Сьогодні о 16:00
Вебінар:
«
Figma – сучасний інструмент для створення якісних методичних матеріалів. Від ідеї до реалізації
»

Календарно-тематичне планування 8 клас алгебра

Алгебра

Для кого: 8 Клас

31.08.2020

942

105

0

Опис документу:
Це календарне планування , складено за підручником "Алгебра 8клас" , автори Мерзляк А.Г., Полонський В.Б., Якір М.С. Колонка для коригування дати проведення уроків. Календарне планування 3 часа на тиждень
Перегляд
матеріалу
Отримати код

АЛГЕБРА – 8 клас

(3 год на тиждень, у І семестрі - 48 години,

у ІI семестрі - 57 годин)

п/п

Дата

Ско-риго-вана

дата

Зміст уроку

Повторення

Тема 1. Повторення і систематизація навчального матеріалу (8 год)

1

Повторення і систематизація знань з теми

«Лінійне рівняння з однією змінною»

Лінійне рівняння

2

Повторення і систематизація знань з теми

«Застосування формул скороченого множення»

3

Повторення і систематизація знань з теми

«Застосування формул скороченого множення»

4

Повторення і систематизація знань з теми

«Функції. Системи лінійних рівнянь з двома змінними»

Функції

5

Повторення і систематизація знань з теми

«Системи лінійних рівнянь з двома змінними»

Системи рівнянь

6

Повторення і систематизація знань з теми

«Системи лінійних рівнянь з двома змінними»

Самостійна робота.

7

Повторення і систематизація знань з теми

«Розв’язування задач за допомогою систем лінійних рівнянь з двома змінними»

8

Дiагностична контрольна робота

ДКР

ТО1

Тема 2. Раціональний дріб. Додавання і віднімання раціональних дробів (13 годин)

9

Раціональні вирази. Раціональні дроби

10

Основна властивість раціонального дробу.

Звичайні дроби

11

Основна властивість раціонального дробу.

12

Основна властивість раціонального дробу.

Самостійна робота.

13

Додавання і віднімання раціональних дробів з однаковими знаменниками

Дії над дробами

14

Додавання і віднімання раціональних дробів з однаковими знаменниками

15

Розв’язування завдань на додавання і віднімання раціональних дробів з однаковими знаменниками

Самостійна робота.

16

Додавання і віднімання раціональних дробів з різними знаменниками

Дії над дробами

17

Додавання і віднімання раціональних дробів з різними знаменниками

18

Розв’язування завдань на додавання і віднімання раціональних дробів з різними знаменниками

19

Розв’язування завдань. Самостійна робота з теми«Додавання і віднімання раціональних дробів»

20

Узагальнення і систематизація знань з теми «Раціональний дріб. Додавання і віднімання раціональних дробів»

21

Контрольна робота з теми «Раціональний дріб.

Додавання і віднімання раціональних дробів»

КР №2

ТО2

Тема 3. Множення і ділення раціональних дробів. Тотожні перетворення раціональних

виразів (14 годин)

22

Корекція знань з теми «Раціональний дріб. Додавання і віднімання раціональних дробів». Множення раціональних дробів

Звичайні дроби

23

Множення раціональних дробів

Самостійна робота.

24

Ділення раціональних дробів

25

Ділення раціональних дробів

26

Ділення раціональних дробів

Самостійна робота.

27

Піднесення раціонального дробу до степеня

Степінь

28

Піднесення раціонального дробу до степеня

29

Тотожні перетворення раціональних виразів

30

Тотожні перетворення раціональних виразів

31

Тотожні перетворення раціональних виразів

32

Розв’язування завдань. Самостійна робота з теми «Тотожні перетворення раціональних виразів»

Дії над дробами

33

Узагальнення і систематизація знань з теми«Множення і ділення раціональних дробів. Тотожні перетворення раціональних виразів»

34

Контрольна робота з теми«Множення і ділення раціональних дробів. Тотожні перетворення раціональних виразів»

КР №3

35

Корекція знань з теми«Множення і ділення раціональних дробів. Тотожні перетворення раціональних виразів»

ТО3

Тема 4. Раціональні рівняння. Степінь із цілим показником. Функція у=k

(15 годин)

36

Рівносильні рівняння. Раціональні рівняння

Рівняння

37

Раціональні рівняння.

38

Розв’язування рівнянь. Самостійна робота.

39

Степінь з цілим від’ємним показником

40

Степінь з цілим від’ємним показником.

Стандартний вигляд числа

Степінь

41

Стандартний вигляд числа

Самостійна робота.

42

Степінь із цілим показником та його властивість

43

Степінь із цілим показником та його властивість

44

Степінь із цілим показником та його властивість

45

Степінь із цілим показником та його властивість. Самостійна робота з теми «Степінь із цілим показником»

46

Функція у=k/х, її графік і властивості

Функція

47

Функція у=k/х, її графік і властивості

Графік функції

48

Функція у=k/х, її графік і властивості

Самостійна робота.

49

Узагальнення і систематизація знань з теми «Раціональні рівняння. Степінь із цілим показником. Функція у=k/х»

50

Контрольна робота з теми «Раціональні рівняння. Степінь із цілим показником. Функція у=k/х»

КР №4 ТО4

Тема 5. Квадратні корені. Дійсні числа ( 17 годин)

51

Корекція знань з теми «Раціональні рівняння. Степінь із цілим показником. Функція у=k/х. Функцiя у= х2 та її графiк

Графік функції

52

Функцiя у= х2 та її графiк. Самостійна робота.

53

Квадратні корені. Арифметичний квадратний корінь.

54

Квадратні корені. Арифметичний квадратний корінь.

55

Квадратні корені. Арифметичний квадратний корінь.

Самостійна робота.

56

Раціональні числа. Ірраціональні числа. Дійсні числа

ТО5

Цілі числа

Тема 5.1. Властивості арифметичного квадратного кореня.

57

Властивості арифметичного квадратного кореня

58

Властивості арифметичного квадратного кореня

Самостійна робота.

59

Тотожні перетворення виразів, які містять квадратні корні.

60

Тотожні перетворення виразів, які містять

квадратні корні.

61

Тотожні перетворення виразів, які містять квадратні корні.

62

Тотожні перетворення виразів, які містять квадратні корені. Самостійна робота з теми«Квадратні корені»

Корінь

63

Функція у= , її графік і властивості.

64

Функція у= , її графік і властивості.

65

Узагальнення і систематизація знань з теми «Квадратні корені. Дійсні числа»

66

Контрольна робота з теми«Квадратні корені. Дійсні числа»

КР№5 ТО6

67

Захист проектів «Використання графіків функцій при моделюванні одягу»,

«Графіки в мистецтві»

Тема 6. Квадратні рівняння(13 год)

68

Корекція знань з теми«Квадратні корені. Дійсні числа». Квадратні рівняння.

69

Неповні квадратні рівняння.

70

Неповні квадратні рівняння, їх розв’язування

Самостійна робота

Рівняння

71

Формула коренів квадратного рівняння

72

Формула коренів квадратного рівняння

Квадрат

ний корінь

73

Розв’язування рівнянь. Самостійна робота з теми«Квадратні рівняння»

74

Зведене квадратне рівняння, формула його коренів

75

Теорема Вієта

76

Теорема Вієта

Самостійна робота

77

Теорема Вієта і теорема, обернена до неї

Квадратні рівняння

78

Узагальнення і систематизація знань з теми «Квадратні рівняння»

79

Контрольна робота з теми «Квадратні рівняння»

КР№6

80

Корекція знань з теми «Квадратні рівняння»

ТО7

Тема 7. Квадратний тричлен (13год)

81

Квадратний тричлен та його коренi

Квадратні рівняння

82

Розкладання квадратного тричлена на лінійні множники

83

Розкладання квадратного тричлена на лінійні множники. Самостійна робота

84

Рівняння, якi зводяться до квадратних

85

Розв'язування рівнянь, якi зводяться до квадратних

Квадратні рівняння

86

Рівняння, якi зводяться до квадратних

Самостійна робота

87

Рішення рівнянь методом заміни змінної.

88

Розв'язування задач за допомогою квадратних

рівнянь

89

Розв'язування задач за допомогою квадратних

Теорема Вієта

90

Розв'язування задач за допомогою рівнянь, якi зводяться до квадратних

91

Розв'язування задач за допомогою рівнянь, якi зводяться до квадратних. Самостійна робота з теми «Квадратний тричлен»

92

Узагальнення і систематизація знань з теми«Квадратний тричлен»

93

Контрольна робота з теми «Квадратний тричлен»

ТО8 КР№7

Тема 8. Узагальнення i систематизацiя навчального

матерiалу (12 год)

94

Корекція знань з теми «Квадратний тричлен».

Узагальнення та систематизація знань з теми «Тотожні перетворення раціональних виразів»

95

Узагальнення та систематизація знань з теми «Розв’язування раціональних рівнянь»

96

Узагальнення та систематизація знань з теми «Степінь»

Степінь

97

Узагальнення та систематизація знань з теми «Функції»

Функції

98

Узагальнення та систематизація знань з теми «Квадратні рівняння»

Рівняння

99

Контрольна робота з теми «Узагальнення i систематизацiя навчального матерiалу»

КР№8

Квадратні рівняння

100

Корекція знань з теми «Узагальнення i систематизацiя навчального матерiалу»

ТО

101

Розв'язування задач за допомогою квадратних рівнянь.

102

Розв'язування задач за допомогою квадратних рівнянь та рівнянь, якi зводяться до квадратних

103

Розв'язування вправ на дії з дробами

104

Розв’язування вправ на тотожні перетворення раціональних виразів

105

Розв’язування задач на рух

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу.

Вітаємо зі святом працівникі́в осві́ти

та даруємо 100 грн

кешбеку!

Кешбеком можна оплатити 50% вартості будь-яких цифрових товарів та послуг на порталі «Всеосвіта»

Отримати кешбек можна з 1 до 14 жовтня 24 жовтня та використати протягом всього місяця.