Сьогодні о 18:00
Вебінар:
«
Особливості використання арттерапевтичних технік у роботі з дошкільниками
»

Календарно-тематичне планування до курсу "Всесвітня історія" 7 клас.

Всесвітня історія

Для кого: 7 Клас

05.09.2021

337

45

0

Опис документу:
Календарно-тематичне планування до курсу "Всесвітня історія" 7 клас. Річна кількість годин – 35 (1 година на тиждень). Складено до підручника: Васильків І.Д. Всесвітня історія: підручник для 7 класу закладів загальної середньої освіти/ І.Д. Васильків. В.В. Островський, І.Л. Паршин, І.Я. Букавин. – Тернопіль : Астон, 2020. – 176 с. : іл.
Перегляд
матеріалу
Отримати код

7 клас

Всесвітня історія

Календарне планування

Річна кількість годин – 35 (1 година на тиждень).

Складено до підручника: Васильків І.Д. Всесвітня історія: підручник для 7 класу закладів загальної середньої освіти/ І.Д. Васильків. В.В. Островський, І.Л. Паршин, І.Я. Букавин. – Тернопіль : Астон, 2020. – 176 с. : іл.


з/п

Тема уроку

Дата

Примітка

Повторення. Велике переселення народів. Розселення слов’ян. Середньовіччя як період розвитку людства. Періодизація.

06.09

§ 1

ст. 8-14


РОЗДІЛ 1. ПЕРШІ СЕРЕДНЬОВІЧНІ ДЕРЖАВИ

Велике переселення народів. Імперія франків та її занепад. Утворення «варварських королівств». Хлодвіг. Завоювання Карла Великого. Імперія франків. Практична робота: внести у синхронізовану хронологічну таблицю відомості про Франкське королівство, позначити на контурній карті «варварські» королівства, імперію Карла Великого

13.09

§ 2

ст. 15-21


Візантія. Візантійська імперія доби Юстиніана. Розквіт Візантії за Македонської династії та династії Комнінів.

Культура Візантії. Практична робота: внести у синхронізовану хронологічну таблицю відомості про Візантійську імперію; позначити на контурній карті Візантію

20.09

§ 3

ст. 22-28


Арабський світ. Природно-географічні умови Аравії. Виникнення ісламу. Мухаммад. Арабські завоювання та халіфати. Розвиток арабо-мусульманської культури Практична робота: внести у синхронізовану хронологічну таблицю відомості про перші Арабські халіфати (Омейядів і Аббасидів), об’єднання арабів під владою Мухаммада, виникнення ісламу та ісламського літочислення; позначити на контурній карті напрямки завойовницьких походів арабів, Арабський халіфат;

27.09

§ 4

ст. 29-36


Практичне заняття №1. Організація влади у «варварських королівствах», Франкській імперії, Візантійській імперії, перших Арабських халіфатах.

04.10

Повторити § 1-4

ст. 8-37

Урок контролю і корекції навчальних досягнень учнів за розділом: «Перші середньовічні держави»


11.10


РОЗДІЛ 2. СЕРЕДНЬОВІЧНИЙ СВІТ ЗАХІДНОЇ ЄВРОПИ

Людина і природа в Середньовіччі. Зв’язок людини і природи. Рух населення. Внутрішня і воєнна колонізація.


18.10

§ 5 ст. 39-43

Середньовічне західноєвропейське суспільство. Феодалізм. Практична робота: зіставити (на основі витягів з доступних джерел) правове становище різних груп середньовічного населення Західної Європи.

01.11

§ 6

ст. 44-49


Повсякденне життя Середньовічної Європи. Середньовічне місто. Ремесло і цехи. Торгівля й гільдії. Міські комуни. Міська культура. Практична робота №2: підготувати (з використанням кількох видів джерел) і представити усне повідомлення (п’єску, живу картинку) на теми «У феодальному замку», «У міському будинку (майстерні, крамниці)», «У селянській господі» (на вибір).

08.11

§ 7-8

ст. 50-56


Організація християнської церкви в Середньовіччі у V-XI ст.

15.11

§ 9

ст.57-61

Урок контролю і корекції навчальних досягнень учнів за розділом: «Середньовічний світ Західної Європи»

22.11


РОЗДІЛ 3. ЄВРОПЕЙСЬКЕ СУСПІЛЬСТВО І ДЕРЖАВИ В X – XV СТОЛІТТЯХ

Середньовічні держави: від роздробленості до станово-представницьких монархій.

29.11

§ 10

ст.63-67

Скандинавія в добу середньовіччя. Походи вікінгів та їхні завоювання. Практична робота: внести в синхронізовану хронологічну таблицю відомості про походи вікінгів, нормандське завоювання Англії; позначити на контурній карті напрямки походів вікінгів,

06.12

§ 11

ст.68-73

Хрестові походи. Держави хрестоносців. Духовно-рицарські ордени. Середньовічні держави: від роздробленості до станово-представницьких монархій. Практична робота: внести в синхронізовану хронологічну таблицю відомості про Хрестові походи, позначити на контурній карті територію поширення християнства, Хрестових походів

13.12

§ 12

ст.74-79

Підсумковий урок

20.12


Країни Середземномор’я. Реконкіста. Династична унія Ізабелль I і Фернандо II та утворення Королівства Іспанія. Практична робота: внести в синхронізовану хронологічну таблицю відомості про Реконкісту, утворення королівства Іспанія, позначити на контурній карті кордони Королівства Іспанія.


§ 13

ст.80-85

Франція у ХІ–ХV ст. Столітня війна. Жанна д’Арк. Консолідація влади в руках французьких королів. Луї

ХІ. Практична робота: внести в синхронізовану хронологічну таблицю відомості про Столітню війну, перше скликання Генеральних штатів у Франції позначити на контурній карті кордони Королівства Франція§ 14

ст.86-92

Англія в ХІ–ХV ст. Генрі ІІ Плантагенет. «Велика хартія вольностей». Війна троянд. Практична робота: внести в синхронізовану хронологічну таблицю відомості про перше скликання англійського парламенту позначити на контурній карті кордони Королівства Англія


§ 15

ст.93-99

Священна Римська імперія: устрій та боротьба за політичний провід між світськими і духовними володарями Італійські торговельні республіки (Генуя, Венеція). Практична робота: внести в синхронізовану хронологічну таблицю відомості про утворення Священної Римської імперії, позначити на контурній карті кордони Священної Римської імперії,Практичне заняття №3. Зіставити устрій станово- представницької монархії у Франції та в інших державах Західної Європи (монархіях, середньовічних республіках); тезово (усно або письмово) представити результати зіставлення (висновки) / Встановити (на основі витягів з тексту документа) цінність «Великої хартії вольностей» для сучасних європейців, її значення для становлення європейської правової культури (на вибір).Урок контролю і корекції навчальних досягнень учнів за розділом: «Європейське суспільство і держави в X-XVст. »РОЗДІЛ 4 МАТЕРІАЛЬНИЙ І ДУХОВНИЙ СВІТ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СЕРЕДНЬОВІЧЧЯ

Християнська церква в ХІ–ХV cт. Церковний розкол 1054 р. Католицька церква в ХІ–ХV cт. Тома Аквінський. Середньовічні єресі й боротьба з ними. Практична робота: внести у синхронізовану хронологічну таблицю відомості про розкол християнської церкви; позначити на контурній карті межі поширення впливу католицької і православної церков.Середньовічні школи та університети. Наукові й технічні досягнення. Книгодрукування. Практична робота: внести в синхронізовану хронологічну таблицю відомості про винайдення книгодрукування; позначити на контурній карті та надписати університетські центри й міста, пов’язані з початком Відродження; створити повідомлення «Книга і культура читання в Середньовіччі»Практичне заняття №4. Створити повідомлення «Книга і культура читання в Середньовіччі» / Описати (на основі доступних джерел) повсякденне життя середньовічного студента/учня / Підготувати ілюстровану уявну екскурсію «Середньовічні замки та собори: візитна картка туристичної Європи» (на вибір).Архітектура і мистецтво. Раннє Відродження. Гуманізм. Практична робота: внести в синхронізовану хронологічну таблицю відомості про час поширення романського і готичного мистецьких стилів, раннє Відродження;Урок контролю і корекції навчальних досягнень учнів за розділом: «Матеріальний і духовний світ єввропейського суспільства»РОЗДІЛ 5. КРАЇНИ ЦЕНТРАЛЬНОЇ ТА СХІДНОЇ ЄВРОПИ В X – XV СТ.

Чернечі лицарські ордени (Тевтонський, Лівонський, орден Мечоносців) та християнізація Східної Європи.Держави Центральної та Східної Європи. Велике князівство Литовське за правління Ольгерда (Дмитра) Гедиміновича. Польське королівство за Казимира ІІІ. Угорське королівство за Іштвана І. Ян Гус. Гуситські

війни у Чехії. внести в синхронізовану хронологічну таблицю відомості проутворення Польського королівства, Угорського, Чеського королівств, гуситські війни,, правління володарів держав Східної та Центральної Європи; позначити на контурній карті територію Польського королівства, Угорського, Чеського королівств, територію поширення гуситського руху і гуситських воєнПівнічно-Східна Русь. Монгольське панування. Новгородська боярська республіка. Устрій та територіальні надбання Великого князівства Московського XIV – на початку XVІ ст. Практична робота: внести в синхронізовану хронологічну таблицю відомості про утворення Новгородської боярської республіки, Великого Московського князівства, Грюнвальдську битву, правління володарів держав Східної та Центральної Європи; позначити на контурній карті території Золотої Орди, Новгородської боярської республіки, Великого князівства Московського, місце Грюнвальдської битви.Утворення Османської імперії. Правління Мехмеда ІІ. Культура Османської імперії. Практична робота: внести в синхронізовану хронологічну таблицю відомості про утворення Османської імперії, падіння Константинополя; позначити на контурній карті території Османської імперії, напрямки завойовницьких походів турків-османів.Практичне заняття №5. Прояви візантійської, руської та західноєвропейської (католицької) культурних традицій в пам’ятках культури народів Центрально-Східної Європи. / Виникнення слов’янської писемності. Кирило і Мефодій» (на вибір учителя/учительки).Розділ 6. СЕРЕДНЬОВІЧНИЙ СХІД (оглядово)

Держава і суспільство в середньовічному Китаї. Досягнення китайської культури. Індія в період політичної децентралізації (дроблення). Делійський султанат. Досягнення індійської культури. Японія.Практичне заняття №6. Уявна екскурсія до середньовічних пам’яток культури Китаю та Індії; підготувати індивідуальний або колективний проект (вікторину, квест та ін.) про культурні досягнення середньовічного Сходу, які мали вплив на формування європейського культурного простору.Урок контролю і корекції навчальних досягнень учнів за розділами: «Країни Центральної та Східної Європи в Х–ХV ст», «Середньовічний Схід»Підсумковий урок

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу.