Календарно-тематичне планування

Опис документу:
ІІ семестр

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу. Щоб завантажити документ, прогорніть сторінку до кінця

Перегляд
матеріалу
Отримати код

з/п

Тема уроку

Дата

27

28,

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39,

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

Стилістика складних речень

Види складних речень. Смислові відношення між частинами складних речень.

Усний твір

РМ №10,11. Контрольний твір-роздум на морально – етичну тему в публіцистичному стилі.

Смислові відношення між частинами складних речень. Пунктограми в складному реченні.

РМ №12. Усний докладний переказ тексту художнього стилю із творчим завданням(висловленням власного ставлення до подій, героїв, їхніх вчинків).

РМ №13. Виступ під час дискусії (підготовлений і непідготовлений) на суспільну або морально-етичну теми, його композиція(вступ, основна частина, завершення), основні способи виступу (читання тексту, відтворення його по пам’яті з читанням окремих фрагментів, вільна імпровізація, інтерпретація, відповіді на запитання. ведення полеміки).

Контрольна тестова робота №2. Стилістика простих речень.

Тематична Зошит

Аналіз контрольної роботи.

Синоніміка складносурядних і складнопідрядних речень; складних безсполучникових і складносурядних.

Синоніміка складних безсполучникових і складнопідрядних.

РМ №14.Ділові папери. Протокол (складний). Витяг з протоколу.

Синоніміка складнопідрядних і простих речень з дієприкметниковим і дієприслівниковим зворотами.

РМ №15,16. Контрольний стислий переказ тексту художнього стилю із творчим завданням(висловленням власного ставлення до подій, героїв, їхніх вчинків).

РМ №17. Аналіз контрольного переказу.

Синоніміка сполучників і сполучних слів, що з’єднують складні сполучникові речення.

Зошит

Контрольна тестова робота №3. Стилістика складних речень

Тематична

Аналіз контрольної роботи.

Стилістика речень з різними засобами вираження чужого мовлення

Пряма й непряма мова, її призначення й граматично-смислові особливості. Пунктограми при прямій мові та діалозі.

РМ №18. Офіційний лист.

Стилістичні особливості авторських слів при прямій мові. Синоніміка речень із прямою мовою, реплік у діалозі й непрямій мові. Контрольне аудіювання тексту художнього стилю діалогічного характеру.

Аудіювання Зошит

РМ №19. Реферат на тему, пов’язану з предметами, що вивчаються (із залученням наукової, науково-популярної літератури), особливості його побудови і мовне оформлення. Бібліографія.

Стилістика мовлення (функціональна). Культура мовлення

Мовлення як предмет вивчення стилістики і культури мовлення. Мовлення розмовне і книжне, їх співвідношення й особливості. Поняття стилю мовлення: позамовні ознаки (сфера спілкування, умови і мета спілкування) й мовні.

Стилі мовлення: розмовний, науковий, офіційно-діловий, художній і публіцистичний, їх підстилі. Зміст і структура текстів кожного зі стилів, їх характерні мовні засоби, основні жанри.

Читання вголос

РМ №20. Види запису почутого і прочитаного: конспект, тези.

РМ №21. Діалог, складений відповідно до запропонованої ситуації, діалог-обмін думками, враженнями(офіційна й неофіційна розмова); обговорення самостійно обраної теми.

Мовлення правильне й комунікативно доцільне. Вимоги до гарного мовлення (змістовність, логічність, багатство і різноманітність, точність, виразність, доречність), їх основні ознаки (практично).

Узагальнення й систематизація найважливіших відомостей з української мови

Лексика і фразеологія. Морфологічна будова слова. Написання слів з найуживанішими орфограмами.

РМ №22. Доповідь на тему, пов’язану з предметами, що вивчаються (із залученням наукової, науково-популярної літератури),прийоми встановлення й збереження контакту з аудиторією.

Частини мови.

Зошит

РМ №23. Види запису почутого і прочитаного: докладний і короткий плани.

Слово, словосполучення, речення. Просте речення. Члени речення. Складне речення.

Система розділових знаків.

РМ №24. Види запису прочитаного й прочитаного: докладний запис.

Текст, його будова.

Контрольний диктант.

Контрольна тестова робота №4. Стилістика речень з різними засобами вираження чужого мовлення

Стилістика мовлення (функціональна). Культура мовлення. Узагальнення й систематизація найважливіших відомостей з української мови.

Аналіз контрольного диктанту та контрольної роботи.

Тематична Зошит

ІІ семестр Скоригована

11.01.

18.01.

18.01.

23.01.

25.01.

25.01.

30.01.

01.02.

06.02.

08.02.

09.02.

13.02.

20.02.

20.02.

22.02.

27.02.

01.03.

06.03.

13.03.

15.03.

20.03.

22.03.

03.04.

05.04.

10.04.

12.04.

19.04.

24.04.

26.04.

03.05.

08.05.

10.05.

15.05.

17.05.

22.05.

24.05.

Зверніть увагу, свідоцтва знаходяться в Вашому особистому кабінеті в розділі «Досягнення»

Всеосвіта є суб’єктом підвищення кваліфікації.

Сертифікат від «Всеосвіти» відповідає п. 13 постанови КМУ від 21 серпня 2019 року № 800 (із змінами і доповненнями, внесеними постановою КМУ від 27 грудня 2019 року № 1133)

Обрати Курс або Вебінар.

Співпраця із закладами освіти.

Дізнатись більше про сертифікати.


Приклад завдання з олімпіади Українська мова. Спробуйте!