Сьогодні о 11:00
Семінар:
«
Досягнення та перспективи розвитку дошкільної освіти в Україні
»

Календарно-тематичне планування 4 клас Скворцова, Онопрієнко

Математика

Для кого: 4 Клас

26.08.2021

385

101

4

Опис документу:
Календарно-тематичне планування з математики 4 клас з очікуваними результатами. Автори підручника: Світлана Скворцова, Оксана Онопрієнко. За новою програмою . Нова українська школа. НУШ. За програмою Савченко.
Перегляд
матеріалу
Отримати код

Календарно-тематичне планування уроків “Математика” для учнів 4 класу

за Типовою освітньою програмою,

розробленою під керівництвом О. Я. Савченко,

Підручник «Математика» для 4 класу (у 2 частинах)

Автори С. О. Скворцова, О. В. Онопрієнко (2021)

175 год

(5 годин на тиждень)

І семестр

Календарно-тематичне планування уроків “Математика” для учнів 4 класу

за Типовою освітньою програмою,

розробленою під керівництвом О. Я. Савченко,

Підручник «Математика» для 4 класу (у 2 частинах)

Автори С. О. Скворцова, О. В. Онопрієнко (2021)

175 год

(5 годин на тиждень)

І семестр

уроку

Тема уроку

Дата

Очікувані результати

Примітка

Розділ І. Узагальнюємо та систематизуємо вивчене в 3 класі

1

Повторюємо нумерацію чисел у межах 1000


відтворює послідовність чисел у межах тисячі; [4 МАО 4.2] читає і записує числа, утворює числа різними способами; [4 МАО 4.2] порівнює числа різними способами; [4 МАО 4.2] визначає розрядний склад багатоцифрового числа; [4 МАО 4.2] визначає загальну кількість одиниць певного розряду;


2

Узагальнюємо знання про арифметичні дії з числами



3

Досліджуємо залежність результату арифметичної дії від зміни компонента



4

Узагальнюємо прийоми додавання і віднімання в межах 1000



5

Додаємо і віднімаємо числа різними способами



6

Узагальнюємо прийоми усних множення і ділення в межах 1000



7

Множимо і ділимо числа різними способами



8

Досліджуємо задачі


[4 МАО 4.2] подає числа у вигляді суми розрядних доданків; [4 МАО 4.2] виконує додавання та віднімання, множення і ділення на основі нумерації чисел; [4 МАО 4.3]володіє навичками письмового додавання і віднімання чисел у межах мільйона; [4 МАО 4.3] прогнозує результат додавання та віднімання, [4 МАО 1.3] перевіряє правильність обчислень; [4 МАО 3.3], [4 МАО 3.4]


9

Досліджуємо ділення з остачею



10

Досліджуємо задачі



11

Узагальнюємо знання про математичні вирази



12

Узагальнюємо знання про рівняння і нерівності



13

Досліджуємо рівняння і нерівності зі змінною



14

Узагальнюємо знання про частини цілого



15

Досліджуємо задачі



16

Перевіряємо свої досягнення.Діагностична робота № 1



17

Навчальний проєкт «Математика в побуті»



РОЗДІЛ 2. Вивчаємо письмові прийоми множення і ділення


18

Повторюємо арифметичні дії множення і ділення


перевіряє правильність обчислень; [4 МАО 3.3], [4 МАО 3.4] володіє навичками письмового множення і ділення багатоцифрового числа на одноцифрове; [4 МАО 4.3] володіє обчислювальними навичками письмового множення і ділення на двоцифрове число; [4 МАО 4.3] розуміє спосіб множення і ділення на трицифрове число; [4 МАО 4.3] виконує письмове ділення з остачею; [4 МАО 4.3] планує послідовність виконання дій у письмових обчисленнях; [4 МАО 2.2] Нумерація чисел першого мільйона Додавання і віднімання чисел у межах мільйона. Множення і ділення чисел у межах мільйона. 49 прогнозує кількість цифр у добутку, частці до знаходження результату; [4 МАО 1.3] перевіряє правильність обчислень; [4 МАО 3.4]


19

Знайомимось із письмовим прийомом множення



20

Вивчаємо письмове множення на одноцифрове число



21

Знайомимось зі способом відношень у розв’язуванні задач на знаходження четвертого пропорційного



22

Розв’язуємо задачі на знаходження четвертого пропорційного способом відношень



23

Розв’язуємо задачі на знаходження четвертого пропорційного двома способами



24

Знайомимось із письмовим діленням на одноцифрове число



25

Виконуємо письмове ділення на одноцифрове число



26

Виконуємо письмове ділення на одноцифрове число



27

Виконуємо письмове ділення на одноцифрове число



28

Виконуємо письмове ділення на одноцифрове число



29

Знайомимось з алгоритмом письмового ділення



30

Знайомимось із письмовими множенням і діленням на кругле число



31

Виконуємо письмові множення і ділення на кругле число



32

Знайомимось із письмовим множенням на двоцифрове число



33

Досліджуємо задачі на знаходження четвертого пропорційного; на подвійне зведення до одиниці



34

Досліджуємо задачі на подвійне зведення до одиниці



35

Досліджуємо задачі на подвійне зведення до одиниці



36

Досліджуємо задачі



записує математичні вирази і твердження, подані в текстовій формі, з використанням математичних символів; [4 МАО 2.1], [4 МАО 4.8] встановлює відношення рівності й нерівності між числами й числовими виразами; [4 МАО 4.8] знаходить значення числового виразу та буквеного виразу із заданим значенням букви; [4 МАО 4.3], [4 МАО 4.8] застосовує правила порядку виконання дій під час обчислень значень виразів без дужок та з дужками; [4 МАО 4.3]


37

Знайомимось із письмовим діленням на двоцифрове число



38

Виконуємо письмове ділення на двоцифрове число



39

Виконуємо письмове ділення на двоцифрове число



40

Досліджуємо задачі



41

Ділимо на двоцифрове число



42

Задачі з буквеними даними



43

Виконуємо ділення з остачею



44

Перевіряємо свої досягнення. Діагностична робота № 2



45

Навчальний проєкт «Математичні рекорди в царстві рослин»



РОЗДІЛ 3. Вивчаємо нумерацію багатоцифрових чисел

46

Узагальнюємо знання нумерації трицифрових чисел


[4 МАО 2.2] користується для вимірювання величин інструментами, приладами та іншими засобами; [4 МАО 4.7] перетворює величини, виражені в двох одиницях найменувань; [4 МАО 4.3] виконує арифметичні дії з іменованими числами; розв’язує прості і складені сюжетні задачі (в тому числі з дробами), задачі з геометричним змістом, компетентнісно зорієнтовані задачі; [4 МАО 3.1], [4 МАО 2.3] розв’язує задачі на знаходження четвертого пропорційного різними способами, на подвійне зведення до одиниці, на пропорційне ділення, на знаходження невідомого за двома різницями, на спільну роботу, на прямолінійний рівномірний двох тіл; [4 МАО 1.2], [4 МАО 2.3]


47

Лічимо тисячами



48

Лічимо в межах багатоцифрових чисел



49

Розв’язуємо задачі



50

Читаємо і записуємо багатоцифрові числа



51

Утворюємо багатоцифрові числа різними способами



52

Розв’язуємо задачі



53

Порівнюємо багатоцифрові числа



54

Додаємо і віднімаємо на основі розрядного складу числа



55

Додаємо і віднімаємо на основі нумерації багатоцифрових чисел



56

Визначаємо загальну кількість одиниць певного розряду



57

Виконуємо арифметичні дії з круглими числами



58

Досліджуємо задачі на спільну роботу



59

Досліджуємо задачі на спільну роботу



60

Виконуємо дії з іменованими числами



61

Множимо і ділимо круглі числа



62

Перевіряємо свої досягнення. Діагностична робота № 3



63

Навчальний проєкт «Вік пам’яток твого краю»



РОЗДІЛ 4. Додаємо і віднімаємо багатоцифрові числа

64

Узагальнюємо знання про арифметичні дії додавання і віднімання


знає одиниці вимірювання довжини; [4 МАО 1.1], [4 МАО 4.7] користується знанням співвідношень між величинами у навчально-пізнавальних і практичних ситуаціях; [4 МАО 1.1], [4 МАО 4.3] вимірює і порівнює величини: довжину, масу, місткість, час; [4 МАО 4.3], [4 МАО 4.7] обирає доцільну мірку для вимірювання величини; [4 МАО 2.2] користується для вимірювання величин інструментами, приладами та іншими засобами; [4 МАО 4.7] перетворює величини, виражені в двох одиницях найменувань;[4 МАО 4.3] визначає в навчальних і практичних ситуаціях групи взаємопов’язаних величин; [4 МАО 1.2] користується у навчальних і практичних ситуаціях знанням залежності між величинами; [4 МАО 1.2] розуміє, що рух тіл описується за допомогою трійки взаємопов’язаних величин: шлях, швидкість і час; [4 МАО 1.2] розуміє швидкість рухомого тіла як шлях, пройдений ним за одиницю часу; [4 МАО 1.2] знає назви і позначення одиниць швидкості; користується формулами для знаходження швидкості, подоланого шляху, часу під час розв’язування практично зорієнтованих задач [4 МАО 1.2] прогнозує очікуваний результат;


65

Додаємо і віднімаємо багатоцифрові числа



66

Додаємо і віднімаємо багатоцифрові числа письмово



67

Розв’язуємо задачі на знаходження трьох чисел за їх сумою за сумами двох доданків



68

Додаємо і віднімаємо іменовані числа



69

Додаємо і віднімаємо багатоцифрові числа



70

Розв’язуємо задачі



71

Повторюємо взаємопов’язані величини



72

Знайомимось зі швидкістю руху



73

Знайомимось із правилами знаходження подоланого шляху; часу руху



74

Розв’язуємо прості задачі з величинами: подоланий шлях, швидкість руху, час руху



75

Розв’язуємо прості задачі з величинами: подоланий шлях, швидкість руху, час руху



76

Розв’язуємо складені задачі з величинами: подоланий шлях, швидкість руху



77

Розв’язуємо складені задачі з величинами: подоланий шлях, швидкість руху, час руху



78

Повторюємо вивчене



79

Перевіряємо свої досягнення. Діагностична робота № 4



80

Навчальний проєкт «Як математика допомагає відрізняти фейки»



























Календарно-тематичне планування уроків “Математика” для учнів 4 класу

за Типовою освітньою програмою,

розробленою під керівництвом О. Я. Савченко,

Підручник «Математика» для 4 класу (у 2 частинах)

Автори С. О. Скворцова, О. В. Онопрієнко (2021)

175 год

(5 годин на тиждень)

ІІ семестр


81

Вивчаємо геометричні фігури на площині


орієнтується на площині і в просторі, рухається за визначеним маршрутом; планує маршрут пересування; [4 ГІО 2.1] описує або зображує схематично розміщення, напрямок і рух об’єктів; [4 МАО 4.4] розпізнає і класифікує геометричні фігури за істотними ознаками; [4 МАО 4.5], [4 МАО 4.1]


82

Вивчаємо геометричні фігури на площині



83

Вивчаємо геометричні фігури в просторі



РОЗДІЛ 5. Множимо і ділимо багатоцифрове число на одноцифрове



84

Узагальнюємо знання про арифметичні дії множення і ділення


розв’язує прості задачі на обчислення тривалості події, дати початку події, дати закінчення події; [4 МАО 2.3] складає і розв’язує обернені задачі; [4 МАО 1.2], [4 МАО 2.3] створює допоміжну модель задачі різними способами; [4 МАО 2.1] обирає числові дані, необхідні і достатні для відповіді на запитання задачі; [4 МАО 3.1] планує розв’язування/розв’язання задачі; [4 МАО 3.2] створює математичну модель задачі; [4 МАО 2.3] перевіряє правильність розв’язку задачі; [4 МАО 3.2] складає сюжетні задачі; [4 МАО 1.2] виконує елементарні дослідження математичних залежностей з допомогою вчителя; [4 ПРО 1.1 – 1.6


85

Множимо багатоцифрове число на одноцифрове письмово



86

Множимо багатоцифрове число на одноцифрове письмово



87

Ділимо багатоцифрове число на одноцифрове, використовуючи письмовий прийом



88

Ділимо багатоцифрове число на одноцифрове, використовуючи письмовий прийом



89

Розв’язуємо задачі на знаходження однакової величини за двома сумами



90

Знайомимось із задачами на пропорційне ділення



91

Досліджуємо задачі на пропорційне ділення



92

Множимо кругле число на одноцифрове



93

Множимо кругле число на одноцифрове



94

Досліджуємо задачі на пропорційне ділення



95

Розв’язуємо задачі на пропорційне ділення



96

Узагальнюємо задачі на знаходження четвертого пропорційного; на пропорційне ділення



97

Розв’язуємо задачі на знаходження однакової величини за двома різницями



98

Розв’язуємо задачі



99

Знайомимось із задачами на знаходження невідомих за двома різницями



100

Досліджуємо задачі на знаходження невідомих за двома різницями



101

Розв’язуємо задачі на знаходження невідомих за двома різницями



102

Множимо і ділимо іменовані числа



103

Ділимо з остачею



104

Множимо і ділимо іменовані числа. Ділимо з остачею



105

Досліджуємо задачі на знаходження невідомих за двома різницями



106

Узагальнюємо задачі на пропорційне ділення; на знаходження невідомих за двома різницями



107

Узагальнюємо задачі, які містять однакову величину



108

Повторюємо вивчене



109

Перевіряємо свої досягнення. Діагностична робота № 5



110

Навчальний проєкт «Цікаві способи обчислень»



РОЗДІЛ 6. Вивчаємо письмові множення і ділення

на двоцифрове і трицифрове числа



111

Повторюємо множення і ділення трицифрового числа на двоцифрове


планує нескладні навчальні дослідження; [4 МАО 3.2] використовує досвід математичної діяльності під час виконання дослідницьких завдань міжпредметного характеру, роботи над навчальними проектами, у проблемних ситуаціях повсякденного життя [4 ПРО 1.1 – 1.6]

перевіряє правильність обчислень; [4 МАО 3.3], [4 МАО 3.4] володіє навичками письмового множення і ділення багатоцифрового числа на одноцифрове; [4 МАО 4.3] володіє обчислювальними навичками письмового множення і ділення на двоцифрове число; [4 МАО 4.3] розуміє спосіб множення і ділення на трицифрове число; [4 МАО 4.3] виконує письмове ділення з остачею; [4 МАО 4.3]

розв’язує задачі на знаходження четвертого пропорційного різними способами, на подвійне зведення до одиниці, на пропорційне ділення, на знаходження невідомого за двома різницями, на спільну роботу, на прямолінійний рівномірний двох тіл; [4 МАО 1.2], [4 МАО 2.3] розв’язує задачі з буквеними даними; [4 МАО 2.2], [4 МАО 4.8] розв’язує прості задачі на обчислення тривалості події, дати початку події, дати закінчення події; [4 МАО 2.3]


112

Повторюємо множення і ділення трицифрового числа на двоцифрове



113

Множимо і ділимо багатоцифрове число на розрядне число



114

Множимо багатоцифрове число на двоцифрове і трицифрове, використовуючи письмовий прийом



115

Ділимо багатоцифрове число на двоцифрове, використовуючи письмовий прийом



116

Ділимо багатоцифрове число на двоцифрове і трицифрове, використовуючи письмовий прийом



117

Ділимо числа, які закінчуються нулями



118

Спостерігаємо за одночасним рухом двох тіл у різних напрямках



119

Ділимо багатоцифрове число на двоцифрове




Ділимо багатоцифрове число на двоцифрове



120

Спостерігаємо за одночасним рухом двох тіл у різних напрямках



121

Знайомимось із задачами на одночасний рух двох тіл у різних напрямках: знаходимо відстань



122

Знайомимось із задачами на одночасний рух двох тіл у різних напрямках: знаходимо швидкість руху



123

Розв’язуємо задачі на рух двох тіл у різних напрямках: знаходимо відстань двома способами



124

Розв’язуємо задачі на рух двох тіл у різних напрямках: знаходимо швидкість руху двома способами



125

Знайомимось із задачами на рух двох тіл у різних напрямках: знаходимо час руху



126

Зіставляємо задачі на рух і на спільну роботу



127

Зіставляємо задачі на рух і на спільну роботу



128

Множимо і ділимо іменовані числа



129

Виконуємо ділення з остачею



130

Досліджуємо задачі на процеси



131

Розв’язуємо задачі на процеси



132

Узагальнюємо задачі на процеси



133

Повторюємо вивчене



134

Перевіряємо свої досягнення. Діагностична робота № 6



135

Навчальний проєкт «Книга математичних рекордів»



РОЗДІЛ 7. Знаходимо площі фігур. вивчаємо дроби



136

Узагальнюємо знання про геометричні фігури


знаходить периметр многокутника в навчальних і практичних ситуаціях; [4 МАО 4.3], [4 МАО 4.7] знаходить довжину сторони квадрата за відомим периметром; [4 МАО 1.2], [4 МАО 4.3] розуміє площу як властивість плоских фігур; [4 МАО 4.7] знає одиниці площі; [4 МАО 4.7] визначає площу фігури за допомогою палетки; [4 МАО 4.7] користується в навчальних і практичних ситуаціях формулою обчислення площі прямокутника (квадрата); [4 МАО 1.2], [4 МАО 4.3] знаходить довжину однієї сторони прямокутника за відомими площею та іншою стороною [4 МАО 1.2], [4 МАО 4.3]


137

Знайомимось із площею фігури



138

Дізнаємось про одиницю вимірювання площі — 1 см2



139

Дізнаємось про формулу площі прямокутника



140

Розв’язуємо задачі на знаходження площі прямокутника й обернені до них



141

Розв’язуємо задачі на знаходження площі прямокутника й обернені до них



142

Дізнаємось про одиниці вимірювання площі: 1 дм2, 1 мм2, 1 м2, 1 км2



143

Дізнаємось про одиниці вимірювання площі: 1 а, 1 га



144

Узагальнюємо знання про частини цілого



145

Знайомимось із поняттям дробу



146

Вивчаємо дроби



147

Порівнюємо дроби



148

Порівнюємо дроби



149

Розв’язуємо задачі



150

Знаходимо дріб від числа


розуміє спосіб одержання дробу; [4 МАО 4.2] розуміє суть чисельника і знаменника дробу; [4 МАО 4.2] читає і записує дроби; [4 МАО 4.2] розрізняє дроби, які дорівнюють 1; [4 МАО 4.1] порівнює дроби з однаковими знаменниками; [4 МАО 4.2] застосовує правила знаходження дробу від числа та числа за величиною його дробу під час розв’язування практично зорієнтованих завдань [4 МАО 4.3],


151

Розв’язуємо задачі на знаходження дробу від числа



152

Знаходимо число за величиною його дробу



153

Розв’язуємо задачі на знаходження числа за величиною його дробу



154

Розв’язуємо складені задачі на знаходження дробу від числа



155

Розв’язуємо складені задачі на знаходження дробу від числа



156

Розв’язуємо складені задачі на знаходження числа за величиною його дробу



157

Розв’язуємо задачі



158

Розв’язуємо задачі



159

Розв’язуємо задачі



160

Повторюємо вивчене



161

Перевіряємо свої досягнення. Діагностична робота№ 7



162

Навчальний проєкт «Як допомагають у житті знання з геометрії»




РОЗДІЛ 8. Вимірюємо час. узагальнюємо вивчене в 4 класі



163

Додаємо і віднімаємо іменовані числа, подані в одиницях часу




164

Додаємо і віднімаємо іменовані числа, подані в одиницях часу


виконує арифметичні дії з іменованими числами; [4 МАО 4.3] визначає в навчальних і практичних ситуаціях групи взаємопов’язаних величин; [4 МАО 1.2] користується у навчальних і практичних ситуаціях знанням залежності між величинами; [4 МАО 1.2] розуміє, що рух тіл описується за допомогою трійки взаємопов’язаних величин: шлях, швидкість і час; [4 МАО 1.2]


165

Розв’язуємо задачі на час



166

Розв’язуємо задачі на час



167

Узагальнюємо вивчене про арифметичні дії



168

Узагальнюємо вивчене про арифметичні дії



169

Узагальнюємо вивчене про типові задачі



170

Узагальнюємо вивчене про математичні вирази, рівності, нерівності



171

Узагальнюємо вивчене про дроби



172

Перевір свої досягнення



173

Діагностична робота № 8



174

Перевірка навичок усних обчислень (математичний диктант)



175

Навчальний проєкт «Знання з математики на варті здоров’я»





Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу.