Календарно-тематичне планування Біологія 9 клас (ІІ семестр)

Біологія

Для кого: 9 Клас

17.01.2022

87

0

0

Опис документу:

Календарне планування уроків біології людини у 9 класі

(70 годин – 2 години на тиждень, із них 2 години – резервних)

Складено згідно з навчальною програмою для загальноосвітніх навчальних закладів, БІОЛОГІЯ 6– 9 класи.

Програма затверджена Наказом Міністерства освіти і науки України від 07.06.2017 № 804

Перегляд
матеріалу
Отримати код

Біологія

9 клас

(2 год на тиждень)

з\п

Дата

Тема

Примітка

Тема 5. Закономірності успадкування ознак (орієнтовно 10 год)


Класичні методи дослідження. Генотип та фенотип. Алелі.Закони Менделя.Ознака як результат взаємодії генів. Поняття про зчеплення генів і кросинговер.

Генетика статі й успадкування, зчеплене зі статтю.Форми мінливості. Лабораторне дослідження мінливості в рослин і тварин.Мутації: види мутацій, причини та наслідки мутацій.Спадкові захворювання людини.Генетичне консультування.

Сучасні методи молекулярної мінливості.Практична робота «Складання схем схрещування».Проєкт «Складання власного родоводу та демонстрація успадкування певних ознак(за вибором учня) / родовід родини видатних людей (за вибором учня).


Тема 6. Еволюція органічного світу (орієнтовно 7 год)


Популяція живих організмів та їх основні характеристики.Еволюційні фактори. Механізми первинних еволюційних змін.Механізм видоутворення.Розвиток еволюційних поглядів. Теорія Ч.Дарівна.Роль палеонтології, молекулярної генетики в обґрунтування теорії еволюції.Еволюція людини. Етапи еволюції людини.Світоглядні та наукові погляди на походження та історичний розвиток життя


Тема 7. Біорізноманіття (орієнтовно 4 год)


Основи еволюційної фітогенії та систематикиОсновні групи організмів: бактерії, археї, еукаріоти.Неклітинні форми життя: віруси.Огляд основних еукаріотичних таксонів.


Тема 8. Надорганізмові біологічні системи (орієнтовно 7 год)


Екосистема. Різноманітність екосистем.Харчові зв’язки, потоки енергії та коло обіг речовин в екосистемах.Біотичні, абіотичні та антропічні (антропогенні, техногенні) фактори.Проєкт (дослідницький) Виявлення рівня антропогенного та техногенного впливу в екосистемах своєї місцевості.Стабільність екосистем та причини їх порушення.Біосфера як цілісна система.Захист і збереження біосфери, основні заходи щодо охорони навколишнього середовища.Узагальнення та контроль знань

Контрольна робота


Тема 9. Біологія як основа біотехнології та медицини (орієнтовно 6 год)


Одомашнення тварин.Введення в культуру рослин.Поняття про селекцію.Методи селекції.Методи селекції тварин.Огляд традиційних біотехнологій.Основи генетичної та клітинної інженерії.Генетично модифіковані організмиРоль генетичної інженерії в сучасних біотехнологіях і медицині.


Узагальнення


Основні загальні властивості живих систем
Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу.