Сьогодні о 18:00
Вебінар:
«
Реалізація професійної діяльності та розвиток цифрової компетентності педагога через обмін методичними матеріалами в цифрових бібліотеках
»

Календарно-тематичне планування до курсу "Історія України" 7 клас. 52 години.

Історія України

Для кого: 7 Клас

05.09.2021

260

33

0

Опис документу:
Календарно-тематичне планування до курсу "Історія України" 7 клас. Річна кількість годин – 52 (1,5 годин на тиждень). Складено до підручника: Хлібовська Г.М. Історія України : підручник для 7 класу закладів загальної середньої освіти/ Г.М. Хлібовська. О.В.Наумчук, М.Є. Крижановська, І.О. Бурнейко. – Тернопіль : Астон, 2020. – 176 с. : іл.
Перегляд
матеріалу
Отримати код

7 клас

Історія України

Календарне планування

Річна кількість годин – 52 (1,5 годин на тиждень).

Складено до підручника: Хлібовська Г.М. Історія України : підручник для 7 класу закладів загальної середньої освіти/ Г.М. Хлібовська. О.В.Наумчук, М.Є. Крижановська, І.О. Бурнейко. – Тернопіль : Астон, 2020. – 176 с. : іл.


з/п

Тема уроку

Дата

Примітка

Вступ. Історія України в Середні віки. Періодизація. Джерела з історії України.

01.09

Вступ, ст. 3-6

РОЗДІЛ 1. ВИНИКНЕННЯ ТА СТАНОВЛЕННЯ РУСІ-УКРАЇНИ

Розселення слов’янських племен на території України.

Господарство та суспільство слов’ян.

Практична робота: визначити (за доступними текстовими джерелами) особливості повсякденного життя та світобачення слов’ян на теренах України в ІХ–Х ст.

08.09

§ 1

ст. 8-12


Утворення Русі-України. Сусіди східних слов’ян.

Практична робота: позначити на контурній карті територію розселення слов’янських племен на теренах України та їхніх сусідів, напрямки походів київських князів ІХ–Х ст.

15.09

§ 2

ст. 13-15


Київські князі. Аскольд, Олег.

Практична робота: внести у синхронізовану хронологічну таблицю відомості про утворення Київської держави (Русі-України), правління перших князів (Аскольда, Олега), їхні походи/реформи

22.09

§ 2

ст. 16-19


Київські князі. Ігор, Ольга, Святослав.

Практична робота: внести у синхронізовану хронологічну таблицю відомості про утворення Русі-України, правління перших князів (Ігоря, Ольги, Святослава), їхні походи/реформи

29.09

§ 3

ст. 20-26


Практичне заняття №1: Князь Святослав та його походи за історичними джерелами (на підставі доступних джерел укласти (за допомогою вчителя) історичний портрет князя Святослава).

06.10

§ 4

ст. 27-30


Узагальнення за розділом: «Виникнення та становлення Русі- України»

13.10

ст.31-33

Урок контролю і корекції навчальних досягнень учнів за розділом: «Виникнення та становлення Русі- України»

20.10


РОЗДІЛ 2. РУСЬ-УКРАЇНА НАПРИКІНЦІ X – У ПЕРШІЙ ПОЛОВИНІ XI СТ.

Внутрішня і зовнішня політика Володимира Великого. Впровадження християнства.

Практична робота: внести в синхронізовану хронологічну таблицю відомості про правління Володимира Великого.

03.11

§ 5

ст. 35-40


Русь-Україна (Київська держава) за Ярослава Мудрого. Практична робота: позначити на контурній карті територію Київської держави (Русі-України) за правління князів Володимира Святославовича та Ярослава Мудрого

10.11

§ 6

ст. 41-47


Суспільний устрій. Влада князя. Повсякденне життя.

Практична робота: Уявна подорож Руссю-Україною за часів правління Володимира Великого та Ярослава Мудрого

17.11

§ 7

ст. 48-53


Господарське життя населення Русі України в Х – у першій половині ХІ ст. Практична робота: зіставити (за доступними текстовими джерелами) світосприйняття, господарство (економіку), структуру та політичний устрій руського суспільства в період становлення (ІХ – перша половина Х ст.) і розквіту (кінець Х – перша половина ХІ ст.) Русі-України.

24.11

§ 8

ст. 54-59


Культура Русі-України в Х – у першій половині ХІ ст.


01.12

§ 9

ст. 60-66

Практичне заняття №2: «Руська Правда» - історичне джерело про правове становище різних верств населення Русі-України

08.12

§ 10

ст. 67-72

Урок контролю і корекції навчальних досягнень учнів за розділом: «Русь-Україна наприкінці Х – у першій половині ХІ ст»

15.12


Підсумковий урок


22.12


РОЗДІЛ 3. РУСЬ-УКРАЇНА У ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ XI – ПЕРШІЙ ПОЛОВИНІ XIII СТ.

Передумови політичного дроблення Київської держави. Любецький з’їзд князів. Правління Володимира Мономаха. Практична робота: внести в синхронізовану хронологічну таблицю відомості про Любецький з’їзд князів, правління спадкоємців Ярослава Мудрого (Володимира Мономаха та ін.), першу писемну згадку назви «Україна», зведення Успенського собору Києво-Печерської лаври, інші (на розсуд учителя)Правління Володимира Мономаха та його сина Мстислава Великого.Причини політичного дроблення.
Політичне і соціально-економічне життя Київського, Переяславського та Чернігівського князівств в середині XII – першій половині XIIІ ст. (оглядово). Практична робота: позначити на контурній карті й надписати території князівств часів роздробленості Русі-України)Галицьке і Волинське князівства в другій половині ХІІ ст. Ярослав Осмомисл.Культура Русі-України в другій половині ХІ – першій половині ХІІІ ст.Кочові народи степів України Х–ХІІІ ст. Крим у складі Візантійської імперіїПрактичне заняття №3: Князь Володимир Мономах визначити (за «Повчанням дітям», «Словом о полку Ігоревім» та іншими доступними джерелами) характерні для Володимира Мономаха, Ярослава Осмомисла, Ігоря Святославовича (на вибір учня) вчинки і риси характеру, а також ставлення до цього князя його сучасників; висловити та обґрунтувати власну думку про цього князяУзагальнення за розділом: «Русь-Україна у другій половині ХІ ст. – у першій половині ХІІІ ст.»Урок контролю і корекції навчальних досягнень учнів за розділом: «Русь-Україна у другій половині ХІ ст. – у першій половині ХІІІ ст.»Розділ 4. КОРОЛІВСТВО РУСЬКЕ (ГАЛИЦЬКО-ВОЛИНСЬКА ДЕРЖАВА)

Утворення Галицько-Волинської держави.

Практична робота: внести в синхронізовану хронологічну таблицю відомості про об’єднання Волинського і Галицького князівства в єдину державу, битву на р. Калці, вторгнення монголів на Русь, оборону Києва від монголів, коронування Данила Романовича, інші (на розсуд учителя)Походи монголів на Русь. Підпорядкування руських князівств Монгольській імперії (Золотій Орді). Практична робота: позначити на контурній карті територію Королівства Руського, території держав – сусідів Королівства Руського, напрямки монгольських походів на Русь у 1239–1242 рр.Король Данило – будівничий Галицько-Волинської держави. Практична робота: підготувати та представити історичний портрет короля Данила / іншого князя з династії Романовичів (на вибір учня)Галицько-Волинська держава за наступників Данила Романовича та її розпад.Культура Галицько-Волинської держави ХІІІ – першої половини XІV ст. Практична робота: виявити (за доступними візуальними і текстовими джерелами) свідчення впливу західноєвропейських культур на повсякденне життя і розвиток мистецтв у Королівстві РуськомуПрактичне заняття №4: Князь Данило Романович (Галицький), король Данило (підготувати та представити історичний портрет короля Данила)Узагальнення за розділом: «Королівство Руське (Галицько-Волинська держава)»Урок контролю і корекції навчальних досягнень учнів за розділом: «Королівство Руське (Галицько-Волинська держава)»РОЗДІЛ 5. РУСЬКІ УДІЛЬНІ КНЯЗІВСТВА У СКЛАДІ СУСІДНІХ ДЕРЖАВ. КРИМСЬКЕ ХАНСТВО

Інкорпорація (включення) руських удільних князівств до складу Великого князівства Литовського, Руського і Жемайтійського, інших держав. Практична робота: внести в синхронізовану хронологічну таблицю відомості про входження руських князівств до складу сусідніх держав, Кревську унію, існування князівства Феодоро, утворення Кримського ханства і його підпорядкування Османській імперії, інші (на розсуд учителя);Кревська унія 1385 р. і українські території.
Опір руських князів політиці централізації та його наслідки.

Русько-українські землі за правління Вітовта та його наступникв.Русько-українські землі в Польському королівстві. Становище русько-українських територій в Угорському королівстві та Молдовському князівстві. Практична робота: позначити на контурній карті територію українських удільних князівств у складі сусідніх держав, місця подій, що визначили інкорпорацію князівств південно-західної Русі в XІV–XV ст. до складу сусідніх державПриєднання русько-українських земель до Московського князівства.Держава Феодоро в Криму.Утворення Кримського ханства. Гіреї. Суспільний устрій та культура ханства. (оглядово). Практична робота: позначити на контурній карті територію Кримського ханства,Суспільне і церковне життя на теренах України в XІV–XV ст.Господарське життя на теренах України в XІV–XV ст. (сільське господарство, ремесла і торгівля, міста, магдебурзьке право).Особливості розвитку культури русько-українських земель XІV–XV ст. Пам’ятки середньовічної культури XІV–XV ст. Костянтин Острозький. Юрій Дрогобич.Практичне заняття №5: Князь Костянтин Іванович Острозький (скласти історичний портрет Костянтина Острозького)Узагальнення за розділом: «Руські удільні князівства у складі сусідніх держав. Кримське ханство»Урок контролю і корекції навчальних досягнень учнів за розділом: «Руські удільні князівства у складі сусідніх держав. Кримське ханство»УЗАГАЛЬНЕННЯ ДО КУРСУ. ІСТОРІЯ РУСІ-УКРАЇНИ В КОНТЕКСТІ ЕПОХИ СЕРЕДНІХ ВІКІВ

Здобутки середньовічного русько-українського суспільства.
Особливості суспільного життя Русі-України.
Внесок Русі-України у формування європейської цивілізації
Практичне заняття №6: Історія Русі-України в контексті епохи середніх віків (на підставі укладеної протягом навчального року синхронізованої хронологічної таблиці «Європа в добу Середньовіччя» сформулювати висновок про місце Русі-України в загальноєвропейських політичних, господарських і культурних процесах).Підсумковий урокВідображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу.

Вітаємо зі святом працівникі́в осві́ти

та даруємо 100 грн

кешбеку!

Кешбеком можна оплатити 50% вартості будь-яких цифрових товарів та послуг на порталі «Всеосвіта»

Отримати кешбек можна з 1 до 14 жовтня 24 жовтня та використати протягом всього місяця.