Календарно – тематичне планування. 3 клас. Українська мова

Опис документу:
Календарно -тематичне планування з української мови для учнів 3 класу . Підручник. Українська мова : підруч. для 3 кл. загальноосвітн. навч. закл. з навчанням українською мовою/ М. С. Вашуленко, О.І. Мельничайко, Н.А.Васильківська. – К.: Видавничий дім «Освіта», 2013. – 192 с.: іл.

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу. Щоб завантажити документ, прогорніть сторінку до кінця

Перегляд
матеріалу
Отримати код

Календарно – тематичне планування.

3 клас.

УКРАЇНСЬКА МОВА

(І семестр — 4 години на тиждень; II семестр — 3 години на тиждень)

Підручник. Українська мова : підруч. для 3 кл. загальноосвітн. навч. закл. з навчанням українською мовою/ М. С. Вашуленко, О.І. Мельничайко, Н.А.Васильківська. – К.: Видавничий дім «Освіта», 2013. – 192 с.: іл.

Види і кількість перевірок

Види перевірок

Діалог

Усний переказ

Усний твір

Читання

Письмовий переказ

Письмовий твір

Перевірка мовних знань і вмінь

Диктант

Списування

Загальна кількість

І семестр

1

1

1

1

1

5

II семестр

2

2

1

5

Норми оцінювання списування та диктанту

Рівень

навчальних

досягнень

учня/учениці

Бали

Кількість помилок

Початковий

1

17 і більше

2

14-16 помилок

3

11-13 помилок

Середній

4

8-10 помилок

5

5-7 помилок

6

1 негруба та 4 грубих помилки

Достатній

7

2 негрубі та 2 грубі помилки, або 3 грубі

8

2 негрубі та 1 груба або1 негруба та 2 грубі помилки

9

1 негруба та 1 груба помилки

Високий

10

2 негрубі помилки

11

1 негруба помилка

12

––

Тема уроку

Дата проведення

Примітка

1

Тема 1. Мова і мовлення

Вступ. Мова—найважливіший засіб спілкування. Українська мова — державна мова України. Український алфавіт. Розташування слів у алфавітному порядку (впр. 1-9).

2

Культура усного і писемного мовлення (впр. 10-19).

3

Культура спілкування. Слова ввічливості. Уміння вести

діалог. (впр. 20-23).

4

Контрольна робота : списування

5

Тема 2. Текст. Що таке текст. Основні ознаки тексту (впр. 24-28).

6

Тема і мета тексту. Типи тексту за метою мовлення. Складання колективної розповіді за малюнком і поданими словосполученнями (впр. 29-35).

Тема уроку

Дата проведення

Примітка

7

Будова тексту. Засоби зв'язку речень у тексті. Відновлення деформованого тексту (впр. 36-40).

8

Побудова тексту-розповіді. Складання усної розповіді за серією малюнків. (впр. 41-46).

9

Урок розвитку зв'язного мовлення. Дзвоник кличе нас до школи. Складання розповіді.

10

Побудова есе. Колективне складання есе (впр. 47-52).

11

Спостереження за ознаками текстів різних типів і стилів. Порівняння текстів. Навчальний діалог. (впр. 53-56).

12

Складання текстів-описів. Зіставлення художнього і науково-популярного описів. Складання опису зайця. Навчальний діалог. (впр. 57-59).

13

Абзац. Спостереження за роллю абзаців у тексті. Поділ тексту на абзаци за поданим планом. Навчальний діалог. (впр. 60-64).

14

Особливості текстів-листів, привітань, запрошень. Правила написання адреси. Колективне складання листа і запрошення. Узагальнення знань учнів (впр. 68-74).

15

Контрольна робота : диктант

16

Урок розвитку зв’язного мовлення. Мої літні канікули. Складання розповіді на основі власних вражень.

17

Тема 3. Речення. Повторення вивченого про речення. Поділ тексту на речення. Доповнення незавершених речень. (впр. 75-79).

18

Види речень за метою висловлювання. Окличні речення

(впр. 80-84).

19

Інтонування речень. Практичне уявлення про логічний наголос у реченні. Виразне читання (впр. 85-87).

20

Звертання. Розділові знаки при звертаннях. Навчальний діалог (впр. 88-92).

21

Члени речення. Головні і другорядні члени речення (впр. 93-97).

22

Зв'язок слів у реченні. Складання речень за схемами (впр. 98-102).

23

Закріплення знань про головні та другорядні члени речення. Встановлення зв'язку слів у реченнях. (впр. 103-107).

24

Урок розвитку зв'язного мовлення. Тварини і люди. Складання плану, усний переказ тексту за планом. Складання і запис запитань до прочитаного тексту.

25

Контрольна робота з мовної теми «Речення»

26

Тема 4. Слово. Значення слова. Слова з прямим і переносним значенням. Спостереження за значенням слів (впр. 108-111).

27

Слова, що мають кілька значень. Складання речень. Навчальний діалог (впр. 112-115).

28

Слова, які звучать і пишуться однаково. Складання речень (впр. 116-120).

29

Слова, близькі за значенням (синоніми). Редагування тексту (впр. 121-125).

30

Спостереження за роллю синонімів у тексті. Ознайомлення з деякими фразеологізмами. (впр. 126-128).

31

Слова, протилежні за значенням (антоніми). Спостереження за роллю антонімів у тексті. Узагальнення знань учнів (впр. 129-134).

32

Урок розвитку зв'язного мовлення. Чому ластівки відлітають найпершими? Складання міркування за запитаннями.

Тема уроку

Дата проведення

Примітка

33

Контрольна робота : письмовий переказ

34

Тема 5. Будова слова. Аналіз перевірної роботи. Закінчення слова. Закінчення як засіб зв'язку слів у реченні. Зміна форми слова за допомогою закінчення (впр. 135-140).

Основа слова. (впр. 141-146).

35

Частини основи: префікс, корінь, суфікс. Розбір слів за будовою (впр. 147-151).

36

Спільнокореневі слова. Корінь слова (впр. 152-155).

37

Розрізнення синонімів, спільнокореневих слів і різних форм одного й того ж слова (впр. 156-159).

38

Розрізнення слів із коренями, що звучать однаково, але мають різне значення (впр. 160-163).

39

Чергування голосних звуків [о], [е] з [і] в коренях слів. Побудова словосполучень (впр. 164-168).

40

Урок розвитку зв’язного мовлення. Прийшла зима. Упорядкування деформованого тексту.

41

Чергування приголосних звуків [г] — [з'] - [ж], [к] — [ц'] — [ч], [х] -[с'] -[ш] у коренях слів (впр. 169-173).

42

Вимова і правопис слів із ненаголошеними [е], [и] в коренях, які перевіряються наголосом (впр. 174-178).

43

Закріплення вмінь добирати слова для перевірки ненаголошених голосних у коренях слів. Усне складання розповіді за малюнком і опорними словами на тему «У бібліотеці» (впр. 179-183).

44

Вимова і правопис слів з ненаголошеними [е], [и] в коренях, що не перевіряються наголосом. Робота з орфографічним словником (впр. 184-189).

45

Вимова й правопис слів із дзвінкими та глухими приголосними звуками (впр. 190-193).

46

Правильна вимова слів із дзвінкими приголосними звуками в кінці рядку. слів і складів. Складання і доповнення речень (впр. 194-197).

47

Правильна вимова слів із глухими приголосними. Навчальний діалог (впр. 198-204).

48

Урок розвитку зв’язного мовлення. Шпаки прилетіли. Упорядкування деформованого тексту.

49

Закріплення вивченого про вимову і правопис слів із дзвінкими та глухими приголосними звуками. Складання казки за серією малюнків (впр. 205-209).

50

Префікс. Словотворча роль префіксів (впр. 210-214).

51

Префікси і прийменники. Утворення слів за допомогою найуживаніших префіксів (впр. 215-219).

52

Правопис префіксів роз-, без-. Складання речень (впр. 220- 224).

53

Правопис префіксів з- (с-). (впр. 225- 228).

54

Збіг однакових приголосних звуків на межі префікса і кореня. Складання усної розповіді (впр. 229-232).

55

Апостроф після префіксів. (впр. 233- 236).

56

Урок розвитку зв’язного мовлення. Хліб – усьому голова. Робота з деформованим текстом.

57

Закріплення правила вживання апострофа після префіксів. Складання розповіді за поданими словами (впр. 237-240).

58

Суфікс. Творення слів із найуживанішими суфіксами, введення їх у речення (впр. 241-245).

59

Творення слів за допомогою суфікса -ар. Перевірна робота (списування) (впр. 246-250).

Тема уроку

Дата проведення

Примітка

60

Усний та письмовий розбори слів за будовою. (впр. 251-255).

61

Контрольна робота : діалог (усно чи письмово)

62

Урок розвитку зв’язного мовлення. Пізня осінь плаче дощами. Письмовий переказ тексту за складеним планом.

63

Узагальнення і систематизація знань учнів (впр. 256-258).

64

Тема 6. Частини мови. Загальне поняття про частини мови. Зіставлення частин мови за їх значенням, питаннями та роллю в реченні. (впр. 259-262).

65

Словниково-логічні вправи на розрізнення слів за родовими і видовими ознаками та за смисловими групами в межах кожної частини мови. (впр. 263-266)

66

Добір спільнокореневих слів, які належать до різних частин мови, та розрізнення їх за питаннями, значенням, роллю в реченні, за зв'язком з іншими словами (впр. 267-271).

67

Закріплення вмінь розрізняти частини мови. Складання колективної розповіді за малюнком (впр. 272-275).

68

Контрольна робота : диктант

69

Тема 7. Іменник. Загальне поняття про іменник. Іменники, що означають назви істот та неістот (впр. 276-283)

70

Урок розвитку зв’язного мовлення. Свято Нового року. Твір на основі вражень від свята Нового року.

71

Власні та загальні іменники. Написання власних іменників із великої букви (впр. 284-287)

72

Закріплення навичок правопису власних імен і загальних іменників. (впр. 288-293)

73

Іменники, утворені від прикметників. Поділ іменників на групи (впр. 294-297)

74

Іменники, що означають опредмечені дії. (впр. 298-303)

75

Рід іменників (чоловічий, жіночий, середній) (впр. 304-307).

76

Вправи на визначення роду іменників. Родові закінчення іменників (впр. 308-312)

77

Змінювання іменників за числами (однина і множина). Навчальний діалог (впр. 313-317)

78

Іменники, що вживаються лише в однині або лише у множині. Вправи на змінювання іменників за числами. Складання усної розповіді за фотоілюстрацією (впр. 318-321)

79

Урок розвитку зв’язного мовлення. Написання листа з попереднім складанням плану.

80

Змінювання іменників за відмінками. Складання речень (впр. 322-325).

81

Роль іменників реченні. Зв'язок іменників з іншими словами в реченні за допомогою закінчень та прийменників. Розбір іменника як частини мови.(впр. 326-330)

82

Контрольна робота : списування

83

Тема 8. Прикметник. Аналіз перевірної роботи. Загальне поняття про прикметник. Значення прикметників у мовленні (впр. 331-335).

84

Зв'язок прикметників з іменниками у реченнях (впр. 336-340).

85

Вправи на встановлення зв'язку прикметників з іменниками В реченні (впр. 341-345)

86

Змінювання прикметників за числами у сполученні з іменниками. Складання усної розповіді (впр. 346-350)

87

Урок розвитку зв’язного мовлення. Котик. Твір –опис

88

Узгодження прикметника з іменником у різних формах і за питаннями (впр. 351 355)

Тема уроку

Дата проведення

Примітка

89

Змінювання прикметників за родами в сполученні з іменниками. Родові закінчення прикметників (впр. 356-359)

90

Вправи на визначення роду і числа прикметників за відповідними іменниками. Прикметники-синоніми і прикметники - антоніми. Розбір прикметника як частини мови (впр. 360-368)

91

Вживання прикметників у прямому і переносному значеннях. Складання розповідей за малюнками і опорними словами (впр. 369-373)

92

Спостереження за роллю прикметників у загадках. Колективне складання твору-міркування (впр. 374-378)

93

Закріплення знань учнів про прикметник як частину мови. Складання усної розповіді. Узагальнення знань учнів (впр. 379-382).

94

Закріплення знань учнів про прикметник як частину мови. Складання усної розповіді. Узагальнення знань учнів (впр. 383-387).

95

Урок розвитку зв’язного мовлення. Книга - твій друг, без якої як без рук. Написання есе

96

Контрольна робота з мовної теми «Прикметник»

97

Тема 9. Дієслово. Загальне поняття про дієслово. Зв'язок дієслова з іменником у реченні. Складання речень за малюнками (впр. 388-391).

98

Розпізнавання дієслів у реченнях. Спостереження за роллю дієслів у реченнях і текстах. Навчальне аудіювання (впр. 392-398).

99

Дієслова-синоніми. Редагування тексту (впр. 399-403

100

Дієслова-антоніми. Перевірна робота (списування) (впр. 404-407).

101

Вживання дієслів у переносному значенні. Складання розповіді (впр. 408-412)

102

Закріплення знань і вмінь, пов'язаних із лексико-логічними значеннями дієслів (впр. 413-417).

103

Змінювання дієслів за часами. Складання кінцівки тексту - спостережень (впр. 418-422).

104

Урок розвитку зв’язного мовлення. Красуня берізка. Складання опису берізки в різні пори року за ілюстраціями.

105

Вправи на розпізнавання часових форм дієслова (впр. 423-426)

106

Дієслова, що означають завершену і незавершену дію. Редагування тексту. (впр. 427-430)

107

Дієслова, що означають завершену і незавершену дію. Редагування тексту. (впр. 431-434)

108

Дієслова, що означають завершену і незавершену дію. Редагування тексту. (впр. 435-436)

109

Закріплення вивченого про часові форми дієслова. Навчальний діалог (впр. 437-440)

110

Написання частки не з дієсловами. Розбір дієслова як частини мови. (впр. 441-445)

111

Закріплення знань учнів про дієслово як частину мови. Узагальнення знань учнів (впр. 446-449

112

Контрольна робота : диктант

113

Тема 10. Повторення вивченого за рік. Аналіз перевірної роботи. Повторення вивченого про звуки і букви. Звуко-буквений аналіз слів (впр. 450-456).

Тема уроку

Дата проведення

Примітка

114

Урок розвитку зв’язного мовлення. Їжачок прокинувся. Письмовий переказ тексту за складеним планом.

115

Повторення вивченого про текст і речення (впр. 457-461)

116

Повторення вивченого про частини мови. Складання речень за малюнком (впр. 462-466)

117

Повторення вивченого матеріалу (впр. 467-469)

118

Контрольна робота з мовної теми «Поторення вивченого за рік»

119

Узагальнення і систематизація знань учнів. Підсумок за рік (впр. 470).

Слова, значення, вимову і написання яких учні мають запам’ятати: абрикóс, адрéса, áйстра, акваріум, апельси́н, апети́т, асфáльт, вдячний, велосипéд, вóгнище, вокзал ,внесок, гармонія, горизóнт, гримі́ти, депутáт, децимéтр, дирéктор, елéктрика, кипі́ти, кишéня, колекти́в, комбáйн, коридóр, космонáвт, крини́ця, минýлий, милосердний, очерет, пирі́г, приязний, президéнт, пшени́ця, сантимéтр, секýнда, тривóга, фéрмер, хвили́на, черéмха, черéшня (40 слів).

Зверніть увагу, свідоцтва знаходяться в Вашому особистому кабінеті в розділі «Досягнення»

Всеосвіта є суб’єктом підвищення кваліфікації.

Сертифікат від «Всеосвіти» відповідає п. 13 постанови КМУ від 21 серпня 2019 року № 800 (із змінами і доповненнями, внесеними постановою КМУ від 27 грудня 2019 року № 1133)

Обрати Курс або Вебінар.

Співпраця із закладами освіти.

Дізнатись більше про сертифікати.


Приклад завдання з олімпіади Українська мова. Спробуйте!