Календарно-тематичне планування 9 клас (друга іноземна) ІІ семестр

Опис документу:
Календарно-тематичне планування 9 клас (друга іноземна) ІІ семестр. Розроблено за змістом книги для вчителя Сотникова С. І. Німецька мова. 9 клас: книга для вчителя (до підруч. "Німецька мова. 9 клас. H@llo, Freunde!" для 9 кл. загальноосвіт. навч. закл. (друга іноземна мова, п'ятий рік навчання)) / С. І. Сотникова, Г. В. Гоголєва. - Харків : Вид-во "Ранок", 2018. - 240 с. : іл.

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу. Щоб завантажити документ, прогорніть сторінку до кінця

Перегляд
матеріалу
Отримати код

Німецька мова. І СЕМЕСТР. 2019-2020 Н. Р. 9 клас (ІІ ІНОЗЕМНА)

Кількість годин на семестр: 29 Кількість годин на рік: 65

Кількість годин на тиждень: 2

п/п

Дата

проведення

Підтема

Мовленнєві функції

Мовний інвентар

Комунікативні уміння

Повторення

Фонетичний матеріал

Граматичний матеріал

Лексичний матеріал

Зорове сприймання

Сприймання

на слух

Усна взаємодія/ Усне

продукування

Писемне

продукування

Тема 5. Шкільне життя. 7 годин

30.

Шкільні предмети

Навчати називати й описув ати шкільні предмети, складати розклад уроків своєї мрії й коментувати інформацію в ньому, формувати навички аудіювання, письма й усного мовлення.

Навчати розповідати про улюблені предмети у школі, проводити серед однокласник ів опитування за темою, коментувати результати опитування, формувати навички читання з повним розумінням змісту тексту, аудіювання, писемного й усного мовлення

РЗ

Складносурядні речення зі сполучником «denn»

Впр. 2b, с. 91

Der Aufsatz (-¨-e), das Ereignis (-se), der Unterricht (nur Sg.)

Впр. 1-3a, с. 89

РЗ

Die Kenntnis (-se), leicht|fallen (fiel leicht, ist leichtgefallen), schwer|fallen (fiel schwer, ist schwergefallen), die Wissenschaft (-en), die Zukunft

Впр. 2a, с. 91

Впр. 3, с. 92

РЗ

Впр. 5, с. 90

Впр. 1, с. 91

Впр. 6b, 7, с. 90

Впр. 4, 5, с. 93

Впр. 3b, с. 89

Впр. 6a, 8, с. 90

РЗ

Впр. 6, с. 93

РЗ

ЛО теми

31.

Який твій улюблений предмет?

Навчати порівнювати систему оцінювання в Німеччині, німецькомовних країнах і в Україні, давати поради щодо навчання, формувати навички читання з повним розумінням змісту тексту, письма й монологічного мовлення

Впр. 1а, с. 94

Субстантивація числівників

Впр. 2, с. 94

РЗ

Der Streber (-), die Eins/

Zwei/Drei/Fünf/Sechs

(-en), die Null (-en), hassen (hasste, hat gehasst), nicht aus noch ein wissen

Впр. 1b, с. 94

Впр. 4, с. 95

Впр. 5, с. 96

РЗ

Впр. 3, с. 95

Впр. 6, с. 96

РЗ

ЛО теми

32.

Це наш клас

Навчати розповідати про школу, приміщення та обладнання в ній, брати участь у дискусії, вносячи пропозиції та реагуючи на пропозиції інших, писати лист у відповідь, формувати навички читання з повним розумінням змісту тексту, аудіювання, писемного й усного мовлення.

Навчати розповідати про свій клас і своїх однокласн иків, писати повідомлення про свої хобі й інтереси, формувати навички селек тив ного читання, аудію вання, писемного й усного мовлення

Впр. 1, с. 97

Впр. 1, с. 100

Словотвір: складні слова

Впр. 1, с. 97

Складносурядні речення зі сполучником «denn»

Впр. 5, с. 101

Das Wahlpflichtfach (-¨-er), die Arbeitsgemeinschaft (-en)/die AG (-s), die Kletterwand (-¨-e), das Spielgerät (-e), teil|nehmen (nahm teil, hat teilgenommen) an (Dat.), benannt sein nach (Dat.), beliebt sein bei (Dat.)

Впр. 2, с. 97

Впр. 4, с. 98

РЗ

Die Klassenpartnerschaft (-en), Freundschaft schließen mit (Dat.)

РЗ

Впр. 5, с. 98

РЗ

Впр. 3, с. 100

РЗ

Впр. 3, с. 97

РЗ

Впр. 4, с. 101

Впр. 6, с. 99

Впр. 2, с. 100

Впр. 5, с. 101

Впр. 7, с. 99

РЗ

Впр. 6, с. 101

РЗ

ЛО теми

33.

Це мої шкільні друзі

Навчати розповідати про риси характеру людини, про події в минулому, використо вуючи підрядні речення часу, формувати навички читання, писемного й усного мовлення

Підрядне речення часу зі сполучниками «als» і «wenn»

Впр. 4, с. 103

Впр. 6, с. 104

РЗ

Sensibel, verschlossen, zielstrebig, tapfer, geschwätzig, frech, humorlos, brav, witzig, entschlossen, ängstlich

Впр. 1, 2a, с. 102

РЗ

Впр. 3, с. 102

Впр. 2b, с. 102

Впр. 6, с. 104

РЗ

ЛО теми

34.

Раніше і сьогодні

Навчати розповідати про події в минулому, використо вуючи підрядні речення часу, порівнювати сучасні школи і школи в минулому, описувати школу майбут нього, формувати навички писемного й усного мовлення

Впр. 1, с. 105

Підрядне речення часу зі сполучниками «als» і «wenn»

Впр. 3, с. 106

РЗ

Die Schuluniform (-en), die Tinte (-n)

Впр. 1, с. 105

Впр. 3, с. 106

РЗ

Впр. 2, с. 105

Впр. 4, с. 106

Впр. 5, с. 106

РЗ

ЛО теми

35.

Плани на майбутнє

Навчати називати й описув ати різні професії, розпов ідати про свої плани на майбутнє, проводити серед однокласників опитування про професії їхньої мрії, формувати навички читання, аудіювання, письма, монологічного й діалогічного мовлення

Навчати розповідати про плани на майбутнє й про майбутню професію, робити інтерв’ю з людиною про її хобі й плани на майбутнє, формувати навички читання, аудіювання, писемного й усного мовлення

Впр. 1, с. 107

Впр. 1, с. 110

Das Vorbild (-er), der Kaufmann (-leute/ -¨-er), der Feuerwehrmann (-leute/-¨-er), die Zukunftsaussicht (-en), sich beschäftigen (beschäftigte sich, hat sich beschäftigt) mit (Dat.), vor|haben (hatte vor, hat vorgehabt)

Впр. 1-3, с. 107

РЗ

Der Bereich (-e), die Grundlage (-n), sich entwickeln (entwickelte sich, hat sich entwickelt), schaffen (schaffte, hat geschafft), die Stärke (-n), die App (-s)

Впр. 2, с. 110

РЗ

Впр. 4b, с. 108

Впр. 5, с. 109

Впр. 3b, с. 110

Впр. 4, с. 112

РЗ

РЗ: с. 112

Впр. 4a, с. 108

Впр. 5, 6, с. 109

Впр. 3a, с. 110

Впр. 3c, 5, с. 112

Впр. 7, с. 109

РЗ

Впр. 7, с. 112

РЗ

ЛО теми

36.

Узагальнюючий урок з теми «Шкільне життя». Самостійна робота

Навчати працювати над проектом, закріпити набуті мовні й мовленнєві вміння та навички, формувати навички писемного й усного мовлення

РЗ

РЗ

Впр. 5, с. 114

Впр. 1

(проект)

Впр. 2, 3, с. 113

Впр. 1

(проект)

Впр. 4, с. 113

РЗ

ЛО теми

Тема 6. Подорожі. 7 годин

37.

Плануємо подорож

Навчати розповідати про планування та цілі подорожі, вживаючи у мовленні географічні власні назви, формувати навички аудіювання, писемного й усного мовлення

РЗ

Географічні власні назви.

Впр. 4, с. 117

Впр. 6, 7, с. 119

РЗ

Das Reiseziel (-e), der Ländername (-n), die Kathedrale (-n), die Brücke (-n)

Впр. 1, 2, с. 116

РЗ

Впр. 3, с. 116

Впр. 5b, с. 119

Впр. 5a, с. 118

Впр. 6, 7, с. 119

Впр. 8, с. 119

РЗ

ЛО теми

38.

Підготовка до подорожі

Навчати розповідати про підготовку до подорожі, про події та розваги під час подорожі, вживаючи інфінітиви із часткою «zu» або без неї, формувати навички аудіювання, писемного й усного мовлення

Впр. 1, с. 120

Словотвір:

складні слова

Впр. 1, с. 120

Вживання неозначеної форми дієслів із часткою «zu»

Впр. 5, с. 121

РЗ

Der Koffer (-), die Handtasche (-n), das Flugticket

(-s), das Zelt (-e), der Reiseführer (-), besorgen (besorgte, hat besorgt), auf der Reise, seine Siebensachen einpacken, Reisefieber haben, Kanufahren

Впр. 2, с. 120

Впр. 7, с. 122

РЗ

Впр. 4b, с. 121

Впр. 3, с. 120

Впр. 4a, 5, с. 121

Впр. 6, с. 122

Впр. 8, с. 122

РЗ

ЛО теми

39.

На вокзалі

Навчати користуватися розкладом руху транспорту й надавати потрібну інформацію, розуміти повідомл ення, що лунають через гучномовець на вокзалі, формувати навички аудіювання, діалогічного й монологічного мовлення

Впр. 2, с. 123

Географічні власні назви. РЗ

Das Gleis (-e), die Abfahrt (-en), die Ankunft (-¨-e), ab|fahren (fuhr ab, ist abgefahren), an|kommen (kam an, ist angekommen), der Schaffner (-), ein|steigen (stieg ein, ist eingestiegen), aus|steigen (stieg aus, ist ausgestiegen), um|steigen (stieg um, ist umgestiegen), unterwegs

Впр. 1, с. 123

Впр. 4, с. 124

РЗ

Впр. 3a, с. 124

Впр. 5, с. 125

Впр. 3a, 3b, с. 124

Впр. 6, 7, с. 125

РЗ

ЛО теми

40.

Подорожі у числах

Навчати розуміти статистичну інформацію про подорожі та розповідати про це, отримувати інформацію з діаграм та коментувати її, вживаючи у мовленні дроби, формувати навички читання, аудіювання, писемного й усного мовлення

Впр. 1, с. 126

Дроби

Впр. 3b, 3c, с. 127

Впр. 8, с. 129

РЗ

Der Urlauber (-), der Europäer (-), verreisen (verreiste, ist verreist), das Inland, das Ausland, die Hälfte (-n)

Впр. 2, с. 126

РЗ

Впр. 3a, с. 126

Впр. 8, с. 129

РЗ

Впр. 6, с. 129

Впр. 4, с. 127

Впр. 5, с. 128

Впр. 7, с. 129

РЗ

ЛО теми

41.

Засоби транспорту

Навчати розповідати про види транспорту і про маршрути подорожі, формувати навички читання з повним розумінням змісту тексту, письма, діалогічного й монологічного мовлення

Впр. 1, с. 130

Das Motorrad (-¨-er), der Luftballon (-s), das Paddelboot (-e), das Gespann (-e), die Reiseroute (-n)

Впр. 1, 2a, с. 130

РЗ

Впр. 3b, с. 132

Впр. 4, 5, с. 133

РЗ

Впр. 2b, 3a, с. 132

Впр. 6, с. 133

Впр. 7, с. 133

РЗ

ЛО теми

42.

Програма подорожі

Навчати розуміти інформа цію в програмі подорожі, порівнювати опис подорожі із програмою й виявляти неточності у тексті, описува ти власну подорож, форму вати навички читання, аудіювання, писемного й усного мовлення

Впр. 1, с. 134

Словотвір:

складні слова

Впр. 1, с. 134

Bummeln (bummelte, ist gebummelt), die Frauenkirche (-n), die Jugendherberge (-n), der Stadtbummel (-), der Zwinger (-)

Впр. 2, с. 134

Впр. 3, с. 135

Впр. 4, с. 136

РЗ

РЗ

Впр. 5, с. 136

Впр. 6, с. 136

РЗ

ЛО теми

43.

Узагальнюючий урок з теми «Подорожі». Самостійна робота

Навчати працювати над проектом, закріпити набуті мовні й мовленнєві вміння та навички, формувати навички писемного й усного мовлення

РЗ

Впр. 4, с. 138

РЗ

Впр. 5, с. 138

Впр. 1 (проект), с. 137

Впр. 3, с. 138

Впр. 1

(проект)

Впр. 2, с. 137

РЗ

ЛО теми

44.

Німеччина та столиця

Поглиблювати інтерес до німець кої мови за допомогою цікавих фактів країнознав чого характеру, навчати розповідати про столицю Німеччини, використовуючи нові факти й уживаючи у мовленні особливі форми відмінювання іменників, формувати навички читання, аудіювання, письма й усного мовлення

Впр. 1, с. 141

Множина іменників (повторення)

Впр. 1, с. 141

Особливі форми відмінювання іменників. Впр. 4a, с. 143

Впр. 4b, 4c, с. 144

РЗ

Das Wappen (-), das Wahrzeichen (-), die Mauer (-n), das Weltkulturerbe, das Wappentier (-e)

Впр. 2, с. 141

РЗ

Впр. 3b, с. 142

Впр. 5, с. 144

Впр. 3a, с. 141

Впр. 6, с. 144

Впр. 7, с. 144

РЗ

ЛО теми

45.

Німецькі міста

Знайомити із цікавими фактами країнознавчого характеру, навчати розповідати про німецькі міста і про їхні визначні місця, формувати навички читання з повним розумінням змісту тексту, аудіювання, писемн ого й усного мовлення

Впр. 1, с. 145

Der Dom (-e), der Marienplatz (-¨-e), die Pinakothek (-en), der Seehafen (-¨-), der Olympiastadion (-en)

Впр. 2, с. 145

Впр. 4b, с. 146

РЗ

Впр. 6b, 7, с. 147

РЗ

Впр. 5, с. 146

Впр. 3, 4a, с. 145

Впр. 6a, с. 146

Впр. 8, с. 147

РЗ

ЛО теми

46.

Ти знав це раніше про Німеччину?

Знайомити із цікавими фактами про німецькомовні країни, навчати розповідати про німецькомовні країни, використовуючи подану інформацію й уживаючи у мовленні підрядні з’ясувальні речення зі сполучником «dass», формувати навички аудіювання, письма, діалогічного й монологічного мовлення

Впр. 1b, с. 148

Підрядне з’ясувальне речення зі сполучником «dass»

Впр. 3a, с. 148

Впр. 3c, 4, с. 149

РЗ

Die Bevölkerungsdichte, die Gliederung (-en), die Hymne (-n), die Währung (-en), das Bundesland (-¨-er), die Gemeinde (-n), der Kanton (-)

Впр. 1, 2, с. 148

Впр. 5a, с. 150

РЗ

Впр. 3b, с. 149

Впр. 5b, с. 150

Впр. 6, с. 151

Впр. 7, с. 151

РЗ

ЛО теми

47.

Австрія

Навчати повідомляти загальні

відомості про Австрію, використовуючи подану інформацію, розв’язувати вікторину про Австрію, формувати навички читання, письма, діалогічного й монологічного мовлення

Впр. 1, с. 152

Підрядне з’ясувальне речення зі сполучником «ob» і сполучними словами

Впр. 3a, с. 152

Впр. 3b, с. 153

РЗ

Die EU (Europäische Union), das Mitglied (-er), unter freiem Himmel

РЗ

Впр. 3a, с. 152

Впр. 4, с. 153

РЗ

Впр. 2, с. 152

Впр. 5, с. 154

Впр. 6, с. 154

РЗ

ЛО теми

48.

Швейцарія

Навчати розповідати про Швейцарію, використовуючи подані факти, складати запитання для вікторини про Швейцарію, вживаючи у реченнях підрядні з’ясувальні речення, формувати навички читання, аудіювання, писемного й усного мовлення

РЗ

Підрядне з’ясувальне речення

Впр. 3, с. 155

РЗ

An|bauen (baute an, hat angebaut), der Anteil (-e), die Garde (-n), der Militärdienst, das Staatsoberhaupt (-¨-er)

Впр. 2, с. 155

Впр. 3, с. 155

Впр. 4, с. 156

РЗ

Впр. 5a, с. 156

Впр. 1, с. 155

Впр. 5c, с. 156

Впр. 6, с. 156

РЗ

ЛО теми

49.

Ліхтенштейн

Навчати розповідати про Ліхтенштейн, використовую чи подані факти, запитувати один в одного про видатних особистостей цієї країни, вживаючи у мовленні підрядні з’ясувальні речення, формувати навички читання з повним розумінням змісту тексту, аудіювання, писемного й усного мовлення

Впр. 1, с. 157

Словотвір:

складні слова

Впр. 1, с. 157

Підрядне з’ясувальне речення

Впр. 6, 7, с. 160

Das Fürstentum (-¨-er), der Niederschlag (-¨-e), der Staatsaufbau

Впр. 2, с. 157

РЗ

Впр. 4, с. 158

Впр. 5, с. 159

РЗ

Впр. 3, с. 157

Впр. 6, с. 160

РЗ

ЛО теми

50.

Люксембург

Навчати повідомляти загальні відомості про Люксембург, використовуючи подану інформацію й уживаючи у мовленні підрядні з’ясув альні речення, формувати навички читання з повним розумінням змісту тексту, аудіювання, писемного й усного мовлення

Впр. 1, с. 161

Словотвір:

складні слова

Впр. 2, с. 161

Підрядне з’ясувальне речення

Впр. 4, с. 162

Der Gründer (-), das Herzogtum (-¨-er), der Mindestlohn (-¨-), vielfältig

Впр. 2, 3a, с. 161

РЗ

Впр. 3b, с. 161

РЗ

Впр. 4, с. 162

Впр. 5, с. 162

РЗ

ЛО теми

51.

Узагальнюючий урок з теми «Німеччина». Самостійна робота

Навчати працювати над проектом, закріпити набуті мовні й мовленнєві вміння та навички, формувати навички писемного й усного мовлення

РЗ

Впр. 3, с. 163

Впр. 4, с. 164

РЗ

Впр. 1 (проект), с. 163

РЗ

Впр. 1

(проект),

2, с. 163

РЗ

ЛО теми

Тема 7. Україна. 7 годин

52

Моя столиця – Київ

Навчати розповідати про Батьківщину, вживаючи у мовленні складносурядні речення зі сполучниками «deshalb» і «darum», готувати презентацію свого рідного міста, села, формувати навички читання, аудіювання, писемного й усного мовлення

Впр. 1, с. 167

Складносурядне речення зі сполучниками «deshalb» і «darum»

Впр. 5b, 6a, с. 168

Впр. 7, с. 169

РЗ

Fühlen (fühlte, hat gefühlt), der Mitbürger (-), riechen (roch, hat gerochen)

Впр. 2-4, с. 167

Впр. 5a, с. 168

РЗ

Впр. 7, с. 169

Впр. 7, с. 169

РЗ

ЛО теми

53.

Україна – країна та люди

Навчати розповідати про населення, національності, релігію, мови в Україні, використовуючи нові дані, в тому числі статистичні, реконструювати текст, формувати навички читання, аудіювання, письма й діалогічного мовлення

Впр. 1, с. 170

Unabhängig, die Schriftsprache (-n), eine Sprache beherrschen

Впр. 2, с. 170

РЗ

Впр. 3, с. 171

Впр. 3, с. 171

Впр. 4, 5, с. 172

Впр. 6, с. 172

РЗ

ЛО теми

54.

Українські міста

Навчати розповідати про українські міста, про їхні визначні місця та історичні пам’ятки, надавати потрібну інформацію за темою, формувати навички аудіювання, письма, діалогічного та монологічного мовлення

Впр. 1, с. 173

Der Ballungsraum (-¨-e), die Agglomeration (-en)

РЗ

РЗ

Впр. 4, с. 174

Впр. 2, 3, с. 173

Впр. 5, 6, с. 174

Впр. 7, с. 174

РЗ

55.

Подорож Києвом

Навчати розповідати про столицю України, про її історичні пам’ятки й визначні місця, про екскурсію містом, формувати навички читання з повним розумінням змісту тексту, аудіювання, письма й монологічного мовлення

Впр. 1, с. 175

Словотвір:

складні слова

Впр. 1, с. 175

Das Kloster (-¨-), das Höhlenkloster (-¨-), die Kathedrale (-n), der Bau (-ten), der Industriezweig (-e), zerstören (zerstörte, hat zerstört)

Впр. 2, с. 175

РЗ

Впр. 3, с. 175

Впр. 4, с. 176

РЗ

Впр. 5, с. 176

РЗ

Впр. 6, 7, с. 177

РЗ

ЛО теми

56.

Цікаві цілі подорожі Києвом

Навчати розповідати про цікаві місця в Україні, використовуючи подану інформацію, формувати навички читання з повним розумінням змісту тексту, писемного й усного мовлення

РЗ

Blühen (blühte, hat geblüht), die Blüte (-n), die Gegend (-en), die Transkarpaten, der Wasserfall (-¨-e). Впр. 1, с. 178

РЗ

Впр. 3, с. 179

Впр. 4, с. 180

Впр. 2, с. 178

Впр. 5, с. 180

Впр. 6, с. 180

РЗ

ЛО теми

57.

Узагальнюючий урок з теми «Україна». Самостійна робота

Навчати працювати над проектом, закріпити набуті мовні й мовленнєві вміння та навички, формувати навички писемного й усного мовлення

РЗ

РЗ

Впр. 1

(проект)

Впр. 2, 3, с. 181

Впр. 6, с. 182

Впр. 1 (проект), с. 181

Впр. 4, 5, с. 182

РЗ

ЛО теми

58.

Підготовка до семестрових контролів

59.

Контроль аудіювання

60.

Контроль читання

61.

Контроль говоріння

62.

Аналіз контрольних робіт

63.

Узагальнюючий урок за ІІ семестр

64.

Узагальнюючий урок за рік

Зверніть увагу, свідоцтва знаходяться в Вашому особистому кабінеті в розділі «Досягнення»

Всеосвіта є суб’єктом підвищення кваліфікації.

Сертифікат від «Всеосвіти» відповідає п. 13 постанови КМУ від 21 серпня 2019 року № 800 (із змінами і доповненнями, внесеними постановою КМУ від 27 грудня 2019 року № 1133)

Обрати Курс або Вебінар.

Співпраця із закладами освіти.

Дізнатись більше про сертифікати.


Приклад завдання з олімпіади Українська мова. Спробуйте!

Всеосвіті 3 роки!

Святкуємо гучно та з подарунками!

+ 10 подарункових боксів з фірмовими товарами від «Всеосвіти»!

+ 10 подарункових боксів з фірмовими товарами від «Всеосвіти»!

до розіграшу подарунків залишилось
00
00
00
00