Календарно-тематичне планування для учнів 4 класу. Математика (М. В. Богданович, Г. П. Лишенко) І-ІІ семестр

Математика

Для кого: 4 Клас

01.07.2020

1348

131

0

Опис документу:
Програма. Оновлені навчальні програми для початкової школи затверджені наказом Міністерства освіти і науки України «Про затвердження змін до навчальних програм для 1-4-х класів загальноосвітніх навчальних закладів» від 05.08.2016 № 948 Підручник. Математика / М. В. Богданович, Г. П. Лишенко/
Перегляд
матеріалу
Отримати код

Погоджено: Затверджено:

Заступник директора з НР Директор Торосівського НВК

___________ /Іванова І. І. / _________ /Іванов І. І./

___________ 2019-2020 н. р. __________ 2019-2020 н. р.

Календарне планування

4 класу

Торосівського НВК

на 2019-2020 н. р.

Вчитель Артеменко Л. В.

Розклад дзвінків

1 УРОК – 08.30 – 09.15

2 УРОК – 09.25 – 10.10

3 УРОК – 10.20 – 11.05

4 УРОК – 11.25 – 12.10

5 УРОК – 12.30 – 13.15

6 УРОК – 13.25 – 14.10

7 УРОК – 14.15 – 15.00

Розклад уроків

І семестр

Понеділок

Вівторок

Середа

Четвер

П’ятниця

1

Літерат. читан.

Літерат. читан.

Літерат. читан.

Природознав.

Осн. здоров`я

2

Математика

Математика

Математика

Математика

Я у світі

3

Україн. мова

Україн. мова

Україн. мова

Україн. мова

Муз. мистецтво

4

Природознав.

Німецька мова

Фізкультура

Німецька мова

Інформатика

5

Труд. навчання

Фізкультура

Образ. мист.

Фізкультура

Виховна год.

ІІ семестр

Понеділок

Вівторок

Середа

Четвер

П’ятниця

1

Літерат. читан.

Літерат. читан.

Літерат. читан.

Літерат. читан.

Осн. здоров`я

2

Математика

Математика

Математика

Математика

Я у світі

3

Україн. мова

Україн. мова

Україн. мова

Природознав.

Муз. мистецтво

4

Природознав.

Німецька мова

Фізкультура

Німецька мова

Інформатика

5

Труд. навчання

Фізкультура

Образ. мист.

Фізкультура

Виховна год.

Структура навчального року

Семестри

з 1 вересня до 31 грудня

з 13 січня до 31 травня

Канікули

з 29 жовтня

до 4 листопада

з 30 грудня

до 13 січня

з 25 березня до 31 березня

Математика

136 год

4 год на тиждень

Програма. Оновлені навчальні програми для початкової школи затверджені наказом Міністерства освіти і науки України «Про затвердження змін до навчальних програм для 1-4-х класів загальноосвітніх навчальних закладів» від 05.08.2016 № 948

Підручник. Математика: підруч. для 4-го кл. загальносв. навч. закл. / М. В. Богданович, Г. П. Лишенко. 3-тє вид. Київ : Генеза, 2017. – 176 с.: іл.

з/п

Дата

Тема уроку

Примітка

Узагальнення та систематизація вивченого матеріалу за 3-й клас.

Письмові прийоми множення і ділення

1

Нумерація трицифрових чисел.

2

Нумерація трицифрових чисел. Письмове додавання і віднімання у межах 1000. Вирази зі змінною (змінними)

3

Письмове додавання і віднімання у межах 1000. Нерівності з однією змінною

4

Прийоми усного додавання і віднімання, множення і ділення в межах 1000

5

Письмове множення багатоцифрового числа на одноцифрове. Числові вирази, які містять кілька арифметичних дій різних ступенів без дужок і з дужками

6

Ділення з остачею. Письмове ділення багатоцифрового числа на одноцифрове

7

Письмове ділення багатоцифрового числа на одноцифрове

8

Письмове ділен ня багатоцифрового числа на одноцифрове. Задачі на знаходження числа за його частиною

9

Множення й ділення на розрядні одиниці 10; 100. Задачі на знаходження числа за його частиною і частини від числа

10

Письмове множення на двоцифрове число. Вправи з нерівнос-тями. Задачі на застосування дії множення на двоцифрове число

11

Письмове множення на двоцифрове число

12

Письмове множення на двоцифрове число. Задачі на застосування дії множення

13

Письмові прийоми ділення багатоцифрового числа на кругле число. Рівняння

14

Письмове ділення на двоцифрове число. Розв’язування задач

15

Самостійна робота

16

Письмове ділення з остачею. Розв’язування рівнянь. Задачі на знаходження невідомих за двома різницями

17

Тематична контрольна робота № 1

Тема

Нумерація багатоцифрових чисел.

Величини

18

Аналіз контрольної роботи. Лічильна одиниця — тисяча. Утворення багатоцифрових чисел

19

Читання та запис багатоцифрових чисел. Задачі на спільну роботу. Многокутники

20

Читання та запис багатоцифрових чисел. Заміна багатоцифр. числа сумою розрядних доданків. Види кутів: прямі, гострі, тупі

21

Читання та запис багатоцифрових чисел. Знаходж. дробу від числа. Знаходження числа за величиною його дробу

22

Читання та запис багатоцифрових чисел. Визначення загальної кількості одиниць певного розряду в числі

23

Читання та запис п’ятицифрових чисел у межах 20 000.

24

Читання та запис п’ятицифрових чисел у межах 20 000. Письмове додавання та віднімання трицифрових чисел

25

Читання та запис п’ятицифрових чисел. Додавання і віднімання на основі нумерації багато цифрових чисел:50 000 + 400 + 50 + 9; 6789 – 6000; 6789 – 700

26

Порівняння багатоцифрових чисел. Письмове ділення з перевір-кою множенням. Ускладнені задачі на знаходж. третього доданка

27

Нумерація шестицифрових чисел. Читання і запис шестицифро-вих чисел. Повторення письмового ділення на одноцифрове число. Задачі на знаходження числа за значенням його дробу

28

Розряди — одиниці тисяч, десятки тисяч, сотні тисяч. Повторен-ня письмового ділення на одноцифрове число. Задачі, які вклю-чають знаходження частини числа

29

Читання та запис багатоцифрових чисел. Порівняння багато-цифрових чисел

30

Клас одиниць, клас тисяч. Розряди — одиниці тисяч, десятки тисяч, сотні тисяч

31

Читання та запис багатоцифрових чисел. Множення і ділення на 10; 100; 1000

32

Самостійна робота

33

Читання та запис багатоцифрових чисел. Розв’язування задач та рівнянь

34

Тематична контрольна робота № 2

35

Аналіз контрольної роботи. Одиниці вимірювання довжини: міліметр, сантиметр, дециметр, метр, кілометр. Співвідношення між одиницями вимірювання довжини

36

Одиниці вимірювання маси: грам, кілограм, центнер, тонна. Співвідношення між одиниця ми вимірювання маси. Задачі, які розв’язуються способом відношення

37

Співвіднош. між одиницями вимірювання маси. Розв’яз. задач

38

Одиниці вимірювання часу: секунда, хвилина, година, доба, місяць, рік, століття, тисячоліття. Співвідношення між одиницями вимірювання часу

39

Співвідношення між одиницями вимірювання часу

Тема

Арифметичні дії з багатоцифровими числами.

Письмове додавання і віднімання багатоцифрових чисел

40

Додавання натуральних чисел. Закони додавання. Задачі, які розв’язуються додаванням

41

Дія віднімання. Правило віднімання суми від числа. Задачі, які розв’язуються відніманням

42

Письмове додавання і віднімання багатоцифрових чисел

43

Перевірка правильності виконання дій додавання і віднімання. Складені задачі, розв’язання яких опирається на правило знаходження невідомого доданка

44

Письмове додавання і віднімання багатоцифрових чисел. Знаходження різниці у випадку, коли зменшуване має декілька нулів

45

Письмове додавання у випадку трьох доданків. Задачі на знаходження довжини сторони трикутника

46

Числові вирази, які містять кілька арифметичних дій різних ступенів без дужок і з дужками. Задачі з буквеними даними

47

Дії з іменованими числами. Розв’язування задач

48

Письмове додавання і віднімання круглих багатоцифрових чисел. Периметр прямокутника

49

Прості задачі на обчислення тривалості події, дати її початку, дати закінчення події

50

Прості задачі на обчислення тривалості події, дати її початку, дати закінчення події

51

Прості задачі на обчислення тривалості події, дати її початку, дати закінчення події. Розв’язування рівнянь

52

Застосування способу округлення при додаванні та відніманні. Розв’язування задач вивчених видів

53

Самостійна робота

54

Співвідношення між величинами

55

Тематична контрольна робота № 3

56

Аналіз контрольної роботи. Швидкість. Швидкість тіла у прямолінійному рівномірному русі. Одиниці швидкості

57

Залежність між швидкістю тіла, часом і пройденим шляхом при рівномірному прямолінійному русі та формули для їх обчислення

58

Прості та складені задачі на встановлення залежності між швидкістю, часом і шляхом при рівномірному прямолінійному русі. Дії з іменованими числами

59

Прості та складені задачі на визначення часу і відстані. Геометричні тіла: конус, циліндр, піраміда, куля, куб

60

Самостійна робота

61

Аналіз самостійної роботи. Закріплення та корекція знань, умінь і навичок

62

Тематична контрольна робота № 4

63

Аналіз контрольної роботи. Закріплення та корекція знань, умінь і навичок

64

Повторення й узагальнення знань

Тема

Множення і ділення багатоцифрових чисел на одноцифрове число

65

Дія множення. Закони множення

66

Письмове множення багатоцифрових чисел на одноцифрові (алгоритм множення). Розв’язування задач на рух

67

Множення багатоцифрового числа на одноцифрове у випадку, коли в середині першого множника є нулі. Розв’язування задач з двома буквеними даними

68

Множення чисел, які закінчуються нулями

69

Множення одноцифрового числа на багатоцифрове. Задачі на спільну роботу

70

Ознайомлення з поняттям «площа фігури». Квадратний сантиметр. Знаходження значень виразів на сумісні дії. Задачі на спільну роботу

71

Правило обчислення площі прямокутника. Задачі, аналогічні до задач на спільну роботу

72

Обчислення площі і периметра прямокутника. Знаходження значень виразів на сумісні дії. Задачі на спільну роботу

73

Одиниці вимірювання площі. Задачі, які включають дії над величинами, вираженими одиницями площі

74

Обчислення площі прямокутної ділянки. Прості і складені задачі на знаходження площі прямокутника

75

Знаходження однієї зі сторін прямокутника за його площею і відомою другою стороною. Задачі, аналогічні задачам на спільну роботу. Ділення іменованих чисел

76

Обчислення площі фігури за допомогою палетки. Задачі, пов’язані з площею прямокутника. Знаходження значень виразів на сумісні дії

77

Самостійна робота

78

Тематична контрольна робота № 5

Тема

79

Аналіз контрольної роботи. Дія ділення. Властивості частки. Задачі на рух і на обчислення площі

80

Ділення багатоцифрових чисел на одноцифрові (загальний випадок). Задачі вивчених видів

81

Ділення багатоцифрових чисел на одноцифрові. Ускладнені задачі на зведення до одиниці

82

Ділення багатоцифрових чисел на одноцифрові. Перевірка ділення множенням. Ускладнені задачі на зведення до одиниці

83

Ділення багатоцифрових чисел на одноцифрові у випадку, коли частка містить в середині нуль. Перевірка ділення множенням. Елементи прямокутного паралелепіпеда: ребро, бічна грань, основа, вершина

84

Ділення багатоцифрових чисел на одноцифрові у випадку, коли частка містить в середині нуль. Ускладнені задачі на зведення до одиниці

85

Ділення багатоцифрових чисел, що закінчуються нулями. Ускладнені задачі на зведення до одиниці

86

Ділення іменованих чисел. Ускладнені задачі на зведення до одиниці

87

Ділення іменованих чисел на іменоване. Знаходжен-ня значень виразів на сумісні дії. Задачі вивчених видів

88

Вправи на сумісні дії. Задачі на зустрічний рух

89

Знаходження значень виразів на всі арифметичні дії. Задачі на зустрічний рух

90

Ділення багатоцифрових чисел на одноцифрові. Вирази на порядок дій. Задачі на зустрічний рух

91

Ділення багатоцифрових чисел на одноцифрові. Ділення на 10; 100; 1000 з остачею. Задачі на спільну роботу

92

Самостійна робота

93

Тематична контрольна робота № 6

94

Аналіз контрольної роботи. Задачі на знаходження частини числа і числа за його частиною, порівняння частин

Тема

Ознайомлення з дробами. Множення і ділення багатоцифрових чисел, що закінчуються нулями

95

Ознайомлення з дробами. Запис дробу. Чисельник і знаменник дробу. Складені задачі, які включають знаходження частини числа

96

Знаходження дробу від числа. Задачі на знаходження дробу від числа

97

Дроби, які дорівнюють одиниці. Порівняння дробів

98

Знаходження числа за значенням його дробу. Розв’язування задач

99

Самостійна робота

100

Тематична контрольна робота № 7

101

Аналіз контрольної роботи. Складені задачі, що включають знаходження дробу від числа. Повторення правила множення числа на добуток

102

Множення чисел, що закінчуються нулями. Повторення переставного та сполучного законів множення. Зображення круглого числа у вигляді добутку двох чисел, одним із множни-ків якого є число 10; 100; 1000. Розв’язування задач, що включа-ють знаходження числа за його дробом

103

Усне множення двоцифрових і круглих багатоцифрових чисел на розрядні числа. Складені задачі, розв’язування яких вимагає знаходження дробу від числа

104

Письмове множення багатоцифрових чисел на круглі числа. Задачі на знаходження дробу від числа

105

Множення багатоцифрових чисел на круглі та розрядні числа. Повторення ділення трициф рових чисел на одноцифрові та двоцифрові числа

106

Знаходження добутку виду 2400 · 30 усним і письмовим способами. Розв’язування задач з буквеними даними. Задачі на пропорційне ділення

107

Задачі на пропорційне ділення. Розв’язування рівнянь і нерівностей

108

Правило ділення числа на добуток. Усне ділення круглих багатоцифрових чисел на розрядні числа. Задачі на пропорційне ділення. Повторення ділення з остачею на одноцифрове число

109

Ділення з остачею на двоцифрове число. Усне ділення круглих чисел на розрядні числа. Задачі на пропорційне ділення

110

Письмове ділення трицифрових чисел на круглі десятки з остачею. Задачі на пропорційне ділення

111

Порівняння задач на пропорційне ділення. Ділення з остачею на круглі числа. Вирази на порядок виконання дій

112

Ділення виду 45 780 : 60; 299 600 : 700. Задачі на рух

113

Ділення багатоцифрових чисел на двоцифрові круглі числа у випадку, коли в частці є нулі. Задачі з буквеними даними. Рівняння

114

Ділення чисел, що закінчуються нулями. Дії з іменованими числами. Вирази на порядок виконання дій. Розв’язування задач

115

Самостійна робота

116

Тематична контрольна робота № 8

Тема

117

Аналіз контрольної роботи. Повторення множення двоцифрових чисел. Задачі на знаходження дробу від числа і числа за його дробом

118

Множення трицифрових чисел на двоцифрові. Задачі на знаходження числа за двома різницями

119

Множення багатоцифрових чисел на двоцифрові (загальний випадок). Задачі на знаходження числа за двома різницями

120

Множення іменованих чисел на двоцифрові. Задачі на знаходження числа за двома різницями

121

Знаходження значень виразів на сумісні дії. Задачі на знаходження числа за двома різницями

122

Множення багатоцифрових чисел на трицифрові (ознайомлення). Задачі на рух. Знаходження значень виразів на сумісні дії

123

Множення багатоцифрових чисел на трицифрові виду 1578 · 403. Задачі на рух і на знаходження площі

124

Самостійна робота

125

Державна підсумкова атестація (ДПА)

Тема

Повторення вивченого за рік

126

Ділення трицифрових чисел на двоцифрове

127

Ділення трицифрових чисел на двоцифрові з остачею у випадку двоцифрової частки. Задачі на знаходження середнього арифметичного (ознайомлення)

128

Ділення трицифрових чисел на двоцифрові. Задачі на знаходження середнього арифметичного. Рівняння

129

Ділення трицифрових чисел на двоцифрові (загальний випадок). Задачі на знаходження середнього арифметичного

130

Ділення трицифрових чисел на двоцифрові. Задачі на знаходження середнього арифметичного

131

Ділення багатоцифрових чисел на числа другого десятка. Розв’язування задач

132

Ділення багатоцифрових чисел на двоцифрові у випадку, коли частка містить нулі. Розв’язування задач

133

Ділення багатоцифрових чисел на двоцифрові у випадку, коли частка містить нуль одиниць

134

Ділення багатоцифрових чисел на двоцифрові з остачею. Розв’язування задач.

135

Знаходження значень виразів на сумісні дії з багатоцифровими числами. Розширені задачі на зведення до одиниці. Складання і розв’язування нерівностей

136

Ділення багатоцифрових чисел на трицифрове число. Задачі на зведення до одиниці з буквеними даними. Підсумковий урок

Тема

Підсумкова тематична перевірка здійснюється у формі тематичної контрольної роботи в кінці вивчення теми/тем (2-4 кл.) і в кінці навчального року (1 кл., 4 кл.). Протягом навчального року проводять 8 тематичних контрольних робіт, одна з яких з перевірки сформованості навичок усних обчислень.

Зведений перелік тематичних перевірних робіт,

які проводять в 1-4 класах з математики

Вид перевірки

1 клас

2 клас

3 клас

4 клас

ІІ

сем.

І

сем.

ІІ

сем.

І

сем.

ІІ

сем.

І

сем.

ІІ

сем.

Тематична контрольна робота

4

3

4

3

4

3

Тематична контрольна робота з перевірки сформованості навичок усних обчислень

1

1

1

Підсумкова контрольна робота/ Державна підсумкова атестація

1

1

Загальна кількість перевірок за семестр

1

4

4

4

4

4

5

Тематична контрольна робота може бути: комбінованою, що складається з завдань на обчислення, розв’язання задачі, рівняння, завдань з іменованими числами та геометричного матеріалу; тестовою, що складається із тестових завдань закритого і відкритого типів.

Залежно від теми, контингенту класу вчитель може обирати або комбіновану або тестову контрольну роботу. Загальна кількість перевірок за семестр від вибору кількості комбінованих та тестових робіт не змінюється. При цьому протягом навчального року комбінованих робіт має бути не менше Усі письмові обчислення до завдань мають виконуватись у зошиті.

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу.