Календарно-тематичне планування

Опис документу:
ІІ семестр

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу. Щоб завантажити документ, прогорніть сторінку до кінця

Перегляд
матеріалу
Отримати код Поділитися

п/п

Зміст уроку

Дата

Примітка

Примітка

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47,48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

Українська література 1940 – 1950 рр.

Участь українських письменників у Другій світовій війні. Активізація патріотичної тематики , героїчного пафосу, посилення філософічності в літературі цього періоду. Засилля соцреалізму в мистецтві повоєнного періоду.

Олександр Довженко. Відомий у світі кінорежисер, засновник поетичного кіно. Романтичне світобачення. Соціалістичний канон і новаторський естетичний пошук. Національні та загальнолюдські проблеми.

О. Довженко. «Україна в огні». Поєднання лірико – романтичного, виражального начала з публіцистикою, доля народу крізь призму авторського бачення і оцінки.

О. Довженко. Історія написання «Зачарованої Десни», автобіографічна основа, сповідальність оповіді. Поєднання минулого і сучасного.

О. Довженко. «Зачарована Десна». Два ліричні герої: малий Сашко і зріла людина. Морально – етичні проблеми, порушені в кіноповісті.

ТЛ: кіноповість, публіцистичність.

Позакласне читання. Я. Галан.

Зошит

Контрольна тестова робота №2. Українська література 1920 – 1930 рр.

Тематична

Українська література другої половини ХХ – початку ХХІ ст. Вступ

Українська література у другій половині ХХ ст. Спроба подолати канони соцреалізму. «Закулісний» розвиток модерніму, опозиційні прояви різних стильових тенденцій. Явище «шістдесятництва», нью – йоркська група, постшістдесятники, українська «химерна проза». Пошукове розмаїття сучасної літератури. Тенденції постмодернізму.

ТЛ: соцреалізм, модернізм (повторення) і постмодернізм.

Поети – шістдесятники. Нова хвиля відродження української літератури на початку 60-х років. «Шістдесятництво» як явище культурологічне і соціальне. Його зв'язок із дисидентським рухом. Ідейно – стильове розмаїття, тематична і формотворча новизна.

1 вірш напамять

Василь Симоненко. Творча біографія митця («витязь молодої української поезії»). Традиційність його лірики. «Задивляюсь у твої зіниці…». Образ України, громадянський вибір поета. мотив самоствердження людини у складному світі, її самодостатність і самоцінність («Я…»).

ТЛ: віршові розміри (повторення).

Дмитро Павличко. Основні відомості про поета, перекладача. Громадянські мотиви лірики. Образно – притчевий зріз часу, історії народу, проблеми нації, окремої людини. Пісня «Два кольори», яка стала народною.

Іван Драч. Невтомний шукач нового змісту і нової форми в поезії. Переосмислення жанру балади. «Балада про соняшник» - поетичний роздум про суть мистецтва, процес творчості. Символічність образу соняшника, сонця.

ТЛ: балада (повторення).

Микола Вінграновський. Коротко про поета, прозаїка, кіномитця. Учень О. Довженка. «Сеньйорито акаціє, добрий вечір…». Вселюдські, національні мотиви крізь призму «інтимного само зосередження». Вируюча пристрасть, несподівана асоціативність, буйна фантазія, образна деталь поезії. Інтимна лірика митця. Збірка інтимної лірики «Цю жінку я люблю».

Ліна Костенко. Творчий шлях. Особливості індивідуального стилю (філософічність, історизм мислення, традиційність, інтелектуалізм, публіцистичність). «Страшні слова, коли вони мовчать…»- ліричний роздум про значення слова в житті людини, суть мистецтва.

Л. Костенко. «Вічні» українські фольклорні типи, новітнє переосмислення традиційної ситуації, образи – архетипи як атрибути української свідомості («Українське альфреско»).

Виразне читання віршів Л. Костенко. «Хай буде легко. Дотиком пера…», «Я вранці голос горлиці люблю…», «Недумано, негадано…». Інтимна лірика як спонука до роздумів про суть кохання. Її сповідальність. Пейзажна і філософська лірика. 1 напамять

ТЛ: образи – архетипи.

Зошит

Л. Костенко. Історико – фольклорна основа історичного роману у віршах «Маруся Чурай». Духовне життя нації крізь призму нещасливого кохання.

Л. Костенко. «Маруся Чурай». Центральні проблеми: митець і суспільство, індивідуальна свобода людини.

ТЛ: роман у віршах.

Контрольний твір за творчістю Л. Костенко.

Василь Стус. Поет як символ незламного духу, збереження людської гідності. Загальний огляд творчості. Узагальнені образи крізь призму індивідуальної долі. «Господи, гніву пречистого…». Основні тематико – проблемні лінії: душа людини «перед вічністю високого неба» (відчудження від світу, проблема вибору, стан трагічної самотності і активної дії, формування себе).

В. Стус. «О земле втрачена, явися…», «Як добре те, що смерті не боюсь я…». Атмосфера розтлінного духу тоталітарної системи; Україна – мрія і Україна знищена, скорена. Поезія Стуса – зразок «стоїчної» поезії у світовій ліриці. 1 напам’ять

ТЛ: метафора ( поглиблено).

Зошит

Контрольна тестова робота №3. Українська література 1940 – 1950 рр. Українська література другої половини ХХ – початку ХХІ ст.

Тематична

Проза другої половини ХХ ст.

Інтенсивний розвиток української прози (твори В. Дрозда, Є. Гуцала, В. Шевчука, Гр. Тютюнника, А. Дімарова, О. Гончара, П. Загребельного та ін. ). Її новаторські особливості. Національна специфіка. Розмаїття тематики й жанрове розмаїття.

Олесь Гончар. Загальна характеристика доробку О. Гончара – романтика. Творчий злет у 60-ті роки. Його громадянська і життєва позиція, роль у духовному відродженні нації. «За мить щастя» ( із роману «Тронка»). Краса і сила кохання як матеріал художнього осмислення. Узагальнений образ миті життя, філософія миті щастя людини.

Новела – засторога «Залізний острів» з роману «Тронка». Символіка танку юних Віталіка і Тоні на розпеченій палубі затонулого крейсера(гуманістичні цінності під загрозою цивілізаційних процесів).

ТЛ: новела, роман та його види.

Григір Тютюнник. Коротко про письменника. «Три зозулі з поклоном». «Вічна» тема «любовного трикутника» в новітній інтерпретації. Образ любові як втілення високої християнської цінності, яка вивищує людину над прагматичною буденністю, очищає її душу.

Зміщення часових площин як художній засіб. Роль художньої деталі в розкритті характеру, ідеї.

ТЛ: художня деталь (поглиблено).

РМ №3. Складання новели (усно).

Валерій Шевчук. Життя і творчість митця. Особливості світобачення, громадянська позиція. Зв'язок із давньою українською літературою. Композиція роману – балади «Дім на горі» (повість – преамбула і збірка новел «Голос трави»). Використання традиції європейської балади (сюжет кохання жінки і демонічної сили, трагізм). Розгалуженість сюжету.

ТЛ: роман – балада.

В. Шевчук. «Дім на горі». Барокове поєднання високого( духовного) і низького (буденного): дім на горі як фортеця нашої духовності, душі, підніжжя гори як поле боротьби добра і зла, світла і темряви. Барокові притчові мотиви і символи (самотність, роздвоєння людини, блудний син, дорога). Жіноче начало і чоловіче у творі. Притче вість образів, епізодів.

ТЛ: притче вість, бароко, символічність (поглиблено).

Зошит

Українська історична проза

В лещатах радянської ідеології. Історичні твори З. Тулуб, П. Загребельного, Р. Іваничука, Ю. Мушкетика, І. Білика та ін.

П. Загребельний. Коротко про письменника. загальна характеристика історичної прози. «Диво» (скорочено). Історична основа й художній вимисел у романі. Софія Київська як історична памятка та художній вимисел.

ТЛ: історична правда і художній вимисел (повторення).

П. Загребельний. «Диво». Образ Сивоока (проблема творчого начала в людині, свободолюбства, людської гідності). Князь Ярослав Мудрий (проблема влади й людини). Наскрізні проблеми: людина перед вибором, людина у процесі самопізнання та самоствердження, людина – творець.

РМ №4. Твір – характеристика персонажа.

Сучасна українська література (огляд)

Історико – культурна картина літератури кінця ХХ – початку ХХІ ст. (на шляху до нового відродження). Літературні угрупування (Бу – Ба – Бу, «Нова дегенерація», «Пропала грамота», «ЛуГоСад» та ін.). творчість Г. Пагутяк, Ю. Андруховича, О. Забужко, І. Римарука, В. Слапчука та ін.

Утворення АУП (Асоціації українських письменників). Література елітна і масова. Постмодернізм як один із художніх напрямів мистецтва 90-х років, його риси.

Сучасні часописи та альманахи.

Урок – підсумок

Бесіда про твори, вивчені упродовж навчального року. Зосередження уваги на їхніх художніх особливостях, новаторстві (на тлі відповідного відрізка часу).

Контрольна тестова робота №4. Проза ІІ половини ХХ ст. Українська історична проза. Сучасна українська література.

Зошит Тематична

ІІ семестр Скоригована

11.01.

16.01.

18.01.

23.01.

25.01.

26.01.

30.01.

01.02.

06.02.

08.02.

10.02.

13.02.

15.02.

20.02.

22.02.

27.02.

01.03.

06.03.

13.03.

15.03.

20.03.

22.03.

03.04.

05.04.

10.04.

12.04.

19.04.

24.04.

26.04.

03.05.

08.05.

10.05.

15.05.

17.05.

22.05.

24.05.

Зверніть увагу, свідоцтва знаходяться в Вашому особистому кабінеті в розділі «Досягнення»

Всеосвіта є суб’єктом підвищення кваліфікації.

Всі сертифікати за наші курси та вебінари можуть бути зараховані у підвищення кваліфікації.

Співпраця із закладами освіти.

Дізнатись більше про сертифікати.

Приклад завдання з олімпіади Українська мова. Спробуйте!
До ЗНО з УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ТА ЛІТЕРАТУРИ залишилося:
0
3
міс.
2
7
дн.
0
0
год.
Готуйся до ЗНО разом із «Всеосвітою»!