Календарно-тематичне планування

Опис документу:
ІІ семестр

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу. Щоб завантажити документ, прогорніть сторінку до кінця

Перегляд
матеріалу
Отримати код

з/п

Тема уроку

Дата

Примітка

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62, 63

64

65

66

67

68

69, 70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

92

95

96

97

98

99

100

101

102

103

Збірні іменники. Рід іменників (повторення). Іменники спільного роду. Число іменників (повторення). Іменники, що мають форми тільки однини або тільки множини.

Відмінки іменників. Кличний відмінок. Особливості написання іменників у кличному відмінку. Відмінювання іменників. Поділ іменників на відміни й групи.

Відмінювання іменників І відміни.

Відмінювання іменників ІІ відміни.

Особливості відмінювання іменників чоловічого роду в родовому відмінку.

Відмінювання іменників ІІІ – IV відміни.

Літери е, и, і в суфіксах –ечок, -ечк, -ичок, -ичк, -інн (я), -ення (-я), -н (я), -инн (я), -ив (о), -ев (о).

Незмінювані іменники. Рід незмінюваних іменників. Відмінювання іменників, що мають форму лише множини.

Не з іменниками.

Написання й відмінювання чоловічих і жіночих прізвищ, імен по батькові.

Правопис складних іменників (повторення й поглиблення).

Контрольна тестова робота №4. Морфологія. Орфографія. Загальна характеристика частин мови. Іменник.

Тематична Зошит

Аналіз контрольної роботи.

Прикметник: загальне значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль.

Групи прикметників за значенням: якісні, відносні, присвійні.

РМ №11. Основні джерела матеріалу для твору і його систематизація (практично).

РМ №12. Усний твір – оповідання за жанровою картиною.

Усний твір

Перехід прикметників з однієї групи в іншу. Повні й короткі форми прикметників.

РМ №15. Твір – роздум про вчинки людей на основі власних спостережень і вражень у художньому стилі.

Ступені порівняння якісних прикметників, їх творення.

Контрольне аудіювання тексту художнього стилю. Творення форм вищого й найвищого ступенів порівняння якісних прикметників.

Аудіювання

РМ №13, 14. Контрольний твір – опис природи за картиною у художньому стилі.

Робота над помилками, допущеними в контрольному творі. Прикметники твердої й м’якої групи.

Не з прикметниками.

Контрольна тестова робота №5. Прикметник.

Тематична

Аналіз контрольної роботи.

Зошит

Відмінювання прикметників. Прикметники твердої й м’якої груп.

РМ №16, 17. Контрольний вибірковий переказ художнього тексту розповідного характеру з елементами опису природи.

Робота над помилками, допущеними в контрольному переказі. Творення прикметників. Перехід прикметників в іменники.

Написання прикметників із суфіксами –еньк-, -есеньк-, -ісіньк-, -юсіньк-, -ськ-, цьк-, -зьк-.

Букви е, о, и у прикметникових суфіксах –ев- (-єв), -ов- (-йов-, -ьов-) –ичн-, -ін-, -ин-.

Написання – н - і – нн - у прикметниках.

Написання складних прикметників разом і через дефіс.

Написання прізвищ прикметникової форми.

Контрольна тестова робота №6. Прикметник.

Тематична

Аналіз контрольної роботи.

РМ №18. Повідомлення на лінгвістичну тему в науковому стилі.

Зошит

Числівник: загальне значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль.

Числівники кількісні (на позначення цілих чисел, дробові, збірні) і порядкові.

РМ №19. Усний твір-опис природи на основі особистих вражень у художньому стилі.

Числівники прості, складні й складені. Роздільне написання складених числівників. Написання разом порядкових числівників з – тисячний.

Відмінювання числівників. Буква ь на кінці числівників і перед закінченням у непрямих відмінках.

Уживання числівників на позначення дати, часу (годин). Творення числівників.

Читання вголос

Контрольна тестова робота №7. Числівник.

Тематична

Аналіз контрольної роботи.

Займенник: загальне значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль.

Розряди займенників за значенням. Особові займенники, їх відмінювання. Зворотний займенник себе.

РМ №20. Усний вибірковий переказ тексту наукового стилю з елементами роздуму.

Відносні й питальні займенники, їх відмінювання. Правопис заперечних займенників.

РМ №21. Складання й розігрування діалогів відповідно до запропонованої ситуації спілкування, пов’язаної з особистими враженнями від певних подій.

Зошит

Написання разом і через дефіс неозначених

займенників.

Написання займенників з прийменниками окремо.

РМ №22. Твір – оповідання на основі побаченого.

Присвійні, вказівні й означальні займенники. Приставний н у формах особових і вказівних займенників.

РМ №23. Докладний переказ художнього тексту розповідного характеру з елементами тексту-роздуму.

Узагальнення й систематизація вивченого з лексикології.

Узагальнення й систематизація вивченого з словотвору й орфографії.

Узагальнення й систематизація вивченого з орфографії, морфології.

Контрольний диктант.

Аналіз контрольного диктанту.

Контрольна тестова робота № 8. Займенник.

Аналіз контрольної роботи.

Тематична Зошит

ІІ семестр Скоригована

11.01.

13.01.

16.01.

18.01.

20.01.

20.01.

23.01.

23.01.

25.01.

27.01.

30.01.

01.02.

03.02.

03.02.

06.02.

07.02.

08.02.

10.02.

13.02.

15.02.

17.02.

17.02.

20.02.

22.02.

24.02.

27.02.

01.03.

03.03.

03.03.

06.03.

10.03.

13.03.

15.03.

17.03.

17.03.

20.03.

22.03.

24.03.

03.04.

05.04.

07.04.

07.04.

10.04.

12.04.

14.04.

19.04.

21.04.

21.04.

24.04.

26.04.

28.04.

03.05.

05.05.

05.05.

10.05.

12.05.

15.05.

17.05.

19.05.

19.05.

22.05.

24.05.

26.05.

Зверніть увагу, свідоцтва знаходяться в Вашому особистому кабінеті в розділі «Досягнення»

Всеосвіта є суб’єктом підвищення кваліфікації.

Сертифікат від «Всеосвіти» відповідає п. 13 постанови КМУ від 21 серпня 2019 року № 800 (із змінами і доповненнями, внесеними постановою КМУ від 27 грудня 2019 року № 1133)

Обрати Курс або Вебінар.

Співпраця із закладами освіти.

Дізнатись більше про сертифікати.


Приклад завдання з олімпіади Українська мова. Спробуйте!