Сьогодні о 18:00
Вебінар:
«
Критика і розвиток. Як не знищити мотивацію
»
Взяти участь Всі події

Календарно-тематичне планування для учнів 4 класу на ІІ семестр 2019/2020 навчального року

Різне

Для кого: 4 Клас

11.01.2020

1804

49

0

Опис документу:
Календарно-тематичне планування для учнів 4 класу на ІІ семестр з предметів:  Українська мова  Літературне читання  Математика  Природознавство  Я у світі  Трудове навчання  Основи здоров’я  Образотворче мистецтво  Інформатика складено згідно: «Навчальних програм для загальноосвітніх навчальних закладів із навчанням українською мовою 1-4 класи», К.: «Видавничий дім «Освіта»»,- 2012р. -390с. та з урахуванням оновлення та розвантаження навчальних програм.
Перегляд
матеріалу
Отримати код

Календарно-тематичне планування

для учнів 4 класу

на ІІ семестр

2019/2020 навчального року

З предметів:

 • Українська мова

 • Літературне читання

 • Математика

 • Природознавство

 • Я у світі

 • Трудове навчання

 • Основи здоров’я

 • Образотворче мистецтво

 • Інформатика

Календарне планування складено згідно: «Навчальних програм для загальноосвітніх навчальних закладів із навчанням українською мовою 1-4 класи»,

К.: «Видавничий дім «Освіта»»,- 2012р. -390с.

та з урахуванням оновлення та розвантаження навчальних програм, згідно наказу Міністерства освіти і науки України № 1009 від 19.08.2016р.

та діючих підручників для 4-го класу :

 • М. Д. Захарійчук, А. І. Мовчун «Українська мова», 4 клас, Видавництво «Грамота», 2015р

 • М. В. Коченгіна, О. А. Коваль «Літературне читання», 4 клас Харків, Видавництво «Ранок», 2015 р.

 • Будна Н.О., Беденко М.В., «Математика», 4 клас — Тернопіль: «Навчальна книга – Богдан»", 2015

 • Т.Г. Гільберт, Т.В. Сак « Природознавство», 4 клас

 • Н. М. Бібік «Я у світі», 4 клас.

 • І. М. Веремійчик, В. П. Тименко «Трудове навчання», 4 клас.

 • І. Д.Бех, Т.В. Воронцова, В.С. Пономаренко, С.В. Страшко, «Основи здоров’я» 4 клас, Київ: «Алатон», 2015

 • О. В. Калініченко, В.В. Сергієнко, В, В. Калініченко «Образотворче мистецтво», 4 клас.

Календарне планування уроків української мови

за підручником М. Д. Захарійчук , А. І. Мовчун.

4 клас

ІІ семестр – 4, 5 години на тиждень

Вид перевірок

Кількість

Дата

Діалог

Письмовий переказ

Перевірка мовних знань і вмінь

2

11.02 ; 15.04

Диктант

2

04.03; 06.05

Списування

1

18.03

Підсумкова контрольна робота/ Державна підсумкова атестація

1

Всього

6

з/п

уроку в темі

Тема уроку

Впр.

Дата

Тема 5. Прикметник (продовження)

68

11

Відмінювання прикметників у сполученні з іменниками в однині та множині (таблиця відмінювання)

187-190

13.01

69

12.

Відмінювання прикметників з основою  на м’який приголосний  в однині та множині.

191-194

70

13.

Визначення відмінків прикметників за відмінками іменників. Усний переказ тексту

195 -198

71

14.

Визначення відмінків прикметників за відмінками іменників.

199-202

72

15.

Урок розвитку писемного мовлення №8.

Детальний переказ тексту за колективно складеним планом

73

16.

Вживання знака м’якшення перед закінченнями прикметників у родовому, давальному, орудному та місцевому відмінках однини.

204-207

20

74

17.

Закріплення вживання знака м’якшення (ь) перед закінченням прикметників у родовому, давальному, орудному та місцевому відмінках однини

208-211

75

18.

Вимова та написання  закінчення -ій у прикметниках жіночого роду в  давальному та місцевому відмінках.

212-215

76

19.

Вимова та написання  закінчення -ій у прикметниках жіночого роду в  давальному та місцевому відмінках.

216-219

77

20.

Вимова та написання найуживаніших прикметників на -ський, -зький, -цький

220-223

27

78

21.

Вживання відмінкових форм прикметників у множині. Закінчення –і у називному відмінку множини (вимова та правопис)

224-227

79

22.

Вживання відмінкових форм прикметників у множині. Закінчення –і у називному відмінку множини

228-231

80

23.

Побудова сполучень слів і речень з прикметниками в різних відмінкових формах, введення їх у текст

233-236

81

24.

Урок розвитку писемного мовлення №9. Складання запрошення.

232

82

25.

Побудова сполучень слів і речень із прикметниками.

237-239

3.02

83

26.

Побудова сполучень слів і речень із прикметниками. Складання тексту-розповіді за поданим початком.

240-244

84

27.

Доповнення речень і текстів прикметниками. Складання тексту-розповіді на тему «За що я дякую батькам»

245-248

85

28.

Узагальнення і систематизація знань і вмінь із розділу «Прикметник». Розбір прикметника як частини мови.

249-252

86

29.

Узагальнення і систематизація знань і вмінь із розділу «Прикметник». Розбір прикметника як частини мови.

10

87

30

Контрольна робота. Перевірка мовних знань і вмінь з теми «Прикметник»

ТЕМА

11

Тема 7 Числівник. Займенник (14год)

88

1

Аналіз перевірної роботи. Загальне уявлення про числівник як частину мови. (254-257)

С. 110-112, Впр.257

89

2

Вимова та правопис найуживаніших числівників, уживання їх у мовленні. Вимова і написання слів шістнадцять, п’ятсот, шістсот (258-261)

С.112-114, Впр.261

90

3.

Урок розвитку писемного мовлення №10. Детальний переказ тексту за колективно складеним планом

253

91

4.

Практичне засвоєння вимови і письма та відмінкових форм окремих числівників (11, 14, 16, 50, 60, 70, 80, 1000) (262-265)

С.114-116, Впр.265

17

92

5.

Словесні формули на означення показників часу протягом доби. Вимова і написання слова вчора(266-269)

С.116-117, Впр.269

93

6.

Узагальнення і систематизація знань і вмінь із розділу «Числівник».

94

7.

Поняття про займенник як частину мови. Спостереження за роллю різних займенників у тексті

270-273

95

8.

Особові займенники. Їхнє значення, синтаксична роль

275-279

24

96

9.

Відмінювання особових займенників 1-ї та 2-ї особи однини й множини. Вимова і написання слів взимку, влітку, восени

280-284

97

10.

Відмінювання особових займенників 3-ї особи однини й множини

285-288

98

11.

Уживання займенників із прийменниками. Роздільне написання прийменників із займенниками.

289-292

99

12.

Урок розвитку писемного мовлення №11. Складання й записування зв’язаних між собою речень, які описують зміст малюнка Складання тексту-розповіді з елементами міркування про прочитаний текст

297

274

100

13.

Побудова сполучень слів і речень із займенниками у різних формах

293-296

2.03

101

14.

Вправи на використання займенників для звязку речень у текстах. Узагальнення знань про займенник.

298-302

102

15

Контрольна робота. Диктант

103

16

Аналіз перевірної роботи. Узагальнення і систематизація знань і вмінь із розділу «Числівник. Займенник». ТЕМА

Тема 8. Дієслово

86

1

Повторення вивченого про дієслово (питання, значення, роль у реченні, зв’язок з іменниками)

302-305

10

87

2

Узагальнення і розширення уявлень про лексичне значення дієслів. Дієслова-синоніми, дієслова-антоніми.

306-309

88

3

Багатозначність дієслова. Вживання дієслів в прямому і переносному значеннях Вимова і написання слів ліворуч, праворуч

310-313

89

4

Урок розвитку писемного мовлення №12. Складання письмового висловлювання типу розповіді про ситуацію з життя класу

318

90

5

Побудова речень з однорідними присудками. Усний переказ тексту

314-317

16

91

6

Спостереження за роллю дієслів у текстах розповідного та описового характеру

319-322

92

7

Контрольна робота Списування(комб)

93

8

Неозначена форма дієслова (початкова форма). Спостереження за вживанням дієслів неозначеної форми у приказках і прислів’ях, порадах, інструкціях.

323-326

94

9

Аналіз контрольної роботи. Часи дієслова. Змінювання дієслів за часами й числами.

327-331

30.03

95

10

Минулий час. Змінювання дієслів минулого часу за числами.

332-335

97

11.

Теперішній час. Змінювання дієслів теперішнього часу за числами

336-339

98

12.

Майбутній час. Змінювання дієслів майбутнього часу за числами. Робота з прислів’ям

341-344

99

13.

Урок розвитку писемного мовлення №13. Детальний переказ тексту (за колективно складеним планом і поданою кінцівкою)

340

100

14.

Майбутній час. Змінювання дієслів майбутнього часу за особами й числами.

345-348

6.04

101

15.

Побудова речень з дієсловами теперішнього і майбутнього часу.

349-352

102

16

Часи дієслова. Змінювання дієслів за часами і числами. Вимова і написання слова тепер

103

17

Дієслова на –ся (літературна вимова і правопис)

Спостереження за значенням дієслів на -ся у тексті. Утворення (за зразком) різних форм дієслів на -ся і вживання їх у реченнях, мовленні

370-373

104

18

Дієслова на –ся

13

105

19

Узагальнення і систематизація знань і вмінь із розділу «Дієслово». Розбір прикметника як частини мови.

374-377

106

20

Контрольна робота. Перевірка мовних знань і вмінь з теми «Дієслово»

107

21

Аналіз перевірної роботи. Узагальнення і систематизація знань і вмінь із розділу «Дієслово». Розбір дієслова як частини мови.

108

22

Урок розвитку писемного мовлення №14. Складання тексту-опису за колективно складеним планом з опорою на допоміжні матеріали ТЕМА

361

Тема 10. Прислівник

109

1

Поняття про прислівник як частину мови (значення, питання, троль у реченні, зв’язок із дієсловами)

378-381

21.04

110

2

Зв’язок прислівників з дієсловами. Практичне ознайомлення з написанням найуживаніших прислівників. Вимова і написання слів ввечері, вдень, вранці

383-390

111

3

Прислівники, близькі та протилежні за значенням. Роль прислівників-синонімів і прислівників-антонімів у мовленні.

391-394

112

4

Поширення речень прислівниками. Усний переказ тексту

395-398

27.04

113

5

Побудова речень з однорідними членами, вираженими прислівниками. Письмо з пам’яті

399-402

114

6

Спостереження за роллю прислівників у тексті.

404-407

115

7

Урок розвитку писемного мовлення №15. Удосконалення написаного тексту

382

116

8

Вибір із поданих прислівників тих, які найбільше відповідають меті та типу висловлювання.

408-411

4.05

117

9

Узагальнення і систематизація знань і вмінь із розділу «Прислівник». Розбір прислівника як частини мови.

118

10

Контрольна робота. Диктант

119

11.

Аналіз перевірної роботи. Узагальнення і систематизація знань і вмінь із розділу «Прислівник». Розбір прислівника як частини мови. ТЕМА

ТЕМА 11 Повторення вивченого

120

1

Що ми знаємо про текст, речення, слово

412-413

12.05

121

2

Що ми знаємо про текст, речення, слово

122

3

Підсумкова контрольна робота/ Державна підсумкова атестація

414-415

123

4

Урок розвитку писемного мовлення №16. Складання привітання до Дня матері

403

124

5

Що ми знаємо про частини мови. Іменник. Прикметник.

18.05

125

6

Аналіз перевірної роботи. Що ми знаємо про частини мови. Прикметник.

126

7

Що ми знаємо про частини мови. Числівник. Займенник

416-417

127

8

Що ми знаємо про частини мови. Займенник

128

9

Що ми знаємо про дієслово

418-419

25.05

129

10

Що ми знаємо про частини мови. Прислівник

130

11.

Узагальнення і систематизація знань і вмінь учнів

131

12.

Узагальнення і систематизація знань і вмінь учнів

132

13.

Урок розвитку писемного мовлення № 17.. Складання письмового висловлювання типу розповіді з елементами опису.

ТЕМА

Літературне читання

М. В. Коченгіна, О. А. Коваль «Літературне читання»,

4 клас Харків, Видавництво «Ранок», 2015 р.

ІІ семестр – 3,5 години на тиждень

Зведений перелік робіт для підсумкових перевірок,

які проводяться в 4 класі з літературного читання

ІІс.

Дата

Навичка читання вголос (усно)

1

Навичка читання мовчки (письмово)

1

Аудіювання (письмово)

1

Усний переказ прочитаного твору (усно)

--

Робота з літературним твором (письмово)

1

Підсумкова контрольна робота (ДПА)

1

Загальна кількість перевірок за семестр

5

ІІ СЕМЕСТР

з/п

Тема уроку

Дата

Примітка

53

Марк Твен «Пригоди Тома Сойєра» (с.82-88 )

13.01

54

Марк Твен «Пригоди Тома Сойєра» (с.82-88 )

15.01

55

Глянь яка красива наша Україна. Іван Нечуй-Левицький

«Зимовий ліс». День надворі білий-білий… Василь Симоненко «Снігу, снігу сиплеться довкола». Володимир Підпалий «Зимовий бір». (с. 89-91)

16.01

56

Яків Щоголів «Зимовий ранок» Максим Рильський «Зимовий танок» (с. 92-93) Вірш напам'ять 4

20.01

«СЕКРЕТ ПО СЕКРЕТУ»: ГУМОРИСТИЧНІ ВІРШІ Й ОПОВІДАННЯ

57

Грицько Бойко «Секрет по секрету», «Маринка та Галинка» (с. 94-96)

58

Надія Кибальчич «Спогади кота Сивка» (с. 96-99)

59

Урок позакласного читання №9 «Твори про зиму»

60

Михайло Слабошпицький «Що ж буде з Костиком?»

(с. 100-104)

27.01

61

Михайло Слабошпицький «Що ж буде з Костиком?» Побудова власних гумористичних творів

(с. 100-105)

62

Весна йде та йде. «Весна йде та йде….» за Марко Вовчок. «Приходила весна» за Борисом Грінченком (с. 106-107)

63

Ми любимо весну, зелену, чудесну. Богдан-Ігор Антонич «Весна неначе карусель». Андрій М’ястківський «Вечір дихає весною». Тамара Коломієць «Квітень». Анатолій Костецький «Квіткові сни» (с. 108-110)

Вірш напам'ять 5

03.02

64

Контрольна робота №5: аудіювання (письмово) Тема

05.02

«ЗВИЧАЙНА ЛЮДИНА»: ОПОВІДАННЯ ПРО ДОБРІ СЕРЦЯ ТА ГАРНІ ВЧИНКИ

65

Василь Сухомлинський «Важко бути людиною», «Доброго вам здоров'я»

(с. 111-114)

06.02

66

Урок позакласного читання №10 «Гумористичні вірші та оповідання»

07.02

67

Олег Буцень «Пустощі» (с. 114-119)

10.02

68

Олег Буцень «Пустощі» (с. 114-119)

69

Остап Вишня «Солов’яча яєчня» (с. 120-126)

71

Остап Вишня «Солов’яча яєчня» (с. 120-126)

17.02

72

Алла Потапова «Світ прекрасний». «Безкозирка за Олесем Донченком( с. 126-133).

73

«Безкозирка за Олесем Донченком( с. 126-133).

74

Урок позакласного читання №11 «Людина починається з добра»

75

Аналіз контрольної роботи. Анатолій Костецький «Не хочу!». Григір Тютюнник «Ласочка» (с. 134-138)

24.02

76

Григір Тютюнник «Ласочка» Микола Бук «Є в нас друзі» Повторення та узагальнення вивченого в розділі. (с. 134-139 ) Уривок напам'ять 2 ТЕМА

«ЦЕЙ ЛІС ЖИВИЙ»: НАУКОВО-ХУДОЖНІ ТВОРИ УКРАЇНСЬКИХ ПИСЬМЕННИКІВ

77

Паола Утевська «Ліс-трудівник» (с. 140-144)

78

Анатолій Давидов «Місяць тиші» (с. 144-151)

02.03

79

Анатолій Давидов «Місяць тиші» (с. 144-151)

80

Олег Буцень «Неприємна пригода» (с. 151-155)

81

Урок позакласного читання №12 «Твори українських письменників»

82

Олег Буцень «Неприємна пригода» (с. 151-155)

11.03

83

Контрольна робота №6 : навичка читання мовчки (письмово)

12.03

84

Валерія Іваненко «Батько-колючка та його гніздечко»

(с. 156-160) Тема

16.03

«НЕБАЧЕНІ СВІТИ»: ЛІТЕРАТУРНА КАЗКА, ПОВІСТЬ-КАЗКА, П'ЄСА

85

Леся Воронина «Слон на ім’я Ґудзик» (с. 161-166)

86

Аналіз контрольної роботи. Леся Воронина «Слон на ім’я Ґудзик» (с. 161-166)

87

Урок позакласного читання №13 «Школа добрих вчинків»

88

Сашко Дерманський «Казки дракона Омелька» (с. 167-173)

30.03

89

Сашко Дерманський «Казки дракона Омелька» (с. 167-173)

90

Всеволод Нестайко «Країна Сонячних Зайчиків»

(с. 174-180)

91

Всеволод Нестайко «Країна Сонячних Зайчиків»

(с. 174--180)

06.04

92

Михайло Слабошпицький «По зірки» (с. 181-184)

93

Михайло Слабошпицький «По зірки» (с. 181-184)

94

Урок позакласного читання №14 «Літературні казки»

95

Микола Томенко «Орел-Срібнокрилець» (с. 186-192)

13.04

96

Микола Томенко «Орел-Срібнокрилець» Повторення та узагальнення вивченого в розділі (с. 186-192)

97

Контрольна робота №8 : робота з літературним твором (письмово)

98

Сторінками дитячих журналів Тема

22.04

99

Твори сучасних українських письменників для дітей

Галина Ткачук «Нерозмінна монета», (хр. С.144-147)

100

Урок позакласного читання №15 «Повість-казка»

101

Мар’яна і Тарас Парахаськи «Самостійне життя» (хр. С.154-161)

27

102

Ірен Роздобудько «Я зніматимуся в кіно!» (хр. С. 162-165)

103

Ірен Роздобудько «Підкидьок», «Як зрозуміти хлопців?» (хр. С. 166-169)

104

Володимир Рутківський «Угода» (хр. С. 170-177)

04

105

Юля Смаль «Хімія і їжа» (хр. С. 178-185)

«ЛЮБИ, ШАНУЙ, ОБЕРІГАЙ УСЕ, ЩО ЗВЕТЬСЯ УКРАЇНА»: ВІРШІ ПРО БАТЬКІВЩИНУ

106

Ігор Січовик «Рідний Край». Марія Людкевич «Під небом України». (с. 195-196) Підготовка до ДПА.

107

Урок позакласного читання №16 «Вірші про Україну»

108

Петро Осадчук «Послухай, як струмок дзвенить…» (с. 196). Контрольна робота №7: навичка читання вголос (усно)

13.05

109

Дмитро Павличко «Де найкраще місце на землі?» (с. 197)

Підготовка до ДПА Вірш напам’ять 6.

14.05

110

Дмитро Павличко «Рідна мова» (с. 197) Андрій Малишко «Буду я навчатись мови золотої…» (с. 197-198)

18.05

111

Підсумкова контрольна робота №9 / Державна підсумкова атестація

20.05

112

Аналіз контрольної роботи. Микола Сингаївський «Я все люблю…». Ганна Черінь «Рідна хата» (с. 198-199)

113

Ліна Костенко «Усе моє, все зветься Україна», «Пісенька про космічного гостя». (с. 199-201)

25.05

114

Володимир Сосюра «Любіть Україну» с. 201

115

Підсумковий урок за рік

116

Урок позакласного читання №17 «Люби і знай свій рідний край» Тема

Математика

( за підручником «Математика. 4 клас», Будна Н.О., Беденко М.В. — Тернопіль: «Навчальна книга – Богдан»", 2015)

ІІ семестр – 4 год. на тиждень ( 64 год. )

Контрольні роботи - 4

№5

№6

№7

№8

Т е м а

Дата

1

2

3

4

62

Ознайомлення з поняттям «площа фігури». Квадратний сантиметр. Знаходження значень виразів на сумісні дії. Розв’язування задач на спільну роботу. (№№ 653–665)

13

Площа прямокутника. Обчислення площі прямокутника. (№№ 666–675)

Обчислення площі прямокутника. Знаходження значень виразів на сумісні дії. Задачі на спільну роботу. (№№ 676–685)

65

Одиниці вимірювання площі. Знаходження площі і периметра прямокутника. Розв’язування рівнянь. (№№ 686–695)

66

Одиниці вимірювання площі. Обчислення виразів. Розв’язування задач. (№№ 696-707)

20

67

Обчислення площі прямокутної ділянки. Задачі на обчислення площі. Розв’язування задач на рух у протилежних напрямах. (№№ 708–718)

68

Задачі на обчислення площі. Знаходження однієї зі сторін прямокутника за його площею і відомою другою стороною. (№№ 719–731)

69

Обчислення площі. Дії з іменованими числами. Множення і ділення на одноцифрове число. (№№ 732–742)

70

Палетка. Обчислення площі фігури за допомогою палетки. Задачі, пов’язані з обчисленням площі прямокутника. Розв’язування виразів. Сам. роб. (№№ 743–755)

27

71

Дія ділення. Властивості частки. Задачі, які розв’язуються дією ділення. Ділення трицифрових чисел на одноцифрові. (№№ 756–768)

72

Ділення багатоцифрових чисел на одноцифрові (загальний випадок). Розв’язування задач на вивчений матеріал. (№№ 769–779)

73

Ділення багатоцифрових чисел на одноцифрові. Розв’язування складених задач, рівнянь, перетворення іменованих чисел. (№№ 780–791)

74

Ділення багатоцифрових чисел на одноцифрові у випадку, коли частка містить всередині нуль. Розв’язування задач на зустрічний рух. (№№ 792–800)

3.02

75

Ділення багатоцифрових чисел на одноцифрові у випадку, коли частка містить всередині нулі. Розв’язування ускладнених задач на зведення до одиниці. (№№ 801–810)

76

Ділення багатоцифрових чисел на одноцифрові у випадку, коли частка містить всередині нулі. Ускладнені задачі на зведення до одиниці. (№№ 811–822)

77

Ділення багатоцифрових чисел, що закінчуються нулями. Розв’язування задач на вивчений матеріал. (№№ 823–832)

78

Ділення іменованих чисел. Розв’язування задач, знаходження значень виразів. Розгортка куба. (№№ 833–844)

10

79

Контрольна робота 5. ТЕМА

80

Ознайомлення з дробами. Множення і ділення багатоцифрових чисел, що закінчуються нулями.

Аналіз контрольної роботи

Частини. Знаходження частини від числа і числа за його частиною. (№№ 845–855)

81

Порівняння частин. Складені задачі на знаходження частини від числа. (№№ 856–868)

82

Ознайомлення з дробами. Запис дробу. Складені задачі, які включають знаходження частини від числа. (№№ 869-879)

17

83

Знаходження дробу від числа. Розв’язування задач на знаходження дробу від числа. (№№ 880–888)

84

Складені задачі, які включають знаходження дробу від числа. (№№ 889–898)

85

Складені задачі, які містять знаходження дробу від числа. (№№ 899–909)

86

Знаходження дробу від числа і числа за дробом. Розв’язування задач. (№№ 910–919)

24

87

Знаходження числа за дробом. Повторення одиниць площі. Подання дробу як частки двох чисел. (№№ 920–929)

88

Множення чисел, що закінчуються нулями. Переставний і сполучний закони множення. Зображення круглого числа у вигляді добутку двох чисел, одним із множників якого є 10, 100, 1000. (№№ 930–940)

89

Усне множення двоцифрових і круглих багатоцифрових чисел на розрядні числа. Складені задачі, розв’язання яких вимагає знаходження дробу від числа(№№ 941–951)

90

Усне множення на круглі числа. Повторення одиниць площі. Знаходження значень виразів. Розв’язування задач. (№№ 952–963)

2.03

91

Письмове множення багатоцифрових чисел на круглі числа. Підготовка до розв’язування задач на пропорційне ділення. (№№ 964–972)

92

Письмове множення багатоцифрових чисел на круглі та розрядні числа. Задачі на пропорційне ділення. (№№ 973–982)

93

Ділення числа на добуток. Усне ділення багатоцифрових чисел, що закінчуються нулями, на розрядні. Задачі на пропорційне ділення. Ділення з остачею. (№№ 983–991)

94

Ділення з остачею на двоцифрове число. Усне ділення круглих чисел на розрядні. Розв’язування задач на пропорційне ділення. (№№ 992–1002)

10

95

Письмове ділення круглих багатоцифрових чисел. (№№ 1003–1015)

96

Письмове ділення багатоцифрових круглих чисел на двоцифрові круглі числа. Розв’язування задач, рівнянь. (№№ 1016–1026)

97

Закріплення письмового ділення круглих багатоцифрових чисел на розрядні числа. Розв’язування рівнянь, задач. (№№ 1027–1038)

16

98

Контрольна робота 6.

99

Аналіз контрольної роботи Письмове ділення. Перевірка ділення множенням. (№№ 1039–1050)

100

Дії з іменованими числами. (№№ 1051–1060) ТЕМА

101

Множення і ділення багатоцифрових чисел на двоцифрове число

Повторення множення на двоцифрове число. Розв’язування рівнянь, задач вивчених видів. (№№ 1061–1071)

30

102

Письмове множення двоцифрового числа на двоцифрове. Підготовча робота до розв’язування задач за двома різницями. (№№ 1072–1081)

103

Письмове множення трицифрового числа на двоцифрове. (№№ 1082–1091)

104

Письмове множення багатоцифрового числа на двоцифрове (загальний випадок). Множення іменованих чисел. (№№ 1092–1101)

105

Знаходження значень виразів на сумісні дії. Розв’язування задач на знаходження числа за двома різницями. (№№ 1102–1110)

6

106

Ділення на двоцифрове число. Розв’язування задач. (№№ 1111–1121)

107

Письмове ділення багатоцифрових чисел на двоцифрові. (№№ 1122–1131)

108

Письмове ділення багатоцифрових чисел на двоцифрові. Задачі на знаходження середнього арифметичного (ознайомлення). (№№ 1132–1143)

109

Письмове ділення багатоцифрових чисел. Задачі на знаходження середнього арифметичного. (№№ 1144–1156)

13

110

Ділення багатоцифрових чисел на числа другого десятка. Задачі на знаходження середнього арифметичного. (№№ 1157–1166)

111

Контрольна робота з перевірки сформованості навичок усних обчислень 7

112

Аналіз контрольної роботи.

Письмове ділення багатоцифрових чисел на двоцифрові у випадку, коли частка містить нулі. Задачі на знаходження середньої врожайності. (№№ 1167–1176)

113

Письмове ділення багатоцифрового числа на двоцифрове, коли частка містить нулі. Розв’язування задач на середнє арифметичне. (№№ 1177–1187)

21

114

Письмове ділення багатоцифрових чисел на двоцифрові, коли в кінці частки є нуль. Задачі на знаходження середнього арифметичного. (№№ 1188–1198)

115

Письмове ділення багатоцифрових чисел на двоцифрові. Ділення з остачею. Розв’язування задач, рівнянь. (№№ 1199–1210)

116

Ділення з остачею на двоцифрове число. Ділення іменованих чисел. Розв’язування задач. (№№ 1211–1221)

27

117

Ділення багатоцифрових чисел на двоцифрові та трицифрові. Повторення множення на трицифрове число. Розв’язування задач. (№№ 1222–1234)

118

Ділення багатоцифрового числа на двоцифрове. Розв’язування виразів, складання і розв’язування задач. (№№ 1235–1244)

119

Ділення багатоцифрових чисел на трицифрові. Розв’язування задач. (№№ 1245–1254)

4.05

120

Письмове ділення на трицифрове число. Розв’язування задач. (№№ 1255–1264)

121

Контрольна робота 8

122

Аналіз контрольної роботи. ТЕМА

123

Міри часу. Повторення вивченого матеріалу.

Міри часу. Таблиця одиниць вимірювання часу. Століття, секунда. Задачі на зведення до одиниці. (№№ 1275–1282)

12

124

Визначення тривалості подій за календарем. Перетворення одиниць часу. Задачі на зведення до одиниці. Знаходження значень виразів. (№№ 1283–1292)

125

Міри часу. Перетворення одиниць часу. Визначення часу за годинником. (№№ 1293–1299)

126

Додавання іменованих чисел, виражених мірами часу. Розв’язування задач. (№№ 1300–1306)

18

127

Задачі на визначення тривалості події, її закінчення та початку. Повторення вивченого матеріалу. (№№ 1307–1314)

128

Підсумкова контрольна робота. Державна підсумкова атестація.

129

Аналіз контрольної роботи. Додавання і віднімання іменованих чисел, виражених мірами часу. Розв’язування задач на час. (№№ 1315–1322)

130

Повторення вивченого матеріалу. Розв’язування задач, виразів, рівнянь. (№№ 1323–1330)

25

131

Повторення вивченого

132

Повторення вивченого.

133

Повторення вивченого за рік. Підсумковий урок. ТЕМА

Календарно – тематичне планування з природознавства

за підручником Т.Г. Гільберг

ІІ семестр

2 години на тиждень.

Тема уроку

Дата

Підр. ст.

Тема 4. Природа материків і океанів. Америка. Австралія. Антарктида (14 год)

33

Північна Америка

13

71-74

34

Рослинний і тваринний світ Північної Америки

74-77

35

Південна Америка

20

78-80

36

Рослинний і тваринний світ Південної Америки

80-85

37

Австралія — найсухіший материк

27

85-88

38

Рослинний і тваринний світ Австралії

29

88-93

39

Навчальний проект «Цікавий світ Австралії»

3

40

Антарктида — найхолодніший материк

94-96

41

Рослинний і тваринний світ Антарктиди

10

96-100

42

Навчальний проект «Подорож Антарктидою»

43

Контрольна робота № 4

17

44

Узагальнюючий урок за розділом «Природа материків і океанів» ТЕМА

Тема 5 . Природа України ( 12 год)

45

Україна на карті світу. Карта України

Практична робота. Позначення на контурній карті столиці та міст України

24

101-103

46

Карта України

Практична робота. Позначення на контурній карті столиці та міст України

26

47

Форми земної поверхні. Рівнини і гори в Україні і в рідному краї. Практична робота. Основні форми земної поверхні.

2/03

103-106

48

Корисні копалини, їх види

4

107-109

49

Природне паливо та його запаси в Україні

11

110-112

50

Водойми України. Практична робота. Позначення на контурній карті водойм України.

16

113-116

51

Озера і болота. Охорона водойм

116-119

52

Чорне море

30.03

119-124

53

Азовське море

124-127

54

Ґрунт

6

128-131

55

Контрольна робота № 5

8

56

Узагальнюючий урок з теми «Природа України»

ТЕМА

13

Тема 6. Природа України. Природні зони (10 год)

57

Природні зони України. Карта природних зон

15

132-134

58

Мішані ліси (Полісся)

22

134-138

59

Лісостеп

27

139-142

60

Степ

29

142-146

61

Гори Карпати

4

147-151

62

Кримські гори

151-155

63

Заповідні території та охорона природи Карпат і Кримських гір.

13

155-161

64

Контрольна робота №6

18

65

Навчальний проект «Добра справа для природи». Узагальнюючий урок з теми «Природа України. Природні зони».

66

Природознавча вікторина.

25

67

Підсумковий урок за рік

ТЕМА

27

Я у світі

(за підручником Н.М. Бібік)

ІІ семестр

Т е м а

Дата

ЛЮДИНА В СУСПІЛЬСТВІ

16

Вчимося любити свою Батьківщину

17

Людина живе в суспільстві

18

Символіка. Що це таке?

19

Навчальний проект : Державні символи України

20

Українська мова — державна мова України

21

Батьки зобов’язані — діти зобов’язані

22

Навчання — основний обов’язок дітей Практична робота: Чи гарантовано в Україні мої права як дитини? (Робота з адаптованими текстами Конвенції про права дитини та Конституції України).

23

Про правопорушення

24

Передбачай наслідки своїх вчинків Розгляд життєвих ситуацій.

25

За скоєне відповідають перед законом

26

Культурна спадщина народу

27

Свята нашої держави.

ЛЮДИНА І СВІТ

28

Україна на карті світу. Найбільші українські спільноти в інших країнах світу.

29

Європейський Союз — співтовариство народів Європи.

30

Українці, які вдосконалили світ Навчальний проект : «Українці, яких знає світ», «Знані в усьому світі українські вироби».

31

За що шанують українців Волонтерство як добровільна суспільно- корисна діяльність.

32

Ти і світ людей Практична робота: Складання листа до ровесника-іноземця про свою країну

33

У кожному куточку світу свої традиції і звичаї

35

Охорона довкілля спільна справа всіх землян.

Трудове навчання

( за підручником І. Веремійчика, В. Тименка)

ІІ семестр – 1 год. на тиждень

Т е м а

Дата

1

2

3

4

16

1.

Інструктаж з БЖД.  Практична робота. Виготовлення виробів із сучасних штучних матеріалів.

17

2.

Плетіння. Способи плетіння зі стрічок, товстих ниток, шнурів. Основні прийоми роботи та послідовність виготовлення виробів технікою плетіння.

18

3.

Практична робота. Виготовлення виробів (ляльки-мотанки, закладок, сувенірів тощо) технікою плетіння.

19

4

Вишивання. Інструктаж з БЖД. Оздоблення виробів технікою вишивки. Основні прийоми роботи технікою вишивки. Витягування нитки з основи. Шов уперед голкою. Шов назад голкою. Послідовність виготовлення виробів технікою вишивки.

20

5.

Практична робота. Оздоблення виробів (серветки, носової хустинки) технікою вишивки.

21

6.

Об’ємна аплікація з тканини та ґудзиків. Послідовність виготовлення об’ємної аплікації на тканині з використанням ґудзиків. Пришивання ґудзиків.

22

7.

Практична робота. Виготовлення об’ємних виробів (картин, листівок, сюжетів українських народних казок тощо).

23

8.

Виготовлення найпростішої м’якої іграшки.

24

9.

Інструктаж з БЖД .Об’ємні фігури із дроту. М’який (одножильний) дріт. Властивості дроту. Згинання дроту. Закручування дроту на циліндричну основу. Послідовність виготовлення об’ємних виробів із дроту. Практична робота. Виготовлення об’ємних виробів (образів людей, звірів, технічних засобів тощо) із дроту.

26

10.

Декоративне панно. Послідовність виготовлення декоративних панно. Способи з’єднання деталей (пластилін, клей) об’ємних виробів. Практична робота. Виготовлення декоративного панно (парне, групове) за власним задумом.

27

11.

Художнє оздоблення та дизайн. Декорування створених виробів раніше засвоєними техніками та відомими матеріалами.

28

12.

Практична робота. Виготовлення декоративних виробів.

29

13.

Самообслуговування. Одяг і взуття. Моделювання одягу. Послідовність створення і декорування одягу та взуття. Практична робота. Створення і декорування моделей одягу і взуття з паперу та картону.

30

14.

Пап’є-маше. Ознайомлення з технікою пап’є-маше. Послідовність виготовлення виробів технікою пап’є-маше.

31

15.

Практична робота. Виготовлення декоративної тарілочки (попарне, групове, колективне) за вибором учителя.

32

16.

Екскурсії. Екскурсії до промислових підприємств, організацій та об’єктів торгівлі (без входу до небезпечної зони). Ознайомлення з обладнанням, організацією праці та продукцією. Спостереження за роботою спеціалістів. Обговорення результатів екскурсії.

33

17.

Узагальнюючий урок. Виготовлення виробів за власним задумом учнів за раніше освоєними техніками

34

18.

Підсумковий урок

Основи здоров’я

(За підручником І.Д.Бех, Т.В.Воронцова, В.С.Пономаренко, С.В.Страшко, «Основи здоров’я» 4 клас, Київ, Видавництво «Алатон», 2015)

(1 година на тиждень)

ІІ СЕМЕСТР

з/п

Тема уроку

Дата

16

Засоби комунікації і здоров’я. Вплив комп’ютерних ігор на психічне і фізичне здоров’я дітей. Профілактика комп’ютерної залежності (76-79)

17.01

17

Інфекційні хвороби, що набули соціального значення (с. 80-83)

24.01

18

Охорона здоров΄я дітей. Гуманне ставлення до людей з особливими потребами. Практична робота. Моделювання ситуацій допомоги людей з особливими потребами.(с. 84 -91)

31.01

19

Наодинці вдома. Дії дитини за умови опосередкованої небезпеки: пожежа в іншій квартирі. (с.94-97)

07.02

20

Безпека школяра. Безпека поведінки під час масових шкільних заходів.(с. 98-101)

14.02

21

Вихід із непередбачуваних ситуацій поза межами домівки, школи.(с. 102-105)

21.02

22

Безпека руху пішоходів. Сигнали регулювальника дорожнього руху.(с. 106-109)

28.02

23

Види перехресть. Рух майданами.(с. 110-113)

06.03

24

Дорожньо-транспортні пригоди(ДТП). Групи дорожніх знаків.(с.114-117)

13.03

25

Самооцінка і поведінка людини. Упевненість і самовпевненість. Тренінг Самооцінка та поведінка дитини (с. 120-122)

20.03

26

Бажання, можливості, обов’язки. Воля і здоров’я людини (с. 123-127)

03.04

27

Повага і самоповага. Вибір і досягнення мети. Тренінг Шануй себе та інших (с. 128-129)

10.04

28

Проект «Відомі параолімпійці»

17.04

29

Звички і здоров’я . Формування звичок.. Практична робота №9. Формування корисної звички.(с.132-135)

24.04

30

Розвиток творчих здібностей. Заохочення одноліток до здорового способу життя. (с. 136-139)

08.05

31

Виконання проекту «Здоров’я всьому голова» (розроблення плану вистави, творчого конкурсу, присвяченого заохоченню учнів до здорового способу життя

15.05

32

Виконання проекту: «Здоровим бути модно!» (створення казки, малюнка, плаката, виступу тощо).

22.05

33

Підсумковий урок за рік

29.05

Образотворче мистецтво

(за підручником О. Калініченко, В. Сергієнко, В. Калініченко)

(0,5 год. на тиждень)

ІІ семестр – 0,5 год. на тиждень

Т е м а

Дата

1

2

3

4

Тема 3. Образи природи, тварин, людей у мистецтві (5 год.)

Передавання плановості відкритого простору за допомогою кольору та тону. Композиція «Зимова річка» (гуаш). Пейзаж. Композиція «Морські фантазії» (гуаш або акварельні фарби)

Виконання композиції «Караван у пустелі» (гуаш або акварельні фарби) Ознайомлення з графічною технікою штампування. Виготовлення кліше. Композиція «Космічні прибульці» (картон, гумка, морква, картопля)

Казкові звірі та істоти у творах образотворчого мистецтва. Композиція «Фантастична істота» (гуаш або акварельні фарби) Композиція «Пташка щастя» (гуаш)

Зображення фігури тварини, людини у статичному або динамічному станах. (гуаш або акварельні фарби) Композиція «Веселий танець» (гуаш або акварельні фарби

Образи людей у портретному жанрі. Засоби створення виразного казкового портретного образу. Композиція «Портрет козака» (Котигорошка) (гуаш або акварельні фарби)

Тема 4. Образ рідного краю в мистецтві (4 годин)

Особливості архітектури рідного міста Важливість збереження пам’яток архітектури. Зображення памятки архітектури, старовинної споруди (гуаш) Композиція «Свято весняної природи» (акварельні фарби)

Ознайомлення з художніми традиціями рідного краю. Композиція «Український рушничок»

Особливості природного середовища рідного міста (села). Композиція «Мій рідний край» (акварельні фарби)

Зв’язок архітектури з природним середовищем. Композиція «Парки, сквери, бульвари» (гуаш або акварельні фарби

)Композиція «Веселий фонтан» (гуаш або акварельні фарби

Колективна композиція «Україна – моя Батьківщина»

Узагальнення і систематизація знань учнів. Виставка творчих робіт учнів. Підсумок за рік

Календарно-тематичне планування уроків

Інформатики

для 4 класу

уро-ку

Дата

уроку

Тема уроку

Примітки

Тема 3. Співпраця в Інтернеті

Електронна пошта. Захист облікового запису. Культура листування.

Інформаційні ресурси Інтернету. Пошук навчальних матеріалів в мережі. Навчальна діяльність учня в Інтернеті.

Рівні доступу до навчальних матеріалів.

Співпраця в мережі (спільні документи, презентації, карти, колажі тощо). Коментування та відгуки до створених однокласниками/однокласницями продуктів.

Служби для обміну знаннями, задоволення творчих потреб школярів.

Сучасні пристрої для співпраці.

Тема 4. Алгоритми з розгалуженням і повторенням

Алгоритми з розгалуженням.

Цикли: повторення задану кількість разів. Повторення до виконання умови.

Алгоритми з циклами.

Створення та виконання алгоритмів з розгалуженням та циклами для виконавців у середовищі програмування для дітей.

Сортування та впорядкування об’єктів за деякою ознакою.

Використання логічних висловлювань з «якщо - то...».

Розв’язок задач у середовищі програмування для дітей

Тема 5. Інформація

Перетворення інформації. Перетворення інформації з текстової у графічну форму з використанням схем, діаграм. Перетворення інформації у вигляді тексту в таблицю з числами.

Передавання інформації. Пристрої для передавання інформації. Джерело інформації. Приймач інформації.

Складові комп’ютера.

Пристрої введення та виведення інформації.

Зберігання інформації. Носії інформації.

Кодування інформації. Кодування та декодування інформації.

Історія виникнення пристроїв для роботи з інформацією.

Повторення і систематизація навчального матеріалу за ІІ семестр.

Повторення і систематизація навчального матеріалу за рік.

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу.