Календарно-тематичне планування 8 клас

Біологія

Для кого: 8 Клас

09.08.2021

339

66

0

Опис документу:
Календарно-тематичне планування з біології для 8 класу. Складено згідно з навчальною програмою для загальноосвітніх навчальних закладів, БІОЛОГІЯ 6– 9 класи. Програма затверджена Наказом Міністерства освіти і науки України від 07.06.2017 № 804
Перегляд
матеріалу
Отримати код

Календарне планування уроків біології у 8 класі

(70 годин – 2 години на тиждень, із них 4 години – резервних)

Складено згідно з навчальною програмою для загальноосвітніх навчальних закладів,

БІОЛОГІЯ 6– 9 класи.

Програма затверджена Наказом Міністерства освіти і науки України від 07.06.2017 № 804


п/п

Дата

Зміст уроку

Знаннєвий

компонент

Діяльнісний компонент

Наскрізні змістові лінії

Ключові компетентності

Д/з §ВСТУП (орієнтовно 2 год)1


2Біосоціальна природа людини.

Науки, що вивчають людину. Методи дослідження організму людини.Значення знань про людину для збереження її здоров’я.

оперує термінами:

- біосоціальна природа людини

називає:

- науки, які вивчають людину;

пояснює:

- місце людини в системі органічного світу;

- особливості біологічної природи людини та її соціальної сутності;

характеризує:

- методи дослідження організму людини

виявляє ознаки:

- біологічної та соціальної сутності людини в людських спільнотах

висловлює судження:
- про організм людини як біологічну систему;

виявляє ставлення:

- щодо значення знань про людину для збереження її здоров’я

* Здоров’я і безпека;

* Громадянська відповідальність

* Екологічна безпека та сталий розвиток

*Підприємливість і фінансова грамотність

* Компетентність . у природничих науках і технологіях;

* Екологічна грамотність і здорове життя

* Спілкування державною мовою

* Уміння навчатися впродовж життяТЕМА 1. ОРГАНІЗМ ЛЮДИНИ ЯК БІОЛОГІЧНА СИСТЕМА (орієнтовно 7 год)


3

4


5


6


78


910


Організм людини як біологічна система.

Різноманітність клітин організму людини.


Тканини. Лабораторне дослідження:ознайомлення з препаратами тканин людини


Органи. Фізіологічні системи.


Поняття про механізми регуляції.

Нервова регуляція. Нейрон.


Рефлекс. Рефлекторна дуга.


Гуморальна регуляція. Поняття про гормони.


Імунна регуляція.

Узагальнення з теми : Вступ. Організм людини як біологічна система


оперує термінами:

- тканина, орган, система органів, механізми регуляції (нервова, гуморальна, імунна), нейрон, рефлекс, рефлекторна дуга

називає:

- тканини, органи та фізіологічні системи організму людини;

- частини рефлекторної дуги;

характеризує:

- клітинну будову організму людини;
- тканини організму людини;

- будову нейрона;

- шлях нервового імпульсу по рефлекторній дузі;

наводить приклади:

- різновидів тканин;

- органів, фізіологічних систем;

пояснює:

- відмінності між нервовою й гуморальної регуляцією фізіологічних функцій організму

розпізнає:

- органи та системи органів людини;

- типи тканин організму людини (на малюнках, фотографіях, мікропрепаратах);

установлює взаємозв’язок:

- між будовою тканин і виконуваними функціями;

порівнює та зіставляє

- органи й системи органів в організмі людини й інших організмах;

дотримується правил:

- роботи з мікроскопом та лабораторним обладнанням

обґрунтовує судження:

- про організм людини як цілісну та відкриту біологічну систему;

робить висновок:

- нервово-гуморальна регуляція — основа цілісності організму


* Здоров’я і безпека;

* Громадянська відповідальність

* Екологічна безпека та сталий розвиток

*Підприємливість і фінансова грамотність

* Компетентність . у природничих науках і технологіях;

* Екологічна грамотність і здорове життя

* Спілкування державною мовою

* Уміння навчатися впродовж життя
ТЕМА 2. ОПОРА ТА РУХ (орієнтовно 6 год)


11


1213


14
15


16


Значення опорно-рухової системи, її будова та функції. Кістки, хрящі.

Лабораторні дослідження

- мікроскопічної будови кісткової, хрящової та м’язової тканин


Огляд будови скелета. З’єднання кісток.


Функції та будова скелетних м’язів.


Робота м’язів. Втома м’язів.

Лабораторні дослідження

- розвитку втоми при статичному та динамічному навантаженні.

Основні групи скелетних м’язів.


Проект (за вибором)

«Гіподинамія – ворог сучасної людини»,«Рухова активність – основа фізичного здоров’я»

оперує термінами:

- скелет, кістка, хрящ, з’єднання кісток, м’яз, постава, гіподинамія

називає:

- частини опорно-рухової системи;

- відділи скелета;

- види кісток;
- типи з’єднання кісток;

- особливості скелета людини, зумовлені прямоходінням;
- основні групи скелетних м’язів.

характеризує:
- функції опорно-рухової системи;
- тканини: кісткову, хрящову,
посмуговану м’язову;
- ріст та вікові зміни складу кісток.

пояснює:

- значення фізичних вправ для правильного формування скелету та м’язів;

- вплив способу життя на утворення і розвиток скелета.

наводить приклади:

- статичної та динамічної роботи

розпізнає (на малюнках, муляжах, фотографіях, власному організмі):
- види кісток, частини скелета, типи з’єднання кісток, групи скелетних м’язів.
порівнює:

- скелет людини і ссавців.

застосовує знання для:
- попередження травм і захворювань опорно-рухової системи;
- надання першої допомоги при ушкодженнях опорно-рухової системи.дотримується правил:

- роботи з мікроскопом та лабораторним обладнанням

* Здоров’я і безпека;

* Громадянська відповідальність

* Екологічна безпека та сталий розвиток

*Підприємливість і фінансова грамотність

* Компетентність . у природничих науках і технологіях;

* Екологічна грамотність і здорове життя

* Спілкування державною мовою

* Уміння навчатися впродовж життя
ТЕМА 3. ОБМІН РЕЧОВИН ТА ПЕРЕТВОРЕННЯ ЕНЕРГІЇ В ОРГАНІЗМІ ЛЮДИНИ

(орієнтовно 5 год)


17


18
19


2021


Обмін речовин та перетворення енергії в організмі людини — основна властивість живого.

Харчування й обмін речовин.

Їжа та її компоненти.


Склад харчових продуктів.

Значення компонентів харчових продуктів.Харчові та енергетичні потреби людини. Дослідницький практикум Самоспостереження за співвідношенням ваги і росту тіла.

Проект Збалансоване харчуванняУзагальнення знань з теми: Опора і рух. Обмін речовин та перетворення енергії в організмі людини


оперує термінами:

- обмін речовин, енергетичні потреби, вітаміни

називає:

- компоненти їжі

наводить приклади:

- вітамінів (водорозчинних і жиророзчинних)

характеризує:

- склад харчових продуктів;
- їжу як джерело енергії;

- обмін речовин та перетворення енергії в організмі людини;

- харчові й енергетичні потреби людини

пояснює:
- функціональне значення для організму білків, жирів, вуглеводів, вітамінів, води та мінеральних речовин

застосовує знання для:
- обґрунтування способів збереження вітамінів у продуктах харчування;

- аналізу харчового раціону;

- складання харчового раціону відповідно до енергетичних витрат організму

* Здоров’я і безпека;

* Громадянська відповідальність

* Екологічна безпека та сталий розвиток

*Підприємливість і фінансова грамотність

* Компетентність . у природничих науках і технологіях;

* Екологічна грамотність і здорове життя

* Спілкування державною мовою

* Уміння навчатися впродовж життя

ТЕМА 4. ТРАВЛЕННЯ (орієнтовно 6 год)


22


23
24


25


26


27


Значення травлення. Система органів травлення. Лабораторні дослідження зовнішньої будови зубів (за муляжами, моделями).
Процес травлення: ковтання,

Дослідницький практикум

Дія ферментів слини на крохмальПроцес травлення: перистальтика.Процес травлення: всмоктування.


Регуляція травлення.Харчові розлади та їх запобігання.
оперує термінами:

- травлення, травна система, травний тракт, травні залози, ферменти, всмоктування

- органи травної системи;
- травні залози;

- хвороби органів травлення;

характеризує:

- функції органів травлення;

- будову та функції зубів;

- процеси ковтання, травлення, всмоктування;

- регуляцію травлення;

наводить приклади:

- ферментів;
пояснює:

- роль травних ферментів;
- роль печінки та підшлункової залози в травленні;

- значення зубів у травленні;
- значення мікрофлори кишечнику;

- негативний вплив на травлення алкогольних напоїв та тютюнокуріння;
- причини виникнення захворювань травної системи

розпізнає (на малюнках, фотографіях, муляжах):
- органи травлення;

- елементи зовнішньої будови зубів;

спостерігає та описує:

- дію ферментів слини на крохмаль;

застосовує знання для:

- профілактики захворювань зубів;

- профілактики захворювань органів травлення, харчових отруєнь

* Здоров’я і безпека;

* Громадянська відповідальність

* Екологічна безпека та сталий розвиток

*Підприємливість і фінансова грамотність

* Компетентність . у природничих науках і технологіях;

* Екологічна грамотність і здорове життя

* Спілкування державною мовою

* Уміння навчатися впродовж життя
ТЕМА 5. ДИХАННЯ (орієнтовно 4 год)


28293031


Значення дихання. Система органів дихання.


Газообмін у легенях і тканинах.

Дихальні рухи


Профілактика захворювань дихальної системи.


Контрольна робота з теми «Травлення. Дихання»

оперує термінами:

- дихання, повітроносні шляхи, легені, газообмін, життєва ємність легень

називає:

- етапи дихання;
- органи дихання;

- хвороби органів дихання;
характеризує:

- процес утворення голосу та звуків мови;
- процеси газообміну в легенях і тканинах;

- процеси вдиху та видиху;

- життєву ємність легень;
- нейрогуморальну регуляцію дихальних рухів;

пояснює:

- значення дихання;
- вплив навколишнього середовища на дихальну систему

розпізнає (на малюнках, фотографіях, муляжах):
- органи дихання;
порівнює:
- різницю складу повітря, що вдихається й видихається;

- газообмін у легенях і тканинах;

встановлює взаємозв’язок:

будови та функцій органів дихання;

застосовує знання для:
- профілактики захворювань органів дихання

* Здоров’я і безпека;

* Громадянська відповідальність

* Екологічна безпека та сталий розвиток

*Підприємливість і фінансова грамотність

* Компетентність . у природничих науках і технологіях;

* Екологічна грамотність і здорове життя

* Спілкування державною мовою

* Уміння навчатися впродовж життя
ТЕМА 6. ТРАНСПОРТ РЕЧОВИН (орієнтовно 9 год)


32


3334
35
36

3738


3940


Внутрішнє середовище організму. Поняття про гомеостаз. Кров, її склад та функції. Лімфа. Лабораторна робота:Мікроскопічна будова крові людини.


Зсідання крові. Групи крові та переливання крові


Імунна система. Імунітет. Специфічний і неспецифічний імунітет. Імунізація.


Алергія.СНІД
Система кровообігу. Серце: будова та функції. Робота серця. Лабораторні дослідження:вимірювання частоти серцевих скорочень.Будова та функції кровоносних судин. Рух кровіКровотечіСерцево-судинні хвороби та їх профілактика.Узагальнення знань з теми Транспорт речовин
називає:

- склад внутрішнього середовища;

- склад і функції крові, лімфи;

- кровоносні судини;

- фактори, які впливають на роботу серцево-судинної системи;

- види імунітету;

- органи, що беруть участь у забезпеченні імунітету;

характеризує:
- плазму крові;

- зсідання крові як захисну реакцію організму;
- групи крові системи АВО, резус-фактор;

- імунні реакції організму;
- особливості будови та властивості серцевого м’яза;

- будову та роботу серця;
- серцевий цикл;
- автоматію роботи серця;
- будову кровоносних судин;
- велике й мале кола кровообігу;
- рух крові по судинах;
- артеріальний тиск крові;

- лімфообіг;

пояснює:

- взаємозв’язок будови та функцій еритроцитів, лейкоцитів і тромбоцитів, кровоносних судин, серця;

- значення лімфи, тканинної рідини;

- роль внутрішнього середовища в життєдіяльності організму людини;

- правила надання першої допомоги при кровотечах

розпізнає (на малюнках, фотографіях):
- клітини крові;

- органи кровообігу;

- елементи будови серця;

порівнює:

будову артерій, вен і капілярів;

- вроджений (неспецифічний) і набутий (специфічний) імунітет;

розрізняє:

- види кровотеч;

спостерігає та описує:
- мікроскопічну будову крові людини;
застосовує знання:
- для профілактики серцево-судинних хвороб;

- надання першої допомоги при кровотечах;
уміє:

- вимірювати пульс;

дотримується правил:

- роботи з мікроскопом та лабораторним обладнанням;

- виконання малюнків біологічних об’єктів

* Здоров’я і безпека;

* Громадянська відповідальність

* Екологічна безпека та сталий розвиток

*Підприємливість і фінансова грамотність

*Компетентність . у природничих науках і технологіях;

* Екологічна грамотність і здорове життя

* Спілкування державною мовою

* Уміння навчатися впродовж життя
ТЕМА 7. ВИДІЛЕННЯ. ТЕРМОРЕГУЛЯЦІЯ (орієнтовно 5 год)


41
424344

4546


Виділення — важливий етап обміну речовин. Будова та функції сечовидільної системи.Захворювання нирок та їх профілактика.Значення і будова шкіри. Терморегуляція.Перша допомога при термічних пошкодженнях шкіри (опіки, обмороження), тепловому та сонячному ударі.Захворювання шкіри та їх профілактика


Проект

Визначення типу шкіри на різних ділянках обличчя та складання правил догляду за власною шкірою

оперує термінами:

- виділення, нирки, нефрон, сечоутворення, шкіра, терморегуляція

називає:

- органи виділення;

- органи та функції сечовидільної системи;

характеризує:

- будову та функції нирок;

- процес утворення сечі;
- регуляцію сечовиділення;

- роль нирок у здійсненні водно-сольового обміну;

- чинники, що впливають на функції нирок;
- негативний вплив алкогольних напоїв на функції нирок;

- роль шкіри у виділенні продуктів життєдіяльності;

- роль шкіри в регуляції температури тіла;

пояснює:

- біологічне значення виділення продуктів обміну речовин;

- причини теплового й сонячного ударурозпізнає (на малюнках, фотографіях, муляжах):

- складові нефрону;
- складові шкіри;

- органи сечовидільної системи,

встановлює взаємозв’язок:

між будовою і функціями шкіри

застосовує знання для:

- профілактики захворювань сечовидільної системи;
- профілактики захворювань шкіри;

- запобігання теплового й сонячного удару;

- надання першої допомоги в разі теплового й сонячного удару

* Здоров’я і безпека;

* Громадянська відповідальність

* Екологічна безпека та сталий розвиток

*Підприємливість і фінансова грамотність

*Компетентність . у природничих науках і технологіях;

* Екологічна грамотність і здорове життя

* Спілкування державною мовою

* Уміння навчатися впродовж життя
ТЕМА 8. ЗВ’ЯЗОК ОРГАНІЗМУ ЛЮДИНИ ІЗ ЗОВНІШНІМ СЕРЕДОВИЩЕМ. НЕРВОВА СИСТЕМА

(орієнтовно 4 год)


47
4849
50
Будова нервової системи. Центральна і периферична нервова система людини. Спинний мозок.


Головний мозок. Лабораторні дослідження Вивчення будови спинного та головного мозку людини (за муляжами, моделями, пластинчастими препаратами).


Поняття про соматичну нервову систему. Вегетативна нервова система. Профілактика захворювань нервової системи.Узагальнення знань з теми: Виділення. Терморегуляція. Звязок організму людини із зовнішнім середовищем.Нервова система

оперує термінами:

- нервова система, центральна нервова система, периферична нервова система, автономна (вегетативна) нервова система, соматична нервова система

називає:

- компоненти центральної й периферичної нервової системи;

- функції спинного мозку, головного мозку та його відділів, соматичної нервової системи, вегетативної нервової системи
(симпатичної та парасимпатичної);
- фактори, які порушують роботу нервової системи;

характеризує:

- будову головного мозку, спинного мозку;

- нервову регуляцію рухової активності людини;

- роль кори головного мозку в регуляції довільних рухів людини;
- роль вегетативної нервової системи в роботі внутрішніх органів людини;

наводить приклади

- захворювань нервової системи

розпізнає (на малюнках, муляжах, моделях):

- елементи будови спинного мозку;

- відділи головного мозку;

застосовує знання для:

- профілактики нервових захворювань;

- дотримання режиму праці й відпочинку

* Здоров’я і безпека;

* Громадянська відповідальність

* Екологічна безпека та сталий розвиток

*Підприємливість і фінансова грамотність

*Компетентність . у природничих науках і технологіях;

* Екологічна грамотність і здорове життя

* Спілкування державною мовою

* Уміння навчатися впродовж життя
ТЕМА 9. ЗВ’ЯЗОК ОРГАНІЗМУ ЛЮДИНИ ІЗ ЗОВНІШНІМ СЕРЕДОВИЩЕМ. СЕНСОРНІ СИСТЕМИ (орієнтовно 7 год)


50
5152

53


Загальна характеристика сенсорних систем, їхня будова.


Зорова сенсорна система. Око. Гігієна зору.

Лабораторні дослідження:

визначення акомодації ока; виявлення сліпої плями на сітківці ока


Слухова сенсорна система. Вухо. Гігієна слуху.

Лабораторні дослідження:
вимірювання порога слухової чутливості.Сенсорні системи смаку, нюху, рівноваги, руху, дотику, температури, болю.

оперує термінами:

- сенсорні системи, органи чуття, рецептори

називає:

- основні сенсорні системи;

- складові частини аналізатора
характеризує:
- особливості будови та функції зорової, слухової сенсорних систем;
- сенсорні системи рівноваги, нюху, смаку, р
уху, дотику, температури, болю;

пояснює:

- процеси сприйняття: світла, кольору, простору, звуку, запаху, смаку, рівноваги тіла

розпізнає (на малюнках, муляжах, моделях):

- елементи будови ока, вуха

встановлює взаємозв’язок:

між будовою й функціями ока, вуха

спостерігає:

- сліпу пляму на сітківці;

- акомодацію ока;

- зміни слухової чутливості;

- температурну адаптацію рецепторів шкіри;
застосовує знання для:
- дотримання правил профілактики порушення зору, слуху та попередження захворювань органів зору й слуху

* Здоров’я і безпека;

* Громадянська відповідальність

* Екологічна безпека та сталий розвиток

*Підприємливість і фінансова грамотність

*Компетентність . у природничих науках і технологіях;

* Екологічна грамотність і здорове життя

* Спілкування державною мовою

* Уміння навчатися впродовж життя
ТЕМА 10. ВИЩА НЕРВОВА ДІЯЛЬНІСТЬ (орієнтовно 7 год)


5455


56


5758


5960


Поняття про вищу нервову діяльність і її основні типи.


Умовні та безумовні рефлекси


Інстинкти


Сон


Мова. Навчання та пам’ять.

Мислення та свідомість.Сон. Біоритми.


Контрольна робота з теми «Звязок організму із зовнішнім середовищем. Сенсорні системи. Вища нервова діяльність»

оперує термінами:

- безумовний рефлекс, умовний рефлекс, мислення, мова, пам’ять

називає:

- нервові процеси (збудження, гальмування);

- показники нервових процесів (сила, рухливість, урівноваженість);
- види сну;

- причини біоритмів;
наводить приклади:
- умовних та безумовних рефлексів людини;

- біоритмів людини;

характеризує:
- особливості вищої нервової діяльності людини;
- інстинктивну та набуту поведінку людини;
- види навчання, види пам’яті;

пояснює:

- значення другої сигнальної системи;

- роль кори головного мозку в мисленні;

- причини індивідуальних особливостей поведінки людини

розрізняє:

- типи вищої нервової діяльності та властивості темпераменту;

порівнює:

- умовні й безумовні рефлекси;

- першу і другу сигнальні системи;

застосовує знання для:

- дотримання правил розумової діяльності

* Здоров’я і безпека;

* Громадянська відповідальність

* Екологічна безпека та сталий розвиток

*Підприємливість і фінансова грамотність

*Компетентність . у природничих науках і технологіях;

* Екологічна грамотність і здорове життя

* Спілкування державною мовою

* Уміння навчатися впродовж життя
ТЕМА 11. ЕНДОКРИННА СИСТЕМА (орієнтовно 3 год)


6162
63


Ендокринна система. Залози внутрішньої та змішаної секреції.


Профілактика захворювань ендокринної системи.

Взаємодія регуляторних системПроект.

Йододефіцит в організмі людини, його наслідки та профілактика


оперує термінами:

- ендокринна система, гормони, гомеостаз

називає:

- залози внутрішньої та змішаної секреції;
- місце розташування ендокринних залоз в організмі людини;

характеризує:
- нейрогуморальну регуляцію ф
ізіологічних функцій організму;
- вплив гормонів на процеси обміну в організмі;

пояснює:

- роль нервової системи в регуляції функцій ендокринних залоз;

- роль ендокринної системи в розвитку стресорних реакцій;

- значення ендокринної системи в підтриманні гомеостазу й адаптації організму

застосовує знання для:
- профілактики йододефiциту в організмі та інших захворювань, пов’язаних із порушенням функцій ендокринних залоз

* Здоров’я і безпека;

* Громадянська відповідальність

* Екологічна безпека та сталий розвиток

*Підприємливість і фінансова грамотність

*Компетентність . у природничих науках і технологіях;

* Екологічна грамотність і здорове життя

* Спілкування державною мовою

* Уміння навчатися впродовж життя
ТЕМА 12. РОЗМНОЖЕННЯ ТА РОЗВИТОК ЛЮДИНИ (орієнтовно 4 год)


6465666768
69


Будова та функції репродуктивної системи. Статеві клітини.


Запліднення. Менструальний цикл.

Вагітність. Плацента, її функції


Ембріональний період розвитку людини.


Постембріональний розвиток людини.


Репродуктивне здоров’я.
Узагальнення знань з теми «Ендокринна система. Репродукція та розвиток»

оперує термінами:

- ембріональний розвиток, гамети (сперматозоїд, яйцеклітина), запліднення, зигота, вагітність, плацента

називає:

- функції статевих залоз людини;

- первинні та вторинні статеві ознаки людини;
- періоди онтогенезу людини;

характеризує:
- процес запліднення;
- розвиток зародка і плода;

- розвиток дитини після народження;

- функції плаценти;

- статеве дозрівання;

- вікові періоди індивідуального розвитку людини;
- особливості підліткового вік
у;

- захворювання, що передаються статевим шляхом;

пояснює:
- роль ендокринної системи в регуляції гаметогенезу, овуляції, вагітності, постембріонального розвитку людини;

- вплив факторів середовища та способу життя батьків на розвиток плода

порівнює:

- будову чоловічої та жіночої статевих клітин;

застосовує знання для:
- запобігання хворобам, що передаються статевим шляхом, та попередження ВІЛ-інфікування

* Здоров’я і безпека;

* Громадянська відповідальність

* Екологічна безпека та сталий розвиток

*Підприємливість і фінансова грамотність

*Компетентність . у природничих науках і технологіях;

* Екологічна грамотність і здорове життя

* Спілкування державною мовою

* Уміння навчатися впродовж життя
УЗАГАЛЬНЕННЯ (орієнтовно 1 год)


70


Цілісність організму людини. Взаємодія регуляторних систем організму

називає:

- функції, що підтримують цілісність організму;

- способи підтримання гомеостазу;

характеризує:

- інтегруючу функцію кровоносної, нервової та ендокринної систем

пояснює:

- як забезпечується цілісність організму людини


Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу.

Вітаємо зі святом працівникі́в осві́ти

та даруємо 100 грн

кешбеку!

Кешбеком можна оплатити 50% вартості будь-яких цифрових товарів та послуг на порталі «Всеосвіта»

Отримати кешбек можна з 1 до 14 жовтня 24 жовтня та використати протягом всього місяця.