Сьогодні о 11:00
Семінар:
«
Досягнення та перспективи розвитку дошкільної освіти в Україні
»

Календарно тематичне планування Алгебра 7 клас 2021- 2022 н.р.

Алгебра

Для кого: 7 Клас

14.09.2021

186

18

0

Опис документу:

План складено згідно з навчальною програмою з математики, затвердженою Наказом Міністерства освіти і науки України від 07.06.2017 № 804

За підручниками: Алгебра: підручник для 7 класу загальноосвітніх навчальних закладів /А.Г.Мерзляк, В.Б.Полонський, М.С.Якір-Х. Гімназія, 2020.-288с.

Перегляд
матеріалу
Отримати код

7 клас

Алгебра

(70 годин, 2 години на тиждень, резерв – 12 год)

План складено згідно з навчальною програмою з математики, затвердженою Наказом Міністерства освіти і науки України від 07.06.2017 № 804

За підручниками: Алгебра: підручник для 7 класу загальноосвітніх навчальних закладів /А.Г.Мерзляк, В.Б.Полонський, М.С.Якір-Х. Гімназія, 2020.-288с.

з/п

Тема уроку

Примітка


Дата

Повторення. Додавання і віднімання раціональних чиселПовторення. Множення і ділення раціональних чисел.Повторення. Рівняння. Основні властивості рівнянняДіагностична контрольна робота
Лінійні рівняння з однією змінною

( 8 год)

Очікувані результати:

Учень/учениця:

наводить приклади: рівняння з однією змінною; лінійних рівнянь з однією змінною;

формулює означення: лінійних рівнянь з однією змінною;

складає: рівняння за умовою текстової задачі;

розв’язує: лінійні рівняння з однією змінною і рівняння, що зводяться до них; текстові задачі за допомогою лінійних рівнянь з однією змінною;

Лінійне рівняння з однією змінноюРозв’язування рівняньРозв’язування рівняньРозв’язування задач за допомогою рівняньРозв’язування задач за допомогою рівняньРозв’язування вправУзагальнення і систематизація знаньКонтрольна робота № 1
Цілі вирази (30 год + 2 год)

Очікувані результати:

Учень/учениця:

наводить приклади: числових виразів; виразів зі змінними; одночленів; многочленів

пояснює: як знайти числове значення виразу зі змінними при заданих значеннях змінних; що таке: тотожні вирази, тотожне перетворення виразу, одночлен стандартного вигляду, коефіцієнт;

формулює: означення: одночлена, степеня з натуральним показником; многочлена, подібних членів многочлена, степеня многочлена; властивості степеня з натуральним показником; правила: множення одночлена і многочлена, множення двох многочленів;

розв’язує вправи, що передбачають: обчислення значень виразів зі змінними; зведення одночлена до стандартного вигляду; перетворення добутку одночлена і многочлена, суми, різниці, добутку двох многочленів у многочлен; розкладання многочлена на множники способом винесення спільного множника за дужки, способом групування, за формулами скороченого множення та із застосуванням декількох способів; використання зазначених перетворень у процесі розв’язування рівнянь, доведення тверджень

Аналіз контрольної роботи .

Тотожно рівні вирази. ТотожностіСтепінь з натуральним показникомВластивості степеня з натуральним показникомРозв’язування вправОдночленРозв’язування вправПіднесення одночленів до степеня. Множення многочленівРозв’язування вправКонтрольна робота № 2Аналіз контрольної роботи.

Многочлен. Подібні члени многочленів та їх зведення. Степінь многочленаДодавання та віднімання многочленівМноження одночлена на многочленРозв’язування вправМноження многочленівРозв’язування вправРозкладання многочленів на множники. Винесення спільного множника за дужкиРозв’язування вправРозкладання многочленів на множники. Метод групуванняРозв’язування вправКонтрольна робота № 3Аналіз контрольної роботи . Добуток різниці та суми двох виразівРізниця квадратів двох виразівКвадрат суми та квадрат різниці двох виразівРозв’язування вправПеретворення многочлена у квадрат суми або різниці двох виразівРозв’язування вправСума і різниця кубів двох виразівРозв’язування вправЗастосування різних способів розкладання многочленів на множникиРозв’язування вправУзагальнення і систематизація знаньКонтрольна робота № 4
ФУНКЦІЇ (10 год)

Очікувані результати:

Учень/учениця:

наводить приклади: функціональних залежностей; лінійних функцій;

пояснює, що таке: аргумент; функція; область визначення функції; область значень функції; графік функції;

формулює означення понять: функція; графік функції; лінійна функція; пряма пропорційність;

називає та ілюструє на прикладах способи задання функції;

описує побудову графіка функції, зокрема лінійної та її окремого виду – прямої пропорційності;

розв’язує вправи, що передбачають: знаходження області визначення функції; знаходження значення функції за даним значенням аргументу; побудову графіка лінійної функції; знаходження за графіком функції значення функції за даним значенням аргументу і навпаки; визначення окремих характеристик функції за її графіком (додатні значення, від’ємні значення, нулі);

складає та розв'язує задачі на: пряму пропорційність на основі життєвого досвіду; побудову графіків при моделюванні реальних процесів з використанням лінійної функції тощо

Аналіз контрольної роботи .Зв’язки між величинами Функція.Розв’язування вправСпособи задання функціїОбласть визначення та область значень функціїГрафік функції.Розв’язування вправЛінійна функція, її властивості та графікРозв’язування вправУзагальнення і систематизація знаньКонтрольна робота № 5
Лінійні рівняння та їх системи ( 10 год)

Очікувані результати:

Учень/учениця:

наводить приклади: рівняння з двома змінними; лінійних рівнянь з двома змінними; системи двох лінійних рівнянь з двома змінними;

пояснює: що таке система двох лінійних рівнянь з двома змінними; скільки розв’язків може мати система двох лінійних рівнянь з двома змінними;

формулює означення: лінійних рівнянь з двома змінними; розв’язку рівняння з двома змінними; розв’язку системи двох лінійних рівнянь з двома змінними;

будує графіки лінійних рівнянь із двома змінними;

описує способи розв’язування системи двох лінійних рівнянь з двома змінними;

характеризує випадки, коли система двох лінійних рівнянь з двома змінними має один розв’язок; має безліч розв’язків; не має розв’язків;

складає: системи рівнянь за умовою текстової задачі;

розв’язує:текстові задачі за допомогою системи двох лінійних рівнянь з двома змінними, вказаними у змісті способами; текстові задачі за допомогою систем двох лінійних рівнянь з двома змінними

Аналіз контрольної роботи . Рівняння з двома зміннимиЛінійне рівняння із двома змінними та його графікСистема рівнянь із двома змінними. Графічний метод розв’язування системиРозв’язування систем лінійних рівнянь методом підстановкиРозв’язування вправРозв’язування систем лінійних рівнянь методом додаванняРозв’язування вправРозв’язування задачРозв’язування вправ та задачУзагальнення і систематизація знаньКонтрольна робота № 6
ПОВТОРЕННЯ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ З КУРСУ АЛГЕБРИ 7-ГО КЛАСУ (5 год)

Цілі вирази. Функції. Розв’язування вправ і задачЛінійні рівняння та їх системи. Розв’язування вправ і задачРозв’язування вправ і задачПідсумкова контрольна робота за рікПідсумковий урокВідображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу.