Сьогодні о 18:00
Вебінар:
«
Особливості використання арттерапевтичних технік у роботі з дошкільниками
»

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧНЕ ПЛАНУВАННЯ ДЛЯ ОЧНОГО ТА ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ З ФІЗИКИ (8 кл, 1-2 семестр)

Фізика

Для кого: 8 Клас

10.08.2020

816

68

1

Опис документу:
КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧНЕ ПЛАНУВАННЯ ДЛЯ ОЧНОГО, ОЧНО-ДИСТАНЦІЙНОГО ТА ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ З ФІЗИКИ ПІД ЧАС КАРАНТИНУ для 8 класу за новою програмою на 1-2 семестр у 2020-2021 н. р. 70 годин, 2 години на тиждень.
Перегляд
матеріалу
Отримати код

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧНЕ ПЛАНУВАННЯ ДЛЯ ОЧНОГО, ОЧНО-ДИСТАНЦІЙНОГО ТА ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ З ФІЗИКИ ПІД ЧАС КАРАНТИНУ

8 КЛАС

(70 годин, 2 години в тиждень, 2 години - резерв)

уроку

Дата прове-дення

Зміст навчального матеріалу

Посилання на дистанційний урок

І-ІІ семестр

Розділ І. Теплові явища

Частина 1. Температура. Внутрішня енергія. Теплопередача

1

Тепловий стан. Температура та її вимірювання.

https://probapera.org/publication/13/54338/teplovyj-stan-temperatura.html

2

Залежність розмірів фізичних тіл від температури.

https://probapera.org/publication/13/54343/zalezhnist-rozmiriv-til-vid-temperatury.html

3

Внутрішня енергія.

https://probapera.org/publication/13/54348/vnutrishnya-enerhiya.html

4

Способи зміни внутрішньої енергії тіла.

https://probapera.org/publication/13/54351/sposoby-zminy-vnutrishnoji-enerhiji.html

5

Теплопровідність.

https://probapera.org/publication/13/54358/teploprovidnist.html

6

Конвекція.

https://probapera.org/publication/13/54366/konvektsiya.html

7

Випромінювання.

https://probapera.org/publication/13/54387/vyprominyuvannya.html

8

Питома теплоємність речовини. Кількість теплоти, що поглинається речовиною в ході нагрівання або виділяється під час охолодження.

9

Розв’язування задач.

10

Тепловий баланс.

11

Розв’язування задач.

12

Лабораторна робота № 1 «Вивчення теплового балансу за умови змішування води різної температури».

13

Лабораторна робота № 2 «Визначення питомої теплоємності речовини».

14

Узагальнення та систематизація знань по темі «Теплові явища. Частина 1. Температура. Внутрішня енергія. Теплопередача».

15

Контрольна робота № 1 з теми «Теплові явища. Частина 1. Температура. Внутрішня енергія. Теплопередача».

Частина 2. Зміна агрегатного стану речовини. Теплові двигуни

16

Аналіз контрольної роботи. Агрегатний стан речовини. Наноматеріали.

17

Плавлення і кристалізація.

18

Питома теплота плавлення.

19

Розв’язування задач.

20

Випаровування та конденсація.

21

Розв’язування задач.

22

Кипіння. Питома теплота пароутворення.

23

Розв’язування задач.

24

Теплота згоряння палива. Коефіцієнт корисної дії нагрівника.

25

Розв’язування задач.

26

Принцип дії теплових двигунів. ККД теплового двигуна.

27

Деякі види теплових двигунів.

28

Теплоенергетика. Способи збереження енергетичних ресурсів.

29

Узагальнення та систематизація знань по темі «Теплові явища. Частина 2. Зміна агрегатного стану речовини. Теплові двигуни».

30

Контрольна робота № 1 з теми «Теплові явища. Частина 2. Зміна агрегатного стану речовини. Теплові двигуни».

31

Захист навчальних проектів по темі «Теплові явища. Частина 2. Зміна агрегатного стану речовини. Теплові двигуни»

32

Захист навчальних проектів по темі «Теплові явища. Частина 2. Зміна агрегатного стану речовини. Теплові двигуни»

33

Захист навчальних проектів по темі «Теплові явища. Частина 2. Зміна агрегатного стану речовини. Теплові двигуни»

Розділ ІІ. Електричні явища

Частина 1. Електричний заряд. Електричне поле. Електричний струм

34

Електричний заряд. Електрична взаємодія.

35

Електричне поле.

36

Механізм електризації. Електроскоп.

37

Закон Кулона.

38

Розв’язування задач.

39

Електричний струм. Електрична провідність металів. Дії електричного струму.

40

Джерело електричного струму. Електричне коло та його основні елементи.

41

Розв’язування задач.

42

Сила струму. Одиниці сили струму. Амперметр.

43

Електрична напруга. Одиниці напруги. Вольтметр.

44

Електричний опір. Закон Ома для ділянки кола. Розрахунок опору провідника. Питомий опір речовини. Реостати.

45

Розв’язування задач.

46

Лабораторна робота № 3 «Вимірювання опору провідника за допомогою амперметра й вольтметра».

47

Послідовне і паралельне з’єднання провідників.

https://probapera.org/publication/13/53480/poslidovne-paralelne.html

48

Лабораторна робота № 4 «Дослідження електричного кола з послідовним з’єднанням провідників»

https://probapera.org/publication/13/53527/lr-doslidzhennya-elektrychnoho-kola.html

49

Розв’язування задач.

50

Лабораторна робота № 5 «Дослідження електричного кола з паралельним з’єднанням провідників»

https://probapera.org/publication/13/53623/lr-doslidzhennya-elektrychnoho-kola-2.html

51

Розв’язування задач.

52

Узагальнення та систематизація знань по темі «Електричні явища. Частина 1. Електричний заряд. Електричне поле. Електричний струм».

53

Контрольна робота № 1 з теми «Електричні явища. Частина 1. Електричний заряд. Електричне поле. Електричний струм».

Частина 2. Робота і потужність електричного струму. Електричний струм у різних середовищах

54

Робота і потужність електричного струму.

https://probapera.org/publication/13/53654/robota-potuzhnist-strumu.html

55

Розв’язування задач.

56

Теплова дія струму. Закон Джоуля-Ленца. Електронагрівальні прилади. Запобіжники.

https://probapera.org/publication/13/53716/zakon-dzhoulya-lentsa.html

57

Розв’язування задач.

https://probapera.org/publication/13/53747/zadachi-zakon-dzhoulya-lentsa.html

58

Електричний струм у металах.

59

Електричний струм у рідинах.

60

Розв’язування задач.

61

Застосування електролізу.

62

Електричний струм у газах.

https://probapera.org/publication/13/53845/strum-u-hazah.html

63

Види самостійних газових розрядів.

64

Узагальнення та систематизація знань по темі «Електричні явища. Частина 2. Робота і потужність електричного струму. Електричний струм у різних середовищах».

65

Контрольна робота № 1 з теми «Електричні явища. Частина 2. Робота і потужність електричного струму. Електричний струм у різних середовищах».

66

Захист навчальних проектів по темі «Електричні явища. Частина 2. Робота і потужність електричного струму. Електричний струм у різних середовищах»

67

Захист навчальних проектів по темі «Електричні явища. Частина 2. Робота і потужність електричного струму. Електричний струм у різних середовищах»

68

Захист навчальних проектів по темі «Електричні явища. Частина 2. Робота і потужність електричного струму. Електричний струм у різних середовищах»

69

Резерв

70

Резерв

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу.