувати есе на тему «Права людини і громадянина в якобінській Франції», «Утвердження принципів громадянського рівноправ’я: від Декларації прав людини і громадянина до Цивільного кодексу Наполеона» та ін.;

07.10


Урок контролю і корекції навчальних досягнень учнів із розділу «Європа в час Французької революції та наполеонівських війн.»

09.10


РОЗДІЛ 2. ЄВРОПА ТА АМЕРИКА В ДОБУ РЕВОЛЮЦІЙ І НАЦІОНАЛЬНОГО ОБ’ЄДНАННЯ (1815–1870 РР.)

Початок становлення індустріального суспільства Індустріальна революція у країнах Західної Європи та її наслідки. Парламентаризм. Спроби осмислення нової дійсності. Консерватизм, лібералізм, соціалізм. Національна ідея (націоналізм).

16.10


Практична робота: Повсякденне життя. підготувати аналітичну записку (після пояснень учителя і відповідно до запропонованої ним схеми) про суспільні наслідки індустріальної революції, зміни в житті та побуті різних верств населення в ХІХ ст.

21.10


Велика Британія Парламентські реформи у Великій Британії. Чартизм.

23.10


Велика Британія Зовнішня і колоніальна політика Великої Британії.

04.11


Франція. Франція у період Реставрації Бурбонів. Революція 1830 р. Липнева монархія.

06.11


Бельгійська революція.

11.11


19.

Автрійська та Російська імперії. Росія у першій половині ХІХ ст. Суспільні рухи в Російській імперії в першій половині ХІХ ст.

13.11


20.

Автрійська та Російська імперії. Австрійська імперія доби Клемента фон Меттерніха.

18.11


21.

Революції 1848–1849 рр. «Весна народів». Революції 1848–1849 рр. в Західній і Центральній Європі. Національні рухи слов’янських народів.

20.11


22.

Об’єднання Німеччини.

25.11


23.

Об’єднання Італії.

27.11


24.

Практична робота: на основі аналізу доступних джерел укласти історичний портрет лідера національного руху (на вибір учителя/учительки).

02.12


25.

Сполучені Штати Америки Громадянська війна у США і Реконструкція Півдня.

04.12


26.

Утворення незалежних держав у Латинській Америці.

09.12


27.

Урок контролю і корекції навчальних досягнень учнів із розділу «Європа та Америка в добу революцій і національного об’єднання (1815–1870 рр.)».

11.12


РОЗДІЛ 3. МОДЕРНІЗАЦІЯ КРАЇН ЄВРОПИ ТА АМЕРИКИ В ОСТАННІЙ ТРЕТИНІ ХІХ – НА ПОЧАТКУ ХХ СТ. ПРОБУДЖЕННЯ АЗІЇ

28.

Основні тенденції соціально-економічного і політичного розвитку провідних країн Західної Європи та Америки Монополізація економіки. Зростання ролі держави в суспільному житті. Завершення формування індустріального суспільства в розвинених країнах світу.

15.12


29.

Практична робота: Суперечливі наслідки колоніальної політики для метрополій і країн Азії та Африки (на підставі доступних текстових і візуальних джерел підготувати замітку (репортаж)

18.12


30.

Підсумковий урок.

23.12


31.

Франція Франко-прусська війна та її наслідки.

13.01


32.

Франція Третя Республіка у Франції. Жорж Клемансо.

20.01


33.

Німеччина Німецька імперія. Канцлерство Отто фон Бісмарка. Перехід Німеччини до «світової політики».

27.01


34.

Велика Британія Втрата Великою Британією промислової першості. Посилення колоніальної експансії.

03.02


35.

Сполучені Штати Америки Ліберальні реформи Девіда Ллойд Джорджа. Економічне піднесення США. Антитрестівське законодавство.

10.02


36.

Сполучені Штати Америки Експансіонізм. Режим сегрегації в південних штатах. «Справедливий курс» Теодора Рузвельта. «Нова демократія» Томаса Вудро Вільсона

17.02


37.

Російська імперія Зовнішня і колоніальна політика Російської імперії. «Великі реформи» в Росії.

24.02


38.

Російська імперія Революція 1905–1907 рр. Столипінські реформи.

03.03


39.

Австро-Угорщина – дуалістична монархія. Утворення нових незалежних держав на Балканах.

10.03


40.

Японія Доба Мейдзі» в Японській імперії. Початок японської територіальної експансії

17.03


41.

Китай Сунь Ятсен. Сіньхайська революція.

31.03


42.

Спроби модернізації Османської імперії.

07.04


43.

Урок контролю і корекції навчальних досягнень учнів із розділу «Модернізація країн Європи та Америки в останній третині ХІХ – на початку ХХ ст. Пробудження Азії».

14.04


РОЗДІЛ 4. МІЖНАРОДНІ ВІДНОСИНИ (ДРУГА ПОЛОВИНА ХІХ – ПОЧАТОК ХХ СТ.)

44.

Міжнародні відносини наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст. Міжнародні відносини наприкінці ХІХ ст. Утворення військово-політичних блоків – Троїстий союз і Антанта. Початок боротьби за переділ колоніального світу. Міжнародні кризи та збройні конфлікти на початку ХІХ ст. Україна в геополітичних планах Російської, Німецької, Австро-Угорської імперій на зламі ХІХ–ХХ ст.

Практична робота: простежити (за доступними історичними джерелами) динаміку міжнародних відносин у другій половині ХІХ – на початку ХХ ст., результати міркувань представити в резюме.

21.04


РОЗДІЛ 5. РОЗВИТОК КУЛЬТУРИ І ПОВСЯКДЕННЕ ЖИТТЯ (КІНЕЦЬ ХVІІІ – ПОЧАТОК ХХ СТ.)

45.

Наука і техніка ХІХ ст. Урізноманітнення форм і напрямів освіти. Університет як автономна інституція. Поява вищих навчальних закладів технічного профілю. Наукові й технічні досягнення. Література та мистецтво.

28.04


46.

Література та мистецтво ХІХ ст. Зародження масової культури. Масове виробництво. Науково-технічна революція зламу ХІХ–ХХ ст. та її вплив на людину й суспільства. Зміни у вигляді міст і сіл. Одяг. Індустріальні та традиційні суспільства. Емансипація.

05.05


47.

Практичне заняття підготувати презентацію «Повсякденне життя людей на початку ХХ ст.»; зібрати й укласти в таблиці перелік фактів, які свідчать про зародження в ХІХ ст. масової культури / масового виробництва.

12.05


48.

Урок контролю і корекції навчальних досягнень учнів із розділу «Міжнародні відносини (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.)» та «Розвиток культури і повсякденне життя (кінець ХVІІІ – початок ХХ ст.)».

19.05


49.

Узагальнення до курсу. Основні ідеї, здобутки, виклики «довгого» ХІХ століття

26.05


Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу.