Календарно-тематичне планування

Опис документу:
ІІ семестр

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу. Щоб завантажити документ, прогорніть сторінку до кінця

Перегляд
матеріалу
Отримати код

п/п

Зміст уроку

Дата

Примітка

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

Вимова приголосних звуків. Уподібнення приголосних звуків.

Спрощення в групах приголосних.

Фонетична транскрипція (повторення).

РМ № 13. Есе (розмірковування в довільній формі) про красу й милозвучність української мови.

Найпоширеніші випадки чергування голосних і приголосних звуків (практично).

Чергування [о] – [а], [е] – [і], [е] – [и].

Чергування [о], [е] з [і].

Чергування [и] – [і] після [ж], [ч], [ш], [шч] та [г], [к], [х] у коренях слів.

Чергування [г], [к], [х] – [ж], [ч], [ш] – [з′], [ц′], [с′].

Основні випадки чергування у – в, і – й, з – із – зі (правила милозвучності).

РМ № 14. Виразне читання текстів з дотриманням правил орфоепії.

Позначення м’якості приголосних на письмі буквами ь, і, є, ю, я.

Правила вживання знака м’якшення (повторення й поглиблення).

Правила вживання апострофа.

Контрольна тестова робота № 4. Фонетика. Графіка. Орфоепія. Орфографія.

Аналіз контрольної роботи.

Відомості із синтаксису й пунктуації.

Словосполучення. Відмінність словосполучення від слова й речення. Головне й залежне слово в словосполученні.

Речення, його граматична основа (підмет і присудок). Речення з одним головним членом (загальне ознайомлення).

Види речень за метою висловлення; за емоційним забарвленням: окличні й неокличні (повторення).

Пунктуаційна помилка та її умовне позначення (практично).

Другорядні члени речення: додаток.

Другорядні члени речення: означення.

Другорядні члени речення: обставина.

Другорядні члени речення: додаток, означення, обставина.

Контрольна тестова робота № 5. Відомості із синтаксису

й пунктуації.

Аналіз контрольної роботи.

Речення з однорідними членами (без сполучників і зі сполучниками а, але, і).

Кома між однорідними членами.

Узагальнювальне слово в реченні з однорідними членами.

Двокрапка й тире при узагальнювальних словах у реченнях з однорідними членами.

РМ № 15, 16. Контрольний докладний переказ тексту розповідного характеру з елементами роздуму, що містить однорідні члени речення.

РМ № 17. Аналіз письмового переказу.

Звертання. Непоширені й поширені звертання.

Розділові знаки при звертанні (повторення).

РМ № 18. Лист до рідної людини з використанням звертань та вставних слів.

РМ № 19. Ділові папери. Оформлення конверта (або адреси на поштовій листівці).

Контрольна тестова робота № 6. Відомості із синтаксису

й пунктуації.

Аналіз контрольної роботи.

Ознайомлення з найбільш уживаними вставними словами та сполученнями слів (практично).

Виділення вставних слів на письмі комами.

Складні речення з безсполучниковим і сполучниковим зв’язком.

РМ № 20. Контрольний твір-роздум за колективно складеним планом у художньому стилі (орієнтовні теми: «Чому необхідно знати історію свого народу», «Чому потрібно знати звичаї свого народу», «Чого не можна купити за гроші», «Чому потрібно берегти природу»).

РМ № 21. Аналіз письмового твору.

Кома між частинами складного речення, з’єднаними безсполучниковим і сполучниковим зв’язком.

Контрольна тестова робота № 7. Відомості із синтаксису

й пунктуації.

Аналіз контрольної роботи.

Пряма мова. Діалог.

Розділові знаки в реченнях із прямою мовою.

Тире при діалозі.

РМ № 22. Складання усної розповіді «Мудрі батькові поради» («Улюблені пісні моєї мами», «Чого навчив мене мій тренер») з використанням речень, що містять пряму мову.

Повторення й узагальнення вивченого в кінці року.

Лексикологія.

Будова слова й орфографія.

Фонетика й графіка.

РМ № 23. Читання речень (текстів) з дотриманням правил вимови слів та інтонування речень.

Орфоепія й орфографія.

Синтаксис і пунктуація.

РМ № 24. Написання речень і текстів з поясненням написання слів та вживання розділових знаків.

Контрольний диктант.

Контрольна тестова робота № 8. Відомості із синтаксису

й пунктуації.

Аналіз контрольного диктанту та контрольної роботи.

Тематична

Усний твір

Читання вголос

Семестрова

15.01.

17.01.

18.01.

18.01.

22.01.

24.01.

25.01.

29.01.

31.01.

ЗОШ

01.02.

01.02.

05.02.

07.02.

08.02.

12.02.

14.02.

15.02.

15.02.

19.02.

21.02.

22.02.

26.02.

28.02.

ЗОШ

01.03.

01.03.

05.03.

07.03.

12.03.

14.03.

15.03.

15.03.

19.03.

21.03.

22.03.

ЗОШ

02.04.

04.04.

05.04.

11.04.

12.04.

12.04.

16.04.

18.04.

19.04.

23.04.

25.04.

26.04.

26.04.

30.04.

ЗОШ

03.05.

07.05.

10.05.

10.05.

14.05.

16.05.

17.05.

21.05.

23.05.

24.05.

24.05.

ЗОШ

Зверніть увагу, свідоцтва знаходяться в Вашому особистому кабінеті в розділі «Досягнення»

Всеосвіта є суб’єктом підвищення кваліфікації.

Сертифікат від «Всеосвіти» відповідає п. 13 постанови КМУ від 21 серпня 2019 року № 800 (із змінами і доповненнями, внесеними постановою КМУ від 27 грудня 2019 року № 1133)

Обрати Курс або Вебінар.

Співпраця із закладами освіти.

Дізнатись більше про сертифікати.


Приклад завдання з олімпіади Українська мова. Спробуйте!