Календарно-тематичне планування

Опис документу:
ІІ семестр

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу. Щоб завантажити документ, прогорніть сторінку до кінця

Перегляд
матеріалу
Отримати код Поділитися

п/п

Зміст уроку

Дата

Примітка

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

Дієприслівник як особлива форма дієслова: значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль.

РМ №13. Складання усної розповіді про улюбленого українського художника на основі зібраної в мережі Інтернет інформації про його життя та творчість із використанням дієприслівників доконаного й недоконаного виду (наприклад: розшукавши(інформацію), зібравши(свідчення, спогади), працюючи(над полотнами, малюнками), перемагаючи (труднощі), долаючи (перешкоди).

Вид і час дієприслівників. Дієприслівники недоконаного й доконаного виду, творення їх.

РМ №14. Усний твір розповідного характеру в художньому стилі про виконання певних дій на основі власних спостережень з використанням дієприслівникових зворотів (за складним планом).

Дієприслівниковий зворот. Розділові знаки при дієприслівниковому звороті й одиничному дієприслівнику.

РМ № 15. Контрольний твір розповідного характеру про виконання автором улюбленої справи в художньому стилі (орієнтовні теми: «Душу я у вишивку вкладаю», «Як я створюю прикраси з бісеру», «У гуртку оригамі», «Збирання моделей човнів – улюблене заняття чоловіків нашої родини», «Як наш клас готує контент для заповнення блога»).

РМ № 16. Аналіз письмового твору.

Не з дієприслівниками. Робота над помилками, допущеними в контрольному переказі.

Не з дієприслівниками.

Контрольна тестова робота №4. Морфологія. Орфографія.

Аналіз контрольної роботи.

Прислівник, значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль.

Розряди прислівників (практично). Творення й правопис прислівників.

РМ № 17. Контрольний докладний переказ тексту-роздуму дискусійного характеру в публіцистичному стилі.

Ступені порівняння прислівників.

РМ № 18. Аналіз контрольного переказу.

Букви –н- та –нн- у прислівниках.

Не і ні з прислівниками.

И та і в кінці прислівників.

Правопис прислівників на -о ,-е, утворених від прикметників і дієприкметників.

Написання прислівників окремо, разом і через дефіс.

РМ № 19. Складання анотації на книжку з використанням прислівників.

Написання прислівникових словосполук типу раз у раз, з дня на день...

Контрольна тестова робота №5. Морфологія. Орфографія.

Аналіз контрольної роботи.

Прийменник як службова частина мови. Прийменник як засіб зв’язку слів у словосполученні й реченні. Прийменниково-іменникові конструкції в ролі членів речення.

Зв’язок прийменника з непрямими відмінками іменника.

Види прийменників за будовою. Синонімічні й антонімічні прийменники.

Непохідні й похідні прийменники. Написання похідних прийменників разом, окремо і через дефіс.

РМ №20. Портретний нарис у публіцистичному стилі.

Сполучник як службова частина мови. Синонімічні й антонімічні сполучники.

Види сполучників за будовою, походженням. Використання сполучників у простому і складному реченні: сполучники сурядності й підрядності.

РМ №21. Редагування речень, у яких допущено граматичні помилки.

Написання сполучників разом та окремо. Розрізнення сполучників і однозвучних слів.

Частка як службова частина мови. Частки формотворчі та словотворчі. Частки, що надають слову або реченню додаткових відтінків (практично).

Правопис часток. Написання часток -бо, -но, -то, -от, -таки.

РМ № 22. Виразне читання уривків з художніх творів, що містять діалоги, складені в розмовному стилі. Обговорення ролі часток у мовленні.

Вигук як особлива частина мови. Групи вигуків за значенням.

Дефіс у вигуках.

Кома і знак оклику при вигуках.

Узагальнення й систематизація вивченого про частини мови, правопис їх і використання в мовленні.

Контрольний диктант.

Контрольна тестова робота №6. Морфологія. Орфографія.

Аналіз контрольного диктанту та контрольної роботи.

Тематична

Читання вголос

Усний твір

Семестрова

15.01.

17.01.

19.01.

22.01.

23.01.

29.01.

31.01.

ЗОШ

02.02.

05.02.

07.02.

12.02.

14.02.

16.02.

19.02.

21.02.

26.02.

28.02.

ЗОШ

02.03.

05.03.

07.03.

12.03.

14.03.

16.03.

19.03.

21.03.

ЗОШ

02.04.

04.04.

06.04.

11.04.

16.04.

18.04.

20.04.

23.04.

25.04.

30.04.

ЗОШ

04.05.

07.05.

14.05.

16.05.

18.05.

21.05.

23.05.

ЗОШ

Зверніть увагу, свідоцтва знаходяться в Вашому особистому кабінеті в розділі «Досягнення»

Курс:«Комунікативна компетентність учнів старшої школи. Практичні матеріали»
Мельничук Вікторія Олексіївна
30 годин
590 грн

Всеосвіта є суб’єктом підвищення кваліфікації.

Всі сертифікати за наші курси та вебінари можуть бути зараховані у підвищення кваліфікації.

Співпраця із закладами освіти.

Дізнатись більше про сертифікати.