Календарний план індивідуальних занять з фізики у 9 класі

Опис документу:
Календарний план індивідуальних занять з фізики (1 год на тиждень) адаптований до діючої програми: Програма: ФIЗИКА 7–9 класи. Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів. Програма затверджена Наказом Міністерства освіти і науки України від 07.06.2017 № 804

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу. Щоб завантажити документ, прогорніть сторінку до кінця

Перегляд
матеріалу
Отримати код Поділитися

Календарний план індивідуальних занять

з фізики з учнем 9 класу

(адаптований до діючої програми – 1 год на тиждень)

Програма: ФIЗИКА 7–9 класи. Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів

Програма затверджена Наказом Міністерства освіти і науки України від 07.06.2017 № 804

Підручник: Фізика : підруч. для 9 кл. загальноосвіт. навч. закл. / [В. Г. Бар’яхтар, С. О. Довгий, Ф. Я. Божинова, О. О. Кірюхіна] ; за ред. В. Г. Бар’яхтара, С. О. Довгого. — Харків : Вид-во «Ранок», 2017. — 272 с. : іл., фот.

№ уроку

Дата

Примітки

Зміст навчального матеріалу

Розділ 1. МАГНІТНІ ЯВИЩА (6 год)

1

Магнітні явища. Постійні магніти, взаємодія магнітів. Дослід Ерстеда. Магнітне поле. Магнітне поле Землі.

2

Магнітне поле провідника зі струмом.

3

Дія магнітного поля на провідник зі струмом. Сила Ампера.

4

Електромагніти. Електродвигуни, гучномовці. Електровимірювальні прилади.

5

Досліди Фарадея. Явище електромагнітної індукції. Індукційний електричний струм. Генератори індукційного струму.

6

Магнітні явища. Розв'язування задач. ТО

Виставлення оцінок за тему 1

Розділ 2. СВІТЛОВІ ЯВИЩА (6 год)

7

Світлові явища. Швидкість поширення світла. Закон прямолінійного поширення світла. Сонячне та місячне затемнення.

.

8

Відбивання світла. Закон відбивання світла. Плоске дзеркало.

побудови зображень, отриманих за допомогою плоского дзеркала.

9

Заломлення світла на межі поділу двох середовищ. Закон заломлення світла.

Розкладання білого світла на кольори. Утворення кольорів

10

Лінзи. Оптична сила й фокусна відстань лінзи. Отримання зображень за допомогою лінзи.

11

Лінзи. Розв'язування задач.

12

Світлові явища. Розв'язування задач. ТО

Виставлення оцінок за тему 2

Розділ 3. МЕХАНІЧНІ ТА ЕЛЕКТРОМАГНІТНІ ХВИЛІ

(3 год)

13

Виникнення та поширення механічних хвиль. Звукові хвилі.

14

Електромагнітне поле й електромагнітні хвилі. Швидкість поширення, довжина і частота електромагнітної хвилі. Шкала електромагнітних хвиль.

15

Фізичні основи сучасних бездротових засобів зв'язку та комунікацій.

Розділ 4. ФІЗИКА АТОМА ТА АТОМНОГО ЯДРА. ФІЗИЧНІ ОСНОВИ АТОМНОЇ ЕНЕРГЕТИКИ (4 год)

16

Сучасна модель атома. Досліди Резерфорда. Протонно-нейтронна модель ядра атома. Ядерні сили. Ізотопи.

17

Радіоактивність. Радіоактивні випромінювання, їхня фізична природа і властивості. Радіоактивні випромінювання. Дозиметри. Біологічна дія радіоактивного випромінювання

18

Поділ важких ядер. Ланцюгова ядерна реакція. Ядерний реактор. Термоядерні реакції. Енергія Сонця й зір.

19

Ланцюгова ядерна реакція. Термоядерні реакції. Атомні електростанції. Атомна енергетика України. Екологічні проблеми атомної енергетики. ТО

Виставлення оцінок за тему 3-4

Розділ 5. РУХ І ВЗАЄМОДІЯ. ЗАКОНИ ЗБЕРЕЖЕННЯ (16 год)

20

Рівноприскорений рух. Прискорення.

21

Рівноприскорений рух. Графіки прямолінійного рівноприскореного руху.

22

Закони Ньютона.

23

Закон всесвітнього тяжіння.

Прискорення вільного падіння.

24

Рух тіла під дією сили тяжіння.

25

Рух тіла під дією кількох сил у вертикальному напрямку.

26

Рух тіла під дією кількох сил у горизонтальному напрямку.

27

Рух тіла під дією кількох сил по похилій площині.

28

Взаємодія тіл. Імпульс. Закон збереження імпульсу. Реактивний рух. Досягнення космонавтики.

29

Застосування законів збереження енергії й імпульсу в механічних явищах.

30

Застосування законів збереження енергії й імпульсу в механічних явищах. Розв'язування задач.

31

Прояви законів збереження в теплових, електромагнітних, ядерних явищах.

32

Закони збереження.

Розв'язування задач.

33

Еволюція фізичної картини світу. Вплив фізики на суспільний розвиток та науково-технічний прогрес.

34

Захист навчальних проектів.

Виставлення оцінок за тему 5

35

Фізика і екологія

Зверніть увагу, свідоцтва знаходяться в Вашому особистому кабінеті в розділі «Досягнення»

Курс:«Інноваційна методика творчо-пізнавальної діяльності особистості: «Rory’s Story Cubes» »
Швень Ярослава Леонідівна
30 годин
590 грн

Всеосвіта є суб’єктом підвищення кваліфікації.

Всі сертифікати за наші курси та вебінари можуть бути зараховані у підвищення кваліфікації.

Співпраця із закладами освіти.

Дізнатись більше про сертифікати.