Календарно-тематичне планування 5 клас з історії

Опис документу:
Календарно-тематичне планування розроблено згідно з оновленою навчальною програмою «Історія України. 5-9 класи», затвердженою Наказом МОН України від 21.02.2019 № 236, відповідно до Листа МОН України від 01.07.2019 № 1/11-5966 «Щодо методичних рекомендацій про викладання навчальних предметів у закладах загальної середньої освіти у 2019/2020 навчальному році».

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу. Щоб завантажити документ, прогорніть сторінку до кінця

Перегляд
матеріалу
Отримати код

Погоджено:

_________________________

«______» ___________________ 202___ р.

Перевірено:

__________________________

«______» ___________________ 201___ р.

5 клас

Історія України

(35 год.)

п/п

Дата

Примітка

Зміст (тема) уроку

1.

Вступ. Що таке минуле, сучасне і майбутнє. Багатоманітність історії.

2.

Історія як наука та навчальний предмет. Історія України – складова європейської історії. Підручник з історії

3.

Календарний та історичний час. Підрахунок історичного часу.

4.

Культурні епохи європейської історії: Первісне суспільство, Античність, Середні віки, Новий час Історія України на шкалі часу

5.

Практичне заняття. Відлік часу в історії, робота зі шкалою часу

6.

Урок узагальнення, контролю і корекції навчальних досягнень учнів із тем «Вступ. Що таке історія. Відлік часу в історії»

7.

Географічний та історичний простір. Робота з історичною картою.

Практична робота. Визначення просторового (територіального) розташування історико-географічного регіону

8.

Україна на картах (мапах) упродовж історії. Територіальні межі (кордони) Київської держави, Королівства Руського (Галицько-Волинської держави), Козацької республіки  / Війська Запорозького/ Гетьманщини та їх зміни.

9.

Терени творення нової України. Держава Україна та її сусіди

10.

Історико-географічні регіони України та їх особливості (на вибір учителя, оглядово). Територіальне розташування та історичне походження рідного міста/села.

Практична робота. Характеристика (за картою) природні умови для вказаних учителем історико-географічних регіонів. Позначення і надписування на контурній карті вказані учителем історико-географічні регіони, територію рідного краю, рідне місто/село

11.

Урок узагальнення, контролю і корекції навчальних досягнень учнів із теми «Де відбувається історія»

12.

Історичні джерела та їх різновиди. Виявлення та збереження історичних джерел.

13.

Потреба залучення різних джерел для відображення повноти історії. Робота з історичними джерелами.

Практична робота. Згрупувати надані учителем історичні джерела за різновидами, часом і територією створення.

14.

Залучення різних джерел для достовірного відображення минулого. Критичне ставлення до джерельних відомостей. Місця, де зберігають історичні джерела.

15.

Практичне заняття. Добрати інформацію про минуле з візуальних джерел (сімейного фотоальбому, зображень пам’яток історії тощо, на розсуд учителя); висловити враження (усно або письмово) від екскурсії до місцевого історичного (краєзнавчого) музею або архіву

16.

Урок узагальнення, контролю і корекції навчальних досягнень учнів із теми «Джерела вивчення історії»

17.

Пам’ятки історії як джерело історико-культурної інформації. Пам’ятник як витвір мистецтва для увічнення пам’яті про подію або особу.

Практична робота. Прочитати символіку пам’ятників історичним подіям і особам

18.

Робота з візуальними і писемними джерелами, які зберігають пам’ять про історію України. Княжа Русь-Україна: Володимир, Данило Галицький

19.

Робота з візуальними і писемними джерелами, які зберігають пам’ять про історію України. Козацька Україна: Богдан Хмельницький.

20.

Робота з візуальними і писемними джерелами, які зберігають пам’ять про історію України. Новітня Україна: на шляху до державної незалежності. Українська революція, Голодомор

21.

Робота з візуальними і писемними джерелами, які зберігають пам’ять про історію України. Новітня Україна: на шляху до державної незалежності Друга світова війна

22.

Практичне заняття. Розповісти (усно або письмово) про відвідану пам’ятку історії або пам’ятник, установлений у рідному краї (на вибір учителя або учнів)

23.

Робота з візуальними і писемними джерелами, які зберігають пам’ять про історію України. Новітня Україна: на шляху до державної незалежності. Проголошення незалежності України, Ухвалення Конституції України.

Практична робота. Проаналізувати витяги з правових пам’яток України (зокрема Конституції України) та поміркувати про їхню роль у захисті прав людини і громадянина

24.

Робота з візуальними і писемними джерелами, які зберігають пам’ять про історію України. Новітня Україна: на шляху до державної незалежності. Революція Гідності.

Практична робота. Згрупувати пам’ятки історії за періодами та історико-географічними регіонами

25.

Урок узагальнення, контролю і корекції навчальних досягнень учнів із теми «Історія України в пам’ятках»

26.

Головні цілі пізнання минулого. Фах історика. Що таке історичний факт, історична особа, історичне дослідження.

27.

Історичні праці про Україну та їхні автори: руські літописи. «Повість минулих літ» літописця Нестора

28.

Історичні праці про Україну та їхні автори: козацькі літописи. Літопис Самійла Величка.

29.

Історичні праці про Україну та їхні автори: Історичні праці ХІХ – початку ХХ ст. «Історія України-Руси» Михайла Грушевського.

Практична робота. Зіставити й пов’язати вибрані факти з історії України, рідного краю і своєї родини

30.

Дослідження з історії рідного краю (на вибір учителя). Наукове і мистецьке осмислення минулого. Художні твори про минуле України (на вибір учителя)

Практична робота. Представити повідомлення з історії родини, підготувати презентацію родового дерева

31.

Урок узагальнення, контролю і корекції навчальних досягнень учнів із теми «Дослідники історії»

32.

Праця і господарство: колись і сьогодні. Традиційні заняття українців. Від натурального до ринкового господарства.

33.

Застосування досягнень науки й техніки у виробництві та його наслідки. Заняття та умови життя населення в українських містах і селах у минулому і тепер.

Практична робота. На основі інформації від батьків (бабусь і дідусів, інших родичів), а також доступних писемних і речових джерел: порівняти ігри на дозвіллі (й іграшки) батьків і власні;

підготувати повідомлення (міні-проект) про харчування людей у минулому.

34.

Наука та освіта. Школи й університети на українських теренах. Зростання ролі розумової праці. Турбота про здоров’я. Медицина. Аптеки. Спорт. Як колись проводили вільний час.

Практична робота. Скласти розповідь про родинні традиції та свята

35.

Урок узагальнення, контролю і корекції навчальних досягнень учнів із теми тем «Усе має минуле»

Учитель/учителька може самостійно планувати навчальну роботу, вибудувати власний алгоритм роботи з учнями/ученицями, зокрема акцентувати на певних навчальних цілях, змістових елементах, розширювати коло історичних діячів/діячок, змінювати послідовність вивчення матеріалу в межах розділів, додавати матеріал з історії рідного краю, доповнювати тематику практичних занять, творчих робіт тощо.

Зверніть увагу, свідоцтва знаходяться в Вашому особистому кабінеті в розділі «Досягнення»