Календарно-тематичне планування 8 клас Всесвітня історія

Всесвітня історія

Для кого: 8 Клас

14.08.2018

1528

42

0

Опис документу:
Календарно-тематичне планування з Всесвітньої історії в 8 класі на 2018-2019 н. р. (поглиблене вивчення)
Перегляд
матеріалу
Отримати код

Календрно-тематичне

планування

з курсу «Всесвітня історія»

(поглиблене вивчення)

на 2018-2019 н.р.

8 клас

Програма: Навчальні програми для загальноосвітніх навчальних закладів з поглибленим вивченням окремих предметів «Історія України. Всесвітня Історія 8-9 клас», Сайт МОН.

Підручник:

Предмет

Клас

Годин на рік

І семестр

ІІ семестр

Всього годин на тиждень

1.

Всесвітня історія

8

70

2

Види контролю 8 клас

Клас

8

Семестри

І

ІІ

роботи у формі:

- узагальнення, тематичне оцінювання

- практичні завдання

5

5

7

11

з/п

Дата

Кількість годин

Тема уроку

Примітка

ПОВТОРЕННЯ. ВСТУП (3 год.)

1.

1.

ПОВТОРЕННЯ

Цивілізаційна спадщина Середньовіччя. Ключові поняття історії Середніх віків. Світ напередодні Нового часу.

2-3.

2

ВСТУП

Хронологічні межі й періодизація. Поняття Нового часу. Політична карта Європи. Народонаселення. Історичні джерела з історії Нового часу.

Розділ 1. ВЕЛИКІ ГЕОГРАФІЧНІ ВІДКРИТТЯ: ЗУСТРІЧ ЦИВІЛІЗАЦІЙ (7 год. ( 5 год. + 2 год. практична )).

4.

1.

Причини й передумови Великих географічних відкриттів XV–XVI ст.

5.

1.

Подорожі та відкриття європейців.

6.

1.

Доколумбові цивілізації Америки.

7-8.

2.

Розширення європейської цивілізації на Схід і Захід. Формування перших колоніальних імперій.

9.

1.

Практичне заняття: «Зустріч цивілізацій».

10.

1.

Практичне заняття: «Практичне заняття: Соціально-культурні наслідки Великих географічних відкриттів для історії людства. Зміна поглядів на світ.».

Розділ ІІ. СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК ТА СПОСІБ ЖИТТЯ ЄВРОПЕЙЦІВ У РАННЬОМОДЕРНУ ДОБУ (10 год. (6 год. + 2 год. практична + 1 год. узагальнення + 1 год. тематичне оцінювання).

11.

1.

Соціально-економічний вплив відкриття Нового Світу. «Революція цін».

12.

1.

Нові явища в суспільстві.

13-14.

2.

Розвиток техніки і засобів комунікації. Початок процесів модернізації.

15-16.

2.

Початок кризи аграрно-ремісничої цивілізації в Західній та Центральній Європі.

17.

1.

Практичне заняття: «Реміснича майстерня та мануфактура. Розвиток торгівлі. Біржа».

18.

1.

Практичне заняття: «Світ речей і спосіб життя людини ранньої нової доби».

19.

1.

Узагальнення вивченого за темою : «СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК ТА СПОСІБ ЖИТТЯ ЄВРОПЕЙЦІВ У РАННЬОМОДЕРНУ ДОБУ»

20.

1.

Тематичне оцінювання за темою: «СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК ТА СПОСІБ ЖИТТЯ ЄВРОПЕЙЦІВ У РАННЬОМОДЕРНУ ДОБУ» (тести, відповіді на запитання, різнорівневі завдання).

Розділ ІІІ. НОВІ ІДЕЇ ТА ЇХ ВПЛИВ НА ЖИТТЯ ЄВРОПЕЙЦІВ (12 год. ( 7 год. + 3 год. практична + 1 год. узагальнення + 1 год. тематичне оцінювання)).

21.

1.

Поширення ідей гуманізму . Ренесанс зміна погляду на людину і світ.

22.

1.

Пошук нових способів пізнання світу. Народження нової європейської науки.

23.

1.

Практичне заняття: «Леонардо да Вінчі – титан епохи Відродження».

24.

1.

Практичне заняття: «Втілення ідей гуманізму в мистецтві Відродження»

25.

1.

Криза релігійної свідомості . Реформація та її вплив на європейське суспільство.

26.

1

Практичне заняття. Протестантизм та його різновиди:М. Лютер, Т. Мюнцер, Ж. Кальвін,

Контрреформація. І. Лойола.

27.

1.

Релігійні війни в Німеччині та Франції. Аугсбургський релігійний мир 1555 р. та Нантський едикт.

28.

1

Королівська Реформація в Англії

29.

1.

Практичне заняття: «Світ очима католика, православного, протестанта»

30.

1.

Нове у способі життя, ціннісних орієнтирах та нормах в епоху Відродження та Реформації та Контрреформації. Бароко.

31.

1.

Узагальнення за темою: «НОВІ ІДЕЇ ТА ЇХ ВПЛИВ НА ЖИТТЯ ЄВРОПЕЙЦІВ».

32.

1.

Тематичне оцінювання за темою: «НОВІ ІДЕЇ ТА ЇХ ВПЛИВ НА ЖИТТЯ ЄВРОПЕЙЦІВ». ( тести, відповіді на запитання, різнорівневі завдання).

Розділ ІV. СТАНОВЛЕННЯ І РОЗВИТОК ЄВРОПЕЙСЬКИХ ДЕРЖАВ У ХVІ – ПЕРШІЙ ПОЛОВИНІ ХVІІІ ст. (16 год. ( 11 год. + 3 год. практична + 1 год. узагальнення + 1 год. тематичне оцінювання)

33.

1.

Особливості абсолютизму в різних країнах Європи.

34.

1.

Особливості іспанського абсолютизму.

35.

1

Національно-визвольна війна у Нідерландах. Народження республіки. В. Оранський.

36.

1.

Французький абсолютизм.

Протекціонізм і меркантилізм. Кардинал Рішельє.

37.

1.

Практичне заняття: ««Величний вік» Людовіка XIV – зразок абсолютної монархії. Класицизм».

38-39.

2.

Англія: від абсолютної – до парламентської монархії. Єлизавета І. Англійська революція.

40.

1.

Практичне заняття: «Становлення європейського парламентаризму. Білль про права»

41.

1.

Тридцятилітня війна та Вестфальський мир, їх вплив на Європу.

42-43

2.

Своєрідність державного устрою і шляхетська демократія у Польщі. Утворення Речі Посполитої

44.

1.

Московське царство. Іван IV Грозний. «Смутні часи» в Росії. Початок правління династії Романових.

45.

1.

Практичне заняття. Петро І. Народження нової Росії. Ціна реформ.

46.

1.

Російська імперія після Петра І. в епоху «палацових переворотів»

47.

1.

Узагальнення за темою: «СТАНОВЛЕННЯ І РОЗВИТОК ЄВРОПЕЙСЬКИХ ДЕРЖАВ У ХVІ – ПЕРШІЙ ПОЛОВИНІ ХVІІІ ст.»

48.

1.

Тематичне оцінювання за темою: « СТАНОВЛЕННЯ І РОЗВИТОК ЄВРОПЕЙСЬКИХ ДЕРЖАВ У ХVІ – ПЕРШІЙ ПОЛОВИНІ ХVІІІ ст.» (тести, відповіді на запитання, різнорівневі завдання).

Розділ V. МОДЕРНІЗАЦІЙНІ ПРОЦЕСИ У ХVІІІ ст. (12 год. ( 8 год. +2 год. практична + 1 год. узагальнення + 1 год. тематичне оцінювання).

49.

1.

Модернізаційні процеси в країнах Європи у 18 стол. та їх нерівномірність.

50-51

2.

Початок промислового перевороту в Англії. Вплив промислового перевороту на життя різних верств населення.

52.

1.

Ідеї Просвітництва і європейське суспільство .

53.

1.

Практичне заняття: Погляди французьких просвітників на державу, суспільний устрій та церкву.

54-55

2.

Ідеї освіченого абсолютизму в політиці європейських монархів Фрідріх ІІ. Марія -Терезія. Йосип ІІ. Катерина II.

56-57.

2.

Англійські колонії у Північній Америці. Основні події Війни за незалежність. Утворення США.

58.

1.

Практичне заняття: Декларація незалежності, Конституція США – втілення ідей Просвітництва

59.

1.

Узагальнення за темою: «Розділ V. МОДЕРНІЗАЦІЙНІ ПРОЦЕСИ У ХVІІІ ст.»

60.

1.

Тематичне оцінювання за темою: « СТАНОВЛЕННЯ І РОЗВИТОК ЄВРОПЕЙСЬКИХ ДЕРЖАВ У ХVІ – ПЕРШІЙ ПОЛОВИНІ ХVІІІ ст.» (тести, відповіді на запитання, різнорівневі завдання).

Розділ VІ. ТРАДИЦІЙНІ СУСПІЛЬСТВА СХОДУ (10 год. (5 год. + 1 год. практична + 1 год. узагальнення + 1 год. тематичне оцінювання + 1 год. узагальнення до курсу + 1 год. тематичне оцінювання за рік))

61.

1.

Особливості економічного й політичного розвитку країн Сходу як традиційних суспільств.

62.

1.

Османська імперія. Персія

63.

1.

Індія

64-65.

2.

Китай та Японія

66.

1.

Практичне заняття: «Релігійні та культурні цінності народів Сходу».

.67.

1.

Узагальнення за темою: “ТРАДИЦІЙНІ СУСПІЛЬСТВА СХОДУ»

68.

1

Тематичне оцінювання за темою: «ТРАДИЦІЙНІ СУСПІЛЬСТВА СХОДУ» (тести, відповіді на запитання, різнорівневі завдання).

69.

1.

Урок узагальнення до курсу. Значення Нового часу та ранньомодерної доби для розвитку цивілізації.

70.

1.

Тематичне оцінювання за рік.( (тести, відповіді на запитання, різнорівневі завдання).

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу.